Алеко Константинов

Алеко Константинов.; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Алеко Иваницов Константинов
Роден
гр. Свищов
Починал
с. Алеко Константиново (Пазарджик)
Жанровеочерци, разкази, рецензии, стихотворения, фейлетони
ИзданияМисъл, Български преглед, Млада България, Знаме, Целокупна България , Свободна България , Прогрес

Константинов, Алеко Иваницов (Свищов, 1.01.1863 – край с. Кочагово, днешно Алеко Константиново, Пазарджишка обл., 11.05.1897). Роден в родолюбиво и демократично семейство. Начално образование получава в родния си град като частен ученик, а след това учи в Свищовското училище (1872–1874). От 1874 до 1877 г. е ученик в Габрово в Априловската гимназия. През Руско-турската война е писар при губернатора на Свищов Найден Геров. След Освобождението е изпратен в гр. Николаев (Русия), за да продължи образованието си. Приет е в гимназията (1878) и е настанен в Южнославянския пансион на Тодор Минков, където живеят и много негови сънародници. В библиотеката на пансиона се запознава със световната и руската литература, като същевременно се занимава и с музика – свири на цигулка и се опитва да композира. А. Константинов прави и първите си литературни опити, превеждайки Шекспировата трагедия „Отело“ от руски. От 1881 следва право в Новорусийския университет в Одеса. Завършва през 1885 и се връща в България. Последователно е съдия (1885–1886) и прокурор (1886) в Софийския окръжен съд, помощник-прокурор (1886–1888). В правната си дейност Константинов се противопоставя на политическото вмешателство в съдебната система. Поради това е уволнен и работи като адвокат. През 1890 отново е назначен за съдия в Софийския апелативен съд, но след две години отново е уволнен по същите причини. Юрисконсулт на Софийското градско управление (1896). До края на живота си е адвокат на свободна практика. През тези години губи родителите си и трите си сестри и като знак на самоирония приема псевдонима, с който е най-известен като писател и общественик – Щастливец, а себе си често нарича Круглый сирота.

Още при пребиваването си в Русия Константинов се пристрастява към природата и пътешествията. В България отправя покана до столичното гражданство за излет до Черни връх. На него се отзовават близо 300 любители на природата, вследствие на което този излет на Витоша (проведен на 27.08.1895)  се приема за първата проява на организиран туризъм у нас, на който той е и основател. А. Константинов посещава някои световни изложения в европейските столици – Всемирното в Париж (1889) и Земското индустриално изложение в Прага (1891). През 1893 предприема презокеанско пътуване за Колумбовото изложение в Чикаго (САЩ). Излетите сред природата, пътуванията в странство действат като отдушник на личните нещастия и социалнополитическите проблеми, но не го отклоняват от ангажиментите в литературната и обществената му дейност. Константинов членува в различни организации – той е училищен настоятел, член на Демократическата партия (1896), на Върховния македонски комитет, на настоятелството на дружество „Славянска беседа“, на Музикалното общество, на Театралния комитет, на Българското народо-образователно дружество и др. Като кандидат за народен представител през 1894  на изборите в родния си град той е пряк свидетел на манипулациите и проявите на насилие там. В най-висока степен това определя силните публицистични насоки на неговата писателска дейност. През май 1897, в деня на св. св. Кирил и Методий – на пътя от Пещера за Пазарджик, А. Константинов е убит от засада. На съдебния процес извършителите посочват, че е трябвало да бъде убит Михаил Такев, който е пътувал заедно с писателя. Различни изследователи обаче твърдят, че покушението е било насочено и срещу двамата. Убийство на А. Константинов има широк обществен отзвук, в литературната историята то остава и като символ на това как неговият герой – Бай Ганьо, убива своя създател.

А. Константинов дебютира в литературата ни със стихотворението „Огледало“ (1880) и „Защо?“ (1881), публикувани във вестниците „Целокупна България“ и „Свободна България“. След отпечатване, в самостоятелно издание, на написаната в Одеса поема „Песен за Слобод-Маджара и Пламен-Теня“ (1883), той се насочва към актуалната публицистика (фейлетони и разкази) и рядко печата стихотворения, хуморески и стихотворения в проза. Публикува в „Периодическо списание“, а в списание „Български преглед“ за пръв път се появява пътеписът му „До Чикаго и назад“ (1893). В сп. „Мисъл“, където е изключително ценен като сътрудник, А. Константинов започва да публикува в поредица разказите за именития си герой Бай Ганьо (1894). В списание „Библиотека „Свети Климент“, редактирано от неговия съпартиец и приятел Петко Каравелов, той печата и свои преводи от руски и френски. Сътрудничи на вестниците „Знаме“ (издание на Демократическата партия), „Млада България“, „Прогрес“.

Основни жанрове в творчеството на Константинов са фейлетоните, разказите и очерците. Като един от най-безкомпромисните и постоянни противници на задкулисните манипулации в политическия живот, безкористен и непрактичен, писателят създава блестящи фейлетони – образци в жанра, с които остро се противопоставя на върхушките около Стефан Стамболов и цар Фердинанд: „Страст“, „Що значи народът ликува!“, „Разни хора, разни идеали“, „Пази, боже, сляпо да прогледа!“, „Сеятели на рабски чувства“, „По изборите в Свищов“. Техните идеи и послания остават и през ХХ в. като емблематична мяра за морал в обществения живот и почтена гражданска позиция. Склонността на Константинов към пътуванията и пътешествията, намира израз в неговите пътни бележки „До Желюша с говежди вагони“, „Какво? Швейцария ли?“, „София-Мездра-Враца“ и др. Той прави опити и като литературен критик – публикува рецензии за „Поема на злото“ и „Novisima verba“ на Стоян Михайловски. Въпреки ангажираността си в късите публицистични жанрове и в пътеписите, най-четените и най-популярни творби на А. Константинов са „До Чикаго и назад“ и разказите за „един съвременен българин“, обединени в книгата за Бай Ганьо, като художествена еманация на публицистичното му творчество. Тези произведения претърпяват десетки издания и след смъртта на писателя.

