Захарий Стоянов

Захари Стоянов; Държател: Институт за литература - БАН
Кратка информация
Име Джендо Стоянов Джедев
ПсевдонимЗахарий Стоянов
Роден
с. Медвен (Сливен)
Починал
Париж
Жанровебиографии, критически бележки, статии
ИзданияНезависимост, Самозащита, Борба, Работник, Независима България, Свобода
Направления и кръговеПловдивски литературен център (80-те години на XIX в.)

Стоянов, Захарий (Джендо Стоянов Джедев) (с. Медвен, Слив. обл. 1850 – Париж, Франция, 2.09.1889). От 1856 до 1862 учи в Медвен – в „даскалницата“ при Димо Бъчеваров (даскал Буньо). Вероятно е продължил образованието си в Сливенската полугимназия, въпреки че работи за публичния си образ на „безкнижен“ и „самоук“ овчар. Първите четива, които оказват влияние върху него, са християнски книги. Има намерение да стане монах. В сливенското читалище „Зора“ се самообразова. Учи френски език. Следвайки семейната традиция, се прехранва със скотовъдство. Търси възможност да продължи образованието си в Русе. Там работи при абаджия като чирак и става калфа. Влиза в кръга на Никола Обретенов и му става близък до края на живота си. Вероятно Обретенов променя името му на Захарий и му е един вид наставник във всичко. Свидетел е на самоубийството на Ангел Кънчев. Приет е за член на революционния комитет в Русе. От февруари 1874 работи като телеграфист на гара Търново Сеймен (днес Симеоновград). През 1875 заедно със Ст. Стамболов участва в Старозагорското въстание. На 1 март 1876 в Пловдив, в къщата на К. Чистеменски, П. Волов заклева З. Стоянов за апостол в ІV (Пловдивски) революционен окръг. Създава тайни революционни комитети в селата Сотир, Дедево, Бойково, Караагач (Брестник), Марково и др. в Родопите и в близост до Пловдив. В с. Баня се среща с Г. Бенковски и остава с него до края на Априлското въстание и до смъртта му. След въстанието е в затворите на Троян, Ловеч, Севлиево, Търново, Елена, Сливен, Нова Загора, Пловдив, Чирпан, Стара Загора. Освободен е през есента на 1876 поради липса на доказателства за участието му в Априлското въстание. Спасява се с находчивост, хитрост и инстинкт за оцеляване. След 1878 се установява в Русе. Работи в съдебната система. Печата статии и е редактор във в. „Работник“ (1881). Показва делата на българската олигархия (чорбаджиите) във времето на османското иго, остро реагира против отмяната на Търновската конституция през 1881 от княз Александър І. След 1882 живее в Пловдив. Сътрудничи на Петко-Каравеловия в. „Независимост“. Издава в. „Борба“ (1885) и в. „Самозащита“ (1885). Начело е на движението за съединение на Източна Румелия с Княжество България. Председател е на комитета (БТЦРК) за Съединението на 6. 09. 1885. Печата множество статии в защита на бъдещата обединена България. В Пловдив организира празници на Васил Левски, Христо Ботев, Любен Каравелов, Хаджи Димитър. Тук издава книгите: „Васил Левски (Дяконът). Черти из живота му“ (1883); „Записки по българските въстания. Разказ на очевидци 1870–1876“, т. І–ІІІ (1884–1892); „Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитър и Стефан Караджата 1867–1868“ (1885). След Съединението се заселва в Русе. Тук издава „Чардафон Велики“, 1887; „Христо Ботйов. Опит за биография“, 1888. Редактира и издава съчиненията на Любен Каравелов. Отговорен редактор е на в. „Свобода“ (1887–1889) на Стефан Стамболов. Печата в „Независима България“ (1886–1887) на Димитър Петков. Народен представител е в ІV ОНС, ІІ ВНС, V ОНС. Избран е за подпредседател, а през декември за председател (1888–1889) на V ОНС. На 18.12.1887 княз Фердинанд І Български удостоява З. Стоянов с орден „Св. Александър“ ІІ степен в качеството му на подпредседател на V ОНС. През октомври 1888 З. Стоянов се мести в София. С княз Фердинанд е в Рила и Родопите от 19.07. до 26.07.1889. На 2.08.1889 получава от княза орден „Св. Александър“ І степен. Печата брошурата „Пътуването на Негово Ц. Височество Фердинанд до Рилския манастир и по планините Рила и Родопите“ (1889). Политически и идейно близък е на Стефан Стамболов. Умира в Париж на 2.09.1899 след остър перитонит.

