Жанрове: Оди

Автори

Произведения

 • Епопея на забравените

  Иван Минчов Вазов 1881 г.
 • Епопея на забравените : [Стихотворения]

  Иван Минчов Вазов 1962 г.
 • Левски : [Ода]

  Иван Минчов Вазов 1986 г.
 • Епопея на забравените и избрани стихотворения / Състав. Кристина Илиева : [Съдържа: Епопея на забравените ; Поклон ; Не се гаси туй, що не гасне! ; Земя благословена ; Аз съм българче : Стихотворения за деца]

  Иван Минчов Вазов 2000 г.
 • Епопея на забравените : Избрани стихотворения / Послесл. Иван Гранитски

  Иван Минчов Вазов 2002 г.