Георги Цанев

Цанев, Георги Ценов (с. Борован, Врачанска обл., 21.09.1895 – София, 21.07.1986). Завършва гимназия във Враца (1915). Записва се студент по славянска филология в Софийския университет, но е мобилизиран по време на Първата световна война. В края на войната е пленен и прекарва повече от една година в лагери в Гърция. В България се завръща през 1919 и продължава следването си. Завършва висшето си образование през 1923, след което специализира в Карловия университет в Прага (1926–1928), дълги години е учител в София. Частен доцент (1945), редовен доцент (1946), професор  (1949) и ръководител на Катедрата по история на българската литература (1950–1961) в Софийския университет. Декан на Историко-филологическия факултет (1951–1952). Директор на Института за литература към БАН (1959–1963) и завеждащ Секцията по история на българската литература след Освобождението (1950–1975). Член-коренспондент на БАН (1952), академик (1974).

 Сътрудничи с рецензии, статии и обзорни прегледи на списанията „Златорог“, „Училищен преглед“. „Българска реч“, „Философски преглед“, „Съдба“ и др. Публикува във вестниците „Развигор“, „Звезда“, „Литературни новини“, „Литературен глас“, „Съвременник“, „Родна нива“, „ЛИК“ „Огнище“ и др. Създател и редактор на сп. „Изкуство и критика“ (1938–1943), редактор и главен редактор на сп. „Изкуство” (1945–1948). Като литературен критик дебютира в сп. „Младеж“ през 1922 със статия, посветена на стихосбирката на Христо Смирненски „Да бъде ден!“. Симпатиите му към идеологията на комунистическата партия определят активното му сътрудничество в нейните издания – сп. „Нов път“, в. „Работнически вестник“, „Наши дни“, „Дума“ и др. В публикуваните статии и рецензии той се стреми към обективност и аналитичен прочит, оценявайки художествените качества на литературните творби, независимо от политическите си пристрастия. Цанев не приема като водещи идеологическите критерии за оценка на изкуството, сектантските ограничения, превърнати в естетически норми, критикува социалните клишета и лозунговата декларативност в така наречената пролетарска поезия. Именно неговите публикации, както и талантливите творби на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников и Ангел Каралийчев, създават популярност на твърде догматичното ляво издание „Нов път“. Четиримата не приемат идейния фанатизъм на неговия редактор – Георги Бакалов, не се подчиняват на категоричната му забрана и заедно с други „буржоазни“ писатели и поети участват в литературно четене (края на 1924) посветено на 10 години от трагичната смърт на П. К. Яворов. Свободният избор на Четворката от „Нов път“ е санкциониран с поредица от разгромяващи статии и възмутени „читателски писма“. Разривът между тях и Г. Бакалов провокира напускането на списанието и включването им в кръга от сътрудници на най-авторитетното литературно издание „Златорог“, с поет и запазван от Владимир Василев  ангажимент за толерантност към политическите им убеждения. Естетическите предпочитания на Цанев са насочени към оригинални, „гранични явления“ в литературата, към стиловите метаморфози, към жанровите трансформации на реалистичното изкуство. За разлика от представителите на лявата критика през 30-те години на ХХ в., която подценява поезията на Хр. Смирненски, той открива  в нея един новаторски синтез между революционния патос, символистичната поетика и социалната проблематика. Той проникновено анализира митологичния фикционален свят в лирическата проза на А. Каралийчев, показва как в своите разкази Георги Стаматов събира измеренията на реалистичната традиция с модерни теми и новаторски стилови инвенции, чете прозата на Георги Райчев през психологическата дисекция на разпадащия се консервативен патриархален модел. В поредица от статии защитава тезата си, че реалистичната линия в българската литературата е класическа, без да бъде старомодна. В изследвания на творчеството на Константин Константинов, Йордан Йовков, Антон Страшимиров, Георги Караславов, Стоян Загорчинов и др. показва как те разчупват еднозначните измерения на социалната проблематика и провокират критично вглеждане в традиционни ценности, как интерпретират документалните историческите сюжети и насищат делничната образност с интелектуално-философски послания. Цанев категорично отрича късните художествени проявления на символизма, смята, че той е  изхабен като поетика от епигонски подражания и отдавна е изтласкан в периферията на литературното пространство. Развива своите тези в статии за Йордан Стратиев, Йордан Стубел, Иван Хаджихристов, Боян Дановски и др.  Отстоявайки реалистичната монолитност на българската литература Цанев не приема провокативните творчески експерименти на авангарда, оценява ги като несъществени и преходни, защото са абстрактни и асоциални. В своето списание „Изкуство и критика“ той се опитва (и до голяма степен успява) да поддържа висока естетическа мяра както в подбора на поетите, писателите, художниците, публицистите, така и в художественото равнище на публикуваните произведения. В годините на своето издаване списанието има променящ се, но елитен кръг от сътрудници, сред които са:  Тодор Влайков, Г. Стаматов, Г. Райчев, К. Константинов, Илия Бешков, Кирил Цонев, Борис Ангелушев, Дечко Узунов, Данаил Дечев, Ненко Балкански и др. „Изкуство и критика“ е предпочитана трибуна и на левите писатели от 40-те години – Христо Радевски, Г. Караславов, Орлин Василев, Павел Вежинов, Иван Хаджийски и др. На неговите страници правят своя творчески дебют Валери Петров, Богомил Райнов, Блага Димитрова, Александър Геров.