С книгите си З. Стоянов завършва литературата на Българското възраждане. Темата в тях е българската история през 60–70-те години на ХІХ век. Историята за З. Стоянов, както и за Ив. Вазов, се съгражда не чрез политически, военни или дипломатически деяния, а чрез жертва и мъченически подвиг. Така сътворена, българската история е ред от нравствени постъпки, победи, които не могат да бъдат отнети. В „Записки по българските въстания“ доминира документалният разказ. В книгата си З. Стоянов представя множество писмени свидетелства с историческа стойност от времето на Високото възраждане. Освен историческото време описва бита, нравите, душевността на българите. Показва обема, представите, философията за живота на личността във Възраждането. Описва османците, османските нрави, поведението на властта, затворите и затворниците в Османската империя. По модела на познатата до това време агиографска книжнина, преобразувана в житието на св. Софроний Епископ Врачански, в „Записки по българските въстания“ са разказани над сто жития на новите жертви и мъченици за българската идея. Всичко това е вписано в рамката на пространното житие на автора. В него той дегероизира себе си. Това прави книгата сборник от жития на светци за историята. Захарий Стоянов съгражда памет за българската историческа святост във времето на Възраждането. Създава новия български исторически мартиролог. Той следва традицията на своето(гръцкия Изток) в книжовен, повествователен и културен план – за разлика от Ив. Вазов, който употребява формите на чуждото (латинския Запад) в културата на ХІХ век (ода, разказ, повест, роман), за да изрази чрез тях същите емоции, мисли, идеи и ценности на Българското възраждане.

Захарий Стоянов пише първите „жития“ на Васил Левски и на Христо Ботев. По този начин той създава първата представа за националната ценност и националната святост на Левски и Ботев в българската обществена и културна мисъл, а също слага и началото на разказа за тях в националната памет.

„Чардафон Велики“ е книга от следвъзрожденската литература. В нея З. Стоянов показва трикстера (хитреца), който изиграва историята, за да придобие нейната героична знаковост. Чардафон Велики е представен като един от първите трикстери в българската литература след края на Възраждането.

Захарий Стоянов е забележителен полемист, автор на огромна по обема си публицистика, на литературна критика. От изключителна важност за разбирането на литературната ситуация през 80-те години на ХІХ е неговата полемика за своето и чуждото с Ив. Вазов.

Други псевд.: Аз, Барон Лулчо, Барон фон Тиквеш, Барон фон Цървуланко, Стар Комита, Стоян овчарят и др.

 

Сава Сивриев

 

Библиографията е изготвена от Мила Тронкова (Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...)

