Ангел Каралийчев

Ангел Каралийчев; Дата: 1935; Държател: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Кратка информация
Име Ангел Иванов Каралийчев
Роден
гр. Стражица
Починал
гр. София
Жанровепоеми, приказки, разкази, стихове
ИзданияБългаран, Българска мисъл, Детска радост, Златорог, Светулка, Ученическа мисъл, Червен смях, Чернозем, Венец, Кооперативна просвета, Ученическа беседа

Каралийчев, Ангел Иванов (Стражица, 21.08.1902 – София, 14.12.1972). Завършва гимназия в Търново (1921). Работи известно време в Стражишката община, следва химия в Соф. унив., завършва дипломация в Свободния унив. в София (1928). За пръв път публикува  в сп. „Ученическа мисъл“, издавано в Русе (1919)  стихотворението „Орелът“, подписано А.К. През 1928 излиза революционната му поема „Мауна лоа“, през 1925 – сборникът с разкази „Ръж“,  също и първата му книга за деца „Мечо“. Каралийчев започва писателската си дейност като сътрудник на сп. „Нов път“, в което печата първите си разкази, включени по-късно в сборника „Ръж“. Печата и в сп. „Червен смях“, „Чернозем“, „Българан“ и др. След честването на 10 години от смъртта на Пейо К. Яворов, четворката – А. Каралийчев, Асен Разцветников, Никола Фурнаджиев и Георги Цанев напускат списание „Нов път“. След 1925 Каралийчев сътрудничи на сп. „Златорог“, „Българска мисъл“, „Венец“, „Детска радост“, „Светулка“, „Кооперативна просвета“. През 1932–1944 е редактор на литературната страница на сп. „Кооперативна просвета“. Редактор (1947–1952) в издателство „Народна младеж“, през 1952 във в. „Литературен фронт“, в периода 1952–1969 – в издателство „Български писател“. След Втората световна война творческата му дейност е насочена предимно към децата и юношите. Каралийчев е автор на книги за деца – оригинални приказки, разкази, авторизирани приказки и легенди от българския и чуждестранния фолклор. След 9.09.1944  активно участва в литературния живот, сътрудничи на почти всички периодични издания, работи като редактор в издателство „Народна младеж“ (1947–1952), във в. „Литературен фронт“ (1952–1953) и в издателство „Български писател“ (1952–1969). Автор е на повече от 20 книги за възрастни и на 15 книги за деца – оригинални приказки, разкази, както и преразказани приказки – български и чужди. Съставител е на сборниците „Приказки“ (1933, 1943), „Народна кооперативна читанка“ (1934, съвместно с Никола Монев), „Кандило пред иконата. Отбрани разкази за български писатели“ (1938). Превежда произведения на Лев Н. Толстой, Антон П. Чехов и др. Преразказва „Приключенията на Барон Мюнхаузен“ (1955, 1962, 1967, 1990) от Рудолф Ерих Распе.

Първата му книга „Мауна лоа“ (1923) е до голяма степен подражателна и издържана в революционния патос на поезията на  Владимир Маяковски. Разказите, събрани в сб. „Ръж“ (1925), го открояват като един от „септемврийските писатели“. Авторът отразява „бунтовното време“ на Септемвриийското въстание от 1923 и кървавото му потушаване.  Каралийчев  пресъздава този „тъмен стон“ и „черни угари“ през импресията и баладичността. Тук диша и родният край, и природата, и вселената, които жалят за безименните жертви. Любимите Каралийчеви персонажи – месечината, нощта, притчата за белия и черния овен характерно са вплитане на детското в поетичните инвенции на възрастния. Неслучайно Елин Пелин казва, че той пише за възрастните като за деца и за децата, като за възрастни. Сборниците „Лъжовен свят“, „Имане“, „Жълтици“, „Росенският камен мост“ дават основание на Михаил Арнаудов в своето изследване „Психология на литературното творчество“ (1931) да опредили стила и поетиката на Каралийчев като „магически реализъм“. Това е прецедент като определение в българската литература. Каралийчевият пласт на религиозното също е специфичен. В разказите му като че ли нимбът покрай главите на Бог и Свети Петър е невидим. Авторът може да се шегува с историята, че ботушът на Господ тече или, че Господ ще слезе сред хората да си купи солчица. Но това  не е светотатство, а едно отношение пълно с умиление пред този магически свят, където светците са равнопоставени със селяните. Това е съпътствано и от едно хитровато намигване, характерно както за детското лукавство, така и за прагматизма на българския чoвек от селото. Това  смешение на сакрално и битово изпълва цялото творчество на писателя. Съществен дял от творчеството на Каралийев заемат произведенията му за деца.  В декемврийската книжка на сп. „Детска радост“ (1923) е публикувана неговата първа приказка „Черното дяволче“, а през месец януари 1925, пак там е поместена най-популярната му приказка „Житената питка“. През същата 1925 излиза и първият му сборник за деца „Мечо“, с илюстрации на Илия Бешков. Към литературата за деца го привлича Ран Босилек, а за издаването на „Мечо“, Дора Габе го насърчава да събере 7 разказа. Своеобразието на неговия талант – поетично повествование, богато въображение, образен език – го налагат като един от най-изтъкнатите представители на българската литература за деца. Авторизирани приказки и легенди, разкази, в които нравствено-етичната проблематика е подчинена на идеята за доброто като смисъл и цел на човешкия живот, представят писателя като сладкодумен разказвач, за когото светът на детето е и си остава свободно творческо пространство, освободено от всякакви полититически съображения. Лирико-експресивният слог, образният език и психологическата мотивираност превръщат Каралийчев в един от най-талантливите творци в българската литература за деца. В повестта „Ането“ (1938) авторът през приключенската фабула говори за детските страхове, а в „Тошко африкански“ (1940) детството е видяно през пакостите и хумора.