След края на Втората световна война Цанев се насочва предимно към литературната история. Въпреки догматизма и репресивните ограничения, които комунистическата идеология налага, той не създава фалшива, политически конотирана история. В „Страници от историята на българската литература“ в 4 тома (1967–1975), придържайки се към хронологичната композиционна рамка, той разглежда българската литература като суверенно духовно пространство, в което има много и различни художествени направления, класически и съпътстващи автори. При представянето им историкът акцентира върху моделирането на творческата им индивидуалност под въздействието на екзистенциални фактори, интелектуални идеи и социално-политически обстоятелства. В многотомната история особено внимание е отделено на това как литературата се твори в и за периодичния печат. Но за институционалните художествени функции на литературните издания преди 09.09.1944 г., както и за ролята им при създаването на емблематични естетическии кръгове и интелектуални общества, се говори твърде пестеливо, в рамките на допустимите от идеологегическата цензура  норми. В стремежа си да балансира между политическата коректност към комунистическия режим и  литературноисторическата почтеност – характерна за времето, в което се формира като личност и критически позиции, Цанев не запазва докрай обективна дистанция към естетическите явления и културноисторическите факти. И ако това не е толкова видимо в концептуализирането на неговите трудове, то е съвсем очевидно в конкретните литературоведски анализи и оценки, обременени от идеологическите ограничения на социалистическия реализъм.

Съставител и редактор на съчиненията на класически и съвременни български писатели: Христо Ботев. Избранные сочинения (1948), Стихотворения (1938); Иван Вазов, Събрани съчинения в 20 т. (1955–1957), Събрани съчинения в 22 т. (1974–1979); Любен Каравелов. Разкази, повести, мемоари (1973); Алеко Константинов. Бай Ганю. (1936); Гео Милев. Избрани произведения (1950); Никола Вапцаров. Съчинения (1972); Димитър Димов. Осъдени души (1968), Тютюн (1951, 1968); Димитър Талев. Железният светилник (1967); Никола Фурнаджиев. Съчинения в 4 т. (1970), Съчинения в 2 т. (1983); Асен Разцветников. Избрани произведения в 3 т. (1963–1964);  Петко Р. Славейков. Събрани съчинения (1963–1969); Христо Смирненски. Събрани съчинения в 4. (1958–1960); Септември 1923. Литературен сборник  (1953); П. К. Яворов. Избрани произведения (1953), Стихотворения (1970); Минко Николов. Избрани произведения (1968); член на редакционната колегия на История на българската литература в 4 т. (1962–1966) и др.