Книги от Захарий Стоянов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Искендер бей : Разказ из българския животстатии1882
Васил Левски : Дяконът : Черти из живота мубиографии1883 (937, 1940, 1943, 1977, 1980, 1982, 1983, 1987, 2017)
Записки по българските въстания : разказ на очевидци, 1870-1876дневници, мемоари1884 (1894, 1928 1939, 1940, 1942, 1967, 1981, 1988, 1996 )
Любен Каравелов и неговите клеветницистатии1885
Чърти от живота и списателската деятелност на Любен С. Каравелов : Реч, казана на 3-и март по-случай на вечеринката на списателят в Пловдивречи1885
Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата: 1867-1868мемоари1885 (1938,1940, 1967)
Заробванието на Гавраил паша, 6-и септемврий 1885 г.статии1885
Коронованите нихилисти в Българиястатии1886
Какво направихме в Търново? : Отчет към моите избиратели в Пловдив, Котел и околиитестатии1886
Кои са виновниците на девети август? : Основано на документидокументалистика1886
Не му беше времето : Отговор на брош. "Недоразумението между българското и руското правителства"статии1886
Съчинения : Т. 1-8, 1886–1888/ Под ред. на З. Стояновповести, разкази, стихотворения1886 (1887,1888)
Чардафон Велики : Биографична скица в профилбиографии1887 (1942)
Документи по превратът на деветий августдокументалистика1887
Христо Ботйов. Опит за биографиябиографии1888 (1890, 1891, 1919, 1940, 1946, 1966, 1976, 1988, 2001, 2018)
Пътуванието на Негово Ц. Височество Фердинанд I до Рилския манастир и по планините Рила и Родопитепътеписи1889
Въстанието в Перущицарепортажи1911
Априлското въстаниемемоари1917 (1919, 1936, 1937, 1942)
Априлското въстание в 1876 годинамемоари1938 (1946,1949)
Априлското въстание : из "Записки по българските въстания" : препоръчително четиво за ученикамемоари1940 (1955, 1966, 2006, 2017)
Записки по българските въстаниямемоари1948 (1949, 1952, 1957, 1962, 1975, 1976, 1977, 1987, 1996,2009, 2014)
Съчинения: В 3 т. 1965-1966 / Т. 1: Записки по българските въстания : Разказ на очевидци 1870-1876 / [С предг. от Веселин Андреев]дневници, мемоари1965
Съчинения : В 3 т., 1965-1966 / Т. 2: Биографии ; Четите в българия / Под ред. на Александър Бурмовбиблиографии, мемоари1965
Съчинения : В 3 т., 1965-1966 / Т. 3: Публицистика / Под ред. [и предг.] на Георги Борщуковочерци, репортажи, статии1966
Из "Записки по българските въстания"мемоари1967 (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1979, 1982, 1984)
Непознати страници : Материали от личния архив на писателябележки1981
Превратът през 1881 година : Исторически възпоминания : Неиздаван ръкопис на Захарий Стояновмемоари1994
Ние, долуподписанитедокументалистика1998
Знаеш ли ти кои сме?биографии, мемоари, фейлетони2002
Съчинения в 7 т./ Т.1-2: Записки по българските въстания - дневници, мемоари2007
Съчинения в 7 т./ Т. 3 Исторически трудоверепортажи, статии, исторически очерци2008
Съчинения в 7 т./ Т. 4 Лични свидетелствамемоари, документалистика2008
Съчинения в 7 т./ Т. 5 Средство да имаш враговестатии, документалистика2012

