Георги Мишев

Георги Мишев; Държател: Институт за литература
Кратка информация
Име Георги Мишев Иванов
Познат катоГеорги Мишев
Роден
с. Йоглав (Ловеч)
Жанровеновели, повести, разкази, романи, сценарии, фейлетони, киноновели, проза за деца
ИзданияНародна младеж, Септемврийче

Мишев, Георги Иванов (с. Йоглав, Ловешка обл., 3.11.1935). Завършва Ветеринарния техникум в Ловеч (1953) и журналистика в Софийския университет (1958). Окръжен кореспондент на в. „Септемврийче“ в Ловеч (1958–1967), член на литературен кръжок „Христо Кърпачев“. Организатор и съставител на първия алманах на писателите в Ловеч, озаглавен „С дъх на люляк“ (1966). Редактор в издателство „Народна младеж“ (1967–1970), редактор и сценарист в Българската кинематография „Бояна“ (1970–1983). Член на групата на писателите към Българските профсъюзи (1981–1988). На 8 март 1988 оглавява Обществения комитет за екологична защита на Русе – първата дисидентска организация на 80-те години, за което е уволнен и изключен от БКП. Депутат в VII  Велико народно събрание (1990–1992).

Георги Мишев е белетрист и киносценарист. Дебютира с фейлетона „Ден да мине“ във в. „Народна младеж“ (1953). Писателят навлиза в белетристиката през 60-те години със свой пространствен регион, идейно-тематични и художествени пристрастия. Миграционните процеси, резултат от ускорени социални и духовни катаклизми в селото и града, и свързаните с тях промени в народопсихологията на българина, стават устойчиво тематично ядро в прозата му. Първите му сборници с разкази представят измененията в бита и психиката на селяните по поречието на р. Осъм, като разрушават идейните  и разказвачески шаблони в интерпретирането на драмата на колективизацията и нейния обществен отзвук. Те разкриват характерни черти от поетиката на Мишев – синтетична повествователна форма и хумористична тоналност, плод на силно развита социална рефлексия и сатирична нагласа, класическа композиция, романтично-лирична образност, автентично диалектно изразяване и остроумен диалог. Изключително наблюдателен и точен, писателят надхвърля границите на конкретното събитие, изследвайки социалните и нравствени параметри на случващото се. Философско-аналитичният подход към корените на миграционните прояви задълбочава проблемността и психологизма в следващите му творби. Забелязва се интерес към цикличните сюжети и обособяването на социалните типове, изместване на лирико-хумористичното от остро-полемичното, публицистично начало, на художествената фикция от социалното обобщение и тезисността.

Повестта „Матриархат“ (1967) се отбелязва като върхов етап в идейно-художественото и философско овладяване на селската тематика. Авторът обобщава наблюденията си от миграционната стихия чрез разказа за съдбата на последните „мохикани“ на селото – жените, носители на паметта за рода, символи на раждането и смъртта, на началото и края на историята. От тази повест започва усилване на художествената условност в белетристичната поетика на Мишев. Утвърждава се кинематографичният принцип на повествуване („разказ-монтаж“) с динамичната смяна на гледни точки, активна авторова позиция, изразена чрез иронията и самоиронията. Следващите сборници на Мишев проблематизират „вилната зона“, като символен синдром на нови поведенчески модели и психика на градското население. Те показват генезиса и модификациите на еснафството, плод на разрастваща се потребителска стихия и социално-нравствена деформация на масовото съзнание. Авторът се интересува от новите езикови и мисловни шаблони на социалистическия бит и морал, от обратното въздействие на нравствената деформация върху политическите структури и ценностни регулатори на обществото. Като сценарист на филмите  „Момчето си отива“, „Преброяване на дивите зайци“, „Не си отивай“, „Селянинът с колелото“, „Щурец в ухото“, „Вилна зона“, „Дами канят“ и др., влезли отдавна в златният фонд на българското кино, писателят създава направление в българската кинодраматургия с акцент върху социалния експеримент, със задълбочено изследване на манталитета и народопсихологията на българина от времето на зрелия социализъм, с открояване на националните и социални архетипи.

Мишев е автор на занимателна и интригуваща проза за деца и юноши, обвързана с динамиката на обществените промени и с възпитаването на нравствени ценности Автор е на философско-мемоарните и есеистични книги „Мир на страха ни“ (2014) и „Мир на кумирите ни“ (2020), които са своеобразна дилогия равносметка на художественото му дело и синтез на най-характерните черти в белетристичния стил на твореца.

Георги Мишев е удостоен със званието Заслужил деятел на културата (1981); носител е на Специална награда на XV кинофестивал на българския игрален филм (1978); на награди от кинофестивалите в Локарно, Карлови Вари, Москва;  на наградата за детска литература Петко Р. Славейков (2003); на Наградата за литература на Софийския университет (2006); на литературната награда Иван Вазов (2011); на Награда за цялостно творчество на Българската филмова академия (2011); на наградата Райко Алексиев за цялостно творчество в областта на хумора и сатирата (2014); на Наградата на София за цялостен принос в областта на културата (2015); на наградата Йордан Йовков (2015); на наградата Стоян Михайловски (2016) и др.

Негови произведения са превеждани на нем., пол., англ., рус., рум., унг., чеш., фр. ез.

 

Мариета Иванова-Гиргинова

 

    Библиографията е изготвена от Нина Зафирова

Книги от Георги Мишев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Синеокият рибар. Разкази за В. Левскиразкази1958 (1987)
Две момчета и Олимпи : Малка повестповести1961
Гнездото. Осъмски разказиразкази1963
Хлапето : Разкази за юноширазкази1964
Адамити : Разказиразкази1966
Добре облечени мъже : Прости провинциални разказиразкази1967
Матриархат1967 (1971,1978, 2006, 2017)
Носачи на жалони : Повест за юношиповести1968 (1980)
Лъвчето : Разказ разкази1968
Осымские рассказыразкази1968
Приказки по домофона1969
Есенен панаир : Разкази и новелиразкази1970
Отдалечаване : Повестповести1973
Гумена на кълвачите : Приказкаприказки1974
Вилна зона : Повестповести1976 (1985, 2004, 2015)
Киносценарии (Момчето си отива. Не си отивай. Преброяване на дивите зайци. Самодивско хоро)киноновели1978
Произведено в провинцията : Новелиновели1980
Бозайници : Разказиразкази1982
Пъпна връв : Две повестиповести1982
Селянинът с колелото : Избрана прозаразкази1985
Дами канят : Романромани1986 (2006, 2016)
Майстор в храстите : Приказка за децаприказки1986
Добър ден, господин учителю : Разкази за децаразкази1987
Дачная зона : Повестиповести1987 (1988)
Четиво за мислещи тръстики : Разказиразкази1992
Каручка, пълна с радост : [Приказки и разкази за деца]приказки1995
Село край дворец1998
Дунав мост : Романромани1999
Сламено сираче : Роман за четящи деца романи2004 (2016)
Патриархатромани2008 (2015)
Преброяване на дивите зайци. Избрани разкази и новелиразкази2008
Мир на страха ни : бележки под линия2014 (2015)