Георги Райчев

Райчев, Георги Михайлов (с. Топрак хисар, дн. с. Землен, Старозагорска обл., 7.12.1882 – София, 18.02.1947). Роден е в семейството на Михаил Райчев, дългогодишен кмет и кръчмар, основател на читалище в селото. Получава начално образование в родното си село, после учи гимназия в Стара Загора, но не успява да завърши. Работи като дребен чиновник – писар в канцеларии в Стара Загора (1906–1907) и София (1908–1910 в III мъжка гимназия), деловодител в новоучредената IV мъжка гимназия в София (1910–1919). По време на войните е мобилизиран като редник, но след 1916 е военен кореспондент към редакцията на военните издания сп. „Отечество“ и в. „Военни известия“. След Първата световна война работи като библиотекар в Министерството на финансите (1919) и в Народното събрание. През 1923–1924 е командирован в Мюнхен, където по това време са други двама ярки представители на диаболизма в нашата литература – Св. Минков и Вл. Полянов. Работи като коректор, журналист и инспектор по читалищата към Министерството на народното просвещение.

Негови работи се появяват в печата в началото на ХХ век. Първата му публикация е баснята „Волове и теле”, поместена през 1900 г. в старозагорския земеделски вестник „Справедливост“. През 1902–1903 печата любовни и социални стихотворения в сп. „Развитие“ и „Труд“. Подписва ги с псевдонима Г. М. Орлин. Дебютът му с проза е в Антон-Страшимировото списание „Наш живот“, където под псевдонима М. Орлин през 1907 г. (г. II, № 8) печата „Спътници“, „стихотворение в проза“, в което се откриват бледи следи от наративност. До 1912 сътрудничи във в. „Българан“, сп. „Шантеклер“ и „Смях“, през войните и в сп. „Българан“. В тези издания публикува хумористични и сатирични стихове и „весели разкази“ под псевдонима Гриша Печорин, които след войната издава  в книгата „Любов в полето“. За първи път се подписва със собственото си име през 1909 г. в Бакаловото списание „Съвременник“. Тук се сприятелява с Д. Подвързачов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, също сътрудници на списанието. Заедно с тях участва в сп. „Звено“, в което през 1914 Д. Подвързачов обединява младите символисти. Белетристът Райчев, такъв какъвто преимуществено го е записала българската литературна история, дава сериозна заявка на страниците на Страшимировия „Наблюдател“ през 1911 с няколко сполучливи разказа – „Врагове“, „Гюрга“, „Старци“. Първия си военен разказ – „Картал тепе“, печата през 1914 в сп. „Съвременна мисъл“. В него търси причините за жестокостта на войната в животинската природа на човека. През Първата световна война в сп. „Отечество“ и в. „Военни известия“ публикува стихове под псевдоним и опитва различни форми на разказа – репортажен, очерков, документален, все жанрове, характерни за военновременните му ангажименти на кореспондент. Преживяното по фронтовете на войната и сътрудничеството в различни издания през второто десетилетие на века го сближават също с Й. Йовков, К. Константинов и др. След войните сътрудничи в сп. „Златорог“, „Демократически преглед“, „Българска мисъл“ и др.

Приятелството на Райчев с групата на символистите му помага да разшири културата си, да се запознае със съвременните тенденции в чуждите литератури. Той възприема символистичните възгледи за изкуството, но в зрялото си творчество не се изявява в това направление. В началото на века изучава западноевропейските и руските културни и литературни явления, увлича се от творчеството на Ж. Роденбах, Кн. Хамсун, Ф. М. Достоевски, Й. П. Якобсен, Ст. Пшибишевски. Райчев е противоречив, разнолик, своеобразен белетрист. Творческият му път е сложен, изпъстрен със страстни увлечения и упорити търсения, с неудовлетвореност и стремеж към развитие. Амбицията да надмине не само предшествениците си, но и самия себе си понякога го изправя пред риска от творческо поражение (романът „Господинът и момичето“). В най-добрите си произведения писателят остава верен на себе си, на отзивчивата си натура, на вродената си чувствителност и наблюдателност (повестите „Мъничък свят“ и „Грях“, разказите „Лина“, „Карачакал“, „Смърт“, „Мерзавец“). Прониква дълбоко в душевността на българския селянин и в разкъсаната от противоречия същност на следвоенния градски човек. Силата му е в пластичното изобразяване на конкретна човешка страст („Грях“, „Мерзавец“). Стреми се винаги да бъде проблемен, да откроява човешкото в образите („Незнайният“, „Страх“). Най-понятен му е светът на първично, на примитивно-стихийното, но силно го привличат висшите сфери на духа. Представител е на аналитичния психологизъм в българската белетристика и майстор на психологическата характеристика. Негов учител в тази насока е Ф. М. Достоевски. Повествованието му се отличава с динамизъм, нервност, драматично емоционално напрежение.

