Д. Б. Митов

Д. Б. Митов; Държател: Национален литературен музей
Кратка информация
Име Димитър Борисов Митов
Познат катоД. Б. Митов
Роден
гр. Казанлък
Починал
гр. София
Жанровелитературнокритически очерци, портрети, рецензии, статии
ИзданияБългарска мисъл, Българска реч, Пролом, Съвременна мисъл, Литературни новини, Развигор, Литературен глас
Направления и кръговеКръгът около в. „Развигор“

Митов, Димитър Борисов (Казанлък, 8.03.1898 – София, 30.06.1962). Роден в семейство на културен и просветен деец – баща му Борис Митов е автор на учебници и ръководства по биология и естествена история. Завършва гимназия в София (1918), и славянска филология в Софийския университет (1923). Специализира в Париж история на френската и западноевропейската литература и театър (1925). Сътрудник в Дирекция по печата при Министерството на външните работи (1920–1921). Библиотекар във Френския институт в София (1922–1929), същевременно преподава френска и западноевропейска литература в същия институт (1926–1941). През 1944 започва да преподава и история на театъра в Държавната театрална школа. Тук става професор по история на западноевропейска литература и ректор на Държавно висше театрално училище (1948–1951), от 1954 – ВИТИЗ „Кр. Сарафов“, в който също е ректор (1954–1961).

Членува в Комитета за защита на евреите, в управата на Българо-румънското дружество. Той председателства и секцията за изкуство при Българо-съветското дружество, а през 1946 е избран за член на Постоянното присъствие в Съюза на българо-съветските дружества. Член на комисията за писателски награди (1945–1946), на СБП.

Митов дебютира в сп. „Съвременна мисъл“ (1919) с рецензията „Към реализъм (Депутатът Стоянов, повест от Д. Шишманов)“. Сътрудничи със статии, рецензии, бележки по литературни, културни, обществени проблеми и по проблемите на изобразителното изкуство в сп. „Съвременна мисъл“, „Българска мисъл“, „Българска реч“, „Пролом“. Сътрудник на в. „Развигор“ от самото му начало, като през 1924 е и негов уредник и редактор.

Проявява активна редакторска дейност както в литературната периодика, така и на отделни издания и сборници. Основава и редактира седмичника „Литературен глас“ (1928–1944), редактор и на в. „Литературни новини“ (1927–1928), на изданията от библиотека „Бисери“ на изд. „Ив. Г. Игнатов и с-ве“ и „Вечни спътници“ на изд. „Хемус“ (1927–1931), популяризиращи постиженията на класическата и съвременната световна литература. Редактира сборниците „Изкуство и живот“ (1930), „Алманах Литературен глас“ (1931), „Духът на новия свят“ (1932), „В памет на Ал. Дзивгов“ (1937), „Сто години български театър“ (1956), както и събрани съчинения на А. Страшимиров (1929), Л. Стоянов (1948). От 1945 е редактор на сп. „Българо-съветска дружба“.

Митов е представител на реалистичните традиции в нашата литература. Макар да притежава силен естетически усет и вкус, той конципира възгледите си съобразно социалната значимост на изкуството. Противник на естетизма на „Златорог“, в своята литературно-критична дейност Митов обуславя социалната роля на творбата с нейната психологическа мотивираност. Това му позволява да възсъздава задълбочени и балансирани портрети на художествени творци, обвързани с творчеството им, но и прецизно да анализира и оценява отделните произведения. Пространните творчески интереси на Митов обуславят, от една страна, високата култура и богатата му осведоменост, а от друга, обхвата на актуализираната тема и способността му да навлиза в отделните детайли върху изпълнението на художествените замисли в различните изкуства – в текста, в постановката и в реализирането на творбите в изобразителното изкуство. Познанията върху европейската литературна история му позволяват да търси връзки между европейските литературни школи и българските художествени творци. Еднакво значими и оригинални са студиите на Митов както за български (П. П. Славейков, А. Страшимиров, Й. Йовков и др.), така и за европейски, главно френски (В. Юго, Р. Ролан и др.), писатели.

Още с дебютната си книга „Знамена“, съдържаща студии върху френската литература през ХІХ и ХХ в., Митов получава наградата „Академически палми“ на френското министерство на просветата, присъждана иначе на френски интелектуалци (1933). Като френски възпитаник Митов не само пише книги със студии върху френските и европейски литератури („Световни лица“, 5-томната „История на западноевропейската литература“), а превежда и редица класически и модерни автори – Ал. Дюма (баща и син), Ем. Зола, А. дьо Мюсе, М. Метерлинк, А. Рембо, А. Мороа, И. Немировска и др.

Псевд.: Деметриус, Любен Захариев, В. Стефанов, Д. М., М., Д. Ч-ски

 

Румен Шивачев (текст и библиография)

Книги от Д. Б. Митов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Знамена1933
Писатели и книги : В 3 тома : Т. 1 : 19341934
Писатели и книги : В 3 тома : Т. 2: София : Лит. глас, 19361936
Писатели и книги : В 3 тома : Т. 3 : София : Лит. глас, [1937]1937
Световни лица : [Статии и студии върху чуждите лит.] : Т. 1: 19381938
Белетристи : А. Страшимиров ; Елин Пелин ; Йордан Йовков1939
Очерки и критики1946
История на западноевропейската литература : В 5 тома : [Ч.] 1 : Ранно средновековие : Ренесанс1950
История на западноевропейската литература : В 5 тома : Ч. 2: Класицизъм : Просвещение1951
История на западноевропейската литература : В 5 тома : Ч. 3: От Френската буржоазна революция до Парижката комуна1951
История на западноевропейската литература : В 5 тома : Ч. 4: Епоха на империализма : [Кн.] 1 : 19521952
История на западноевропейската литература : В 5 тома : Ч. 5: Епоха на империализма : [Кн.] 2: 19531953
Анри Барбюс, смел борец за мир1953
Ромен Роланочерци1954
Христоматия по история на западноевропейската литература : В 3 тома : Т. 1 : От Ранно средновековие до Френската буржоазна революция1955
Христоматия по история на западноевропейската литература : В 3 тома : Т. 2: Христоматия по история на западноевропейската литература : От Великата френската буржоазна революция до Парижката комуна1956
От Виктор Юго до Андре Стил студии1956
Борци за мир и демокрация очерци1957
Христоматия по история на западноевропейската литература : В 3 тома : Т. 3: Христоматия по история на западноевропейската литература : От Парижката комуна до наши дни1958
Антон Страшимировлитературнокритически очерци1959
Литература, театър, публицистикастатии1960
Западноевропейската литература от Великата френска буржоазна революция до Парижката комуна / Александър Пешев1963 (1968, 1975, 1976)
Западноевропейската литература след Парижката комуна : [Учебник за студентите от ВИТИЗ Кр. Сарафов] / [Предг. Надежда Андреева]1973 (1976)
Театрални вечери : Избрани статии за театъра / Състав. Калина Малина, Георги С. Саев1974

Книги за Д. Б. Митов

АвторЗаглавиеГодина
Василев, Дженю ДженевДимитър Б. Митов : Литературнокрит. очерк 1988