Книги за Захарий Стоянов

АвторЗаглавиеГодина
Димитров, МихаилЗахари Стоянов като биограф на Ботева. б.г. (б.г.)
Минев, Димо Иван Вазов и Захари Стоянов : Литературни отношения и влияния1958
Минев, Димо Иван Вазов и Захари Стоянов: Литературни отношения и влияния1958
Зарев, ПантелейПанорама на българската литература : Т. 1.1966 (1977)
Сб.Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захари Стоянов в спомените на съвременниците си / Под ред. на Стефан Великов и др..1967
Каранфилов, Ефрем Българи1968 (1971, 1975, 1980)
Стоянов, ЛюдмилЛитературни очерци за български и руски писатели1968
Радославов, ИванКнига от мои страници : [Сборник от литературно-критически статии и очерци] / Иван Радославов ; [С предг. от Людмил Стоянов ; Послесл. от Иван Сестримски]1968
Попиванов, ИванЗахарий Стоянов : [Биография] 1969
Шишманов, Иван Студии, рецензии, спомени, писма / Иван Д. Шишманов ; Под ред. [с предг.] на Георги Димов1969
Попиванов, Иван Захарий Стоянов : Животописен очер1970 (1985)
Сб.Български писатели : Биографии / Състав. и ред. Иван Сестримски1973
Стоянова, Радка Захари Стоянов като биограф на Христо Ботев за смъртта на Христо Ботев1974
Каранфилов, ЕфремНай-българското време : Книга за "Записките" на Захари Стянов / [Монография]1976 (1979)
Янев, СимеонКорени : Литературни есета за Г. Бенковски, П. Волов, З. Стоянов 1976
Пондев, ПетъБългарска художествена проза : [Литературно-критически очерци]1977
Тодоров, НиколайЗахари Стоянов и идеята за Балканска федерация1977
Попова-Мутафова, Фани Когато бяха малки : [Исторически] разкази1979
Сиромахова, ЖечкаКъща-музей Захари Стоянов-Русе1979
Цанева, МиленПисатели и творби : Избрани произведения1980
Георгиев, Любомир и др.Захари Стоянов : Нови изследвания и материали1980
Абазов, ТодорСловото като позиция : Статии и профили1982
Семов, МаркоДушевност и оцеляване : Размисли за характера на нашия народ : [Из творчеството на Захари Стоянов и Иван Хаджийски]1982
Кремен, МихаилПортрети с цветни моливи : [Литературно-критически очерци]1983
Ташев, ТодорЖивотът на летописеца [Захари Стоянов] : Ч. 1 –1984
Кол.Захари Стоянов : Библиография1985
Димитров, Илчо и др.Захари Стоянов и Съединението: Доклади и научни съобщения [от научна конференция, Русе, 29 и 30 май 1985 г.]1986
Дойнов, Д. и др.Журналистическото и публицистичното дело на Захари Стоянов : Научна конференция, посветена на 100 годишнината от Съединението на България 1985 година1986
Янев, СимеонБългарски характери : [Биографични очерци]1989
Сб.Българска литературна класика : [Сборник] / Стоян Каролев и др. ; Подб. и ред. Иван Сарандев1992
Георгиев, ЛюбенЛитературна класика : Кн. 2. Студии и портрети1992
Игов, Светлозар и др.Страници за Захари Стоянов : Творчеството на писателя в българскатa литературна критика [Сборник]1992
Сб.Класическият прочит на българската литература : Критична антология за ученици, кандидат-студенти и учители / Състав. [и предг.] Николай Аретов1994
Петрова, РосицаЗахари Стоянов - библиографски указател 1994
Танев, ДимитърТраектория на духа : Ескизи за български писатели1995
Сб.Българска литературна класика : Ч. 11996
Свинтила, ВладимирЗахарий Стоянов : Опит за социобиография1996
Анчев, ПанкоБългарският ум : Непрочетеният Захарий Стоянов : Вариации върху негови теми и сюжети2019
Вълчев, ГеоргиЗахарий Стоянов и символният капитал на българското Възраждане2019