В „До Чикаго и назад“ Константинов се проявява като истински художник, изобразяващ с еднаква вещина комичните образи и ситуации, лиричните описания на природата и динамичния ход на живота в големия град. Писателят безпогрешно улавя контрастите в американската действителност – той изразява както възторга си от постиженията на американците, така и безпокойството си от  техническия напредък и рационализма, които материално ограбват и духовно деформират човека. В пътеписа писателят често прави сравнения и с българската действителност, което провокира намерението му да напише произведение и за живота в България. Тук се появяват и прототипите на неговия герой Бай Ганьо – Ганьо Сомов и Айвазиян. Емоционалната амплитуда, в която се движат описанията в „До Чикаго и назад“, е в твърде широки граници – от  възторга до разочарованието, от патетичното одобрение до гнева. Колоритният стил, пластичният език въвличат читателя в съпреживяване на чувствата и настроенията на автора.

Произведението, което отрежда на А. Константинов неоспорвано място в канона на българската литература, е „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (1895). Бързото изчерпване на първото издание, днес може да определи книгата като бестселър в края на ХІХ в. Въпреки подчертания национален колорит, книгата е много популярна в чужбина – преведена е на почти всички европейски езици, включително на турски и китайски. Творбата за този вечно „съвременен българин“ продължава да бъде актуална и до днес – героят й не само се превръща в най-известния литературен персонаж, но името му става нарицателно, масово употребявано във всички сфери на обществения живот. В продължение на повече от сто години книгата изгражда своя собствена история, в която се сблъскват противоположни мнения както за героя, така и за творбата, срещат се различни естетически възгледи и социалнополитически позиции. В рецепцията на „Бай Ганю“, освен естетическите и социологическите линии, се откроява – пряко или косвено, една постоянна дискусия, белязала прочита на книгата през ХХ в. В нея героят се мисли като типологически персонаж, в който доминира повече националното, социалното или общочовешкото. Всички тези характеристики са синтезирани в образа на героя, предопределени от сложния социален, културен и психологически преход от многовековното робство към първите десетилетия след Освобождението (1878). В този контекст Бай Ганьо е събирателен сатиричен образ, съсредоточаващ в себе си недъзи на обществения и политическия живот, типични народопсихологически характеристики. Вследствие на това, в делата му се проявяват множество порочни черти – вулгарност, простащина, егоизъм, невежество, келепирджилък, безсрамие, политическо хамелеонство, груб диктаторски манталитет. В жанрово отношение определенията за книгата варират от разказ в разказ, фейлетон и очерка, като критичността на писателя изостря формите до памфлет („Бай Ганю прави избори“). Авторът има три художествено-творчески подхода към образа на Бай Ганьо – разказ в разказа, в който приятели от бохемския кръг „Весела България“ разказват за срещите си в чужбина с героя. При разгръщането на сюжета писателят се превръща в едноличен разказвач, а впоследствие оставя героя да се саморазкрива чрез писмата, които пише до свои родственици. Трансформация претърпява и образът на Бай Ганьо – комичността избледнява – от смешен той става опасен, от безобиден и жалък простак се превръща в безкруполна и властна политическа фигура. Съвременници на Константинов свидетелстват, че той е имал намерение да преработи „Бай Ганю“, убийството на писателя не позволява това да се случи.

Без да е повлиян в своето творчество от други автори, А. Константинов оказва силно творческо въздействие върху редица писатели от различни поколени, в различни културноисторически периоди. Това се дължи най-вече на неговия герой Бай Ганьо. В края на ХІХ в. писателят Георги Хаджибонев – съвременник на  Константинов – използва името на героя, за да създаде образа на неговия брат в „Братът на Бай Ганя Балкански. Хумористични разкази за един съвременен „интелигентен българин“ (1897). Впоследствие, чак до наши дни, в художествената  литература се появяват произведения от различни жанрове, в които той е главен герой (Никола Щерев – „Бай Ганьо. Комедия по Алеко Константинов“, 1939); в нови социални, битови и културни ситуации и исторически времена: Асен Цанков „Червеният Бай Ганьо“ (1995); Тончо Карабулков „Бай Ганю в емиграция“ (2001); Е. Стоев „Другарят и господинът Бай Ганьо. Разкази“ (1997). Колкото и творчески да е продуктивен, героят на Константинов се оказва ненадминат по художествено внушение и авторска инвенция, а „последователите“ на писателя остават на нивото на епигонството. Героят на Щастливеца силно повлиява и обогатява българския вицов фолклор.

А. Константинов превежда произведения на А. С. Пушкин („Бахчисарайски фонтан“, „Полтаява“, „Цигани“); М.Ю. Лермонтов („Демон“, „Беглец“); Н. А. Некрасов („Руските жени“, „Кой е строил железният мост?“); Ж-Б. Молир („Тартюф“); В. Сарду („Партиите в Монако“); Фр. Копе („Отче наш“) и др.

Произведенията на А. Константинов са превеждани на: алб., белорус., гр., ест., есперанто, итал., кит., лит., мол..,нем., пол., рум., рус., словаш., сръб., тур., укр., унг., фр., хол., хър., чеш., чувашки.

 

Псевд.: Башибозук; Беню Найденов; Беньо Наков; Б. Лелюхин; Въса Пъцова; Его; Един от Клубът на моралното влияние; Иван Аспазиевич Дормидолски, издател; Николай; Твой Ганю Балкански; Щастливец; Baron de Divdiadovo.