Носител на държавни ордени и награди: Орден 9 септември 1944 г. (1946); Орден Народна република България II ст. (1955), I ст. (1963); Орден Кирил и Методий I ст. (1963); Заслужил деятел на културата (1963); Народен деятел на културата (1971); Герой на социалистическия труд (1975).

Псевд.: Младен Иванов, Г. Вилин, Из-кри, И. К., Б. Боринов и др.

 

Елка Трайкова

 

Библиографията е изготвена от Мила Тронкова (Книги от... и Книги за...)

и Северина Георгиева (Статии за...)

Книги от Георги Цанев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Романи и романистиизследвания1923
Писатели и творчествоизследвания1932
Литературни студиистудии1938
Проблеми на днешната българска литератураизследвания1939
Идеи и образиизследвания1944
Пътят на Яворовизследвания1947
От символизъм към реализъм и социална поезияизследвания1948
Христоматия по български език и литература: За VII кл. на гимназиите / Състав. Георги Цанев, Емил Георгиевучебни помагала1950
Христоматия по литература: За XI кл. на общообразователните училища / Състав. Георги Цанев, Симеон Русакиевучебни помагала1952 (1953, 1954, 1955)
Страници от историята на българската литератураизследвания1953 (1956, 1958)
По пътя на реализма: [Сборник от литературни статии]статии1960
Критика: Избрани лит.-крит. статиистатии1961
Никола Фурнаджиев: Лит.-крит. очерклитературнокритически очерци1963
Някои проблеми на българския исторически роман между двете световни войниизследвания1963
Писатели и проблеми: Избрани лит.-крит. и истор.-лит. статиистатии1965
Традиция и новаторствоизследвания1965
Страници от историята на българската литература. В 4 тома изследвания1967
Избрани съчинения: Т. 1 (в 3 тома) изследвания1975
Историческият роман в българската литература: [Изследване]изследвания1977
Среща с миналото: [Спомени]спомени1977
Книга за критиката: [Статии и лит. изследвания]статии, изследвания1980
На литературни теми: [Очерци]очерци1980
Йордан Йовков: [Лит.-крит. статии]статии1982
Страници от миналото: [Статии, рец., бел., спомени, интервюта]. интервюта, критически бележки, спомени, статии1983
Избрани произведения Лит. критика: В 3 т. изследвания1985

Книги за Георги Цанев

АвторЗаглавиеГодина
Георгиев, Любен ХристовГеорги Цанев : Лит.-крит. очерк1976
Кол.Проблеми на новата българска литература : Сб. в чест на 80-год. на акад. Георги Цанев 1978
Каранфилов, Ефрем и др.Литературна традиция и съвременнос: В памет на Георги Цанев: Сборник изследвания и статии1991

