Владимир Василев

Владимир Василев.; Дата: 12.03.1941; Държател: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Владимир Василев Матеев
Познат катоВладимир Василев
Роден
гр. Бургас
Починал
гр. София
Жанровекритически бележки, литературнокритически очерци, рецензии, статии, студии, полемики
ИзданияБългарска сбирка, Демократически преглед, Златорог, Светулка
Направления и кръговеКръгът около сп. „Златорог“

Василев Матеев, Владимир (Бургас, 4.11.1883 – София, 27.12.1963). Завършва класическия отдел на Първа мъжка гимназия в София (1900), записва се да учи славянска филология, но по настояване на семейството се прехвърля в Юридическия факултет и завършва право в Софийския университет (1903). Работи в Университетска библиотека (1906–1907), после като съдия в Радомир, Плевен, Пловдив и София. Заема поста Председател на Апелативния съд. По време на Първата световна война е мобилизиран в щаба на армията в Кюстендил. За отличия и заслуги е награден с орден Свети Александър. От юни 1923 до май 1939 няколко пъти е директор на Народния театър в София. След политическите промени на 9.09.1944 на Вл. Василев е наложена забрана да публикува, принуден е да прави унизителни самокритики за литературнокритическите си позиции и оценки. Ръководството на СБП забранява публично да бъде оповестена смъртта му с официален некролог и да се присъства на погребението му.

Литературната си дейност Вл. Василев започва с рецензии, публикувани в списанията „Светулка“ (1900) и „Българска сбирка“ (1904). Сближава се с писателите от кръга „Мисъл“ и редовно сътрудничи на списанието с литературнокритически статии – пише за Елин Пелин, Г. П. Стаматов, Ив. Вазов, А. Страшимиров, П. К. Яворов. В периода 1905–1914 негови статии излизат и в сп. „Демократически преглед“. Сп. „Златорог“ (1920–1943) е най-изстраданото и значимо произведение на Вл. Василев, в което най-отчетливо се експонира както неговата личност, така и литературнокритическата му система. Високата естетическа мяра, която задава и поддържа като редактор, и привличането на елитен кръг от автори превръщат изданието в културна институция. Публикуваните в него класически произведения създават канона на новата българска литература. Комунистическият режим заклеймява списанието като невписващо се в доктрината на социалистическия реализъм. В продължение на десетилетия забранява или ограничава свободния достъп до него, а идеологически обремененият етикет „златорожци“, „златорожщина“ носи тежки екзистенциални и творчески последствия не само за редактора, но и за неговите сътрудници – изявени български творци и интелектуалци.

В „Златорог“ Вл. Василев публикува всички свои значителни коментарни студии, статии, ретроспективни обзори, задълбочени изследвания на творчеството на отделни автори. Без да се обвързва идеологически, без да проявява пристрастие към определено естетическо направление или литературнокритическа школа, Василев е един от най-обективните български критици. Отделяйки внимание само на талантливи автори – П. П. Славейков, П. К. Яворов, Д. Дебелянов, Й. Йовков, Д. Бояджиев, Н. Лилиев, Ел. Багряна и др., той прецизно и аргументирано ситуира тяхното творчество в контекста на един национален и европейски културен модел. Владимир Василев анализира не само поетиката на художествения текст, но и критически интерпретира неговите многозначни послания. Той насочва вниманието си към психологията на творческата личност, върху която оставят неизменен и предопределящ отпечатък както личната биография, така и характерни социокултурни ситуации. В обзорните студии „Мотиви из нашата любовна лирика“ (1910), „Нови опити в романа“ (1921), „От пет години насам“ (1928), „От 1920 до днес“ (1932), „Поети на смирението“ (1936) и др. интерпретира ключови проблеми на динамичния литературен процес. Чрез задълбочен и многоаспектен анализ проследява влиянието на модерни тогава естетически течения и философски системи върху българската литература, маркира интерпретацията на теми, провокирани от обществено-политически събития, изследва трансформацията на мотиви в променящата се авторова поетика. Поставя строги професионални и нравствено-етични изисквания пред българската критика, прави провокативни наблюдения върху националната културна традиция през оптиката на народопсихологията, настоява за приемственост в духовното развитие. И като редактор, и като критик, Вл. Василев прилага високи критерии при оценка на художествените явления, утвърждава елитарната българска литература, воювайки срещу плагиатството, епигонството и пошлостта на масовата култура. Това му създава славата на законодател на литературния вкус близо четвърт век, но предизвиква злостни коментари, обвинения и отрицание на неговите тези.