А. Каралийев е Народен деятел на културата (1972). Посмъртно е носител на Почетна грамота на името на Ханс Кристиан Андерсен (1974).

Творби на Каралийев са преведени на повече от 60 езика.

Псевд.: Акакий Акакиевич, Илия Чернев, Каралийката, Кент, Множко Гладнев, Пчела № 2, Шонерман, А. К., А. К-в, Ангел К., А. Соколов и др.

 

Росица Чернокожева

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева (Книги от... и Книги за...)

и Аделина Германова (Статии за...)

Аудиоархив


Ангел Иванов Каралийчев (18.05.1966 г.)

Писателят разказва за майка си Рада, която била неграмотна, но знаела много народни песни и ги пеела в къщи „тихо и задушевно“, за първата похвала, която получава в живота си от своя учител по български език – за класно упражнение на свободна тема, в което описал страданията на своите съселяни през Първата световна война. Допълва, че това негово „първо литературно произведение“ става причина учителят да го покани в дома си и да му предложи книги от богатата си библиотека, една от тях – „Андерсенови приказки“, завладяла сърцето му и го изпълнила с очарование, което носи в себе си цял живот.)

Файл: Каралийчев – спомен от детството.mp3 (4,89 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Ангел Каралийчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Мауна-Лоа : Поемапоеми1923
Крали Марко. По народни песнипесни1925 (1930, 1991)
Мечо : Разкази за деца / Ил. от Ил. Бешковразкази1925 (1930)
Мечо : Разкази за деца / Ил. от Ил. Бешковразкази1925 (1930)
Ръж : Разказиразкази1925
Жълтици : Малки разкази / Ил. от Ил. Бешковразкази1926 (2. прераб. изд. 1930)
Имане : Разкази1927 (2. изд. под загл. Разкази. Кн. 1. 1931)
Крилатият юнак : Приказкаприказки1927 (1929)
Чудната свирка : Приказка за деца в 1 д. приказки1927
Богородична сълза : Приказкиприказки1928 (2. прераб. изд. 1930)
Цар Иван Шишманпроза 1928
Приказен свят : Т. 1–3. 1929–1930 приказки1929 (2. прераб. изд. вкл. и Трохи за птичките 1933, 1942, 1943, 1946)
Смъртта на хан Крума : Истор. разкази и легендиразкази1929
Честит човек : Приказкиприказки1929
Жълтите птичкиприказки1931
Край огнището : Нар. приказкиприказки1931 (2. прераб. изд. 1936)
Мравешка история : Малки разказиразкази1931 (1945)
Народни приказки из книгата „Край огнището”приказки1931
Кн. 2. Лъжовен свят : Разказиразкази1932
Дядовата броеницаразкази1932 (1940)
Кошер : Стихове и разкази за малките спестовницистихове за деца1932
Чудната птичка : 4 нар. приказки из книгата „Дядовата броеница”приказки1932
Бързоходната княгиня : Естон. нар. приказкаприказки1933
Златното момиче : Нар. приказкаприказки1933 (1953)
Месечината и дяволът : Естон. нар. приказкаприказки1933
Пророческият сънпритчи1933
Кладенчеприказки1934 (1943, 1997)
Аз съм книга хубавица за най-малките дечица : Картинкиприказки1935
Сребърна ръкойка : Пътеписи, настроения, разказипътеписи1935
Божият ратай : Приказки и разказиприказки1936 (1997)
Ането : Повестповести1938 (1943, 1966, 1976, 2004, 2017)
Вихрушка : Разкази и легендиразкази1938 (1940, 1943, 1946)
Едно гърне старо злато : Безсмъртните басни на Езопа / Ил. от Ил. Бешковбасни1938 (1943)
Крилатата помощ : Пиеса в 3 карт. (в съавт. с М. Вълев) пиеси1938
Ято : Стихотворения и разкази на кооп. темистихотворения1938
Али-Баба и 40 разбойнициприказки1939
Бедният рибар и дяволът : Изт. приказкаприказки1939
Весели приказки (в съавт. с Матвей Вълев)приказки1939
Дебелият, опакият, дългоухият и техните другари : Нем. нар. приказкаприказки1939
Звездочелият юнак и неговият рогат кон : Нар. приказкаприказки1939
Земята на българите : Пътеписипътеписи1939 (1942, 1992)
Старопланински бунтовници : Разказиразкази1939
La Ponto / El la bulg. lingvo trad. N. Vasilevприказки1939
Тошко Африкански / Ил. от Ил. Бешковприказки1940 (1945, 1948, 1953, 1970, 1978, 1982, 1991, 1992, 2004)
3. прераб. изд. под загл. Росенският каменен мост : Разкази разкази1941 (1943, 1946)
Птичка от глина : Разкази и пътеписиразкази1941 (1943, 1946)
Росенския каменен мостразкази1941 (под загл. Имане. 1927)
Българчета : Разкази и приказки за деца / Ил. от В. Лазаркевичразкази1942 (1947, 1997)
Книга за малките българчетаразкази1943
