Атанас Далчев

Далчев, Атанас Христов (Солун, 12.06.1904 – София, 17.01.1978). Баща му Христо Далчев работи като адвокат и учител в Солун, там се ражда вторият му син – Атанас. От 1908 до 1912 семейството живее в Цариград, където Христо Далчев е народен представител на българското население от Серска област в турския парламент, а синът му учи в българското училище. По време на Балканската война се връщат в Солун, после се изселват в Дедеагач (дн. Александруполис), а през 1914 се установяват в София. Там Атанас Далчев завършва класически профил на Първа мъжка гимназия (1922) и философия и педагогика в Софийския университет (1927). Заминава за Италия при брат си, скулптора Любомир Далчев, с когото няколко месеца обикалят страната. Далчев учи италиански език, в Рим слуша лекции по история на изкуството. През 1928–1929 пътува из Франция, посещава лекции в Парижкия университет, отива и до Лондон. В периода 1930–1936 работи като училищен инспектор и учител по български език. По време на второто си пребиваване във Франция (1936–1937) живее в Тулуза, завършва курс за преподаватели по френски език към Сорбоната, отново пътува из страната. През 1937 по предложение на Н. Фурнаджиев го назначават за учител в българското училище в Цариград, но турските власти не му позволяват да практикува. Остава в града около шест месеца. В годините до 1947 заема различни длъжности в сферата на образованието: инспектор на прогимназиалните училища, директор на Първа прогимназия „Христо Ботев“, началник на отдел „Обществено възпитание“ на Министерството на информацията и изкуствата. От 1947 до 1952 е без щатна работа, занимава се активно с преводи. В периода 1952–1956 е редактор в сп. „Пламъче“, продължава да превежда, вече и съвместно с главния редактор на списанието Александър Муратов. В следващите години преводите остават основният източник на доходи за издръжка на шестчленното семейство на Далчев.

По данни на Ал. Муратов поетическият дебют на Далчев са две стихотворения, издадени в ученическото списание „Фар“ (1921, кн. 3) под псевдоними („Залези“ и „Аз своя тъмен и безславен ден проклинам...“)[1]. Далчев избира да не включи тези творби в книгите си, за разлика от публикуваното в сп. „Хиперион“ (1923, кн. 1) стихотворение „Хижи“. През 1923 излиза поетическият сборник „Мост“, съдържащ стихотворения на Димитър Пантелеев, Георги Караиванов и Атанас Далчев. Оформилата се около в. „Изток“ група интелектуалци през 1927 създава и свой вестник – „Стрелец“. Атанас Далчев е важна фигура в тази група, известна като литературен кръг „Стрелец“, настояваща още в своята програма за изравняване на „двете начала в душата на българския писател: източното и западното“, и за оформяне на писателите на новото време като „българи и все пак европейци“. Свои стихове, преводи, критически текстове Далчев публикува също и във „Вестник на жената“, в. „Мисъл“, в. „Литературни новини“, списанията „Българска мисъл“, „Хиперион“, „Демократически преглед“, „Изкуство и критика“, „Изкуство“, „Пламъче“ и др.

Заради неголемия брой свои стихотворения (общо близо 80), неразточителния си стил и дългите периоди, през които не публикува нови свои творби, Далчев често е определян като поет на мълчанието. Първите му три стихосбирки излизат през 2 години: „Прозорец“ (1926), „Стихотворения“ (1928), „Париж“ (1930), а четвъртата – след цели 13: „Ангелът на Шартър“ (1943). Следващите няколко нови стихотворения ще се появят едва през 1965 в книгата „Стихотворения“, която съдържа тях и предишните му 4 стихосбирки. Самият Далчев обяснява тази своя сдържаност и самовзискателност така: „Обвиняват ме, че съм печатал само добрите си стихотворения, а лошите съм криел. Не, моята хитрост е още по-голяма: аз пиша само добрите“. На много места из своите фрагменти, бележки и писма той настоява на това, че „количеството само по себе си има малко значение в изкуството“, че писателят „личи и по това, което той не си позволява да пише“, че „за поезията е нужен не само талант, но и вкус, високи изисквания“.

Ерудит с изключителна хуманитарна култура, по собствените му думи „непрактичен, занесен човек“, Далчев никога не се приспособява към идеологически и политически принуди. Живее повече от скромно, издържа съпругата си и четирите си деца с преводи, не се оплаква, изолира се от неразбирането, арогантността и раболепието. Сред най-често изтъкваните му в последните десетилетия качества е именно моралната безкомпромисност, с която той се разграничава от „лъжата, угодничеството, интригантството, заговорничеството, груповщината, умишленото изопачаване“.

Лириката на Далчев се смята за основа на философска поетическа линия в българската поезия, част от която стават поети като Ал. Геров, Ив. Пейчев, В. Петров, Ал. Вутимски, Н. Кънчев, К. Павлов и др. Творчеството му изкушава множество литературоведи и хуманитаристи – общ за критическия поглед на мнозинството от тях върху поезията на Далчев е акцентът върху нейната предметност, вещност, вещественост. Тази всепризната предметност обаче се тълкува в широк диапазон: от бездушна формалистичност и антисоциалност (през 50-те) до „изразител на философско и социално съдържание“ (Р. Ликова). В интериорния веществен свят на Далчев се виждат „въплътени емоции“ (Д. Аврамов), зад материалното се търси абстрактното: „обективно-пластичните картини на Далчев са максимално наситени със субективност“ (Св. Игов).

Стихотворенията на Далчев са многоизмерни, съчетават различни пластове и философски посоки. Външно поезията му е ясна, подредена и стройна; вътрешно тя е сложна, екзистенциално блъскаща се, дълбока. За Далчев основната задача на добрия писател е не „хубавият език“, а това „да извади от дълбочината на душата си един свят и да му даде форма“. По следите на философски въпроси и отговори той насища поетическия си свят с повествователни елементи и мъдра разсъдъчност. Основен герой, който невидимо присъства навсякъде в лириката му, е времето. Основно действие е гледането – за Далчев то е „познавателен процес“, „вмислена описателност“ (К. Гълъбов).