До войните Райчев пише повестта „Царица Неранза“, незавършения роман „Ecce Homo“, стихове и поеми за селото и множество хумористични произведения. Сложната проблематика на следвоенното време навлиза в зрялата белетристика на писателя – повестта „Мъничък свят“, разказа „Вълци“, психологическата повест „Грях“ и др. Повестта „Мъничък свят“, наред със селските му разкази и повести, е най-далече от чуждите образци. Тя е един от върховете в творческото му развитие и разкрива таланта на зрял писател хуманист.

Името на Георги Райчев е свързано със следвооенните модернистични тенденции в българската литература. Сборникът му „Разкази“ (1923) съдържа типично диаболистични творби. В „Страх“, „Безумие“, „Съновидения“, „Карнавал“, „Lustig“, „Незнайният“ писателят изследва патологични душевни състояния, показва разпадането на човешката личност сред разрушителните стихии на войната. Под влияние на романтизма и на Йовковата белетристика Райчев създава повестта „Песен на гората“ и приказно-лирическата пиеса в стихове „Еленово царство“. През 30-те и 40-те години на ХХ в. повествованието му става по-конкретно и жизнено („Карачакал“, „Вълчето“, „Майчина вяра“, „Коледна нощ“, „Пъстрата броеница“ и др.). Издава няколко сборника с приказки и разкази за деца, които са значима страница в българската детска литературна класика. В края на живота си, овладял метода на психологическия реализъм, Райчев разработва селската проблематика (повестите от книгата „Златният ключ“).

Превежда „Басни“ на И. А. Крилов, произведения на Ф. М. Достоевски.

Творби на Г. Райчев са преведени на англ., пол., рус., словаш., унг. и др. езици.

Псевд.: Г. М. Орлин, М. Орлин, Орлин, Гриша Печорин, Граф Алмавива, Г. М. Оралков

 

Елка Константинова, Пенка Ватова

 

Библиографията е изготвена от Нелма Вълчева (Книги от... и Книги за...)

и Нина Зафирова (Статии за...)

Книги от Георги Райчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Любов в полето : Весели разказиразкази1918
Мъничък свят : Бележник на един разлюбен1919 (1983)
Царица Неранза повести1920
Грях / Състав., ред. Ив. Гранитски; Послесл. Е. Константинова1923 (2003)
Греховна повестповести1923
Разкази : Кн. 1 разкази1923
Песен на гората : Избр. творби / Подб. и уредба Д. Дамев1928 (1980)
Песен на горатаразкази1928 (1980)
Еленово царство : Легенда в стихове, пролог и 4 карт.1929 (1935)
Божи дароверазкази1930
Легенда за парите разкази1931
Ягодова майка приказки1933
Димчови страници : Стихове за Д. Дебеляновстихове1934
Най-хубавото птиче : Избр. приказки и разкази за деца и юноши / Състав. и ред. Н. Янковприказки, разкази1937 (1962, 1977, 1990)
Водният цар : Разказчета за юноши и децаразкази1938
Чудното огледало приказки1939 (1998, 2010)
Котешки заговезни разкази1940
Намереният дневник1940
Небесният войн легенди1940
Невидимият ездачприказки, разкази1940
Избрани съчинения : Кн. 1: Мъничък святповести1940
Избрани съчинения : Кн. 2 : Незнайниятразкази1940
Златният ключ : Триптих1942
Измамената лисанкаразкази1942
Цар скъперник1942
Калинка1943
Краден заяк1943
Краден заяк1943
Крилати гостиразкази1943
Хайдушкото село1943
Избрани съчинения :Кн. 3: Каракачалразкази1943
Борко веселият разкази1945
Марко мързеланко : Весели приказкиприказки1945
Благословен гост разкази1946
Врабци-крадци разкази1946
Верен другар разкази1947 (1965)
Малкият спасител разкази1949
Избрани повести и разкази / Предг. М. Николовповести, разкази1953
Пъстра броеница : Избр. приказки и разкази за деца и юноши / Ред. С. Султанов, М. Райчеваприказки, разкази1956
Избрани произведения : [Т.] I.: Повести и разказиповести, разкази1957
Избрани произведения : [Т.] II.: Разкази и повестиповести, разкази1957
Вълчеторазкази1959
Съчинения : [Т.] 1: [С предг. от Елка Константинова]1968
Съчинения :[Т.] 21968
Имало едно мече / (Подб., уредба, библиогр. справка и бел. Д. Дамев)приказки, разкази1970 (1981)
Майчина вяра / Подб. уредба, бел. Д. Дамев; Под ред. на М. Г. Райчева, Д. Дамевразкази1971
Повести и разказиповести, разкази1975
Избрани творби / Под ред. [с предг.] на Е. Константинова1982
Мъничък свят / Състав., предг. и бел. Ст. Коларовповести, разкази1983
Джуджетата под пряспата приказки1986
Лика-прилика приказки1987 (1998, 2010)
Сговорна дружина разкази1994