Владимир Василев е автор на множество полемично-публицистични бележки, подписани с псевдонима Н. Р-ски. В тях най-често гротескни характеристики на опонентите и остроумни игрословици се преплитат с иронично пренебрежение към бездарието и графоманията. В остро критичните си статии с емблематични заглавия – „Пантеисти и маниаци“ (1912), „Между сектантство и демагогия“ (1923), „Хулиганство в литературата ни“ (1927) обективността и логичното систематизиране на фактите, характерни за критическия стил на Василев, са подчинени на предпоставени идеи и лични пристрастия. Брошурата „Бараж от литературни формули“ (1942) разобличава комунистическата идеология, въвеждаща система на принуда, институционализиран контрол и манипулации в литературата, показва липсата на смисъл и изобилието от логически противоречия във философските доктрини на Т. Павлов. Именно тя се превръща в една от причините за тежките екзистенциални последствия и за забрана на текстове на редактора на „Златорог“ по време на тоталитарния режим в България.

Василев е активен и проникновен театрален критик. В редица свои статии той прави критически прочит на класически и модерни тогава чуждестранни пиеси, насърчава създаването на оригинална българска драматургия, съизмерима с европейските тенденции, коментира репертоарната политика и рецензира постановките на Народния театър, препоръчва интелектуално шлифоване на актьорския талант. В началото на своята кариера като директор на Народния театър назначава за драматург Н. Лилиев, обновява състава с млади талантливи артисти – О. Кирчева, П. Герганова, З. Йорданова, К. Кисимов, В. Трендафилов и др. Прави и режисьорски опити.

Под редакцията на В. Василев излиза първото издание на съчиненията на П. К. Яворов в 3 тома (1924) и издание в 5 тома (1934–1936, II изд. 1939–1940); избрани стихотворения на Ем. Попдимитров – „Купол“ (1943), и др.

Псевд.: Н. Р-скиВ. Вл., В. Ямуков, П. Рудевиц

 

Елка Трайкова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова (Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...)

Книги от Владимир Василев

ЗаглавиеЖанровеГодина
В магйосната стая : Крит. очерк върху творчеството на М. Кременлитературнокритически очерци (б. г. [отпеч.])
Николай Лилиевбиографии, литературноисторически изследвания (б. г. [отпеч.])
Нови опити в романаизследвания (б. г. [отпеч.])
Мотиви из нашата любовна лирикаизследвания1910 ([отпеч.])
Българският репертоар на Народния театъризследвания1934 ([отпеч.])
Яворов : Лит. очерклитературноисторически очерци1934 ([Кн. представлява предг. към Съчинения на П. К. Яворов. Т. 1, 1934, отпеч. самостоятелно])
Бараж от литературни формулиизследвания1990
Студии, статии, полемики / Състав. Ал. Йорданов и др. статии, студии, полемики1992
Пантеисти и маниаци / Състав. Андрей Андреевстатии2008
Писма до Ловеч / Състав. Васил Колевписма2011

Книги за Владимир Василев

АвторЗаглавиеГодина
Гълъбов, К. Пакостната дейност на един критик – Владимир Василев1927
Василев, С.Литературният мит Владимир Василев2000
сб.Владимир Василев – критикът, редакторът, естетът/ Състав., ред. Сава Василев2005
Радев, Ив. Низвергнатият Владимир Василев : Страници от него и за него2016
Белчева, Ев.Самотен в своето време: Кн. 1 : [Владимир Василев, или още към мартирологията на българския дух]2016
Белчева, Ев.Златорожката връзка. Петър Динеков – Владимир Василев : Два портрета в ретро – от натура : 73 неизвестни писма2017
Белчева, Ев.Златорожката тайна – Владимир Василев в театъра на живота си2019
Трайкова, Елка, Михаил НеделчевСписание "Златорог" и неговият редактор Владимир Василев : С избрана и анотирана библиография 2020