Поезията му е определяна като „философско-мистична“ и с „образно мислене“ (К. Гълъбов), „есеистична“ (Ж. Николова-Гълъбова), „визуалнопластична“ и „натюрмортна“ (Св. Игов), а някои негови стихотворения („Болница“, „Път“, „Къщата“, „Убийство“, „Дяволско“ и „Метафизически сонет“) дори са характеризирани като „типично диаболични творби и по концепция, и по образен реквизит, и по звучене“ (Ив. Сарандев). Самият Далчев скромно настоява предимно на своята мисловност: „Да, всъщност аз не съм бил никога писател. За мене е била достатъчна само мисълта. Тя ме радва. Всичко след нея ми е неприятно“.

Именно тази „липса на думи“ и тази мисъл, която по собствения му израз у него „се ражда гола“, най-пълноценно се въплъщава в поетично-философските бележки на Далчев, в неговите фрагменти, мисли и впечатления, събрани първоначално в сборника „Фрагменти“ (1967), а сетне и в други издания. Кратки, точни, прецизно афористични или литературнокритически и теоретични, някои дори своеобразни лирически миниатюри, те най-красноречиво доказват твърдението на самия Далчев: „Който търси съвършенство, осъден е да създава само фрагменти“.

Освен философски, поетически и естетически, размислите на Далчев са и литературоведски: той посвещава немалко свои наблюдения на различни аспекти на литературата, на конкретни автори и произведения от българската и световната литература и култура, на елементи от творческия и възприемателския процес. Тези проблеми Далчев разглежда както във фрагментите си, така и в свои есета и по-обемисти статии. Сред най-известните от тях са: публикуваният през 1927 във в. „Изток“ текст срещу естетиката на символизма „Поезия и действителност“; скандално нашумялата му статия срещу Лилиев, написана през 1925 съвместно с Д. Пантелеев, „Мъртва поезия“; оригиналните наблюдения „Религиозното чувство в българската лирика“ (1929); размислите му за Дебелянов, Ботев, Яворов и мн. др. И в критическите си текстове, както и в поетическите, писането на Далчев се отличава с интелектуалност и „блестящо точен език, без клишета“ (Здр. Чолаков).

Атанас Далчев е сред най-изтъкнатите български преводачи на художествена литература. Сам (а често и заедно с Ал. Муратов) е превел хиляди литературни творби от различни езици с вещина, ерудираност и внимание; съставител е на преводни поетически антологии. Сред по-известните му преводи са произведения на Дюма, Ларошфуко, Лафонтен, Стендал (от френски), Паустовски, Пушкин, Ал. Толстой, Чехов, Шолохов (от руски), Гьоте, Хьолдерлин (от немски, съвм. с Ч. Шишманов), Лорка, Неруда, Ретамар (от испански), хиляди стихотворения (вкл. от гръцки, индийски, италиански, латиноамерикански, полски, чешки, унгарски, фламандски автори) и мн. др. Макар да му помага да се справя с тежкото материално положение на семейството си и макар да влага много сили и енергия в него, Далчев оценява превеждането и като убиващо поезията, т.е. като една от главните причини за пестеливото му поетическо творчество в късните десетилетия. По собствените му думи: „Малцина писатели си дават сметка за опасността от превеждането. […] Свикнал да предаваш и улавяш чуждите мисли и чувства, преставаш да имаш свои, ставаш автомат“.

През 1925, 1927 и 1930 Далчев получава парични награди от Фонда за поощрение на родната литература и изкуство при Министерството на народната просвета. Носител на Знак почета, орден на Президиума на Върховния съвет на СССР – за приноса му в популяризирането на руската и съветската литература (1967); званието Заслужил деятел на културата (1967); наградата Готфрид фон Хердер на Виенския университет за цялостно творчество (1972); званието Народен деятел на изкуството и културата (1974); орден Народна република България, III степен (1974).

Негови творби са преведени на много езици, вкл. англ., ит., нем., рус., словаш., унг., фин., фр., чеш. и др.

Псевд.: А. Д., Ат. Д.

 

Калина Захова

 

[1] Стихотворенията са публикувани от Здравко Недков в текста му „Лирическите книги на Атанас Далчев и неговата творческа съдба“ (послепис към първия том на изданието на Далчев „Съчинения в два тома“. София: Български писател, 1984, с. 317–319).

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Аудиоархив


Атанас Христов Далчев (15.10.1963 г.)

Изпълнява стихотворенията си „Среща на гарата“ и „Носачи на реклама“.