Книги за Георги Райчев

АвторЗаглавиеГодина
Сб. Димчо Дебелянов ; Николай Лилиев ; Георги Райчев : В спомените на съвременниците си1967
Константинова, Елка ГеоргиеваГеорги Райчев1970
Константинова, Елка ГеоргиеваГеорги Райчев : Жизнен и творчески път1982
Бумбалов, Любен Стоянов Лабиринтите на Психея : Георги Райчев и психол. търсения на бълг. белетристи между двете световни войни : [Моногр.]1988
Иванова, АнгелинаГрехът в "Грях" на Георги Райчев / [Предг. Радослав Радев]2000

Статии за Георги Райчев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Н. Н. „Мъничък свят“ : [Рецензия]Сила191931
Симов, П. „Мъничък свят “ : Бележник на един разлюбен : Повест от Г. РайчевСъвременна мисъл19195
Дончев, Николай„Мъничък свят“ : [Рецензия]Заря19191742
Бадев, Йордан„Царица Неранза“Наши дни19216
Митов, ДимитърСтудени копнежи : [За „Царица Неранза“]Развигор16.01.19212
Бадев, Йордан„Разкази“ от Г. РайчевСлово12.11.1923446
Николов, МалчоБесове и кошмари : Разказите на Г. РайчевОбществена мисъл19243
Минков, Цветан„Мерзавецът“ на Г. РайчевЕпоха24.07.1924573
Радославов, ЦветанГеорги Райчев - „Разкази“Хиперион19261-2
Константинов, Георги„Песен на гората“ : РазказиЛитературни новини192815
Каменова, АнаГеорги Райчев: „Песен на гората“Свободна реч19281441
Шишманов, ДимитърГеорги Райчев: „Песен на гората“. Слово27.12.19281965
Константинов, Георги„Еленово царство“ драматическа легенда от Г. РайчевЗлаторог19301
Стубел, Йордан„Еленово царство“ от Г. РайчевБългарска книга19302
Каменова, Ана„Еленово царство“ легенда от Г. РайчевСвободна реч19301784
Ноков, Георги„Еленово царство“ легенда в стихове от Г. РайчевЗнаме11.04.193081
Шишманов, ДимитърПътят на един писателСлово13.05.19302372
Цанев, ГеоргиГеорги Райчев : [За творчеството му]Цанев, Г. Писатели и творчество1932
Бадев, ЙорданСкици на живите : Георги РайчевЗора19323763
Коралов, Емил„Еленово царство“ драматическа легенда от Г. РайчевЛ.И.К.193411
Симидов, Димитър„Еленово царство“ драматическа легенда в 7 картини от Г. РайчевЗаря19343984
Красински, СлавчоГеорги Райчев разказваНови дни1935342
Минков, ЦветанСимволична приказка и екзотична драмаМинков, Цв. История на българската драма1936
Божков, Стойко„Господинът с момичето“Вестник на жената1937681
Константинов, ГеоргиГеорги РайчевБългарска мисъл19393
Нонев, БогомилПсихологическите разкази на Г. РайчевИзкуство и критика19414-5
Пенев, ПенчоЗлатният ключВестник на жената1942915
Константинов, ГеоргиГеорги Райчев по случай юбилея на неговата 60 годишнинаПросветно единство194322-23
Божков, СтойкоГеорги Райчев като разказвачБългарска мисъл19435-6
Цанев, ГеоргиГеорги РайчевИзкуство и критика19434-5
Бадев, Йордан„Златният ключ“, триптих от Г. РайчевЗора19437071
Пенев, ПенчоГ. Райчев – „Златният ключ“Изкуство и критика19432
Иванов, ЦветиПобеда на живота над мисълта : [За „Златният ключ“]Дъга1943522
Иванов, ЦветиРицар на истинатаДъга1943534
Тихолов, П. Творческото дело на Георги РайчевДневник194312994
Дилов, ЛюбенПриказките на Георги РайчевСептември195611
Константинов, ГеоргиГеорги Райчев - човекът и писателятПламък19573
Султанов, СимеонГеорги РайчевЛитературен фронт17.02.19577