 

Румен Шивачев

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева (Книги от... и Книги за... )

и Аделина Германова (Статии за... )

Книги от Алеко Константинов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Песен за Слобод-Маджара и Пламен-Теняпесни1883
До Чикаго и назад : Пътни бел. пътеписи1894 (1918, 1929, 1960...1972, 2005, 2018 (42 изд.))
Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин. разкази1895 (1917, 1919, 1929, 1930, 1936,, 1937, 1938, 1939, 1941, 1944, 1946, 1948, 1950,1959, 1960 1959, 1960… 1973, ...1976 , … 1981, … 1992, 1993...2004 , 2005, 2007, 2015 [60. изд.] … 1973,)
Един неочакван годеж : Разказ, писан през 1888разкази1898
Съчинения : Кн. 1–2. 1901–19031901
Пази боже, сляпо да прогледа. Нещо шумолеше, ама какво беше? 1905;разкази1905
Страст ; Един неочакван годеж ; Tempi passati ; Occupatiunea Bulgariei de la armata nostra разкази1917
Съчинения. Т. 1–31922
Bay Ganio / Tarkm. M. Andonian [на армен.ез.]разкази1926
Съчинения1927
Лев Толстой и България. По случай 100-год. от рождението на великия пророк Л. Н. Толстойочерци1929
Бай Ганьо пътуваразкази1931 (1942)
Бай Ганьо в банятаразкази1931 (1942)
Бай Ганьо във влакаразкази1931 (1942)
Бай Ганьо на гостиразкази1931 (1942)
Пази боже, сляпо да прогледа.разкази1931 (1942, 1957, 1959)
Разкази и фейлетони : С уводни бележки и речникразкази1937
Бай Ганьо по Европаразкази1939
Бай Ганьо тръгва за Европаразкази1939
Baj Ganju / El bulg. lingvo trad. Cano Todorov, Petro Lalovsky.[прпев. на есперанто]разкази1941
Съчинения. Т. 1–3. 1941–1945;1941
През марта на Чепино : Пътни бел. пътни бележки1942
Избрани фейлетони и очеркифейлетони1949
Съчинения в два тома : Т. 1-2 / Предг. Петър Пондев. 1957 (1970, 1974)
Bay Ganu : Cagdas bir bulgar hakkinda inalilmaz hikayeler / Cev. [от бълг.] Omer Kasif.разкази1958
Избрани пътеписи и фейлетони, разкази, очерципътеписи1959 (1962... 1972)
Bai Ganiu ou les aventures singulieres d'un bulgare de notre temps ; suivi de Chicago et retour / Trad. du bulg. par Kiril Todorov, Geliasko Rainovразкази1967
Бай Ганьо. Разкази, фейлетони, пътеписи / Под ред. на Петър Пондев.разкази1967
Bai Ganju : Unwahrscheinliche Geschichten uber einer bulg. Zeitgenossen / Aus dem bulg. ubers. von Erika Moskova разкази1971
Избрани творби1974 (1976, 1978, 1981, 1984)
Събрани съчинения. В 4 т. 1980–19821980
Бай Ганю : Невероятные рассказы об одном современном болгарине / Пер. с болг. Д. Горбова. разкази1981
Бай Ганьо. До Чикаго и назадразкази1982 (1983... 1992, 1996, 2006)
Избрани преводи1987
Съчинения : В 2. т. / Състав. и ред. Илия Тодоров, Тихомир Тихов ;1989
До Чикаго и назад : Пътеписи. [32. изд.]пътеписи1992
До Чикаго и назад. Пътеписи от България / Предг., състав. и прил. Св. Иговпътеписи1992 (1993, 1996, 2000)
Фейлетони / Ред. предг., комент., животопис, хронолог. табл. Ст. Елевтеровфейлетони1992 (1995)
Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин. / Предг. Румен Шивачевразкази1992
Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин / Предг. и прил. Св. Иговразкази1992
До Чикаго и назад. Бай Ганьо Пътеписи. Фейлетони. Очерци и разкази / Състав. и послесл. Р. Божанов. 1994
Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин / Състав. Ив. Гранитски; Предг. П. Анчев; [55. изд.]разкази2002
To Chicago and Back / Transl. from bulg. Robert Strumпътеписи2004
Uncle Ganyo / Transl. Dimitar Dobrev. -разкази2007
Baj Gaňo : neuveritel'né príbehy o jednom neskutočnom Bulharovi / [prel. Zdenko Dzurjanin]разкази2014
O Bai Nganios / metafrasi Zisis N. Hadzivasiliu. - Ioannina : Angeliki Konstantakopulu2015
Nach Chicago und zurück : Reisenotizen / aus dem Bulg. von Ines Sebesta. - Klagenfurt : Wieserпътеписи2016
Bai Ganju, der Rosenölhändler / aus dem Bulg. übers. von Georg Adam ... [и др.]. - Klagenfurt : Wieserразкази2017