Чепинският змей : Приказкиприказки1943
Надежда : Разказиразкази1944
Весели премеждия : Стихотворениястихотворения1945
Двете маймунчета : Весели картинки и приказкиприказки1945
Великанът и ламята : Приказкиприказки1946
Соколова нива : Разказиразкази1946
Български народни приказки / Ил. от Ил. Петровприказки1948 (2. доп. изд. 1952, 3. доп. изд. 1954, 4. прераб. изд. 1956, 5. изд. в 2 кн. 1957; 1958–1960, 1968, 1971–1974, 1975, 1985, 1986, 1993, 1997, 1998, 2006)
Великият конникприказки1948
Житената питка : Приказки за деца / Ил. от Ил. Бешков и Н. Тузсузоваприказки1948 (1973, 1974, 1988, 1992)
Крали Марко освобождава три синджира робиприказки1948 (1991)
Най-хубавата земя : Разкази и приказкиразкази1948 (1950, 1953, 1957, 1961)
Мъничкият Мук : Изт. приказкаприказки1949
Народен закрилник : Разказиразкази1949 (1950, 1954)
Който не работи, не трябва да яде : Смешни нар. приказки / Ил. от В. Лазаркевичприказки1950
Строители на републиката : Избр. разказиразкази1950
Бялото гълъбчеприказки1951
Рожен : Пиеска в 2 карт. пиеси1951
Разкази и приказкиразкази1951
Малкият орач : Нар. приказкаприказки1953 (1961, 1970)
Приказка за житните зърнаприказки1953
Братче и сестриче : Приказкаприказки1954
Исторически разкази и очерциисторически очерци1954
Наковалня или чук : Разкази и очерци за Георги Димитровисторически очерци1954 (1958, 1963, 1971, 1972, 1982)
Тримата братя и златната ябълка : Приказкаприказки1954
Иванка и Марийка : Нар. приказкаприказки1955
Приказен свят : Отбрани приказки и разкази / Ил. от Ил. Петровприказки1955 (1958, 1960, 1969, 1972)
Пътища далечни : Очерци и пътни бел.очерци1955
Гладният вълк. Глупавата мечка : Нар. приказки. приказки1956 (1961, 1967)
Избрани произведения / Състав. и ред. С. Султанов. 1956
Самотната елхица : Приказка1956
Храброто петле и турският султан : Унгар. нар. приказкаприказки1957
Белият кон : Разкази и приказкиразкази1958
Лъв без опашка : Приказкаприказки1958 (1975, 1991)
Трите патенца : Приказкаприказки1958
Топлата ръкавичка : Приказки и разказиприказки1959 (1965, 1972, 1975)
Юначни българи : Истор. разкази и очерциисторически очерци1959
Безценно камъче : Приказкаприказки1960 (1963)
Вълкът и седемте козлета : Рус. нар. приказкаприказки1960
Гостенчета крилати : Нар. приказки от разни страниприказки1960 (1964)
Житената питка : Приказкаприказки1960 (1965, 1973, 1974, 1992)
Пух-пахприказки1960
Тримата юнаци : Приказка1960
Die sieben Geisslein / In Deutsche ubert. von Helga Popowa . - Berlin : Der Kinderbuchverl.приказки1961
Избрани произведения. В 3 т. / Под ред. и с предг. от С. Султанов. 1962–19631962
Le petit laboureur : [Приказка] / Trad. Ivan Guenadiev приказки1963
Великанът и ламята : Приказкаприказки1963
Майстор над майсторите : Нар. приказкаприказки1963
Подрумчета : Сб. мъдрости, афоризми, спомени, случки и импресиипроза 1963 (1990)
Юначният заек и вълчицата. Непослушните децаприказки1964
The world of tales / Transl. [от бълг.] by Lyudmila Dimitrova et al. приказки1965
En el mundo de los cuentos / Trad. [от бълг.] por Ethel Wesfreid приказки1965
Безценно камъче : [Приказка] / [Прев. от бълг. на араб. ез.] приказки1965
Au pays des merveilles : [Приказки] / Trad. [от бълг.] Suzanne Goriniva приказки1965
Най-скъпият подарък : Разкази и приказкиразкази1965 (1973)
Локомотивът на историята : Разкази и очерциразкази1965
Петимата братя : Приказкаприказки1965
Наковалня или молот : Рассказы и очерки о Георгий Димитрове / Пер. с болг. Лидии Христовой и др.биографични очерци1966 (1972)
La miche de ble : [Приказка] / Trad. [от бълг.] Suzanne-Renes Gorinivaприказки1966 (1973)
Дървеното конче : Приказкаприказки1966
Майчина съза. Житената питка. Лъв без опашка : Приказкиприказки1966 (1975)
Теплая рукавичка : [Приказка] / Пер. с болг. Светланы Озеровой приказки1967
Prane votres . - Prishtine : Rilindjaприказки1967
Спомени : (Из моя дневник. В широката съветска земя. Писатели. Капки мастило)спомени1967 (1971)
Съкровищница : Нар. приказки от различни страниприказки1967 (1969, 1979)
Самой дорогой подарок : Рассказы и сказки / Пер. с болг. Е. Андреевой и др.разкази1968