Файл: Далчев чете свои стихотворения.mp3 (7,09 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Атанас Далчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Прозорец : [Стихотворения]стихотворения1926
Стихотворениястихотворения1928
Париж : [Стихотворения]стихотворения1930
Ангелът на Шартър : [Стихотворения]стихотворения1943
Стихотворениястихотворения1965 (1969)
Фрагменти : Бележки, [импресии и афоризми] за поезията, литературата и критикатаафоризми, импресии, бележки1967
Svátky v drobných starostech / Z bulh. orig. Stichotvorenija přel. Vilém Závada a Dana Hronkováстихотворения1970
Балкон : Стихове / Подредба на Радой Ралинстихове1972
Стихотворения и фрагментиафоризми, импресии, стихотворения, бележки1974
Öszi hazatérés1974
Стихотворения, фрагменти, мисли и впечатленияимпресии, стихотворения, мисли1978
Töredékekафоризми, импресии, бележки1979
Страници : [Лит.-крит. статии]статии1980
Избранное / Пер. [от бълг.] стихов М. Петровых ; Пер. прозы М. Тарасовой1980
Fragmente. – Leipzigафоризми, импресии, бележки1980
Poesie e pensieriстихотворения, мисли1980
Съчинения : В 2 т. / Ред. кол. Александър Муратов и др.1984
Стихотворения; Преводи; Миниатюри / Подб., ред., предг. и прил. Радой Ралинминиатюри, стихотворения1990
Поезия / Предг., състав. и прил. Чавдар Добревпоезия1993
И сърцето най-сетне умира : Стихотворения, Фрагментиафоризми, импресии, стихотворения, бележки1994 (1998)
Прозорец / Атанас Далчев ; Препев на макед. јаз. и белешки Гане Тодоровскистихотворения1996
Стихотворения; Фрагментиафоризми, импресии, стихотворения, бележки1999
Стихотворения : [Брайлово изд.]стихотворения2001
Стихотворения; Избрани фрагменти и преводиимпресии, стихотворения, бележки2002
[Избрани произведения] : Т. 1. Стихотворения.стихотворения2004
[Избрани произведения] : Т. 2. Фрагменти; Мисли и впечатленияафоризми, импресии, мисли, бележки2004
[Избрани произведения] : Т. 3. Критически страницикритически бележки2005
[Избрани произведения] : Т. 4. Поетически преводипоезия2006
Писма / Състав., предг. Румяна Пенчеваписма2006
151 приказки на народитеприказки2007
Поглед зад очилата / Състав. Мария Далчева и др. импресии, критически бележки, поезия, мисли2008
И сърцето най-сетне умира : Стихотворения, фрагментиафоризми, импресии, стихотворения, бележки2014
Doors : Poems by Atanas Dalchev поезия2018
Молитвапоезия2019

Книги за Атанас Далчев

АвторЗаглавиеГодина
Лазовски, Ат.Атанас Далчев : Литературно-критически очерк
Лазовски, Ат.Атанас Далчев : Литературно-критически очерк.1966
Каролев, Св.Атанас Далчев : Монография1988
Делчев, Б.Познавах тези хора : [за Симеон Радев, Жорж Папазов, Атанас Далчев] : Кн. 31994
Кол.Атанас Далчев. Критически прочити / Състав. Б. Кунчев2000
Кол.Атанас Далчев – текст и интерпретация : Сборник2001
Димитрова, Е.Изгубената история : Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ в. (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев)2001
Петрова, В.В подлунния свят на Далчев2002
Кунчев, Б.Човешката участ в творчеството на Атанас Далчев, Александър Вутимски и Александър Геров2003 (2014)
Кол.Да четем Далчев : Сб. от науч. конф. по случай 100 г. от рождението на Атанас Далчев / Състав. М. Неделчев и др.2006
Ангелова, Сн.Вратите : Интерпретации върху религиозната поезия на Атанас Далчев2007
Селяшки, Л.В поетичния свят на Атанас Далчев : Архетипност и художественост като смисъл и знакова система. Архетипите път, дом и предмети-философско-психологическо и естетическо значение и функциите им в поезията на Далчев2010
Колева, Д.Атанас Далчев – поетът философ2014
Цацов, Д.Principium individuationis. Атанас Далчев – поетичният вариант на презентационизма2014
Кунчев, Б., състав.Чудото на задните дворове : Книга за Атанас Далчев2018
Рикев, К.Защото е на скрито... : Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев 2020