Книги за Алеко Константинов

АвторЗаглавиеГодина
Кол.Процеса по убийството на Алеко Константинов : Извлеч. от стеногр. протоколи1897
Касабов, М. Календарче Алеко Константинов за простата 1898 г. : Г. III 1897 1897
Увалиев, М. Алеко Константинов : Биографийка 1900
Славейков, П. П. Алеко Константинов : Спомени и бел. 1901
Кръстев, Кр. Алеко Константинов : Лит. силует1907
Миролюбов, В. (псевд. на Кр. Кръстев). Алеко Константинов : Шест статии1918
Славейков, П. П. Алеко Константинов. Живот и дейност1921
Делирадев, П.Новия паметник на Ал. Константинов. - София : фонд Хижа Алеко1923
Делирадев, П.Новия паметник на Ал. Константинов. - София : фонд Хижа Алеко1923
Мезан, Саул ЙерохамАлеко Константинов в защита на Йосиф-Марко Барух : С неизд. и неизвестни досега док., досежно дейността на последния в пределите на България : 1895-1925 / 1925
Кол. В памет на Алеко Константинов : 1897-1927. - Т. Пазарджик : клон Марица от Юнош. турист. съюз1927
Атанасов, Н. По върховете : Лит. очерки : Предпоставки на литературата ни след Освобождението : Ив. Вазов, Т. Г. Влайков, Алеко Константинов, П. Тодоров, К. Константинов1927
Кол. Помен за Алеко Константинов. - Свищов : ЮТС клон Стъклен1929
Кол.Помен за Алеко Константинов. – Свищов1929
Кол.На Алека / Ред. к-т Ст. Ив. Станев и др. Свищов1930
Кол. На Алека [Константинов]. - Свищов : ЮТС, свищовски клон Стъклен1930
Кол.Алеко / Изд. Софийския кл. от БТС; Ред. Г. Клисаров1933
Бакалов, Г. Алеко Константинов и Бай Ганьо1934
Пунев, Хр.Алеко и Такев : Спомени1934
Сб.Алеко. [Сб.] / Уред. Д. Пантелеев, Г. Клисаров1936
Мешеков, Ив.Алеко Константинов. Велик реалист и гражданин : Лит.-крит. студия.1937 (1947)
Пенев, Б. Алеко Константинов : Биогр.1937
Кол.Алеко Константинов : Паметен брой за 40-год. от смъртта му. / Изд. Пазарджишкия клон на БТС . Ред. Д. Пантелеев. 1937 (1946)
Иванова, Ек. Алеко Константинов в семейна и роднинска среда1939 (1997)
Райнов, НВечното в нашата литература.Българските класици. Свободни беседи. Т. 41941
Ралчев, М.Истинският бай Ганьо : Увод в изучаването на Алеко Константинов1943
Кол.Алеков лист : Издава Общ. студент. нар. съюз, Свищов1946
Константинов, Г. Алеко Константинов : Биография 1946
Боров, Т.Бай Ганьо. Най-популярната българска книга : Статии и библиогр. матер. / Ред. Т. Боров1947
Кол.Алеко Константинов : Юбил. л. по случай 50 г. от смъртта му/ Ред. Г. Цанев, Г. Константинов, Ив. Мешеков, Ат. Далчев. 1947
Пондев, П. Алеко Константинов : Лит.-крит. очерк 1959 (2. доп. изд. 1963)
Иванова, Ст. Бай Ганьо : Лит. разбор1961
Клисаров, Г.Пътуванията на Алеко Константинов1963
Кол.Стоян Михайловски, Ал. Константинов, Г. П. Стаматов в спомените на съвременниците си 1963
Кол.Стоян Михайловски, Ал. Константинов, Г. П. Стаматов в спомените на съвременниците си 1963
Мантов, Д.Щастливецът : Роман1963
Nicolоff, As. Aleko Konstantinov - a jolly humorist : On the occasion of the centennial of his birth / - Cleveland, Ohio 1963
Ничев, Ал. Алеко Константинов : 1863 - 1897 1964
Димитрова, Е. Алеко Константинов : Живот и творчество 1969
Кол.Българската критика за Алеко Константинов / Ред. и подбор Тих. Тихов1970
Стаматов, Л. Алеко Константинов. - 1 албум 1972
Христов, Хр.Алеко Константинов [Изобразителен материал] : [комплект снимки] 1976
Тотев, П.Алеко Константинов. Живот и творчество : Творч. портр.1977 (1990)
Георгиев, Л. Наричаше се Щастливеца. // Георгиев, Л. Български писатели класици. 1978
Елевтеров, Ст.Поетиката на Алеко Константинов и нашето литературно развитие. 1978
Милев, Й. И алени цветя ще разцъфтят : Спомени и докум. 1981
Дюгмеджиева, П.Алеко Константинов. 1863–1897 : Био-библиогр. указател / Състав. П. Дюгмеджиева и др. 1983
Кол.Алеко Константинов 1863-1897 : Био-библиогр. указател / Ив. Петрова и др.1983
Мантов, Д. Алеко Константинов : [Романиз. биогр.]1989
Кол.Страници за Алеко Константинов : Творчеството на писателя в бълг. лит. критика / Състав. П. Анчев1991
Стоянов, КинСтоянов, Кин. Гражданинът Щастливец [Алеко Константинов] : Мемоарен колаж1994
Кол.Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин и Йордан Йовков : В помощ на зрелост. и кандидат-студент.1997
Панчев, Гавр. Убийството на Алеко Константинов1997
Пунев, Ат.Алеко и Пещера1997
Радев, Р. Алеко Константинов : Лице и опако1998
Иванов, Ж. Бай Ганьо : Между Европа и Отечеството1999
Вачков, П.Нощни изстрели във файтона. Убийството на Алеко Константинов 11 май 1897 г.; Убийството на Мих. Такев 24 ян. 1920 г. [2. доп. изд.]. 1999
Георгиев, Н.Пропасти и мостове на междутекстовостта : Франц Кафка, Ярослав Хашек, Алеко Константинов, Иван Вазов : [Статии]. 1999
Даскалов, Д. Политически убийства в новата история на България : Убийства, атентати, съдебни процеси (За К. Паница, Ст. Стамболов, Ал. Константинов и др.)1999
Кол.Процесът по убийството на Алеко Константинов 1897 : Извадки от стеногр. протоколи1999
Панчев, Гавр. „Бай Ганю. Невероятните разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов – власт и знание : Есета и статии. 2000
Игов, Св. Българската литература ХХ век : От Алеко Константинов до Атанас Далчев. 2000
Пелева, ИннаАлеко Константинов : Биография на четенето2002
Горанов, Р. Алеко - модернист? 2003
Добрев, Добр. Бай Ганьо на Алеко Константинов : Контексти на прочита2003
Недкова, Ем.Фразеологично богатство в творчеството на Алеко Константинов. 2003
Панчев, Гавр. Алеко Константинов : Биогр. В 3 т. 2004
Бенбсат, А. "Европеецът" Бай Ганю и светлият мит за Щастливеца2005
Шивачев, Р.Алеко Константинов - вечният съвременник : Докл. и съобщения от юбил. науч. конф. по случай 140 г. от рождението на А. Константинов, юни 2003 г. / Състав. Румен Шивачев2006
Стефанов, П. Щастливеца и Бай Ганьо2006
Игов, Св. "Бай Ганю" и Бай Ганю : Загадъчната творба за проблематичния българин2008
Галунова К. Бай Ганьо българина : опит върху българската народопсихология и българската модерност2009
Котев, Л. Оптимистична теория за Бай Ганьо ; Чичовци2009
Малинов, А. Алеко Константинов. Бай Ганьо ; До Чикаго и назад ; Разни хора, разни идеали 2010
Бейнова, М. Алеко Константинов : за матурата : анализи и тестове2010
Стойчева, П.Нацията - копнежи и употреби : Алеко Константинов в контекста на модерните теории за нацията 2010
Кацарска, К Алеко Константинов : литературни анализи2011
Тотев, П.Е, ами кога ще живеем?2013
Попов, Й.На гости у Щастливеца : юбилейна антология по случай 150 години от рождението на Алеко Константинов / състав., предг. Йордан Попов2013
Тотев, П. Пътеки към Алеко2015
Шивачев, Р. Сублитературният мит "Бай Ганьо"2016
Иванов, В.За 30 наполеона и безсмъртието на Щастливеца : литературно-критически очерк за фейлетонното творчество на Алеко Константинов2017