Слеза матери ; Пшеничная лепешка ; Бесхвостый лев : [Приказки] / Пер. с болг. Валентина Арсеньева приказки1968
Имало едно време : Приказкиприказки1968 (1976, 1979, 1985)
Приказки на славянските народи. В 5 т. приказки1968
Разкази / Състав. С. Султановразкази1968
Die kleine Schwalbe ; Das Weizenbrotchen ; Lowe Ohneschwanz : [Приказки] / Ubers. [от бълг.] Lotte Markova приказки1969
O pequeno lavrador : [Приказка] / [Прев. от бълг.] ; Ilustr. de Alexandre Poplilovприказки1969
Майчина сълза. Топлата ръкавичка. Вълкът и седемте козлета : Приказкиприказки1969
Безценно камъче. Юначният заек и вълчицата. Непослушните деца : Приказкиприказки1970
Der warme Faustling : [Приказка] / Deutsch von Lotte Markovaприказки1971
Анечка : [Повест за деца] / Пер. с болг. В. Виктороваповести1971
Az edesanya konnye ; A meleg kesztyu ; A farkas es a het gida : [Приказки] / Csikhelyi Lenke ford. приказки1972
Избрани произведения. В 2 т. / Състав. С. Султанов1972
Das Weizenbrotchen : [Приказка] / Ubers. Lotte Markovaприказки1973
Tepla rucavicka : [Приказка] [Прев. от бълг. на чешки] приказки1973
Tepla rukavicka : [Приказка] [Прев. от бълг. на словашки] Preklad. Vladimir Zabkay приказки1973 (1976)
The wheaten loaf : [Приказка] / Transl. by Elena Mladenovaприказки1973 (1974)
Бесценный камушек ; Храбрый заяц и волчица ; Непослушные дети : [Приказки] / Пер. с болг. Валентин Арсеньев, Светлана Озерова приказки1973 (1977)
Калач : [Приказка] / Ангел Каралийчев ; Пер. с болг. Р. Андреевойприказки1973 (1974)
Гладният вълк. Глупавата мечка : Нар. приказкиприказки1973
Майчина сълза : [Приказка. Текст на араб. ез. ] приказки1974
Приказен свят. В 3 т. / Ред. и предг. С. Султановприказки1974 (1982)
Лев без хвоста : [Приказка] / Пер. с болг. Елена Андрееваприказки1975
Материнская слеза : [Приказка] / Пер. с болг. Елена Андрееваприказки1975
Ellerinden operim : Cocuk hikayeleri / Turkcelestiren Ulker Ince ; Resimleyen Belkis Taskeser. - Istanbul : Arkadas Kitaplarприказки1975
Kucuk izo mizo : Cocuk Masallaru / Resimleyen Yildiz Cibiroglu ; Turkcelestiren Ulker Ince. - Istanbul : Arcadas Kitaplarприказки1975
Ravasz Peter : Bolgar nepmesek / Rajz. Alekszander Denkov. - Budapest : Mora kvk.приказки1975
Бялото агънце и Малкият скъперник : Приказкиприказки1975
Майчина сълза : Приказкаприказки1975 (1989, 1991, 1999, 2000)
Приказки на съветските народи. В 5 т.(съвм. с Н. Тодоров). 1975–1977приказки1975
Приказки : Топлата ръкавичка. Една кибритена клечкаприказки1975
Die kleine Schwalbe : [Приказка] / Ubers. [от бълг.] Lotte Markovaприказки1976
Lowe Ohneschwanz : [Приказка] / Ubers. [от бълг.] Lotte Markovaприказки1976
Mala vlastovka ; Psenicny bochnicek ; Lev bez ocasu : [Приказки] [Прев. от бълг. на словашки] / Prel. Ludmila Krouzilovаприказки1976
Дарените години : нар. приказкиприказки1976
Дядо Божиловата надежда : Приказкиприказки1976
Камбаната на свободата1976 (1989)
Патаран и Цървулан : Нар. приказкиприказки1976
Biale jagniatko; Maly skapiec : [Приказки] / Przel. [от бълг.] Alina Iwandzijska приказки1977
Das weisse Lamm; Der kleine Geizhals : [Приказки] / Ubers. [от бълг.] Helga Thomas, Gerda Petrovaприказки1977
Белый барашек; Жадный мальчишка : [Приказки] / Пер. [от бълг.] Валентина Арсеньеваприказки1977
Един за друг : Истор. разкази за децаразкази1977
Знамето на Средногорското въстание : Приказкаприказки1977
Разкази, очерци, приказки / Състав. С. Султановразкази1977
Торбата с лъжите : Приказки за Хитър Петърприказки1977 (1979, 1991)
1877 : Истор. разказ за децаразкази1977
Юначният българин : Истор. разказ за д-р Константин Ив. Везенковразкази1977
Безстрашното зайче : Приказкаприказки1979
Най-тежкото имане : Приказки и разкази1979
Приказки на балканските народи. В 4 т. (съвм. с Н. Тодоров). 1979–1983приказки1979
Paramithia : To zesto gantaki ; Ena xilospirto / [Прев. от бълг. на гр.] ; Kallitehniki parusiasi Anni Tuzsuzovaприказки1980
Мешок с выдумками : [Приказки за Хитър Петър] / Пер. с болг. Ольги Басовой приказки1980
От ралото до хляба : Избр. творбиприказки1980
Торбата с жълтиците : Бълг. нар. приказкиприказки1980
Тримата братя и златната ябълка : Приказна повестприказки1980
Приказки на славянските народи. В 2 т. (съвм. с Н. Тодоров). 1981–1982;приказки1981