Статии за Атанас Далчев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Милев, ГеоЗа списание „Ек“ и литературните наградиПламък19212
Гълъбов, КонстантинСборник „Мост“ : [Рецензия]Ек19242
К. „Прозорец“ – стихотворения от Атанас ДалчевВестник на жената1926262
С. Др-в"Прозорец" : Стихотворения от Ат. ДалчевЗнаме12.1926279
Василев, Любен„Прозорец“ – стихосбирка от Атанас ДалчевНаковалня192772
Гълъбов, КонстантинЛитературните награди и „Златорог“ Стрелец19275
Месечков, Недялко„Прозорец“ – стихотворения от Атанас ДалчевБургаска поща1927346
Младенов, СтефанАтанас Далчев : „Прозорец“Листопад192724–25
Пеев, Х. "Прозорец" : [Рецензия]Глобус192737
Цанев, Георги„Прозорец“, стихотворенияЗлаторог19271
Гълъбов, КонстантинПоезията на пълното окоГлобус19286
Константинов, ГеоргиСтихотворенията на Атанас Далчев : [Рецензия]Литературни новини19285
Пашев, БорисСтихотворения от Атанас ДалчевСеяч19284
Радославов, ИванСтихотворения : [Рецензия]Хиперион19288
Симидов, ДимитърМъртва поезия : [Рец. за „Прозорец“]Литературен глас19285
Шишманов, ДимитърАтанас Далчев – СтихотворенияСлово09.10.19281899
Григоров, С. Дъга – първа : [Рецензия]Начало19291–2
Гълъбов, КонстантинОтворено писмо до г. А. ДалчевЛитературни новини192924
Пундев, ВасилАтанас ДалчевПундев, В. Днешната българска лирика1929
Пундев, ВасилСтихове : [Лит. разбор]Пундев, В. Днешната българска лирика1929
В[едов], Вл. Безнадеждна поезияРЛФ193031
Константинов, Георги„Париж“ : Стихотворения : [Рецензия]Златорог19307
Пеев, Вл. Хр.„Париж“ : КритикаВестник на жената1930420
Ралчев, М.д-р „Париж“ : [Рецензия]Мисъл и воля19305
Ас. Тит„Париж“ : Стихотворения : [Рецензия]Ученически подем19301
Шишманов, ДимитърАтанас Далчев. „Парите“Слово29.09.19302481
Знахар, Иван [Иван Захариев]Атанас ДалчевЗнахар, Ив., Н. Никитов. От 20-та насам : Антология 1920-1930 : [С крит. бел. за всеки авт. от антологията]1931
Кръстев, КирилАтанас ДалчевБългарска мисъл19311
Константинов, ГеоргиЕдин защитник на ЛилиевЛитературен глас1933207
Константинов, ГеоргиМечти и действителност : [За Ат. Далчев, Д. Пантелеев и кръга „Стрелец“]Константинов, Г. Българската литература след войната. [Ч.] 1.1933
Гълъбов, КонстантинНовата българска литература : [Очерк]Годишник на Софийския университет, Ист.-филол. фак.193632
Митов, ДимитърПариж : [Рецензия]Митов. Д. Б. Писатели и книги. Т. 2.1936
Минев, ДимоЛирика : [За френските мотиви в лириката на Далчев]Минев, Д. Франция като сюжет в българската литература1939
Цанев, ГеоргиБългарската литература вчера и днес : [Бел. за лириката на Далчев]Цанев, Г. Проблеми на днешната българска литература1939
Радевски, ХристоЗа умисъла в детската литератураИзкуство и критика19425–6
Радевски, ХристоОще за поезията и децатаИзкуство и критика194210
Кръстев, КирилИнтересен спор за детската литератураСлово27.07.19426005
Недялков, ХристоПоезия и религияНедялков, Хр. Поезия и религия1943
Нурижан, ЖоржАтанас Далчев : [Биогр. и лит. бел.] Нурижан, Ж. Творци и литература : Лит. силуети1943
Радевски, ХристоПо нашия спорИзкуство и критика19432
Зарев, ПантелейСубективизъм и реализъм в поезиятаЗарев, П. Литературата като познание1945
Х.И пак извинявайте...Стършел194640
Константинов, ГеоргиАтанас Далчев : [Биобиблиогр. очерк]Константинов, Г. Български писатели : Биографични и библиографични данни1947
Кюлявков, КрумУмисъл, мисъл и безсмислие : [Критика на естетическите възгледи на Далчев]Кюлявков, Кр. Изкуство и политика1947
Зидаров, КаменАтанас ДалчевЗидаров, К. Антология на българската поезия. Ч. 1 1949
Данчев, ПенчоНикола Фурнаджиев : [Бел. за отношението му към поезията на Ат. Далчев]Данчев, П. Съвременни български поети : Литературнокритически статии1951
Цанев, ГеоргиАтанас Далчев : „Прозорец“Цанев, Г. Книга за критиката : [Статии и лит. изследвания]1961
Ликова, РозалияПоезията през втората половина на двадесетте години. IV. Поети хуманистиЛикова, Р. За някои особености на българската поезия : 1923-19441962
Стоянов, ЛюдмилРеволюционната поезия на тридесетте годиниЛитeратурна мисъл19622
Велков, ПелинАтанас Далчев на 60 годиниНародна култура20.06.196425
Лазовски, АтанасАтанас Далчев новатор в поетическото изображениеЛитeратурна мисъл19653
Пиндиков, Ал. Атанас Далчев : [Профил]Народна култура14.05.196620
Данчев, ПенчоАтанас ДалчевПламък19671
Илиев, СтоянАтанас ДалчевИлиев, Ст. Незавършени портрети1967
Битев, ЖакПризнание за наш поет : [Отзив за „Стихотворения“ на фр. ез.]Народна култура03.06.196722
Любенов, ЛюбенРимите на Атанас ДалчевРодна реч19689
Славов, ИванМъдростта на поета : [Рец. за „Фрагменти“]Септември19686
Стойков, Ат. Братята ДалчевиПламък19681
Христов, ВенкоДиалектиката на автопортрета : [Рец. за „Фрагменти“] Пламък196818
Свиленов, АтанасДобро начало : [Бел. за „Фрагменти“]Литeратурен фронт01.02.19686
Спасов, ИванПроникновението на поета : [Рец. за „Фрагменти“] Отечествен фронт04.02.19687274
Паси, ИсакФрагменти за „Фрагменти“ : [Рецензия]Литeратурен фронт07.03.196811
Абазов, ТодорДругият Далчев : [За "Фрагменти"]Народна култура28.12.196852
Делчев, БорисЗа творческата съдба на Атанас ДалчевПламък19698
Зарев, ПантелейАтанас ДалчевЗарев, П. Преобразена литература : Сб. литературнокрит. статии1969
Лазовски, АтанасАтанас ДалчевЧиталище19692