Статии за Захарий Стоянов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Кемилев, АсенЛитературният критик Захари СтояновИзгрев19841094
Чирпанлиев, СтефанЗахари Стоянов през погледа на критикатаСептември19844
Д. Ц. К. [Димитър Коцов]„Записки по българските въстания“. Т. 1 : [Рецензия]Венец (Видин)19846
П. П-в [Петър Пешев]„Васил Левски“ (Дяконът) : [Рецензия]Периодическо списание на БКД19848
Базов, ТодорЕдинен в многообразието : Проблеми на подхода към литературното наследство на Захари Стоянов Български журналист198510
Игов, СветлозарЛетописецът : Захари Стоянов 1850-1889Игов, Св. Българийо, за тебе пяха : [Литературнокрит. очерци]1985
Чирпанлиев, СтефанБиографът Захари СтояновЛитературна мисъл19854
Ганчева, БистраОсвободителната борба и националното самочувствие : „Записки по българските въстания“ от З. Стоянов, „Епопея на забравените“ от Ив. Вазов. Литературна мисъл198610
Панайотов, ФилипМитология вместо наукаБългарски журналист19862
Чендов, ПетърДуховното раждане на публициста [Захари Стоянов]Читалище19862
Чирпанлиев, СтефанЗамисъл и творческа история на „Записки по българските въстания“Литературна мисъл19867
Чирпанлиев, СтефанЗахари Стоянов и Стоян ЗаимовЕзик и литература19861
Велева, ЛидияДве епични виждания за живота у Иван Вазов и Захари СтояновПламък198711
Данчев, ПенчоЛитературно-оценъчната практика и методология [за изясняване творчеството на Захари Стоянов]Септември19873
Роглева, СтоянкаТворба – епопея : [„Записки по българските въстания“]Родна реч19879
Тиханов, Георги„Записките“ като метаморфозаРодна реч19879
Жечев, ТончоПрозата на Захари СтояновЛитературен фронт29.01.19875
Игов, СветлозарШедьоври на българската литература : „Записки по българските въстания“Родолюбие19883
Тотев, ПеткоОтговорите започват от Захари СтояновТотев, П. Винаги има и други : [Литературнокрит. очерци]1988
Чирпанлиев, СтефанЗахари Стоянов и Стефан Стамболов по време на Освободителната войнаЕзик и литература19886
Янев, Симеон„Чичовци“ на Вазов и „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов на естетическия фон на 80-те годиниПламък198810
Чирпанлиев, СтефанЗахари Стоянов – издателят и биографът на БотевЛитературен фронт16.06.198825
Нонев, БогомилУроците на Захари СтояновБългарски журналист198912
Сестримски, ИванБългарският Тукидит : 100 г. от смъртта на З. СтояновЧиталище198911
Ташев, ТодорКралят е мъртъв! Да живее кралят! : Борбата на Захари Стоянов срещу деспотизмаОтечество198914
Чирпанлиев, СтефанЗагатките на една преждевременна смърт : [На Захари Стоянов]Литературна мисъл19899
Данчев, ПенчоРазмисли върху „Записките“Литературен фронт07.198928-30
Брезински, Стефан„Аз съм тиранофоб, приятелю...“Отечествен фронт14.09.198913250
Авджиев, Жельо„Записки по българските въстания“ – уникална мемоарна творбаЛитературна мисъл19908
Ганчева, БистраПублицистиката на Захари Стоянов : [и в. „Борба“]Български журналист19902
Радев, Иван„Записките“ – „колективно“ делоРадев, Ив. Критическа вечерня1990
Чирпанлиев, СтефанОгненото перо на летописеца и поборника : 140 г. от рождението на З. СтояновРодна реч19909
Попиванов, Иван„Българин съм и нищо повече!“ : 140 г. от рождението на З. СтояновДума10.10.1990190
Чирпанлиев, СтефанЧуждестранната кореспондентска дейност на Захари СтояновЕзик и литература19914
Антов, ПламенИван Вазов, Захари Стоянов и идеологическият модел на българското през 80-те години на ХIХ в. Летописи19924
Дроснева, ЕлкаВасил Левски в творчеството на Захари СтояновИстория19925-6
Сивриев, СаваЗа литературната антиномия Захари Стоянов - Иван ВазовЕзик и литература19925
Чирпанлиев, СтефанЗахари Стоянов свободолюбецът и демократътЛитeратурен форум05.199221, прил