Юначното петле : Приказкаприказки1981 (1986)
Рассказы : [Сборник] / Пер. с болг. Т. Митевойразкази1982
Marchenwelt : Kinderbuch / Aus dem Bulg. ubers. von Lotte Markowaприказки1983
Приказки на съветските народи. В 2 т. (съвм. с Н. Тодоров). 1983–1984;приказки1983
El guantecito caliente : [Приказка] / Trad. [от бълг. на исп. ез.] Margarita Colonприказки1984
Siljan der Storch : Marchen / Ubers. [от бълг.] Lotte Markowaприказки1985
Приказки на балканските народи. В 3 т. (съвм. с Н. Тодоров). 1985–1990;приказки1985
Bylo, nebylo : [Приказки] / Prel. [от бълг.] Hana Reinerova. приказки1986
Nebojacny zajacik : [Приказка за предучилищна възраст] / Prekl. [от бълг. на словаш. ез.] Viera Prokesovaприказки1986
An autumn tale : [Приказка] / Transl. [от бълг. на англ. ез.] Lily Netsovaприказки1989
Vrace Klamstiev : Bulh. l'udove rozpravky / Transl. [от бълг. на словаш. ез.] Penka Veselska. - Sofia : Svjat ; Bratislava : Mlade letaприказки1989
The wheatcake : [Приказка за деца] / Transl. [от бълг. на англ. ез.] Lily Netsovaприказки1990
Cuento de otono : [Приказка за деца] / Trad. [от бълг. на исп. ез.] Maria Pachkovaприказки1991
Un conte d'automne : [Приказка] / Trad. [от бълг. на фр. ез.] Ada Grigorovaприказки1991
Есенна приказкаприказки1991
Тримата братя и златната ябълка : Бълг. нар. приказкиприказки1991 (1993)
Споделено : Размисли, настроения, статии, рецензии, отзиви, писма / Състав. Магд. Баева и др. 1992
Житената питка : Приказка : [За деца, изучаващи фр. ез.] = La miche de bleприказки1993
Житената питка : Приказка : [За деца, изучаващи нем. ез.] = Das Weizenbrotchen приказки1993
Безценното камъче : Бълг. нар. приказкиприказки1993
Бялото агънце : Приказка [за деца, изучаващи англ., нем. и фр. ез.]приказки1993
Житената питка : Приказка [за деца, изучаващи англ., нем. и фр. ез.]приказки1993
Малкият скъперник : Приказка [за деца, изучаващи англ., нем. и фр. ез.]приказки1993
Крадци : Приказкаприказки1994
Тошко Африкански. Ането : [Повести за деца]повести1995 (1999, 2013)
Ането и още приказки / Ил. Ил. Бешков; С предг. от Л. Захариевприказки1996
Ането и разказиразкази1997 (1998)
Приказки / Ред. състав. и предг. К. Поповаприказки1997 (1998)
Тошко Африкански и приказкиприказки1997
Български народни приказки. В 2 т. [11. изд.] / Състав. Вен. Атанасова; Предг. В. Настрадиноваприказки1998
Приказен свят / Състав. Ц. Лалевприказки1998
Приказки от цял святприказки1998
Тошко Африкански и други истории / [С предг. Л. Захариев]приказки1998
Историята като приказка : Кн. 1–2 / Състав., ред. Вал. Попова; [Послесл. Пл. Павлов]приказки2000
Приказки / Състав. Кр. Илиеваприказки2000 (2001)
Лъв и мишкаприказки2001
Юначното петле : книжка с картинки2001
Ръж / Състав. Ц. Лалев; Предг. Т. Ичевскаразкази2001
Майчина сълза : книжка с картинки2003 (2016)
Избрани приказки / Състав. Д. Ковалаковаприказки2003
Приказки за белия свят / Състав. Вал. Поповаприказки2003
Ръж / Състав. Андрей Андреевразкази2004
Приказки от Ангел Каралийчевприказки2005
Тошко Африкански ; Приказки от цял святприказки2006
Ането ; разкази и приказкиразкази2006
Приказки от цял свят . Състав. Тома Бинчевприказки2007
Ането ; Тошко Африкански и разкази разкази2007
Житената питка : книжка с картинки2007
Най-хубавите приказки / [състав. Валери Манолов] приказки2008
Български народни приказки / Състав. Тома Бинчевприказки2009
Български народни приказки приказки2012
Косе Босе . Лявото око на цар : народна приказка : книжка с картинки2012
Нероден Петко и Лисицата и таралежътприказки2012
Приказки / [състав., ред. Иван Александров] = Tales / [transl. Svetlana Popova]приказки2012
Голяма книга на приказките / [състав. Костадин Костадинов] приказки2012
Български народни приказкиприказки2012
Приказки / [подб. Звезден Златарев] приказки2013
Тримата братя и златната ябълка приказки2013
Юнакът със звезда на челотоприказки2013
Ането ; Тошко Африкански : приказни повестиприказки2013
Приказкиприказки2013 (2016)
Косе Босе. Кучето и кокалът : български народни приказки / [текст Галина Златина] : книжка с картинкиприказки2017
Безценното камъче : български народни приказкиприказки2017