Статии за Алеко Константинов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Цанев, ГеоргиБай Ганьо и характерологията на българинаПроблеми на теорията и историята на литературата1984
Христова, Татяна„Бай Ганьо“ на Алеко Константинов и българската литературна критикаРодна реч19843
Бъклова, КатяРазказите на Алеко КонстантиновПламък19854
Зарева, СнежанаДругият АлекоЕзик и литература19854
Иванов, Ж.Историчиският контекст на фейлетона на Алеко Константинов : Увод към темата за изборитеНаучни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Българска филология. Т. 23. 11985
Игов, СветлозарАлеко Константинов. 1863–1897Игов, Св. Българийо, за тебе пяха1985
Мутафов, ЕнчоМодерният Хитър Петър : [Бай Ганьо на А. Константинов]Проблеми на културата19851
Пенев, БоянАлеко КонстантиновПенев, Б. Студии, статии, есета1985
Пенев, БоянКак възникна образът на бай ГаняПенев, Б. Студии, статии, есета1985
Пенев, БоянЛитературните отношения и оценки на Алеко КонстантиновПенев, Б. Студии, статии, есета1985
Пенев, БоянПревращенията на бай ГаняПенев, Б. Студии, статии, есета1985
Стефанов, Валери„Бай Ганьо“ и Бай ГаньоЛитературна мисъл19858
Чакалова, Лариса„Щастливеца“ зад граница : Неизвестни факти за А. Константинов в УкрайнаКооперативно село27.12.1985305
Даскалова, ЕкатеринаАлеко Константинов и работническото движениеНаука и общество1986
Иванова, ЕвгенияАлеко Константинов и някои черти на българския национален стереотипПроблеми на културата19863
Цанов, ИванИдеален ритник за правдата : Неизвестен некролог, издаден от български студенти по повод убийството на А. КонстантиновОтечествен фронт09.10.198612500
Анчев, Панко„Бай Ганьо“Пламък19878
Бъклова, КатяБай Ганьо : Към въпроса на националните и социалните аспекти на образаЛитературна история198715
Ганчева, БистраПовествователят в „Бай Ганьо“ от Алеко Константинов и въпросът „Европа – ние“Литературна история198715
Георгиев, Георги Хр.Юридическа студия на Алеко Константинов : [По повод 90 г. от убийството му]Социалистическо право19874
Георгиев, ЛюбенПътеписецът Алеко КонстантиновПламък198710
Игов, СветлозарЗа жанровата същност на „Бай Ганьо“Литературна история198715
Казакова, ЛюбкаФейлетоните на Алеко КонстантиновРодна реч19871
Михайлов, МихаилАлеко Константинов и неговият бай ГаньоЕзик и литература19874
Неделчев, МихаилДвумоделността на „Бай Ганьо“Неделчев, М. Социални стилове и критически сюжети1987
Петров, КрасимирБай Ганьо от Алеко Константинов – единство на литературния образЕзик и литература19873
Протохристова, КлеоЛитературноисторическите аспекти в творчеството на Алеко КонстантиновЛитературна история198715
Деспотова, ЕлкаСвоеобразието на критическия реализъм у Алеко КонстантиновПулс24.03.198712
Куюмджиев, КръстьоАлеко и рекатаПулс05.05.198718
Куюмджиев, КръстьоТри фрагмента за ЩастливецаЛитературен фронт11.06.198724
Георгиев, Георги Хр.Алеко Константинов и музикатаБългарска музика19881
Игов, СветлозарШедьоври на българската литература : „Бай Ганьо“ от Алеко КонстантиновРодолюбие19886
Куманов, ЙорданОбединяващият идалго : Софийските квартири на А. КонстантиновСофия19883
Марков, ГеоргиГибелта на ЩастливецаОбщество и право19884
Стоянов, КинНравственият пример на сатирикаСмяна19881
Танев, ДимитърПрипомняне за ЩастливецаРодна реч198810
Тотев, ПеткоСамо триста души на Черни връхТотев, П. Винаги има и други1988
Радева, ВиолетаЩастливецът и неговата трагедияЗемеделско знаме12.01.19888
Игов, СветлозарОбразът, който пътува : Бай Ганьо като Homo balkanicusНародна култура15.01.19883
Андонова, НинаАлековата страстБългарски воин19894
Бенбасат, Алберт„Европеецът“ бай Ганьо и светлият мит на ЩастливецаСептември198912
Бъклова, Катя„Какво има в Америка“ : [ А. Константинов – „До Чикаго и назад“]Бъклова, К. Майстори на българския пътепис1989
Димитрова, ЕкатеринаКатарзисът на смеха в образите на Швейк и Бай ГаньоВтори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 23. Млади българисти1989
Йовева, РумянаБай Ганьо – мит и реалностЛитературна мисъл19895
Йорданов, Александър„Необходимият“ Бай ГаньоЙорданов, Ал. В сянката на думите1989
Майер, Хинек„Бай Ганьо побеснял“ : Прокурорът срещу убийците на АлекоОтечество19898
Мумджиева, ДораС идеалите на ЩастливецаДарители19895
Стърм, РобъртАлеко отново пътува до ЧикагоРаботническо дело22.01.198922
Анастасов, АнастасЕпилог на „Бай Ганьо“Пулс03.10.198940
Андонова, НинаАлеко КонстантиновАндонова, Н. Дохожда час1990
Янев, ВладимирАлеко Константинов и Пенчо СлавейковЯнев, Вл. Живея и препрочитам : [Литературнокрит. очерци]1990
Ничев, БоянАлеко Константинов и „Бай Ганьо“Ничев, Б. Литературна класика и съвременност1990
Протохристова, КлеоЛитературноисторически аспекти в творчеството на Алеко КонстантиновПротохристова, К. Несвършени изречения1990
Тотев, ПеткоНай-напред – чиста съвест : Алеко Константинов и човешките ценностиБългарски език и литература19903
Янев, ВладимирАлеко КонстантиновЯнев, Вл. Живея и препрочитам1990
Ганчев, МаркоДо Чикаго и напред към следващия век : 127 г. от рождението на А. КонстантиновЛитературен фронт11.01.19902
Хаджикосев, СимеонУчастта да бъдеш нужен на своя народ : А. Константинов и нашите дниЕхо21.02.19908
