Благодарности

Извън деветчленния екип на проекта и авторите на речникови статии и библиографии в него в процеса на реализацията му към нас се присъединиха съпричастни институции, консултанти, помощници, съмишленици, колеги и приятели, на които изказваме признателност за отделеното време, усилия и внимание.

Благодарим ви!

Национален литературен музей – и лично на Атанас Капралов и Донка Билярска, за предоставените фотодокументи и дигитални копия, съдържащи се във фондовете на Музея.

Архив на Българското национално радио – и лично на Антон Митов, за предоставените записи на гласове на български писатели, съхраняващи се в Архива, и на Елена Цветкова, която реализира презаписите за целите на Речника.

Секция „Художествена литература и хуманитаристика“ към Съюза на преводачите в България – и лично на Теодора Цанкова, за предоставените фотодокументи за Александър Шурбанов.

Добромир Григоров – син на Сабина Беляева, за предоставените фотографии и документи.

Донка Славова-Соколова – приятелка на Недялка Михова, за предоставените фотодокументи.

Елисавета Шапкарева – внучка на Елисавета Багряна, за предоставените фотодокументи.

Камелия Спасова – за предоставените фотодокументи за Радосвет Коларов, Юлия Кръстева и ВБВ.

Людмила Мелконян – съпруга на Агоп Мелконян, за предоставените фотодокументи.

Оля Ал-Ахмед – дъщеря на Ваня Петкова, за предоставените фотодокументи.

Павлина Делчева-Вежинова – дъщеря на Павел Вежинов, за предоставените фотодокументи.

Цветан Марангозов – син на Николай Марангозов, за предоставените фотодокументи.

Васил Славов – син на Атанас Славов, за предоставените фотодокументи.

Калин Николов – художник, приятел на Георги Рупчев, за предоставените факсимилета.

Роман Кисьов – син на поета Здравко Кисьов, за предоставените фотодокументи.

Бисера Виденова – фотограф, съпруга на Ванцети Василев, за предоставените фотографии.