Зарев, ПантелейЗакъсняла рецензия : [За „Фрагменти“]Литeратурен фронт27.02.19699
Бояджиева, ВаняПоезията на Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл19701
Игов, СветлозарЗапознаваме ви с поета Атанас ДалчевРодна реч19701
Бояджиева, ВаняАтанас ДалчевБояджиева, В. Профили1972
Данчев, ПенчоАтанас ДалчевДанчев, П. Критика и естетика1972
Петров, ЗдравкоАтанас ДалчевПетров, З. Профили на съвременници1973
Бояджиева, Ваня„Да живея като всички хора…“ : [Рец. за „Балкон"]Отечествен фронт16.08.19738968
Богданов, ИванАтанас ДалчевЧиталище19745
Игов, СветлозарУвод към поетиката на Атанас ДалчевИгов, Св. Високо при извора1974
Цанева, МиленаАтанас ДалчевЦанева, М. Петима поети1974
Цанева, МиленаПоезията на Атанас ДалчевСептември19746
Василев, МихаилФилософските аспекти на битиетоЛитeратурен фронт20.06.197425
Давидков, ИванАтанас Далчев – човекът и поетътЛитeратурен фронт20.06.197425
Чолаков, ЗдравкоПоет-философНародна култура22.06.197426
Самойлов, Д. Прозорец към светаОтечествен фронт30.06.19749218
Опулски, АлбертАтанас Далчев на руски език : [Рец. за „Избранное"]Септември19751
Юхас, ПетерАтанас ДалчевЛитeратурна мисъл19751
Илиев, АтанасПоезията на Атанас ДалчевИлиев, Ат. Литературно-критически и теоретически статии1976
Добрев, ЧавдарРанният Атанас Далчев: преодоляване на символистичната поетикаЛитeратурна мисъл19778
Цанева, МиленаАтанас Далчев на немски език : [Рец. за Atanas Dalčev. „Gedichte". – Leipzig, 1975]Литературна история19771
Недков, ЗдравкоКритик на символизма [Атанас Далчев]Пулс21.06.197713
Василев, МихаилФилософските аспекти на битието [Атанас Далчев]Василев, М. Редове за поезията : Очерци за бълг. поети1978
Добрев, ЧавдарНаблюдения върху поетиката на Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл19785
Добрев, ЧавдарСмисълът на поезията [Атанас Далчев] Добрев, Ч. Планета на свободата1978
Петров, ЗдравкоАтанас ДалчевПетров, З. Избрано : Литературни портрети на поети1978
Стефанов, ДимитърЕпитафия за Атанас Далчев : [Стих.]Отечество19788
Хаджикосев, Симеон„Ангелът на Шартър“ от Далчев и „Ангелът на Юга“ от РилкеЛитeратурна мисъл19782
Муратов, АлександърПрощаване с Атанас ДалчевНародна култура20.01.19783
Игов, СветлозарIn memoriam. Атанас ДалчевПулс31.01.19783
Куюмджиев, КръстьоОт какво умира поезиятаКуюмджиев, Кр. Историята като жива памет : Статии1979
Ликова, РозалияАтанас ДалчевЛикова, Р. История на българската литература – поети на 20-те години1979
Филкова, ФедяВярност към лирическото аз : [За превода на немски на „Стихове“ на Ат. Далчев]Пламък19797
Чолаков, ЗдравкоФилософската лирика на Атанас ДалчевЧолаков, З. Философски проблеми в българската поезия1979
Юхас, ПетерИ талант, и характер : 1 г. от смъртта на Ат. ДалчевЛитeратурен фронт08.02.19796
Кунчев, БожидарНепресекваща магия на поезиятаЛитeратурен фронт05.07.197917
Делчев, БорисЗа творческата съдба на Атанас ДалчевДелчев, Б. Избрани произведения в 2 т. : Т. 1. Литература, изкуство, критика1980
Недков, ЗдравкоКритиката на поетаСептември19803
Самойлов, П. Шесть стихотворений в переводе Марии ПетровыхИностранная литература (Москва)19801
Цанева, МиленаАтанас ДалчевЦанева, М. Писатели и творби : Избрани произведения1980
Gyllin, RogerAtanas Daltjevs poetiska vӓgArtes (Stockholm)19811
Недков, ЗдравкоКнига, която очаквахме : [Рец. за „Страници"]Янтра (В. Търново)19812
Василев, МихаилЯрки страници : [Рец. за „Страници"]Отечествен фронт16.02.198111033–11034
Грачоти, СантеПоезията на Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл19822
Габровски, Иван„Страници“ на Атанас ДалчевПулс11.05.198219
Кузмова, ПетяПарадоксите на Атанас ДалчевРодна реч198310
Младенов, НиколаСрещи и разговори с Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл19843
Чолаков, ЗдравкоПоет-философ : 80 г. от рождението на Ат. ДалчевПламък19846
Хаджикосев, Симеон„Който търси съвършенство…“Септември19846
Христов, ВенкоПотапяне в чужди светове : Преводаческото дело на Атанас ДалчевМайстори на превода : Творчески портрети на видни български преводачи1984
Цанева, МиленаФранция в поезията на трима българи [Николай Лилиев, Атанас Далчев и Елисавета Багряна]Литeратурна мисъл19845
Продев, СтефанМостът : 80 г. от рождението на Ат. ДалчевНародна култура08.06.198423
Дончев, НиколайСрещи през годините : 80 г. от рождението на Ат. ДалчевЛитeратурен фронт21.06.198425
Ралин, РадойНещо малко за Атанас ДалчевУчителско дело13.12.198451
Каролев, СвиленАтанас Далчев : Зараждане и оформяне на естетико-критическите му възгледиЛитeратурна мисъл19853
Кунчев, БожидарАтанас Далчев и неговата „малка публика“София19852
Цанев, ГеоргиАтанас ДалчевЦанев, Г. Избрани произведения. Т. 1. 1985
Недков, ЗдравкоНачалото : Атанас Далчев и литературния сборник „Мост“Пулс14.05.198520
Делчев, БорисСрещи и разговори с Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл19863
Каролев, СвиленАтанас Далчев и страшно-смешнотоПламък19867
Авишай, ЖанаБоси по горещата земя : Лев Озеров за срещите си с Ат. Далчев и Д. ГабеНародна култура01.08.198631
Долата, ХаннаГрадският пейзаж в поезията на Атанас ДалчевНаучни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Филология198725
Георгиев, МаринДокосванеХоризонт198815