Статии за Владимир Василев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Радославов, ИванМного ум за нищо Наш живот19126
Без автор „Жътва" : Рец. за литературния сборник Социалистически преглед191939
И. Г. Театрални бележкиСила192312-13
Без авторМаскарадМаскарад19239
Добринов, В.Златорог и Хиперион – един неизбежен паралел : [Критика]Победа1923295
Magnus [Нейков, Петър Тодоров]Книги и списанияПантеон19.11.192319
Атанасов, НиколаЛитературни размислиНеделна епоха192412
Без авторГрафомани и манияциЗемя19244
Мика Странник [Шишманов, Иван]Писма до Малката дама : КритикаЕпоха02.01.1924430
Павлов, ТихомирХудожествени ценности и литературни ... Епоха06.10.1924654
Д-р. Л. Съдбата на дин казионен критик : КритикаЕпоха11.10.1924659
Хр. За Владимир Василев Знаме17.10.1924156
Хр.Владимир ВасилевЗнаме17.10.1924156
Хр. При боговете на ОлимпЗнаме12.12.1924201
Карима, АнаЗа родното изкуствоЕпоха12.02.1925755
Авелов, Страшимир [Чаков, Димитър]„Не трябва“ : Пак за новите литературни нравиЕпоха18.10.1925934
Шишманов, Димитър ИвановНовия „Златорог“Слово05.07.19261197
Каралийчев, АнгелЗащо мълчимеСлово06.08.19261247
Гълъбов, КонстантинСтрелецДиалог19272
Гълъбов, КонстантинЛитературните награди и ЗлаторогСтрелец19275
Иванов, В. Изстъплението на един литературен критик : [Вл. Василев срещу д-р К. Гълъбов]Пряпорец1927175
Гълъбов, КонстантинНа един критик Мир19278142
Дакчев, АтанасНашата критикаСтрелец19276
Зидаров, П.Хулиганството в литературата ниНарод1927179
Иванов, В. За нашите литерарурни нравиПряпорец1927176
Минков, ЦветанКритика и критициЛитературни новини192740
Павлов, ТихомирХулиганството в литературата ниНарод1927211-212
Игнатов, Г. Кой е враг на българската книжнинаЛитературни новини192839
Далчев, АтанасНа един литературен критикПряпорец192817-19
Минков, ЦветанКритика и критициЛитературни новини192840
Хорелли, М. [Генов, Тодор Антонов]Литературният нихилизъм на Вл. Василев Дума193049
Юванал [Светославов, Йордан]Думите и делата на „Златорог“Критика12.04.193016
Мешеков, ИванЕдин критик на Смирненски : [За статията на Вл. Василев „Между сектанство и демагогия“]Мешеков, Иван и др. Трудовоспътническа литература : Есета и статии върху съвременните литературни насоки1933
Ланков, НиколаНовото в буржоазния литературен лагерЩит193414
Без авторБългарски писатели в защита на Вл. ВасилевСлово26.11.19384916
Мешеков, ИванЕстетическата критика към реалистите писателиМладежка трибуна19462
Русев, ПеньоСтатии и студии върху развитието на българската литератураФилософска мисъл19512
Павлов, ТодорПозицията на „Златорог“Павлов, Т. За маркичестката естетика, литературна наука и критика1954
Ликова, РозалияПоезията през втората половина на двадесетте години. Естетически търсенияЛикова, Р. За някои особености на българската поезия : 1923-19441962
Свиленов, АтанасСледа във времето : По случай 100 г. от рождението на Вл. ВасилевЛитeратурен фронт12.01.19842
Йорданов, ЛюбомирНеобходима е по-задълбочена оценкаНародна култура27.01.19844
Радев, ИванВладимир Василев – начало на литературно-критическата му дейностМоре19861
Бумбалов, ЛюбенУрокът на една критическа съдбаПламък19881
Муратов, АлександърЧужди на поезиятаМуратов, Ал. Прищевки на перото1988
Йорданов, АлександърПисма, справки, бележки и други ценни документи в архива на Владимир ВасилевЛитeратурна мисъл19892
Зарев, ПантелейЛитературната ни критика в началото на века : Вл. Василев и Б. ПеневСептември198911,12
Манов, ГеоргиПротиворечивият лик на критиката : Оперативната критика на Вл. Василев през 30-те и 40-те г. на векаЕзик и литература19895
Игов, СветозарВладимир Василев и българската литератураНов златорог19901
Манов, ГеоргиПроклятието на призванието : Полемиките на Вл. ВасилевЛитeратурна мисъл19903
Свиленов, АтанасЗа антикомунизма на Владимир-Василевия „Златорог“Литeратурен фронт05.04.199014
Цачев, ВладимирВместо цветя на гробаЛитeратурен фронт21.06.199025
Цачев, ВладимирВместо цветя на гробаЛитeратурен фронт28.06.199026
Стаматов, ВърбанМалко поне да отмием срама... : Още нещо за Владимир ВасилевЛитeратурен форум15.08.199233
Нонев, БогомилЕлисавета Багряна, Владимир Василев и другитеЕзик и литература19932
Трайкова, ЕлкаС почит към [литературния критик] Владимир ВасилевБългарски език и литература19936
Нонев, БогомилЕлисавета Багряна и Владимир Василев : 100 г. от рождението на Е. БагрянаЛитeратурен форум28.04.199317
Свинтила, ВладимирСпорът Атанас Далчев - Владимир ВасилевЛитeратурен форум09.06.199323
Ликова, РозалияСпорът между Тодор Павлов и Владимир Василев за художествения образДемокрация03.11.1993257