Султанов, СимеонНеспокоен творецСултанов, С. Четирима белетристи : Г. П. Стаматов, Г. Райчев, А. Каралийчев, И. Волен : Лит. очерци1960
Боздуганов, НиколаЗа онези, които се учат да летятСептември196210
Дудевски, ХристоМайстор на психологическия рисунъкОтечествен фронт20.12.19625695
Константинова, ЕлкаГеорги Райчев до Първата световна войнаИзвестия на Института за литература196618-19
Константинова, ЕлкаРушенето на „мъничкия свят“Литературна мисъл19662
Константинова, ЕлкаГеорги Райчев – един сложен и противоречив пътРодна реч19684
Константинова, ЕлкаРаждането на хуманиста : Ранното и антивоенното творчество на Г. РайчевПартийност, народност, хуманизъм : Сб. лит. статии1969
Лазовски, АтанасГеорги Райчев и психологията в българската белетристикаСептември19693
Константинова, ЕлкаВ света на ужасите и кошмарите : Творчеството на Г. Райчев след Първата световна войнаЛитературна мисъл19691
Бумбалов, ЛюбенГеорги Райчев – писател психологЛитературна мисъл19711
Константинова, ЕлкаТревожен и търсещ творчески духЛитературен фронт14.12.197250
Султанов, СимеонИстинското лице на Георги РайчевПламък19733
Янев, СимеонТворческата индивидуалност на писателя, изразена в разказите муРодна реч19752
Бумбалов, ЛюбенНеспокойният свят на Георги РайчевБумбалов, Л. Въпроси на психологическото майсторство : [Изследване на бълг. белетристика]1976
Стоянов, ДимитърПсихологизъм в разказите на Георги РайчевРодна реч19787
Анчев, АнгелГеорги Райчев и ДостоевскиЛитературна мисъл19813
Кузмова-Зографова, КатяГеорги Райчев – писател на раздвоениетоРодна реч19823
Баева, Магдалена100 години от рождението на Георги РайчевДеца, изкуство, книги19826
Константинова, ЕлкаГеорги РайчевЛитературна мисъл198210
Стоянова, ЛюдмилаМайстор на психологическия разказ : 100 г. от рождението на Г. РайчевСептември198212
Коларов, СтефанМежду илюзиите и суровата правдаПулс22.12.198252
Свиленов, АтанасГеорги РайчевСвиленов, Ат. Притежания на паметта1983
Константинова, ЕлкаПроза, издържала изпитанието на времетоЛитературен фронт06.01.19831
Александрова, НадеждаГеорги Райчев и Димчо ДебеляновЛитературна мисъл19845
Алексиева, ЕмилияЧовекът и природата в прозата на А. Куприн и Г. РайчевЛитературна мисъл19874
Каменов, ЙорданНеосъщественият домСофия19874
Тонов, АнгелПоословицата в приказните разкази на Ран Босилек, Елин Пелин и Георги РайчевБългарски фолклор19883
Бумбалов, ЛюбенГеорги Райчев – психологът и художникътСептември19883
Мечкарова, ВераОще за Георги РайчевЛитературна мисъл19898
Йорданов, АлександърДиалогичното слово на Георги РайчевХоризонт19892
Игов, СветлозарМежду селото и града. Георги Райчев и преходът към градската тема в българската литератураИгов, Св. Грозните патета : Крит. ежедневие 1982-19861989
Внук, МалгожатаКъм отворената структура : Въз основа на разказа „Незнайният“ на Г. РайчевЛитературна мисъл19906
Александрова, Надежда и др. Георги Райчев - 110 години от рождението му. А … : литературно списание за ученици19926-7
Стаев, СтоянРодният край в битовата проза на Георги РайчевУчастие (Стара Загора)19922
Савов, СавчоС вкус към диаболичнотоРодна реч19927-8(7)
