Дария Карапеткова

Дария Карапеткова
Кратка информация
Име Дария Светлозарова Карапеткова
Родена
гр. София
Жанровемонографии, рецензии, статии, студии
ИзданияЛитературен вестник, Литературата, Монд дипломатик, Езиков свят

Карапеткова, Дария Светлозарова (София, 13.02.1978). Завършва 105 СОУ „Атанас Далчев“ в София (1995) и специалностите „Италианска филология“ (2000) и „Европейска интеграция“ (2009) в Софийския университет, където защитава докторска дисертация на тема „Преводът – езикови и културни трансформации. Италия – България: литературният дискурс от Освобождението до края на 80-те години на XX век“ (2012). Доцент към Катедра „Романистика“ (от 2016) в Софийския университет, съръководител на магистърска програма „Преводач-редактор“ (от 2016) и ръководител на италианския ѝ модул.

Дария Карапеткова е литературен критик, автор на литературоведски и интердисциплинарни изследвания, преводач от и на италиански език, съставител и редактор на редица учебни помагала. Постоянен сътрудник на „Литературен вестник“ и на списанията „Езиков свят“ и „Литературата“. Член е на Съюза на преводачите в България (от 2011) и на Експертния съвет на Националния център на книгата (2016–2019).

Първата публикация на Карапеткова е рецензията „История на един народ“ върху книгата „История на италианците“ от Джулиано Прокачи във в. „Монд дипломатик“ (2004). Благодарение на преводите ѝ българската публика се запознава с творчеството на автори като Е. Феранте, И. Албрици, Т. Терцани, Дж. Модрич, Б. Севернини, Дж. Менарини, К. Равайоли, Е. Семинара и др. Дебютната ѝ научна монография – „Ботуша в българската литературна мода. Преводите на италианска литература у нас от Освобождението до 1989 г.“ (2012) последователно и цялостно разгръща многообразието на италиано-българските литературни взаимоотношения; проследява българската рецепция на италианската литература от класическите европейски образци (Данте, Петрарка, Микеланджело) до съвременните популярни автори (А. Моравия, У. Еко). Книгата си служи с преводаческите познания и опит на авторката, за да осмисли важни исторически тенденции и процеси, обусловени от появата на емблематични италиански автори в български превод. Детайлният компаративистки прочит и увлекателното перо на Д. Карапеткова създават теоретично-занимателно изследване, опиращо се върху множество примери от италианските творби и работата на българските им преводачи (К. Величков, К. Христов, Хр. Стоянова, Ф. Мутафова, Л. Любенов, Др. Петров, В. Даскалова, Вл. Свинтила, Н. Иванов). Втората ѝ книга – „За Prевода“ (2016), е монография с по-практическа насоченост, затвърждаваща задълбочените теоретични интереси на авторката върху осмислянето на превода като феномен, преводаческите тактики, коментираща конкретните казуси и проблеми при превеждането. Изследването поставя ключови и актуални теми – например за превода и световната литература; за непреводимите места от изходните текстове; за политическата коректност и силното влияние на английския език; за буквализма и трудностите пред вестникарския превод; за дискусията около различните преводачески подходи у нас; за приносите на италианската академична и професионална общност. Сред литературните събития за 2021 „Литературен вестник“ откроява появата на български език на книгата „Да кажеш почти същото“ от Умберто Еко, с превода на която Д. Карапеткова се утвърждава като преводач и теоретик, давайки на българския читател достъп до международно признато произведение с експериментален и дълбоко приносен характер.

За своите особени заслуги в популяризирането на езика и културата на Италия у нас Д. Карапеткова е удостоена с редица отличия, сред които: наградите на Факултета по славянски филологии към Софийския университет за дебютна литературоведска книга (2013) и на Съюза на преводачите за изследване в областта на теорията и критиката на превода (2013) за „Ботуша в българската литературна мода“; специалната награда на Съюза на преводачите за „За PREВОДА“ (2016), ордена Звезда на Италия (2017) за приноса ѝ в развитието на двустранните отношения и популяризирането на италианската култура, който се връчва с решение на президента на Република Италия, както и специалната награда на Съюза на преводачите за превода на „Да кажеш почти същото“ (2021).

 

Андриана Спасова