Каролев, СвиленАтанас Далчев и литературния кръг „Стрелец“Втори международен конгрес по българистика , София 24 май–4 юни 1986. Доклади. Т. 12.1988
Каролев, СвиленРолята на цветовете в поезията на Атанас ДалчевРодна реч19888
Младенов, ИванИзкуството на фрагментаКритика, есеистика, народопсихология : Юбил. сб. в чест на чл.-кор. Ефрем Каранфилов1988
Муратов, АлександърЕдна съпоставкаМуратов, Ал. Прищевки на перото1988
Муратов, АлександърСъвпаденияПрищевки на перото1988
Петров, ЗдравкоАтанас ДалчевПетров, З. Поети : [Очерци]1988
Стоянов, РуменНачало знакомстваОбзор198888
Янчев, ТодорНовото в лириката на Атанас ДалчевСтрума19881
Димитрова, ИрмаАтанас Далчев и самотната човешка „повест“Септември19898
Долата, ХаннаСтиховете на Борис Пастернак в превод на Атанас Далчев Език и литература19892
Дудевски, ХристоСполуки на преводача : „Судьба человека“ от М. Шолохов в два български превода [на Ася Спирова и Атанас Далчев]Сравнително литературознание19899
Иванова, МарияРазмисли около два балкона [Също и за Миряна Башева]Литeратурна мисъл19892
Йорданов, АлександърКой как чете ДалчевЙорданов, Ал. В сянката на думите : Статии и етюди1989
Божилов, БожидарГолямо общо дело [преводачите Далчев и Муратов]Божилов, Б. Критика и образи1990
Веселинова, ЕленаРецепцията на френската моралистична култура у Атанас ДалчевЛитeратурна мисъл19902
Жеков, СветлозарЗазиданият балконПеро19901
Иванова, ДиянаЯрослав Сайферт и Атанас Далчев – типологически паралелиЛитeратурна мисъл19906
Кунчев, Божидар„Защо не можем наведнъж да бъдем…“. Кунчев, Б. Поглед към поезията : [Литературнокрит. очерци]1990
Цанева, МиленаНеобикновеният смисъл на обикновеното : Атанас ДалчевЦанева, М. Автори, творби и проблеми : [Студии и статии]1990
Пауновски, ИванИз историята на „Майце си“ : Ботев и ДалчевЛитeратурен фронт21.06.199025
Енев, ВалентинНякои философски мотиви в поезията на Атанас ДалчевОбразование19924
Ракьовски, ЦветанАтанас Далчев: „Обективизация“ на лирическия „аз“ Родна реч19921
Цанева, МиленаЧовекът и родината : Стихотворението на Ат. Далчев „Към родината“ А.19922
Аджеларов, ДимитърКогато мечтата е само илюзия... : Наблюдения върху стихотворението „Кон“ от Атанас ДалчевРодна реч19934
Георгиев, ЛюбенИнтелектуалната поезия на Атанас ДалчевПламък199311–12
Нонев, БогомилЛавровият венец на истинския стих отдавна бе украсил побелялата му глава : Памет за Атанас ДалчевВечерни новини199349
Стойнева, ВераЧовекът и сянката : „Повест“ на Атанас ДалчевЕзик и литература19931
Ликова, Розалия„Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора...“Стандарт news16.01.1993135
Койнаков, НенчоДокосване до ДалчевЛитeратурен форум20.01.19933
Кунчев, БожидарНезаменимият : [15 г. от смъртта на Ат. Далчев]Литeратурен форум20.01.19933
Добрев, ЧавдарЦената на духовната толерантностДума23.01.199318
Свинтила, ВладимирСпорът Атанас Далчев – Владимир ВасилевЛитeратурен форум09.06.199323
Александрова, НадеждаДни на приятелство – Атанас Далчев и Георги КонстантиновВек 2118.08.199333
Аврамов, ДимитърАтанас Далчев : Мирогледно-естетически аспектиЛитeратурен форум06.10.199340
Ликова, РозалияСпорът на Христо Радевски и Атанас Далчев за детската поезияДемокрация17.11.1993269
Пенчев, БойкоИкономика на авторитета - безогледният Атанас ДалчевЛитературен вестник29.12.199347
Пачова, КристинаМълчанието като форма на присъствие [в поезията на Ат. Далчев]Тракия19942
Протохристова, КлеоМожеш ли видиш сънищата си през очила? : За огледалото и огледалността в творчеството на Атанас Далчев Език и литература19943
Свинтила, ВладимирПървичната достоверност на поезията : 90 г. от рождението на Ат. ДалчевМакедония19943
Стоянова Людмила Поетическата рефлексация на Далчев и Вапцаров : Опит за сравн.-типол. Анализ Пламък19945–6
Цанева, МиленаНеобикновеният смисъл на обикновеното : Наблюдения върху едно стихотворение на Ат. ДалчевЕзик и литература19943
Чакалова, МарияМъдростта на Далчев за духа на предметния святРодна реч19945
Алипиева, АнтоанетаРаждащата смъртЕзик и литература19943
Недков, ЗдравкоДалчев днесЗора07.06.199420
Кунчев, БожидарАнгелът на ДалчевВек 2108.06.199422
Далчева, Райна, Мария ДалчеваПревеждаха неудобнитеКултура10.06.199423
Гуляшки, Борис„И за да виждам ясно сънищата, аз лягах си със очила...“ Отечествен вестник11.06.199414529
Аврамов, ДимитърЕдин от „унижените и оскърбените“ Демокрация13.06.1994131
Светлин, ДимитърСъзнателно избрана съдба : Из „Бележник за Далчев“Български писател14.06.19945
Чолаков, ЗдравкоИстински поет-философБългарски писател14.06.19945
Аврамов, ДимитърЕдин от „унижените и оскърбените“ Демокрация14.06.1994132
Василев, МихаилСтарейшина на философската лирикаНовини14.06.1994105
Петров, ЗдравкоЛитературният феномен ДалчевДума18.06.1994135
Сугарев, Едвин и др. ...И нашата любов в една съдба превръщаЛитературен вестник27.06.199425
Калонкин, Валери Страдание и изкупление : Далчевото стихотворение „Христос и бедните“ и неговото възприеманеБългарски писател09.08.199413
Радев, ИванСитнежи на тема Атанас ДалчевПроглас19953
Каменов, ЙорданФрагментите на Далчев като писателска позицияБългарски писател27.03.199513
Паси, ИсакПохвално слово за Атанас ДалчевДума10.05.1995108
Денев, ДеньоАтанас Далчев и СливенПламък19963–4