Статии за Георги Цанев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Павлов, ТодорУрок по прилагане на диалектико-историческия метод Наши дни19247
Без авторИ така не може Светлина19248
Без авторКаралейката – Георги Цанев Звънар19245
Каралийчев, АнгелМаски с карандаш Звънар19245
Без автор„Развигор“ Вик19.03.192419
Георгиев, А. РудиновциСветлина192511
Бакалов, ГеоргиЕдно покушение върху поезията на СмирненскиНов път19256
Гълъбов, КонстантинНа един златорожки сътрудник Изток192624
Шишманов, ДимитърНай-новия Златорог Слово15.02.19261109
Каменова, АннаЗа строгите критици Свободна реч19291725
Николов, Д. Така писаха някога те... Душа193038
Фурнаджиев, НиколаГеорги Цанев "Писатели и творчество"Училищен преглед19329-10
Бакалов, ГеоргиФашизмът под различни маски Р. Л. Ф.1932110
Сава Мак [Сава Боновски]"Писатели и творчество" : Критически статии от Георги Цанев Знаме1932282
Бадев, ЙорданСмела и надеждна поява : [Рец. за "Писатели и творчество"] Зора19324028
Племонт"Писатели и творчество" от Георги Цанев Пламък193213
Калинов, Д.Капитани в кораба на призраците Щит193420
Апостол П. [Людмил Стоянов]Безплодните усилия на един критик Щит193419
Зоил [Людмил Стоянов]Криворазбрано художество Литературен преглед193415
Аджарски, ДимитърЕхоСветлоструй19355
Коралов, ЕмилЗа една критика на Г. Цанев Л.И.К.193619
Без авторОтговор на Ив. Радославов за критиката върху Българската литература в нейната проблематика Завети19368-9
Ланков, Н. За усета в литературната критика Глобус193723
Цанков-Дерижан, Хр. Един доморасъл критик Мир193911726
Без автор„Изкуство и критика“ под редакцията на Георги ЦаневВчера и днес193913
Радев, Хр. К. "Проблеми на днешната българска литература" : [Рецензия]Светлоструй194011
Без авторМ. Марчевски : [Рецензия] Светлоструй19406
Русев, Р."Проблеми на днешната българска литература" : [Рецензия] Училищен преглед19401
Без авторПроблеми на днешната българска литература от Георги Цанев – ред. антрефиле Вчера и днес194061
Константинов, Георги„Проблеми на днешната българска литература“ : Нова книга от Г. ЦаневДнес194065
Никифоров, К. Грехове и задачи Заря19426109
Геновски, М. Идеи и образи Литeратурен фронт194519
Без авторОт символизъм към реализъм и социална поезия – от Г. Цанев Студентска трибуна19454
Стоянов, ТенюЕдна... драма Новини194688
Константинов, ГеоргиГеорги Цанев : Библиографически очеркКонстантинов, Г. Български писатели : Биографични и библиографични данни1947
Русакиев, СимеонМаяковский и развитие болгарской литературы Годишник на Софийския университет, Филологически факултет 1948XIV
Русакиев, СимеонМаяковский и развитие болгарской литературы Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет1949XLV
Русев, ПеньоКъм подготовката за създаване история на българската литература Септември19516
Коралов, ЕмилПартийността в съвременната ни литература Литeратурен фронт195243
Без авторНамерени ценни ръкописи Народна младеж195395
Зарев, ПантелейЗа научна история на литературата ни Литeратурен фронт12.11.195346
Стефанов, Ем. За социалистическо-реалистическия метод на някои писатели у нас Септември195411
Зарев, ПантелейЗа някои въпроси на литературната ни история Септември19546
Без авторДоклад за нашето литературно наследство Вечерни новини13.05.1954112
Без авторДве шестдесетгодишнини Септември195511
Без авторПроф. Г. Цанев на 60 години Народна младеж03.10.1955236
Без авторГеорги Цанев на 60 години Вечерни новини06.10.1955237