Книги за Ангел Каралийчев

АвторЗаглавиеГодина
Султанов, С.Ангел Каралийчев : Лит.-истор. очерк1958
Султанов, С.Четирима белетристи : Г. П. Стаматов, Г. Райчев, Анг. Каралийчев, Ил. Волен : Лит. очерци1960
Константинов, Г.Писатели-реалисти. Кн. 3. 1962
Чолов, П.Ангел Каралийчев : Био-библиогр. справка1962
Константинов, Г. Писатели-реалисти от Друмев до наши дни1965
Константинова, Б. и др.Ангел Каралийчев : Био-библиогр. справка 1973
КолективАсен Разцветников, Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев в спомените на съвременницете си1976
Коларов, Ст.Ангел Каралийчев : Лит.-крит. очерк1976
Струмски, Г.Имаше един вълшебник : Спомени1976
Константинова, Б. Ангел Каралийчев : Лит.-крит. очерк1979
Петров, Т. Ангел Каралийчев. 80 г. от рождението му : Био-библиогр. указател1982
Коларов, Ст. Майстор на лиричната проза : [Моногр.]. 1983;1983
Киров, Й. Ангел Каралийчев отблизо : Спомени1984
Султанов, С. Съдбата на един приказник : Книга за А. Каралийчев1984
Дойренска, М. и др. Ангел Каралийчев : Био-библиогр. указател 1985
КолективТрадиция, отворена към бъдещето. 85 години от рождението на А. Каралийчев1989
Кръстев, Ив.Пътник до едно сърце : Страници от преживяното с Ангел Каралийчев / [С предг. от Здр. Петров]2002
Струмски, Г. Ангел Златоуст : Книга за Ангел Каралийчев /2008
Кокудева, Р. Божена Немцова - Ангел Каралийчев : общи фолклорни модели в приказното творчество 2018