Панайотова, Мария„Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора!“ : [Поетичното творчество на Атанас Далчев]Дарба19967–8
Митов, Богдан„Отровител на младежта“ : Осемнадесет г. без Атанас ДалчевВек 2118.01.19961
Дойнов, ПламенИз Фрагменти към употребета на „тихата лирика“ Литературен вестник22.05.199620
Субашки, АндрейАтанас Далчев – отвъд границите на езикаЛитературен вестник22.05.199620
Юхас, ПетерАтанас ДалчевЛитeратурен форум18.12.199642
Анчев, ПанкоЕстетизиране на обществената енергия за справедливост (Атанас Далчев) Пламък19973–4
Бораджиева, Лотос-МегленаДалчев на арабскиЧовек и време : Сб. с науч. изследвания в памет на Сабина Беляева1997
Стоянов, Валентин„Старите моми“ [от Атанас Далчев], или безсмъртието на старосттаБългарски език и литература19975–6
Палежев, ЙорданПочит към Атанас Далчев : [Бележки]Литeратурен форум11.06.199722
Михайлов, ДимитърДва фрагмента за ДалчевЛитeратурен форум25.11.199737
Йовева, РумянаПро-зрението от „Прозорец“-а на Атанас ДалчевБългарски език и литература19983
Палежев, ЙорданПочит към ДалчевЛитeратурен форум20.01.19982
Цанев, Георги и др. Прозорец : [Творчеството на Атанас Далчев през погледа на Иван Цанев, Силвия Чолева, Георги Рупчев и Румен Стоянов]Литeратурен форум20.01.19982
Тодоров, ГеоргиНе ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял! : С Радой Ралин за неговия духовен вдъхновител, съмишленик и съдейственик Атанас Далчев разговаря Георги ТодоровДемокрация21.01.199817
Кунчев, Божидар„Когато мисля за нашата действителност“ : [Бележки върху „Фрагменти“ на Ат. Далчев]Век 2106.02.19982
Щамлер, ХайнрихКой беше Атанас Далчев? Литeратурен форум16.06.199823
Пейков, ВенцеславЕдна съдба..Български писател20.10.199831
Игнатова, РосицаЕдин текст като домат... : Опит върху "Любов" от Атанас ДалчевПроглас199911–12
Симова, ЖивкаГолямо изключение между хората : [Поетът Атанас Далчев]Родна реч19995
Ленкова, ГорянаДалчев в МексикоЛитeратурен форум15.06.199923
Нанчев, ЙорданПосветени фрагменти : 95 г. от рождението на Ат. ДалчевЛитeратурен форум15.06.199923
Цанев, Иван и др. [Словата на Иван Цанев, Радой Ралин, Жана Николова-Гълъбова, Иван Симеонов и Блага Димитрова, произнесени на 95-год. от рождението на Атанас Далчев през 1994]Литературен вестник14.07.199927
Зашев, Димитър„Синеокото момче“ - Атанас Далчев (1930, Париж)Литeратурен форум09.11.199934
Атанасов, ВладимирАтанас Далчев: алтернативният проектБългарски език и литература20003–4
Димитрова, ЕлкаЗа далечните „близки“ предмети на Атанас ДалчевБългарски език и литература20003–4
Добрев, ДобринИзтичащото битие [в поезията на Атанас Далчев]Български език и литература20003–4
Йорданова, ЮлияRhapsody in blue: Българският литературен проект на Америка [стихотворението „Повест“ на Ат. Далчев] Литературна мисъл20001
Каролев, СвиленЗа любовта в поезията на Атанас ДалчевПламък20005–8
Петрова, ВалентинаВремето и пространството в поезията на Атанас ДалчевБългарски език и литература20003–4
Кунчев, БожидарАтанас ДалчевДемокрация08.12.2000309
Стоянов, АнастасКакто го познавах и обичахЛитeратурен форум05.06.200122
Ликова,РозалияСъдбовни срещи [с Атанас Далчев] Литeратурен форум10.07.200127
Пиндиков, АлександърВ годините зад менЛитeратурен форум25.09.200130
Кузмова-Зографова, КатяЧавдар Мутафов и Атанас ДалчевЛитeратурен форум23.10.200134
Коларов, ИванЖивото живее в гряхЛитeратурен форум30.10.200135
Видински, ВасилВеществото в текстовете на Атанас ДалчевЛитературен вестник14.11.200138
Юхас, ПетерHomo moralis или homo aestheticus? : Да напишем заедно книга за Атанас ДалчевЛитeратурен форум27.11.200139
Мирчева, ТатянаСамотата у ДалчевРодна реч20027–8
Петрова, ВалентинаДалчевият „подлунен“ свят на явлениятаБългарски език и литература20024–5
Кръстанов, МихаилСветът на дететоЛитeратурен форум26.03.200212
Ивайлова, АлександраЦвете върху пиедестала : [Върху стихотворението на Ат. Далчев "Художникът и вятърът"]Про & Анти19.09.200236
Кунчев, Божидар„Вечер“ на Атанас ДалчевЛитературен вестник09.10.200232
Кунчев, Божидар„Участ“ и „съдба“ в поезията на Атанас ДалчевБългарски език и литература20033
Панайотова, МагдаленаАтанас Далчев и неговите „предмети“Родна реч20032
Симова, Живка„Градът“ и „Зоната“ – референции на фразовата метафоричност при Атанас Далчев и Гийом Аполинер Литeратурна мисъл20042
Стоянова, НадеждаСмъртта и времето : лирически диалози от 20-те години на ХХ в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии2004Т. 98
Чолаков, Здравко„Фрагменти“-те... Пламък20045–6
Иванова, Ангелина Космическият Ерос в огледалото на две Далчеви стихотворения ("Ручей" - "Дъжд")Света гора20044
Далчева, МарияЗа преводаческото творчество на Атанас ДалчевПанорама200412
Денев, ДеньоБаща на поетиВезни20049–10
Зографова, Катя„Стрелецът“ ДалчевПламък20045–6
Игов, АнгелАз имам всичко: мое е мълчаниетоЛитературен вестник (прил.)200428
Каролев, СвиленЗа любовта в поезията на Атанас ДалчевПламък20045–6
Костадинова, МагдаленаСимволи на времето в една „предметна“ поезия : Атанас ДалчевЛюбословие или периодическо списание : литературознание, езикознание, културология (Шумен)20046
Лазаров, СтойкоПоезия на интелектуалното самопознание : 100 г. от рождението на Ат. ДалчевЧиталище20045–6