Димов, ГеоргиПърви стъпки към написване история на българската литератураИзвестия на Института за българска литература19575
Зарев, ПантелейПо някои въпроси на литературната критика : Въпроси на литературното наследство Зарев, П. Стил и художественост1958
Георгиев, ЛюбенНаследство и наследници : Размишления по повод на една книга : [Рецензия]Литeратурна мисъл19583
Колевски, ВасилЗа периодизацията на историята на българската литература след Освобождението : [Критичен анализ на статия на Г. Цанев]Колевски, В. За социалистическия реализъм1959
Генов, КръстьоПроблемите на българската литература във втория „Славистичен сборник“Език и литература19594
Георгиев, ЛюбенОт първите дни Отечествен фронт05.09.19594673
Без авторВинаги – на здрави позиции! Литeратурен фронт17.09.195937
Зарев, ПантелейЛитературната ни история и богатството на литературния процесЗарев, П. Богатството на литературния процес и социалистическият реализъм1960
Колевски, ВасилПо някои въпроси на естетиката, литературната теория, история и критика Пламък19603
Йорданов, ХристоОбсъждане на том 1 от "Историята на българската литература"Литeратурна мисъл19604
Без авторКратка бележка за сборника „По пътя на реализма“ Студентска трибуна19602
Без авторОбсъждане на естетиката, литературната история и литературната критика Литeратурен фронт07.01.19601
Без авторЧестване на Георги Цанев Литeратурен фронт12.12.196050
Мечев, К. Три необходими полезни книги Учителско дело13.12.1960100(848)
Николов, МинкоПризванието на критика : [Предговор]Цанев, Г. Критика : Избрани литературнокрит. статии1961
Пондев, ПетърЗа догматизма и нещо другоПондев, П. Съвременност и минало : [Сб. от статии]1961
Спасов, ИванИзкуството на критикаУчителско дело22.09.196174
Унджиева, ЦветаОсобености на реализма във възрожденската белетристика Литeратурна мисъл19625
Сегренски, Ал. Пътят на критикаНово време19624
Попиванов, ИванМъдростта на критика Септември19623
Спасов, ИванДа разплитаме кълбето Учителско дело26.01.19627
Свиленов, АтанасГеорги Цанев Родна реч19639
Спасов, ИванГеорги Цанев – избрани литературно-критически статии Учителско дело22.09.196474
Авджиев, Жельо"Традиция и новаторство" : [Рецензия]Литературна мисъл19656
Богданов, ИванЗа литературната история Език и литература19652
Константинов, ГеоргиГеорги Цанев Септември19659
Георгиев, ЛюбенИзкуството на литературния критик Пламък196510
Стоянов, Л. МитотворчествоСептември196510
Колевски, ВасилТрадиции и новаторство в проблемите на идейносттаЛитeратурна мисъл19651
Без авторГеорги Цанев на 70 години Пламък196510
Без авторМладостта и зрелостта на критика Литeратурна мисъл19655
Василев, МихаилНеуморим войн за голяма родна литература : Георги Цанев на 70 г.Отечествен фронт05.10.19656555
Василев, МихаилНеуморим воин за голяма родна литература Отечествен фронт05.10.19656555
Георгиев, ЛюбенПризванието на критика : Георги Цанев на 70 г.Народна култура09.10.196541
Без авторС мисъл и перо Учителско дело15.10.196578/1342/
Динеков, ПетърГеорги Цанев : [Творчески портрет по повод седемдесетгодишнината му] Известия на Института за литература196618-19
Цветанова, ЕленаБиблиография на трудовете на Георги Цанев (1922-1965) Известия на Института за литература196618-19
Наимович, МаксимОтзив за „Писатели и проблеми“Пламък19668
Братоев, ПетърПоуките на миналото Литeратурна мисъл19665
Колевски, ВасилСъветската литература в „Изкуство и критика“ Литeратурна мисъл19672
Попиванов, ИванС жив усет за жудожествените ценности : Отзив за „С патоса на възторга и изобличението“ Септември196811
