Иван Ланджев

Иван Ланджев; Държател: Иван Ланджев, Личен архив
Кратка информация
Име Иван Лука Ланджев
Роден
гр. Сливен

 

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева

Аудиоархив


Иван Лука Ланджев (23.09.2020 г.)

Говори за избора, за свободата и правилата в изкуството.

Файл: Ланджев за свободата в изкуството.mp3 (6,75 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Иван Ланджев

ЗаглавиеЖанровеГодина
По вина на Боби Фишерпоезия2010
Ние според мансардатастихотворения2014
Наративни стратегии у късния Лев Толстой : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование: Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, научна специалност: Руска литература на ХІХ векдисертации2015
Поетика на себенадмогването : наративни стратегии у късния Лев Толстойизследвания2016
Ние според мансардата = Wir Mansardenmenschen стихотворения2017
Ти, непрестанна новинастихотворения2018