Свиленов, Атанас„Бяла врана“ за литературните вестнициСвободен народ24.08.199094
Богданов, ИванАристократ по нрав, демократ по убежденияДума25.08.1990144
Анастасов, АнастасАлеко и АфродитаПулс28.08.199035
Бъклова, КатяЕдин другиму духовно подчинени : [Приятелските отношения между А. Константинов и П. П. Славейков]Родна реч19919-10
Димитрова, ЕленаНякои сатирични похвати на Алеко КонстантиновЛитературна традиция и съвременност : [Сб.] в памет на Георги Цанев1991
Ковачев, ОгнянЛитературни контексти на прочита на разказа "Пази боже, сляпо да прогледа" от Ал. КонстантиновЕзик и литература19915
Радев, ИванАлеко Константинов – чертици към неговия портретЕзик и литература19914
Бъклова, КатяУроците по смях на ЩастливецаБългарска литературна класика в нова светлина : Литературни теми, анализи, преоценки1992
Михайлов, МихаилЩастливеца [Алеко Константинов] и българската природаПрирода и знание19922
Георгиев, НиколаИмето на розата и тютюна : [Сравнителен анализ на романите "Бай Ганьо" от А. Константинов и "Тютюн" от Д. Димов]Култура03.01.19921-4
Славов, ИванВеличието на недовършения живот : [Творчеството на А. Константинов]Отечествен вестник16.01.199213855
Цанева, МиленаПроблемът за "пътя към Европа" в творчеството на Алеко Константинов и П. П. СлавейковАрт19.01.19922
Жечев, ТончоЩастливецът Алеко Константинов е нашето спасениеЕхо24.01.19922
Елевтеров, СтефанГерой и разказвач : Образът на повествователя в "Бай Ганьо"Литературен форум (прил.)03.199221
Гечев, МинкоЩастливецът не е убит поради грешкаУчителски дело13.05.199219
Александрова, МиленаЗа пътеписите на Алеко КонстантиновА...19937-8
Братанов, ИвоКакви чувства предизвиква у пътеписеца [Алеко Константинов] посещението на Ниагарския водопад?Родна реч19933
Димитров-Робанов, ИванБай Ганьо и гравитациятаЛитература & Изкуство19931
Елевтеров, СтефанАлеко и светът : [Анализ на "До Чикаго и назад"]Век 21199328
Тотев, ПеткоEt Circenses : [Рец. за фейлетоните "Разни хора, разни идеали", "Panem et circenses" и "Скромна лепта на общия жертвеник"]Български език и литература19935
Чернокожев, ВихренАлеко Константинов : 130 г. от рождението муПламък19931-2
Кунчев, Божидар"С кръвта на сърцето си" : 130 г. от рождението на А. КонстантиновВек 2120.01.19933
Бадев, ЙорданАлеко Константинов и бай-ганювщинатаЛитературен форум (прил.)03.1993
Даскалова, ЕкатеринаОперета от Алеко КонстантиновЕхо21.07.199315
Александрова, Надежда"До Чикаго и назад", или смисълът на самоирониятаБългарски език и литература19942
Кирова, МиленаБай Ганьо – поглъщащият човекЛитературна мисъл19941
Огнянова, МариолаКакво разочарование изпитва Алеко Константинов пред Ниагарския водопад?Родна реч19946
Тотев, ПеткоПрез океана, който ни е до колене : [За пътеписа "До Чикато и назад"]Български език и литература19942
Шивачев, Румен"Бай Ганьо" - културно-исторически проблемиЛитературна мисъл19941
Бъклова, КатяЖива естетическа ценност : "До Чикаго и назад" след 100 г.Век 2105.01.19941
Билярски, Цочо В.Неизвестният Алеко КонстантиновНово слово18.02.199441
Антов, ПламенБай Ганьо пътува към Европа : Един век Бай ГаньоВек 2117.05.199419
Антов, Ясен100-те години и личността : [Личността и творчеството на А. Константинов]Ехо03.08.199416
Бъклова, Катя"Мисъл", "Златорог" и Алеко [Константинов]Век 2128.09.199438
Игов, НиколайАлеко Константинов и стамболовщината през погледа на професор Николай Державин и Павел ГенадиевНово време19953
Лазаров, СтойкоБай Ганьо – нравственото чистилище на БългарияЧиталище19954
Максимова, МарианаПреводите на "Бай Ганьо" в световната литератураБиблиотека19952
Харитонова, Иванка, Камелия Станчева"Свободните" избори в България през погледа на фейлетониста Алеко КонстантиновРодна реч19959-10
Тотев, ПеткоНепреодолимият Алеко Константинов : 100 г. от излизането на "Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин"Дума05.01.19954
Бъклова, КатяОт "До Чикаго и назад" към "Бай Ганьо"Век 2108.02.19956
Чапразов, ДелчоИ Алеко [Константинов] е милеел за МакедонияМакедония14.02.19956
Елевтеров, СтефанКой е истинският Бай Ганьо : 100 г. от първото изд. на "Бай Ганьо" Български писател13.03.199511
Панчев, ГавраилФилософия на политическия избор и неговите социални последици според книгата "Бай Ганьо" на А. КонстантиновЛитературен вестник25.10.199534
Братанов, ИвоОт агарянския ямурлук до белгийската мантия : Коментар към ключовия текст на "Бай Ганьо"Дарба19963-4
Кирова, МиленаNarratio Ludens: мит и пародия в „Бай Ганьо“Кирова, М., Н. Чернокожев. Творби и прочити : Нови изследвания по българска литература1996
Козлуджов, ЗапрянДиалогизираният монолог : Наративни принципи в цикъла "Разни хора, разни идеали" на А. КонстантиновЕзик и литература19963-4
Недкова, ЕмилияФразеологични варианти с компоненти бог и дявол в "Бай Ганьо" и сърбохърватският им преводБългарски език19965
Тодоров, ЦветанФейлетоните на Алеко КонстантиновЕзик и литература19963-4
Тотев, ПеткоЩастливеца : "Господа, не е ли същото?" : А. Константинов – човекът, който живее светло, свети в тъмно време на тъмни героиДума09.02.199634
Мутафов, ЕнчоПирон в стената : [Бел. върху "Бай Ганьо"]Култура23.02.19968
Панчев, ГавраилЛиберализмът и косерватизмът в и около книгата "Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин" от А. КонстантиновВек 2108.05.199617