Начева, Гергана НачеваДиалог между две поетики : Художествените светове на Атанас Далчев и Хорхе Луис БорхесГодишник - Бургаски свободен университет200411
Неделчев, Михаил„Молитвите на устните горят“ : Образи на религиозното у Атанас Далчев - отрицания и осъществяванияХристиянство и култура20042
Добрев, ЧавдарЛитературната вселена на Атанас ДалчевВезни20049–10
Недков, ЗдравкоТри фрагмента за автора на „Фрагменти“Пламък20045–6
Пантелеева, НинаДалчев, метафорите и животът „измислица“ Пламък20045–6
Попов, НиколаАтанас Далчев и наградата „Хердер“Мизия : Алманах2004
Раковски, ВътьоКъде е Далчев?Пламък20045–6
Коларов, ИванЖивото живее в грях : 100 г. от рождението на Ат. ДалчевПро & Анти27.05.200421
Сотиров, ЖивкоАз свидетелствамСловото днес10.06.200419
Танев, ДимитърСамотният човеколюбецСловото днес10.06.200419
Черняев, ХристоЖънеш тежки посеви от мислиСловото днес10.06.200419
Димитрова, СветлаЧовечество, скрий лицемерните си сълзи! : 100 г. от рождението на Ат. ДалчевЗемя11.06.2004111
Чолаков, ЗдравкоДалчев ненавиждаше фалша : 100 г. от рождението на поетаДума12.06.2004134
Габровска, ЛюдмилаЗаклеймили Атанас Далчев като враг на партиятаНовинар16.06.2004147
Шумкова, ЛораСърцето на Далчев и други отломъциЛитературен вестник07.20046, прил.
Сугарев, ЕдвинДалчев, самотата : 100 г. [от рождението на поета] Култура02.07.20042
Симова, ЖивкаПовестта на Прозореца и ДъждаЛитературен вестник14.07.200428
Дакова, Бисера„Дадено“ и действително в поезията на Атанас ДалчевЛитературен вестник14.07.200421
Димитрова, ЕлкаМодуси на случването в поетическите текстове на Атанас Далчев, Николай Лилиев и Фридрих ХьолдерлинЛитературен вестник14.07.200428
Жеков, Маргарит„Съзрях човек, когото толкова обичам...“ : 100 г. от рождението на Ат. ДалчевДетонация08.20048
Курташева, БилянаДалчев: политики на зрелостта : Текстът е четен на конф., посветена на 100-год. от рождението на Атанас Далчев, състояла се на 10 юни 2004 г. Култура24.09.200435
Зашев, ДимитърЕдин „бавен прочит“ на [стихотворението] „Синеокото момче“ от Атанас ДалчевХристиянство и култура20051
Илиева, ИванкаОсуетената среща на човека със света: Конструктивистки модел на урок върху стихотворението „Книгите“ на Ат. ДалчевБългарски език и литература20055
Кирова, МиленаДругият ДалчевБългарски език и литература20055
Кръстева, ИлиянаСамотата на познаниетоБългарски език и литература20055
Гранитски, ИванЕстетическите откровения на Атанас Далчев : Поглед към написаното от един от най-проникновените критици в историята на българската литератураДума22.07.2005167
Терзиев, ГеоргиБратя Далчеви - един вдъхновяващ примерУправление и образование = Management and education (Бургас)20061
Игов, СветлозарЧетенето на Атанас Далчев : Няколко изходни положения [при анализа и оценката на поезията му]Култура27.01.20063
Вачева, АлбенаСловото в дневника [на Атанас Далчев] и публичното говорене. Април'56Литературен вестник20.12.200642
Кунчев, Божидар„Човешката душа разпната“ : Ат. ДалчевКунчев, Б. Да отидеш отвъд себе си2007
Далчева, МарияЗа стихотворните преводи на Атанас ДалчевВезни20071
Зографова, Катя„Атанас Далчев. Писма“ : [Слово при представяне на книгата] Знаци20071
Методиева, Атанаска„Стаята“ [в поезията] на Атанас ДалчевГодишник на Филологическия факултет (ЮЗУ)20075
Жеков, МаргаритПрепъникамъни при някои критици на ДалчевВезни20081
Каролев, СвиленДимчо Дебелянов, Атанас Далчев и новата българска поезия след Първата световна войнаДимчо Дебелянов : Юбил. сб. с нови изследвания по случай 120 г. от рождението му2009
Мевсим, ХюсеинВърху рецепцията и превода на едно Атанас-Далчево стихотворение от студенти по българистика в АнкараСлавянски диалози20099
Тенев, ДаринКуфарът на ДалчевЛитературен вестник25.03.200911
Тасев, ЗлаткоПоетическият свят на Атанас ДалчевДума13.06.2009131
Кръстев, ИванМоето Далчево стихотворениеДума13.06.2009131
Делев, ЛюбомирКъщата на ужасното : [Диаболизмът в разказа на Вл. Полянов „Черният дом“ и стихотворението на Ат. Далчев „Къщата“]Литературен вестник07.10.200930
Кунчев, БожидарВремето в творчеството на ДалчевХристиянство и култура20112
Сивриев, СаваЗа антиномиите в лириката на Атанас ДалчевЛитературен вестник06.04.201112
Кирилова, ЛидияОбразите на кризата у модерния човек в поезията на Атанас Далчев и прозата на Чавдар МутафовБългарски език и литератира20123
Радева, ЯницаИван Теофилов и Атанас Далчев: пространства на поетични срещиСтраница20121
Великов, КънчоОт любов към света на ДалчевСловото днес24.05.201212
Анчев, ПанкоАтанас Далчев като мислител Пламък20133
Белогашев, ГеоргиАтанас Далчев – между Ремкеанството и ИнтуитивизмаФилософия20142
Сугарев, ЕдвинДалчев, самотата и светътБългарско и модерно : Към изучаването на новата българска литература2014
Borisova, BilyanaNikola Furnadjiev ; Chavdar Mutafov ; Nikola Vaptsarov ; Atanas DalchevBulgarian Modernism2017
Рикев, КаменКамъните на Атанас Далчев и Збигнев ХербертЛитературен вестник11.07.201827
Протохристова, КлеоПоезията на Атанас Далчев в синхрониите на модернизмаЛитературата - смисъл, страст, съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020
Лукова, Калина Постсимволистичното ноктюрно в ранната поезия на Атанас ДалчевЛитературата - смисъл, страст, съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020