Статии за Ангел Каралийчев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Хаджикосев, СимеонКъм поетиката на Каралийчевата приказкаХаджикосев, С. Сред незабравимите страници : Литературни анализи 1984
Цанев, ГеоргиАнгел Каралийчев. "Вихрушка"Цанев, Г. Избрани произведения : Т. 21985
Цанев, ГеоргиАнгел Каралийчев. "Приказен свят"Цанев, Георги. Избрани произведения : Т. 1.1985
Цанев, ГеоргиАнгел Каралийчев. "Имане"Цанев, Георги. Избрани произведения : Т. 1.1985
Цанев, ГеоргиАнгел Каралийчев. "Ръж"; Никола Фурнаджиен. "Пролетен вятър"Цанев, Георги. Избрани произведения : Т. 1.1985
Цанев, ГеоргиАнгел КаралийчевЦанев, Георги. Избрани произведения : Т. 1.1985
Пършев, НиколайПървият критически отзив за поетическото творчество на Ангел КаралийчевЛитературна мисъл19857
Янков, николайАнгел КаралийчевЯнков, Н. Детето и книгата : [Литературнокрит. статии и очерци]1985
Баева, Магдалена, Маргарита ДойренскаНовооткрити писма на Асен Разцветников до Ангел Каралийчев : [Научно съобщение]Литературна мисъл19862
Йорданов, АлександърФилософски разговор с българското времеЙорданов, Ал. Личности и идеи : [Литературнокрит. очерци] 1986
Цачев, КлиментАнгел КаралийчевЯнтра19878
Султанов, СимеонПри майстора на българската приказкаСултанов, С. Избрани произведения : Кн. 1.1987
Султанов, СимеонПоглед през една открехната вратаСултанов, С. Избрани произведения : Кн. 1.1987
Султанов, СимеонПрекършен цвятСултанов, С. Избрани произведения : Кн. 1.1987
Свиленов, АтанасПът през земята на българитеСвиленов, Ат. Знаци по пътя : Профили на български писатели1987
Русева, ВиолетаПроблемът на традицията в сборниците "Ръж" на А. Каралийчев и "Корените" на В. ПоповВтори международен конгрес по българистика, софия, 23 май4 юни 1988. Доклади, Т. 121988
Сапарев, ОгнянПървомайстор на лирическата проззаСапарев, О. Литература и интерпретация : [Литературнокрит. очерци]1988
Янков, НиколайАнгел КаралийчевЯнков, Н. Творци и време : [Литературнокрит. статии и очерци]1988
Йорданов, АлександърНа "горна" и "долна" земя с Ангел КаралийчевЙорданов, Ал. В сянката на думите : Статии и етюди1989
Станков, ИванИсторическите разкази на Ангел Каралийчев и изворите на българската историяПроблеми на литературната наука, история и критика : Сборник в чест на проф. Георги Димов1989
Найденова, ЦветелинаВ поетичния свят на Ангел КаралийчевРодна реч19894
Станков, ИванТържествено влизане във "вчерашния ден"Пулс16.11.198945
Александрова, НадеждаДесетилетие с бъдещеЛитературен фронт19.04.199016
Каранфилов, Ефрем Отново за Каралийчев : Каменарят Секул и самодивата СтрунаПламък19927-8
Мишев, Георги Пришълец от един приказен свят Пламък19927-8
Петров, Здравко Без христоматиен гланц : [90 г. от рождението на А. Каралийчев]Пламък19927-8
Яръмов, Димитър Шепотът на народа : [90 г. от рождението на А. Каралийчев]Пламък19927-8
Вълов, Иван Лети, който има сърце : 90 г. от рождението на А. Каралийчев Руска беседа19923-4
Медникаров, Христо Привързаността на Ангел Каралийчев към Еленския край Народен глас14.03.199231
Струмски, Георги Вълшебникът от Стражица : 90 г. от рождението на А. Каралийчев Земя21.08.1992165
Кръстев, ИванНовата "царска милост"Литературен форум14.10.199241
Цачев, КлиментВсеки ден да посадиш дръвче : Ангелската душа на КаралийчевЛитература & Изкуство19931
Гърдев, Борислав Повестта "Ането" от Ангел Каралийчев Родна реч19944
Владимиров, Владин За опорите на душата и корените на надеждата : Един опит за анализ на разказа "Орелчето" на Ангел КаралийчевПир19941
Гогов, Димитър Ангел Каралийчев - вълшебник на словотоНовини12.09.1994173