Бъклова, КатяВладимир Василев за Алеко КонстантиновВладимир Василев – личност, дело, съдба : [Сборник]1997
Бъклова, КатяИван Мешеков сред критиците на Алеко КонстантиновЧовек и време : Сб. с науч. изследвания в памет на С. Беляева1997
Георгиев, ГеоргиНефикционалното пътуване като организираща тема в пътеписите "До Чикаго и назад" на Ал. Константинов и "Другата Америка" на Св. МинковПламък19979-10
Данаилов, ГеоргиЩастливеца [Алеко Константинов] и неговия геройРодна реч19975
Иванов, ЖивкоВластта на розата и Бай Ганьо : [Героят на А. Константинов]Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Филология. Т. 35. 11997
Кандиларов, ГерчоАлеко Константинов моли да му бъде издадено удостоверение за "грамотност по български"Родна реч199710
Недкова, ЕмилияОтрицателните фразеологизми в Алековата творба "Бай Ганьо" и в нейния превод на сърбохърватски езикБългарски език19974
Тотев, ПеткоПророчествата на ЩастливецаВезни19971
Харитонова, Иванка, Камелия СтанчеваРолята на опозицията ад/рай за разкриване на идейната проблематика на пътеписа "До Чикаго и назад"Родна реч19975
Тотев, ПеткоБай Ганьо насаме с Алеко Константинов : През 1997 ще се навършат 100 г. от гибелта на ЩастливецаДума03.01.19971
Радева, ВиолетаПървият ценител на Алеко Константинов [Д-р Кръстьо Кръстев]Анти24.01.19973
Панчев, ГавраилВласт и знание : Според "Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин" от А. КонстантиновВек 2107.03.19977
Иванова, ЕкатеринаЩастливеца : 100 г. от смъртта на А. КонстантиновЕхо06.05.19976
Велчев, ПетърПо страниците на "Бай Ганьо"Дума12.05.1997107
Гечев, МинкоИскал да ги подигне със себе си, а те за награда го убили! : 100 г. от убийството на А. КонстантиновДума17.05.1997112
Кирова, МиленаКакво иска жената? : [Жената в творчеството на А. Константинов]Култура25.07.199729
Антов, ПламенБележки върху "Бай Ганьо"Език и литература19982
Анчев, ПанкоМъченик на вярата в илюзии : А. Константинов – романът на едно творчествоВезни19983
Георгиев, НиколаЗа един мълчалив диалог в българската литератураЛитературата19988
Динчев, Петър"...Иди, че не бъди патриот!" : 135 г. от рождението на А. КонстантиновЧиталище19981-2
Пенев, БоянАлеко Константинов и „Бай Ганьо“Българската мяра в литературата : Сб. статии : Ч. 4.1998
Стефанов, ВалериОкото и писмото : Из историята на регионалните разказиСтраница19982
Груев, МихаилАлеко – демократ и общественикЗнаме20.01.19981
Минчева, ГалинаКак Алеко Константинов става ЩастливецаСега24.01.199818
Проданов, НиколайАлеко Константинов и инициативата "Българско отечество" : [Инициатива за създаване на енцикл. съчинение за бълг. земя и народ, според княжески указ от 18 ян. 1895 г.]Проглас19991-2
Стефанов, Петър"Бай Ганьо" [от Алеко Константинов] като антитекст - аспекти на идентичносттаНаучни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Филология. Т. 37. 11999
Велчев, ПетърШедьовърът на Алеко ["Бай Ганьо"]Български писател26.01.19994
Ракьовски, ЦветанИмето на музиката отвъд литературата : Бай ГаньоЛитературен форум25.05.199920
Добрев, ДобринМежду патрицианските наслади и ориенталските кефове : "Бай Ганьо тръгна по Европа"Литературен вестник23.06.199924
Владимиров, ГеоргиХраната и храненето като идентификационни кодове в "Бай Ганьо" от Алеко КонстантиновБългарски език и литература20003-4
Добрев, ДобринБай Ганьо у Иречек, или образът на българина в две книги от преди сто годиниЕlias Canetti (Русе)20003
Тотев, ПеткоЗащо Алеко Константинов пише фейлетониБългарски писател27.09.200025
Кирева, НораОписанието на Ниагарския водопад – поетичен размисъл на Алеко за човека, природата, животаРодна реч20015-6
Кръстева, ИлианаСтруктура и смисъл на "Бай Ганьо" от Алеко КонстантиновБългарски език и литература20015-6
Русев, РусиПрозата в стихове на Алеко КонстантиновНаучни трудове – Русенски университет "Ангел Кънчев2001Т. 38. 8
Игов, СветлозарКонфликт на интерпретациите : Бай Ганю, Чардафон и БоримечкатаЛитературен форум23.02.20013
Спасов, МиленМоментът на срещата : Ролята на моралния коректив при А. Константинов и Греъм ГрийнЛитературен форум12.06.200123
Плахова, Албена Й.Функции на мотото в творчеството на Алеко Константинов и Захари СтояновНаучни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Филология2002Т. 40. 1.
Донева, ВелиславаАвтобиография, написана със симпатично мастило : Алеко в писмата сиНаучни трудове – Русенски университет "Ангел Кънчев2003Т. 40. 10.2.
Драмбозов, ГеоргиЩастливецът ни гледа : 140 г. от рождението на А. КонстантиновЧиталище20031-2
Константинова, ГаляСъвременният човек – откровено "сбогом" на ЩастливецаБряг (Свищов)20032
Николова, ЮлияЦветан Радославов, Алеко Константинов и "Лео на Шпилгагена"Бряг (Свищов)20032
Пеева, ВиолетаЗа свободата, честността и любовта на ЩастливецаБряг (Свищов)20032
Пометкова, ЯнаУстановяване на морфологични норми в българския книжовен език и езикът на Алеко КонстантиновНаучни трудове – Русенски университет "Ангел Кънчев2003Т. 40. 10.2.
Пекунов, ВасилНа Щастливеца с любов : 140 г. от рождението на А. КонстантиновПро & Анти02.01.20031
Тотев, ПеткоИнтимният свят на Щастливеца : 140 г. от рождението на А. КонстантиновДума15.01.200311