Каранфилов, ЕфремВинаги в борба срещу лукаво настъпващата пошлост и еснафщина : 100 г. "Записки по българските въстания" [от Захари Стоянов] - една от най-големите бълг. книгиВечерни новини20.10.1992204
Бурмов, Александър, Димо КьорчевЗа творчеството на Захари СтояновА.19932
Иванов, ИванСоциологическите и социално-психологическите възгледи на Захари СтояновСоциологически проблеми19931
Серафимов, ЦенкоЕдин "исторически" харамияМакедония19935
Тодев, ИлияЗахари Стоянов и историческата книжнина за ВъзражданетоЛетописи19937-8
Цанов, СтрашимирМитологизацията на личността на Левски и националната история във "Васил Левски. Дяконът. Черти от живота му" от Захари СтояновЛитературна мисъл19932
Аджеларов, Димитър"Хиляди ножа като ледена гора..." : Фолклорното начало в "Записки по българските въстания" [на З. Стоянов]Родна реч19949-10
Велкова, АнтонияНяколко щриха от диалога Иван Вазов – 1996. Попиванов, Иван. Захари СтояновПроглас19942
Георгиев, КрасимирЗа някои аспекти на повествователната формула в "Записки по българските въстания" от Захари СтояновПроглас19944
Радославов, Иван, Видка НиколоваЗащо беше забравен Захари Стоянов?Език и литература19946
Цанов, СтрашимирЗахари Стоянов - биомитограф на Васил ЛевскиРодна реч19941
Чирпанлиев, СтефанНай-българската книга, написана с огнено перо... : 110 г. от издаването на първа част от "Записки по българските въстания" от [Захари Стоянов]Черноморски фар (Бургас)13.01.19948
Палежев, ЙорданЗагадка ли е смъртта на Захари Стоянов? Литeратурен форум14.09.199430
Сивриев, СаваЧудесното раждане на Чардафона - фреска от Захари СтояновЛитературен вестник05.12.199443
Стефанов, ВалериЗаписки по словесните въстанияЛитературна мисъл19953
Мутафов, Енчо"Записки по българските въстания" : българската библияЛитeратурен форум15.04.199514
Стаматов, ЛюбомирБългарският Тукидид : 145 г. от рождението на Захари СтояновБългарски писател13.06.199524
Попиванов, ИванГолямата истина, върховната истина : [Истина и измислица в прозата на З. Стоянов]Български писател22.05.199622
Георгиев, ЛъчезарДокументални свидетелства за Захари Стоянов в творческите му прояви като автор и издателНаучни трудове - ВВОУ "Васил Левски"199861
Георгиев, ЛъчезарНови свидетелства за литературната и издателска дейност на Захари Стоянов : От фонда на Русенския държ. архивПроглас19982
Гърдев, БориславПатинирана класика : [Творчеството на Захарий Стоянов и Елин Пелин]Сезон1998есен
Иванов, Иван Н. Захари Стоянов и Никола Обретенов - някои психически особености в аспекта на съпоставимосттаИзвестия на Съюза на учените - Русе. Серия Обществени науки1998Т. 1
Чирпанлиев, СтефанЗахари Стоянов - опит за кратка психограмаДемократически преглед199836
Чирпанлиев, СтефанКакво са за българина "Записки по българските въстания"Родна реч19985
Юхас, ПетерВторо вино : За "Синовете на човека с каменно сърце" [от Мар Йокам], "Под игото" [от Иван Вазов] и "Записките" [от Захари Стоянов] / Прев. от унг. Светла КьосеваЛитeратурен форум22.10.199833
Чирпанлиев, СтефанЗагадките около една внезапна смърт : 110 г. от смъртта на З. СтояновДемократически преглед199939-40
Анчев, ПанкоЗахарий Стоянов. Разпадането на обществото и революциятаВезни19995-6
Гърдев, БориславПревращенията на Захарий [Стоянов]Дарба19993
Мирчева, КетаОтново за разпиления архив на Любен Каравелов (Има ли вина Захарий Стоянов?)Годишник на Общобългарския комитет "Васил Левски". Българско Възраждане. Идеи. Личности. Събития. Т. 2 [за 1996/1997]1999
Мутафов, ЕнчоОбраз на устното слово : Ботев в разказа на Захари Стоянов ["Опит за биография"]Литeратурен форум02.19993 ; 4