Свиленов, АтанасНезарита следа : 110 г. от рождението на Вл. ВасилевЛитeратурен форум03.11.199344
Нанчев, ЙорданРедакторът на "Златорог" : 110 г. от рождението на Вл. ВасилевШипка (Хасково)09.12.1993240
Александрова, НадеждаДен в памет на Владимир ВасилевВек 2115.12.199350
Нонев, БогомилКритиката като отсъда и творчество : В памет на Владимир ВасилевДума18.12.1993296
Свиленов, АтанасЗакъсняла признателност : [Реабилитирането на лит. критик Вл. Василев]Демокрация23.12.1993301
Кузмова-Зографова, Катя.Усмивките на Владимир Василев : Щрихи към портр. на критика, според писмата, намерени в архива на Чавдар и Фани МутафовиВек 2124.02.19948
Стоянова, ЛюдмилаЗабравени, а нужни поуки : Владимир Василев за мисията на критикатаЛитeратурен форум06.04.199413
Трайкова, ЕлкаВладимир Василев като полемистВек 2111.05.199418
Чернокожев, Вихрен.Критическата съдба на Владимир Василев след 9 септември 1944Демокрация15.08.1994184
Зарев, ПантелейВладимир Василев - реалистична и индивидуалистична естетикаПламък19965-6
Велкова-Гайдаржиева, АнтонияМитът Пенчо Славейков през погледа на д-р Кръстев, Б. Пенев и Вл. ВасилевЕзик и литература19965-6
Велкова-Гайдаржиева, АнтонияМитът Вазов в литературнокритическата рефлексия на д-р Кръстев, Боян Пенев и Владимир ВасилевПроглас19973-4
Любомиров, СветлозарЛитературно-критическото дело на Владимир ВасилевРодна реч19973
Радева, Виолета и др.[Из историята на българската литература]Демокрация30.03.199786
Тенев, ДраганСъдията литератор беше ерудит от световна величина [Владимир Василев]Дневен труд26.10.1997294
Василев, СаваРенегатство и ренегатофобия - фрагменти от един критически сюжет (Иван Мешеков срещу Владимир Василев). Проглас19982, 3-4
Василев, СаваФрагменти от биографията на литературния мит Владимир Василев и нелитературните езици на литературатаЕзик и литература19985-6
Трифонова, ЦветаСянката на Златорога : [Жизненият и творчески път на лит. критик В. Василев]Литeратурен форум12.200015-18
Трифонова, ЦветаСянката на Златорога : [Жизненият и творчески път на лит. критик В. Василев]Литeратурен форум01.20012-4
Кирилов, Георги К. Остана горд и непреклоненДемокрация06.04.200181
Томанова, РужаПреди "Златорог" : 118 г. от рождението на Вл. ВасилевАнти09.11.200145
Трифонова, ЦветаВладимир Василев в Ловеч [през периода 1953-1962 г.]Страница20031
Василев, СаваЛитературният и паралитературният сюжет "Христо Смирненски" в творчеството и съдбата на Владимир Василев. Варианти на смисълаСвета гора20045
Попов, СаваИстината за Владимир Василев и сп. "Златорог" : 120 г. от рождението на лит. критик (1883-1963)Море20041-2
Пашалийска, РумянаВладимир Василев и Боян Пенев : Модел за модерно творческо мислене и човешко приятелствоИзвестия на Националния литературен музей2005Т. 3
Вълов, ИванМежду възхищението и ада : Щрихи към портрета на [критика] Владимир ВасилевСловото днес24.02.20057
Попов, СаваОще за [литературния критик] Владимир ВасилевМоре20061-2
Александрова, НадеждаВладимир Василев и голямото говорене за П. К. ЯворовИзвестия на Националния литературен музей2008Т. 5
Николова, КамелияГео Милев и Владимир Василев за преводния репертоар на българския театър [20-те години на XX век]Литeратурен вестник 03.12.200838
Белчева, ЕвелинаПетър Динеков : Надгробно слово за Владимир Василев - 47 години post mortem : [Из дневника на Петър Динеков]Света гора201212
Белчева, ЕвелинаСамотен в своето време : Владимир Василев, или още към мартирологията на българския духЛитeратурен форум20133
Чернокожева, РосицаВладимир Василев и сладкарница "Цар Освободител" - за културата и психологиятаЛитературата201414
Шивачев, РуменБай Ганьо и идеята за родното според Владимир Василев : Откъси от докл. от Юбилейна научна конференция "Полюси на критическата съдба (трета част)"Български език и литература20141
Неделчев, МихаилЖанровото съвършенство в критиката на Владимир Василев : Размишления пристрастни и съвсем лични за големия критикЛитeратурен вестник 12.03.201410
Василев, СаваВладимир Василев и големите критически сюжети на литературата ни. Фрагменти от генеалогията на митаЛитeратурна мисъл20161
Белчева, Евелина"Казуси" на културната история: Ганка Найденова. Възход и падение, или синдром на "законния наследник"Света гора : Алманах за литература и изкуство201715
Петрова, СтефкаСамотен в своето времеБългарски език и литература20171
Гуляшки, АндрейРицарят на "чистия естетизъм" : [Владимир Василев] : Литературен архив на НРБ: документи и статии от 1944Литeратурен вестник 10.05.201717