Фиданова-Коларова, ВалентинаАлековият Бай Ганьо в българското киноБългарски писател19.03.200311
Благоева, ДианаФразеологично богатство в творчеството на Алеко КонстантиновБългарски език20041
Жекова, ЛюблинаИстината за Алековия архив – 20 години по-късноИзвестия на Националния литературен музей20042
Кирчева, ТаняПътят като обект на художествено изображение в разказа "Пази, боже, сляпо да прогледа" на Алеко КонстантиновНаучни трудове – Русенски университет "Ангел Кънчев2004Т. 41. 7.2.
Стоянов, ВалентинКомуникативни и художествени употреби на езика на тялото в "Бай Ганьо" от Алеко КонстантиновБългарски език и литература20041
Тотев, ПеткоСветът – Новият и Старият – се преоткрива непрекъснато : "До Чикаго и назад" след 110 г.Словото днес19.02.20043
Чернокожев, НиколайНевероятните смехове на/за един съвременен българинЛитературен вестник19.05.200420
Антов, Пламен"Бай Ганю" – трансформации на гласа : кой, кому, как и защо говори в творбатаЛитературна мисъл20061
Топалова, НиколетаСлучайно или политическо е убийството на Алеко КонстантиновСега14.01.200611
Чернокожев, НиколайКраят на "Бай Ганьо"Литературен вестник29.03.200612
Александрова, ИренСтабилност и безпокойство в "Бай Ганьо"Български език и литература20076
Галунова, КалинаЗа калпака и фрака: Размисли върху културната символика на пре/обличането в "Бай Ганьо"Литературна мисъл20071
Радев, РадославУтопичните интуиции на Алеко Константинов и един критически поглед към тяхЛитературен вестник31.01.20074
Драмбозов, ГеоргиЩастливеца – синоним на свобода и честност : 144 г. от рождението на А. КонстантиновСловото01.02.20074
Шивачев, Румен"Новите гледища" на [Иван] Шишманов за "Бай Ганьо"Литературен вестник21.03.200711
Иванов, ПеткоЛъжите на пътеписа : [Европоцентричната позиция на А. Константинов, отразена в пътеписа "До Чикаго и назад"]Култура23.03.200711
Николов, ГригорАлеко [Константинов] написал "До Чикаго и назад" насилаСега22.04.200793
Стефанов, ОрлинФейлетоните на ЩастливецаАз Буки02.05.200718
Велчев, ПетърЗа Алеко [Константинов] – след сто и десет годиниСловото днес10.05.200718
Северски, ЦветанГаньовци убиват Щастливеца за пет лева : 110 г. от гибелта на А. КонстантиновЗемя11.05.200790
Петкова-Сталева, ПетяИзгубеният колорит : турцизмите от "Бай Ганьо" на Алеко Константинов в превод на италиански езикЧуждоезиково обучение20083
Игов, СветлозарЛабиринтът на Минотавъра : [По повод кн. "Бай Ганю"]Литературен вестник17.09.200827
Дичев, Богдан"Калпав народ сме ний, интелегенцията" : Езикът на бюрократичното самонаблюдение – опит за анализ на Алеко-Константиновия фейлетон "Разни хора – разни идеали, 1"Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Филология2009Т. 47. 1, сб. А.
Новков, МиткоНесесерът на АлекоЛитературен вестник25.03.200911
Антов, ПламенБай Ганю щурмува Европа, или последната битка на българския национализъмСтраница20111
Василев, ЕвгениБай Ганьо като постоянно присъстваща типология в България – от задругата до постмодерното общество : По А. Константинов и Ив. ХаджийскиСоциология и икономика20111
Антов, Пламен"Бай Ганю" - роман. Археология на жанраПространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 12012
Радев, Радослав Българското веселие след Освобождението и сянката на Бай ГаньоПространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 12012
Шивачев, РуменРакурси на дълбинното в "Бай Ганьо"Пространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 12012
Василев, Васил Т.Алеко Константинов, или за щастието да имаш идеали вместо властАдвокатски преглед20131
Пелева, ИннаЮристът Алеко Константинов и българската култура : Преди и сегаАдвокатски преглед20131
Давидова, ДесиславаБългарските наречия за начин и техният италиански превод в "Бай Ганьо" от А. КонстантиновЕзикът – наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова2014
Тошева, ЕмилияЕзикът на облеклото в "Бай Ганьо" от Алеко КонстантиновОбразование20166
Чернокожев, НиколайФилологията между смеха и печалната действителност - огледалото и неговата рамка : [Творбата на А. Константинов "Бай Ганьо"]Филологическият проект – кризи и перспективи : Сборник доклади от международна научна конференция, 24-26 април 2015, София2016
Антов, ПламенПрекосвачът на междужанрови граници или "Бай Ганю" роман : Романово-епопейният потенциал на "Бай Ганю" в жанрово-дискурсивната зона между пътеписа и вицаСвят и смисъл : Сборник в чест на проф. Валери Стефанов2018
Коларов, СтефанСатирикът, който написа "Бай Ганю"За буквите201855
Ракьовски, ЦветанИмето на музиката в "Бай Ганьо"Свят и смисъл : Сборник в чест на проф. Валери Стефанов2018
Чавдарова, ДечкаЕдин неизследван "мълчалив диалог" между българската и руската литература : Продължение на темата "Алеко Константинов и Николай Лейкин" : [Съпоставяне на "Бай Ганьо" на А. Константинов и "Нашите зад граница" на Николай Лейкин]Литературна история20181
Радева, ЯницаХраната като възможност за властови зрелища в "Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин"Литературен вестник14.03.201810
Антов, ПламенБай Ганю като фолклорно-епически герой в жанра на вица Литературната периферия – памет и употреби : [Сборник]2020