Осъмски, Кънчо"Записките" – вечен образец на най-българското времеАрт-клуб01.05.19995
Димов, Димитър Б. Наследството на гениите, или има ли пръст дяволът в писането на евангелие?... : ["Записки по българските въстания" на З. Стоянов - науч. или худож. текст]Литeратурен форум22.06.199924
Антов, Пламен"Записки по българските въстания" - между българско и друго : 150 г. от рождението на З. СтояновДемократически преглед200045
Гранитски, ИванМанифестация на българския национален дух : ["Записките..." на Захарий Стоянов]Понеделник20007-8
Иванов, ДончоПолемики за Захари СтояновМарица (Пазарджик)20001
Матев, ИванКритически диптих - 150 години от рождението на Иван Вазов и Захари Стоянов : Иван Вазов - теоретик и строител на българската литературна критика 1880 - 1920 г. : Захари Стоянов - летописец на националната революцияКула20002
Начев, ВенцеславОт овчарската гега до фрака : Чертици от характера на Захари Стоянов : 150 г. от рождението на З. СтояновПламък20005-8
Ташев, ТодорНевероятният медвенски "овчар" : 150 г. от рождението на З. СтояновЕк20002
Чирпанлиев, СтефанЗахарий Стоянов - кумирът, вдъхновителят, гладиаторската личност : 150 г. от рождението на ЛетописецаВезни200010
Янев, СимеонЗа статута на словото в "Записки по българските въстания" (фрагменти) : 150 г. от рождението на З. СтояновПламък20005-8
Антов, ПламенДжендо, Захарий, играта : [150 г. от рождението на З. Стоянов]Литературен вестник23.02.20007
Иванов, ДончоИван Вазов и Захари Стоянов : Полит. неприятели или лит. съперници? Български писател04.200015 ; 16
Анчев, ПанкоКраят на хармонията : 150 г. от рождението на З. СтояновБългарски писател16.05.200016
Иванов, ДончоМитове и безспорни истини : 150 г. от рождението на З. СтояновБългарски писател16.05.200016
Киров, ПламенВреме за "средновековие" : 150 г. от рождението на З. СтояновБългарски писател16.05.200016
Попиванов, ИванОчите на любимата : 150 г. от рождението на З. СтояновБългарски писател16.05.200016
Танев, ДимитърДиалогът Захари Стоянов - Уилям Гладстон, Ричард Бринсли : 150 г. от рождението на З. СтояновБългарски писател16.05.200016
Хайтов, НиколайОбединителят на българите : 150 г. от рождението на З. СтояновБългарски писател16.05.200016
Димитров, ИлчоДвуликият Захарий : 150 г. от рождението на З. СтояновДума18.05.2000115
Чернев, ГригорОт Медвен до Париж и нататък : 150 г. от рождението на З. СтояновБългарски писател16.06.200016
Орманджиян, АгопЗахари Стоянов като пример за арменските родолюбциДемокрация20.07.2000190
Цанева, Милена, Ралица НиколоваЗахари Стоянов и Иван Вазов принадлежат не на една епохаНарод11.08.20006
Юхас, ПетерРеалност и мит : Иван Вазов и Захари Стоянов - общо и различно / Прев. [от унг.] Светла КьосеваЛитeратурен форум05.09.20002
Сонди, ДьордМоят Захари Стоянов : Откъслеци на един преводачЛитeратурен форум19.09.20004
Антов, ПламенПроблем(атич)ната идентичност : Иван Вазов и Захари Стоянов - общо и различноЛитeратурен форум26.09.20005
Анчев, ПанкоФилософия на българската литературна история : Ив. Вазов – З. СтояновБългарски писател18.10.200028
Палежев, ЙорданПриписки към Захария [Стоянов]Литeратурен форум07.11.200011
Палежев, ЙорданХ. Т. Бъкл и Дж. Ст. Мил - идеи и епиграфи : Към предисторията на [публицистичните творби на Захари Стоянов] "Искендер Бей" и "Българският Кавур”Литeратурен форум12.12.200016
Трендафилов, ХристоВяра и история в два епизода от "Записките" [на Захари Стоянов]Литeратурен форум26.12.200018
Мочуров, АтанасЗахари Стоянов и... психологическата история на българския родРодна реч20017
Вълчев, ГеоргиРазказвачът Захари [Стоянов] - между утопията и историзмаУчаст (Ст. Загора)20011