Георгиева, Ваня110 години от рождението на писателя Георги РайчевКула19931
Александрова, НадеждаГеорги Райчев днесУчастие (Стара Загора)19931
Райков, Димо"Сваленият" от читанките разказвач : 110 г. от рождението на писателя Г. РайчевПодкрепа07.01.19934
Манев, АндрейХуманистът и свободолюбецът Георги РайчевЛитературен форум20.01.19933
Кузмова-Зографова, КатяЕрос и Танатос в творчеството на Георги РайчевРодна реч19941
Станчева, ЛилянаГеорги РайчевТеатър19949-10
Русева, ВиолетаПолът - проклятие и мистикаЛитературен вестник10.10.199435
Георгиев, Любен Ст. Алчната жажда за себепознание : Герои и конфликти у Г. РайчевПламък19957-8
Чобанов, ГеоргиЕкзистенциална проблематика в разказа на Георги Райчев "Смърт". Проглас19954
Сотирова, ПетяЙордан Йовков, Георги Райчев и войнатаЕдин завет20011
Илиев, МаркоСеизмограмите на Георги Райчев : 120 г. от рождението на писателяЛитературен форум10.12.200239
Иванова, ЕвелинаМотивът за жертвеността на елена в "Еленово царство" от Георги Райчев и "Кошута" от Йордан ЙовковГодишник на Филологическия факултет20042
Беличовска, ДаниелаХерменевтика на психологичното в художествения свят на Георги РайчевНаучен център "Св. Дазий Доростолски" към Русенски университет "Ангел Кънчев"20072
Северски, ЦветанСъдбата мина покрай него : 125 г. от рождението на писателя Г. РайчевЗемя05.12.2007233
Беличовска, ДаниелаОпределения, функции, измерения на играта в прозата на Стаматов и Георги РайчевЕпископ-Константинови четения. Т. 13.2008
Йорданова, КристинаЖенската болест: меланхоличката и кризата в семейния модел през 20-те годиниГодишник на Филологическия факултет20086
Ангелова-Дамянова, СофияИзпитанията на нормалността - между "мъничкия" свят и "малкия" СодомНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология2011Т. 49, 1, сб. Б
Мороз, ЙосифЗа митологичното в приказното творчество на Георги РайчевЛабиринтите на Психея : Сборник в памет на проф. дфн Любен Бумбалов2011
Игнатов, ВладимирСаможертва и дълг: героят чудак във военновремевата действителност : Наблюдения върху разказа "Лало" на Г. РайчевПламък20134
Алексиева, ЕмилияВремето и споменът в легендите на Георги РайчевБиблиотека20143-4
Алексиева, ЕмилияГеорги Райчев във "Вестник на жената"Библиотека20151
Ичевска, ТатянаПроблематичното възкресениеДа (пре)откриваш думите : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ф.н. Вера Маровска2015
Алексиева, ЕмилияДоброто и злото в приказките на Георги Райчев "Умайон" и "Чудното огледало" - проявления и трансформацииБиблиотека20161
Ковачев, ОгнянИзграждане на неяснота, неопределеност и несигурност в диаболичната проза на Владимир Полянов и Георги РайчевГласовете на българския диаболизъм : [Сборник]2018
Лункова, НаталияДиаболичните разкази на Георги Райчев: метафора на страхаГласовете на българския диаболизъм : [Сборник]2018
Ловчалиев, ЗдравкоИз художествения свят на Йордан Йовков и Георги Райчев – разноречия и приплъзвания. Измеренията на греха – междутекстов анализ на разказа „Албена“ и повестта „Грях"Литературата201922
Тодорова, ТаняНесъзнавани съдържания зад Аз-повествованието в произведенията на Георги РайчевФилологически форум20206