Георги Алексиев

Георги Алексиев.; Държател: duma.bg
Кратка информация
Име Георги Алексиев Иванов
Познат катоГеорги Алексиев
Роден
с. Якимово (Монтана)
Починал
гр. Пловдив
Жанровеприказки, разкази, романи, стихове, стихове за деца
ИзданияТракия

Алексиев, Георги Иванов (с. Якимово, Монтанска област, 10.09.1927 –  Пловдив, 26.06. 2011). Завършва гимназия в Берковица (1949) и Военноартилерийско училище (1952). До 1956 служи като офицер, работи в Централния комитет на ДСНМ (1956–1957) и в Окръжния комитетт на ДСНМ в Пловдив (1957–1960). Завършва задочно право в Софийския университет (1960). Работи в Окръжния комитет на БКП в Пловдив (1960–1972); заместник главен редактор (1972–1975) и главен редактор (1975–1988) на алманах „Тракия“. Народен представител в VІІ-то Велико народно събрание (1990).

От 1970 публикува разкази в периодичния печат в Пловдив. В романовата трилогия „Кръстопът на облаци“ (1973),  „Духовете на Цибрица" (1976) и „Горещници“ (1978) изобразява бита и социалните борби в едно българско село през периода от Освобождението до наши дни. Обобщеният притчово-утопичен модел на националния исторически живот е постигнат чрез съвместяването на исторически факти и конкретни битови детайли с езически и раннохристиянски ритуално-обредни жестове. Съотнасянето им подчертава устойчивостта и значимостта на духовната традиция и паметта за миналото. Историята на Тополовия род, която е средоточие на повествованието, е доразвита в новелистичните сборници „Засука се вихрушка“ (1971), „Разпятие“ (1978), „Разсечено небе“ (1984), „Сказание за Млечния път“ (1987). Сюжетната рамка в разказите на Г. Алексиев сплита индивидуалните човешки истории с динамиката на голямата История (Османска Турция, следосвобожденска България, въоръжената съпротива срещу държавния режим от 20-те години на ХХ в., Втората световна война, Деветосептемврийския преврат от 1944 г. и последвалата колективизация). Историята нерядко си остава част от литературните кулиси и невинаги предопределя литературните развръзки и личностни избори на героите. Представата за нейната същност включва разнородни времеви пластове – легенди, сказания и поверия съжителстват с модерната картина на света, очертана от първите медии, въведени в масова употреба през първите десетилетия на ХХ в., и актуалните тогава технически нововъдения. Затова и връзката между света на живите и мъртвите, и границата между доброто и злото се разпознава в ритуалните практики на предхристиянски обичаи, в появата на свръхестествени сили и същества, обединени в общ християнско-езически календарно-обреден цикъл, чиято основна роля е да съхранява паметта на родното място (Драговец, Цибрица), или родовата памет (Геновци, Корташовци, Толовци). От друга страна, родовата памет носи основанията за формирането на моралните устои, споделяни от героите на Г. Алексиев. В част от разказите и красотата на изкуството е белязана с романтичния ореол на магична ирационална сила, пред която логиката на конкретната историческа ситуация може да се окаже безсилна.

В романите „Добър ден, неудачнико“ (1988) и „Господ е болен“ (1991) обект на художествено-психологическия анализ са обществените деформации в годините на тоталитаризма: разминаването между идеологически постулати и социална практика, култовското насилие върху личността, незачитането на човешката индивидуалност, безпринципността, корупцията, кариеризмът.

Носител на Национална литературна награда Йордан Йовков (1971). Почетен гражданин на гр. Пловдив (от 2001).

Произведенията на Г. Алексиев са преведени на пол. и рус. език.

 

Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Георги Алексиев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Степ : стихосбирка. стихове1938 (1944)
Партизани : Стихове : Ч. 1 – стихове1945
Чудната воденичка : Нар. приказки приказки1946
Юнаци : Стихове за деца стихове за деца1946
Кой бил най-голям : Преразк. приказки за деца приказки1947
Храбреци : Стихове за най-малките стихове за деца1959
Храбрият скакалец : [Стихове за деца] стихове за деца1966
Бунтът на двойнозаклетите : Попул.-истор. [и худож.] четиво [за борбите на траките против римското господство в началото на н. е.литературноисторически очерци1970
Смешният скиор : [Стихове за деца] стихове за деца1970
Засука се върхушка : Разказиразкази1971
Кръстопът на облаци : Роман. романи1973 (1983)
Духовете на Цибрицаромани1976 (1985)
Грозовое перепутье : Роман / Пер. [от бълг.] Киры Козовскойромани1976
Кръстопът на облаци. Духовете на Цибрицаромани1977
Кръстопът на облаци : Избрани произведения проза 1977
Разпятие : Разкази и новелиразкази1978
Rozstaje oblokow / Prel. Hanna Karpinska. – Warszawa : Ludowa Spoldz. Wyd. проза 1979
Горещници : Романромани1981
Залезът на Рубри Диза : Из живота и борбите на древнотракийските селяни : Роман романи1982
Разсечено небе1984
Златната птица : Преразк. нар. приказки приказки1984
Духовете на Цибрица : Трилогия романи1985
Сказание за Млечния път. сказания1987
Добър ден, неудачнико : Романромани1988
Господ е болен. проза 1991
Върколакът : Романромани1997
Заключване на гроб: Разказиразкази2002
Сюжет за пеперуди : разкази и повести разкази2012