Игов, СветлозарКритика с патос и реализъм Пламък196811
Райнов, БогомилЛитературната критика Литeратурен фронт24.05.196822
Дишев, АтанасКритика и критицизъмДишев, Ат. Творци и съвременност : Литературна критика1970
Сарандев, ИванМладостта на критика : Статия по повод 75 год. от рождението на Г. ЦаневНародна култура197042
Свиленов, АтанасБележка по повод 75 години от рождението на Г. Цанев Литeратурен фронт24.09.197039
Ничев, БоянПоловин век в служба на литературата Работническо дело12.11.1970316
Дудевски, Хр. Георги Цанев в руската литература Известия на Института за литература197221
Цонев, Светозар„С патоса на възторга и изобличаването“ и „На прелома между две столетия“ от Георги Цанев : [Рецензия] Литeратурна мисъл19732
Василев, МихаилЗначително литературно дело : [Рецензия] Работническо дело12.10.1973285
Пондев, ПетърЗа догматизма и още нещо : Критика на книгата му „По пътя на реализма“Пондев, П. Избрани страници1974
Хаджикосев, СимеонС темперамента на критика и проникновеността на литературния историкСептември19749
Петров, ЗдравкоЕдин от четиримата : По случай 80 г. от рождението на Г. Цанев Септември19759
Авджиев, ЖельоЗабележително литературно дело Литeратурна мисъл19755
Янев, СимеонС патоса и възторга на българската литература : Литературният критик Г. Цанев Литeратурен фронт16.01.19753
Цветков, ИванМладостта на критика : 80 г. от рождението на Г. Цанев Работническо дело20.09.1975263
Коларов, СтефанЯрък творчески път. Акад. Георги Цанев на 80 г. Вечерни новини23.09.19757359
Авджиев, ЖельоВдъхновен изследовател и литературен критик : [Акад. Г. Цанев на 80 г.] Отечествен фронт25.09.19759538
Игов, СветлозарЯрко творческо дълголетие : Акад. Г. Цанев на 80 г. Пулс07.10.197521
Тенев, ЛюбомирЖивото присъствие на критика : Акад. Г. Цанев на 80 г.Литeратурен фронт10.10.197540
Пенчев, ГеоргиС критериите на съвременността : [Рец. за "Историческият рман в българската литература"] Септември197711
Попиванов, ИванС богат усет и стабилна позиция : [Рецензия] Литературна история19771
Петров, ЗдравкоГеорги ЦаневПетров, З. Критика и критици : [Очерци]1977
Радев, ИванИзследване на жанрова посока в нашата литература : [Рец. за "Историческият роман в българската литература] Литeратурен фронт14.07.197728
Кунчев, Божидар"Историческият роман в българската литература" : [Рецензия] Литeратурна мисъл19783
Йорданов, Христо"Среща с миналото" от Георги Цанев : [Рецензия]Литeратурна мисъл19789
Еленков, КонстантинСпомени на критика : [Рецензия] Септември19788
Тенев, ЛюбомирГеорги ЦаневТенев, Л. Срещи във вечерни часове : [Сб. статии за театр. изкуство и очерци]1978
Свиленов, АтанасЗащитник на реализма – Г. ЦаневСвиленов, Ат. Съвременници1978
Петков, ПетърОткровения на литературния критикОтечествен зов (Враца)30.06.197851
Urban, Zdenek Na okraj vzpominek akademika G. Ganeva : [Рецензия]Ceska lit. /Praha/19792
Жечев, ТончоГеорги ЦаневЖечев, Т. История на литературата1979
Ничев, БоянС неувяхваща свежест на критическите принципи : 85 г. от рождението на Г. ЦаневСептември19809
Попиванов, ИванС взискателност и стабилна позиция : 85 г. от рождението на Г. ЦаневЛитeратурна мисъл19808
Пиндиков, АлександърВечните извори : [Рецензия] АБВ12.08.198033
Василев, МихаилЯрка критическа мисъл : [Рецензия] Отечествен фронт01.09.198010911
Анчев, ПанкоКритикът : 85 г. от рождението на Г. Цанев Литeратурен фронт18.09.198038
Йорданов, Христо"Книга за критиката" от Георги Цанев : [Рецензия] Литeратурна мисъл19814