Струмски, ГеоргиДомът на вълшебникаБългарски писател20.03.199512
Георгиев, Георги Георги Караславов - Ангел Каралийчев : Проблемът за междутекстовостта и типа повестование в разказите "Без гроб" и "Гробът го вика" : Псевдостилови и стилови пулсацииПламък19967-8
Струмски, Георги Съцветие : Щрихи към портрета на А. КаралийчевБългарски писател11.06.199624
Божилов, Кирил В сянката на великите : [Бел. за семейния живот на Ангел Каралийчев и Йордан Йовков]Антени06.08.199632
Струмски, Георги Триптих за КаралийчевДума15.11.1997268
Минчева, Галина Ангел Каралийчев: "Любовта бдеше над менСега31.01.199824
Константинова, Божанка Ангел Каралийчев и Андерсеновата приказна традиция в БългарияБългарски писател 30.03.199913
Русев, Руси Димитров Номинация, предикация и художествено-естетическа функция на словото в творчеството на Ангел КаралийчевНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"200239, 2.2
Спасова, Мария Поглед към приказника КаралийчевПредучилищно възпитание20028
Гълъбова, Мила Приказният свят на Ангел Каралийчев и Светослав МинковПредучилищно възпитание20028
Балбузанова, МарияСтруктура на фразеологизмите в творчеството за деца на Ангел Каралийчев Научни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев" 200239, 1
Бенин, Никола Закодиране на родовата принадлежност в приказката "Житената питка" от Ангел КаралийчевНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев" 200239, 10
Роблев, Евгени Митическият свят на Ангел Каралийчев Българска нация10.20022
Христов, Ивайло Черти от духовната биография на писателя : [100 г. от рождението на А. Каралийчев] Български писател30.10.200233
Константинова, Божанка Моята приказка : [100 г. от рождението на А. Каралийчев] Български писател30.10.200233
Точев, Димитър Моят пръв редактор : [100 г. от рождението на А. Каралийчев]Български писател30.10.200233
Струмски, Георги Последната приказка : [100 г. от рождението на А. Каралийчев]Български писател30.10.200233
Александров, Александър Сред пионерите на българската кинокритика и анимация : [100 г. от рождението на А. Каралийчев]Български писател30.10.200233
Янков, Николай Вечери край огнището : [100 г. от рождението на А. Каралийчев]Български писател30.10.200233
Попова, Невелина Слепият музикант : Лит. сценарий по разказ на А. КаралийчевКино20035, прил.
Кръстев, Иван Той започна като поетВезни20033
Симеонов, Иван Сюжет, фабула и композиция на приказката "Майчина сълза" от Ангел Каралийчев Начално образование20046
Иванова, Евелина Срещу традиционния женски образ : Опити върху легендата на Ангел Каралийчев "Струна"Балканистичен форум20051-3
Кръстев, ИванТи си истинският народенСловото днес01.06.200621
Вачева, Мила Каралийчев спаси златната ябълка24 часа23.08.2006232
Струмски, Георги Зърна от отъпканата ръж Словото днес23.08.201215
Кръстев, ИванНие вече се ръкувахме : [110 г. от рождението на А. Каралийчев]Словото днес23.08.201215
Кокудева, Росина Проблемът за изпитанието в сюжета за Пепеляшка в приказките на Божена Немцова и Ангел КаралийчевСлавянски диалози201415
Тонов, Ангел Фантастични приказки [на А. Каралийчев]Образование20153
Борисова, Евдокия Космополитно, балканско и/или родно? От София до Париж, през Цариград до Европа : Метафизичният литературен град на Светослав Минков, Константин Константинов, Ангел КаралийчевЛюбословие201717
Душков, Живодар Ранното творчество на Ангел КаралийчевАлманах за историята на Русе201818
Чернокожева, РосицаМагико-реалистични елементи у ранния Ангел Каралийчев. Една прецедентна употреба на понятиетоМагическият реализъм : [Сборник доклади от научна конференция, София, 21-22 юни 2016 г.] 2019