Игов, СветлозарКонфликт на интерпретациите : Бай Ганю, Чардафон и БоримечкатаЛитeратурен форум23.01.20013
Чирпанлиев, СтефанДругият Захари СтояновБългарски писател24.01.20013
Начев, ВенцеславХарактери и съдби : Щрихи към портр. на З. Стоянов и Бачо КироБългарски писател14.02.20016
Кирова, Милена"Овчарчето" в българската литература : [За романа "Нова земя" от И. Вазов и "Записки по българските въстания" от З. Стоянов]Литeратурен форум17.04.200115
Стоянова, ЛюдмилаЗахари Стоянов за мисията на мемоариста и биографиста : По материали от в. "Свобода" и в. "Нар. права"Литeратурен форум10.200131 ; 32
Плахова, АлбенаФункции на мотото в творчеството на Алеко Константинов и Захари СтояновНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология2002Т. 40. ; Ч. 3
Иванов, Иван Н.Захари Стоянов за света и добродетелите на народаФилософия20022
Дачева, ГерганаСтилистични кодове на комичното в "Записки по българските въстания" на З. Стоянов и "Преди да се родя и след това" на Ивайло Петров (стилистично равнище)Българска реч20023
Иванов, Иван Г. Захари [Стоянов] и женитеЛитературен вестник04.200215 ; 16
Гърдев, БориславУченикът и неговият опонент : [Взаимоотношенията между П. Р. Славейков и З. Стоянов]Литературен вестник04.200215 ; 16
Ракьовски, ЦветанГледната точка на "Записки по българските въстания" [от Захари Стоянов] и ценностите на историятаБългарски език и литература20035
Цанов, СтрашимирМитологизацията на историческата личност в "Христо Ботйов : Опит за биография" от З. Стоянов : (Ботев като Ботев)Литeратурна мисъл20041
Стаматов, Георги"Чардафон Великий" – историята през призмата на хумористичната фамилиарностБългарски език и литература20054
Стаматов, ГеоргиАпостоли или агенти : [Художественост и фактологичност в "историческите" творби на Ив. Вазов и З. Стоянов]Български език и литература20051
Гърдев, БориславЗахарий Стоянов срещу социалистите в БългарияДетонация06.20056
Тодоров, ГеоргиСамо за самоубийци : Смъртта на Бенковски, подправена от Захарий Стоянов [в статията "Имената на българските въстаници, които са посегнали сами на живота си" от 1881 г.]Култура02.12.200542
Стаматов, ГеоргиПроблеми на идеологическото съвместяване в биографичната книга за Ботев от Захари СтояновБългарски език и литература20064
Янев, СимеонЕдин нравствен феномен в българската история : [За "Записки по българските въстания"]Новият Пулс20.02.20064
Стаматов, ГеоргиЗахари Стоянов - история и наративЛюбословие или периодическо списание20089
Русков, ИванТекстът в Интернет. Пренаписване на "Записките"Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология2009Т. 47, 1, сб. А
Стаматов, ГеоргиПолемичното и реторичното наративизиране на историята в "Превратът" на З. СтояновЕпископ-Константинови четения. Т. 122009
Цанов, СтрашимирИсторическият наратив на "Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата" от З. СтояновЕпископ-Константинови четения. Т. 122009
Русков, ИванОт кръста в записките до записа на кръста : [За "Записки по българските въстания"]Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология2010Т. 48, 1, сб. Б
Димитров, НиколайЕзикът на страха в "Записки по българските въстания" на Захари СтояновПроглас20111
Куманов, МиленСтефан Стамболов и Захарий СтояновСписание на БАН20144
Радев, ИванБенковски. Предпоставки за конгениалния му портрет в "Записките"Литературен вестник06.04.201614
Михалева, Тодорка, Стефан ЙордановХайнрих Хайне и Захари Стоянов. Към въпроса за западноевропейските влияния върху формирането на Захари Стоянов като историк и хуманистГодишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"2017[Т.] 33
Русков, ИванИстория, ирония, етос. Ч. 1.Проглас20182