Попиванов, ИванС богат усет и стабилна позиция – Георги ЦаневПопиванов, Ив. Ескизи и портрети1981
Цветков, ИванМладостта на критика Г. ЦаневЦветков, Ив. Съвременни художествени търсения1981
Динеков, ПетърГеорги Цанев на осемдесет годиниДинеков, П. В живота и литературата1982
Цанков, ГеоргиЛитератор-боец АБВ18.05.198220
Йорданов, Христо"Йордан Йовков" от Георги Цанев : [Рецензия] Литeратурна мисъл198310
Дачев, ЙорданОчаквани срещи с Йовков : [Рец. за "Йордан Йовков"] Добруджанска трибуна (Толбухин)29.01.198312
Петров, ЗдравкоПризванието на критикаПетров, З. Творци от няколко поколения : [Литературнокрит. очерци]1984
Хаджикосев, СимеонКнига-равносметка на един плодоносен път : [Рец. за "Страница от миналото"] Език и литература19846
Георгиев, ЛюбенНепреходността на критическото дело Език и литература19856
Авджиев, ЖельоСилен критически дебютСептември198510
Димов, ГеоргиВиден представител на съвременната ни литературна история и критика : Георги Цанев Литeратурна мисъл19859
Ликова, РозалияЗащитник на творческата младост. Георги Цанев на 90 г.Пламък19859
Василев, МихаилЯрък критик и доблестен гражданин : Г. Цанев на 90 г. Септември19859
Димитрова, БлагаПътища от някъде : Георги Цанев на 90 г. Отечество198518
Константинова, ЕлкаГеорги Цанев Родна реч19852
Стефанов, ВалериКритикът дава себе си. Акад. Георги Цанев на 90 год. Пулс17.09.198538
Радевски, ХристоРедакторът на „Изкуство и критика“ : Георги Цанев на 90 г.Народна култура20.09.198538
Каранфилов, ЕфремАкадемик Георги Цанев на 90 г. Работническо дело21.09.1985264
Спасов, ИванЕрудиран, вдъхновен и всеотдаен Вечерни новини23.09.1985223
Без авторДоайен на литературната критика и наука Отечествен фронт24.09.198512228
Без автор90-години от рождението на Георги Цанев Литeратурен фронт10.10.198541
Константинова, ЕлкаЛитературата е всеотдайност Учителско дело30.10.198544
Анчев, ПанкоСъдба на писателАнчев, П. Човекът в словото : Крит. размишления1986
Стефанов, ХристоЖивот с литературатаСтефанов, Хр. Заложници на времето1987
Петров, ЗдравкоГеорги ЦаневПетров, З. Критици1988
Иванов, НиколаПамет за академик Георги ЦаневРодна реч19959-10
Радевски, ХристоГеорги Цанев и неговото списание "Искри" Език и литература19954
Георгиев, ЛюбенС проклятието на литературата : 100 г. от рождението на Г. ЦаневБългарски писател03.10.199540
Жечев, ТончоАкадемик Георги Цанев и новата българска литература : 100 г. от рождението на големия лит. критик и историкДума04.10.1995233
Чолаков, ЗдравкоКритик и литературовед с безспорни приноси : 100 г. от рождението на акад. Г. ЦаневСъвременна мисъл05.10.199539-40
Жечев, ТончоПо мярата на националната ни литература : 100 г. от рождението на Г. Цанев Литературен форум11.10.199535
Цветков, Иван"Борихме се за човека в нас..." : 100 г. от рождението на Г. ЦаневЗора17.10.199537
Жечев, ТончоБележник на редактораЛетописи19961-2
Пенчев, ГеоргиПисмото на професора : Размишления след години, събудени от едно писмо на акад. Георги ЦаневБългарски писател06.11.200234
Ташева, ПетраЛитературната фамилия ЦаневиАз Буки28.01.20044
Иванов, НиколаПосветен на красотата и идеите : 110 г. от рождението на Г. Цанев Словото днес13.10.200531
Аретов, НиколайГеорги Цанев и спорът за романа "Слънцето угаснало" [на Владимир Полянов]Критика20061-2
Аретов, НиколайГеорги Цанев и Ефрем Каранфилов в дневниците на Петър ДинековБиблиотека20161
Неделчев, МихаилТрите критически стратегии на Георги Цанев : за 100 г. от рождението муЛитературен вестник20.04.201616