Георги Кирков

Георги Кирков; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Георги Йорданов Кирков
Роден
гр. Плевен
Починал
гр. София
Жанроверазкази, фейлетони, публицистика
ИзданияТруд, Ден, Работнически вестник, Социалист, Развитие
Направления и кръговеСоциалистическа литература (80-те години на XIX – 40-те години на XX в.)

Кирков, Георги Йорданов (Плевен, 15.08.1867 – София, 25.08.1919). Учи в Александровската гимназия в гр. Николаев, Русия (1879–1886); живее в Южнославянския пансион на Тодор Минков, където заедно с Алеко Константинов издават ръкописен литературен вестник. В него Георги Кирков помества текстове, които съвременниците му определят най-вече като романтически – драми „в шилеровски дух“. Учи в Априловската гимназия в гр. Габрово (1886–1887). През 1887 пристига в Търново, където сътрудничи на Цани Гинчев при издаването на сп. „Труд“. През 1888 се премества в Русе; участва в редактирането на сп. „Развитие“. Учителства в с. Мъртвица (дн. с. Подем, Ловешко) и в Плевен. Завършва Школата за запасни офицери в София (1890). През 1892–1895 следва картография във Виена. Според литературната критика тук той се оформя като автор с марксически възгледи; през 1895 става член на БРСДП, сътрудничи на в. „Социалист“ и на сп. „Ден“.

По негово предложение на IV конгрес на БРСДП се взема решение да се издава „Работнически вестник“. Конгресът определя един от редакторите му да бъде Кирков, вече добре познат като публицист и сатирик. В редакцията на вестника той работи през 1897–1899. В подлистниците му публикува фейлетони, подписани с псевдонима Мастор Гочу Зулямът. Част от тези текстове са събрани в книжката „Дремиградски смешила“ (1900).

На V конгрес на БРСДП (1898) е избран за член на ЦК; от 1903 е секретар-касиер на ЦК. През 1904 е сред основоположниците на Общия работнически синдикален съюз; на ІІ конгрес (1905) е избран за секретар на Синдикалния комитет. Участва в работата на Щутгартския (1907) и на Копенхагенския (1910) конгрес на Втория интернационал. През Балканските войни (1912–1913) е на фронта и получава два ордена за храброст. Делегат е на третата Цимервалска конференция (1917), подписва Възванието на цимервалската левица. Народен представител (1901 – 1903, 1913, 1914–1919).

Литературната критика откроява изявите на Г. Кирков основно в публицистичните жанрове и по-конкретно – във фейлетона. Според оценката на изследователите той е талантлив оратор, добър публицист, фейлетонист, писател реалист; в публицистиката си следва традицията на възрожденската литературно-публицистична традиция на Хр. Ботев и Л. Каравелов; някои откриват известна близост между фейлетоните му и Алеко-Константиновите фейлетони. Основания за тези твърдения може да се намерят, но те са по-скоро външни и се откриват не на съдържателно и идейно-тематично равнище, а в силно подчертаната и преднамерено търсена ангажираност на неговите творби (по подобие на текстовете от възрожденската литература) с актуалните – отново според марксистката критика – социални и политически проблеми на времето (90-те г. на ХІХ в.). Връзката с „Разни хора, разни идеали“ на Алеко Константинов също е външна – най-вече се извежда от типа герой, чрез който се разкриват ценностните противоречия в българското общество в края на ХІХ в.

Текстовете на Георги Кирков обаче остават в периферията на литературата, защото критиката слага акцент върху социалната тематика и идеологическите употреби, а не върху естетическите качества на творбите. Значението им е по-скоро на литературноисторическо свидетелство за първите стъпки на т.нар. пролетарска литература у нас.

Псевд.: Майстора, Мастор Гочу Зулямът, Агасфер, Васил Азълът, Грую фотографинът, Пройчо Гурбетът, Светозар Ряпата, Станчу Кукурякът и др.

 

Ивайло Димитров

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева

Книги от Георги Кирков

ЗаглавиеЖанровеГодина
Дремиградски смешила : Сатири и хуморескисатира, хуморески1900 (1973)
Избрани произведения : Т. I–II1950
Избрани фейлетони и хумористичнии разказиразкази, фейлетони1965 (1967)
Разкази, фейлетони, статииразкази, статии, фейлетони1975
Дремиградски смешила : [Фейлетони]фейлетони1987
Фейлетони и хумористични разказиразкази, фейлетони1987
Избрани произведения : Т. 11989
Политическа зоология : разкази и фейлетониразкази, фейлетони2005
Публицистикапублицистика2006
Изречено от Георги Кирков преди повече от 100 години2007

Книги за Георги Кирков

АвторЗаглавиеГодина
сб.Хуморески, статии, речи : Възпомен. сб. по случай 5-год. от смъртта му 1919 – 25 авг. 19241924
Цанев, П.Георги Кирков-Майстора : Биогрг. науч.-попул. очерк1964
Андреев, Д.Спомени за Георги Кирков-Майстора : Сборник1965
Георгиев, Л.Георги Кирков-Майстора : [Биогр. очерк]1967
сб.Д. Благоев, Г. Кирков, Г. Бакалов и Д. Полянов в спомените на съвременниците си1968
Иванов, В.Георги Кирков като трибун : [Биогр. очерк]1972
Каролев, С.Димитър Благоев и Георги Кирков : [Очерци за лит. им дейност]1972
Тотев, П.Политическата сатира на Георги Кирков1974
кол.Георги Кирков. Био-библиография1975
Василев, Дж.Георги Кирков : Лит.-крит. очерк1979
Правчанов, С.Майстора в Народното събрание1980 (1987)
сб.Георги Кирков-Майстора : [Сборник]1981
сб.Спомени за Георги Кирков : [Сборник]1987
сб.Майстора и Словото [Посвещава се на 140-годишнината от рождението на Георги Кирков-Майстора]2007