Иван Вазов

Вазов, Иван Минчов (Сопот, 27.07.1850 – София, 22.09.1921). Произхожда от семейство на средно заможен търговец, в което владее атмосфера на строг ред и патриархалност, уважение към религиозните и битовите традиции, отзивчивост към възрожденските просветителски и патриотични настроения. Завършва местното взаимно и класно училище, запознава се с българска оригинална и преводна литература. С помощта на учителя Партений Белчев, руски възпитаник, отрано се приобщава и към руската поезия. През 1865 учи гръцки език в Калоферското училище при Б. Петков (бащата на Хр. Ботев), като става негов помощник – подидаскал. Там намира богата библиотека от фрeнски и руски книги, които изиграват голяма роля за литературното му развитие.

През 1866 се записва в IV клас на Пловдивската гимназия, ръководена от Й. Груев, където трябва да овладее гръцки и турски език. Вместо това Вазов усърдно изучава френски език и се увлича от поезията на П. Беранже, В. Юго и А. дьо Ламартин. През 1868 баща му го извиква в Сопот, за да поеме търговията, но Вазов не проявява склонност към тази професия, а изпълва бащините си тефтери със стихове (част от тях излизат през 1880 в стихосбирката „Майска китка“). През 1870 в „Периодическо списание на Браилското книжовно дружество“ излиза и първото му публикувано стихотворение „Борба“. Поетическата дейност на младия Вазов е покровителствана от майка му Съба – общителна и ученолюбива жена, но буди недоволството на баща му, решил да направи сина си търговец. С тази цел през 1870 Вазов е изпратен в Румъния да практикува при своя чичо, търговец в Олтеница. Но и там остава верен на призванието си – научава румънски език, запознава се с румънската поезия и пише стихове в патриотично-просветителски дух, които печата в „Периодическо списание“, сп. „Читалище“, в. „Отечество“, в. „Свобода“ и др. Една нощ избягва в Браила, живее 2-3 месеца сред хъшовете в кръчмата на Никола Странджата. Животът всред българските емигранти, срещите с Ботев в Браила и Галац оказват въздействие върху впечатлителния млад поет, у когото се пробуждат патриотът и гражданинът.

След завръщането си в България Вазов учителства (1872–73) в Мустафа паша (дн. Свиленград), работи като преводач на строежа на железопътната линия София – Кюстендил, усъвършенства френски език, учи немски език, опознава бита на българския селянин. През 1875 се завръща в родния си град и става член на възобновения Сопотски революционен комитет. След преждевременното избухване на Априлското въстание (1876) възниква опасност да бъде арестуван и емигрира в Русия. В Букурещ Вазов влиза в „Българското централно благотворително общество“ и става негов секретар. При много трудни условия подготвя първите си стихосбирки „Пряпорец и гусла“ (с псевд. Пейчин) и „Тъгите на България“. През Руско-турската освободителна война, на която откликва с книгата „Избавление“, Вазов е писар в Свищов (при губернатора Н. Геров), откъдето е командирован в Русе. След едногодишен престой в града заминава за Берковица; председател е на Окръжния съд (март 1879 – септ. 1880). Случай от съдебната му практика в Берковица го вдъхновява за написването на поемата „Грамада“.

От 5 окт. 1880 се установява в Пловдив, столицата на Източна Румелия. Дейно участва в обществения и културния живот на областта като депутат в Областното събрание, редактор, публицист и критик, културен деец и писател. Заедно със своя приятел и съратник от този период – К. Величков, в продължение на пет години Вазов участва в редактирането на в. „Народний глас“, от чиито страници води пламенна борба срещу суспендирането на Конституцията от княз Александър I Батенберг. В началото на 1881 е избран за председател на Пловдивското научно книжовно дружество и става главен редактор на издаваното от него сп. „Наука“ – първото сериозно научно-литературно периодично издание след Освобождението. През 1885 Вазов и Величков основават сп. „Зора“ – първото чисто литературно списание в България. В Пловдив те съставят и прочутата двутомна „Българска христоматия“, която запознава българския читател с повече от 100 български и чужди автори. Пловдивският период е извънредно благоприятен за творческото развитие на Вазов. През тези години поетическият му талант съзрява в целия си блясък, изявява се и дарбата му на белетрист. Произведенията му от това време създават основата на българската следосвобожденска литература в почти всички литературни жанрове, очертавайки и редица от класическите ѝ върхове – цикъла „Епопея на забравените“, стихотворенията „Българският език“, „Към свободата“, „Не се гаси туй, що не гасне“, „Новото гробище над Сливница“, повестите „Немили-недраги“, „Чичовци“, разказа „Иде ли?“ и др.

През есента на 1886, след събитията около 9 август, започват политически гонения и Вазов е принуден да напусне България. След неколкомесечен престой в Цариград се установява в Одеса, където, за да заглуши мъката по изгубената родина, пише романа „Под игото“, публикуван след завръщането му в България в „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“. От 1889 живее в София. През 1890 основава сп. „Денница“, което излиза две години. По това време издава най-силните си критико-реалистични разкази, събрани в „Драски и шарки“ (в 2 т.). През 1895 тържествено е чествана 25-годишната му литературна дейност. Романът „Нова земя“ е посрещнат от критиката толкова отрицателно, че огорченият автор стига до мисълта да се откаже от писането. С това обяснява и съгласието си да влезе през август 1897 в народняшкото правителство на К. Стоилов като министър на народната просвета. Но министерският пост е тегоба за него и той посреща с облекчение падането на кабинета (ян. 1899).

На войните през 1912–1918 откликва с 3 стихосбирки – поетична хроника на събитията. Вазов е между тези, които се противопоставят на въвличането на Българияя в I световна война на страната на Германия, но когато това става, възпява в стиховете си победите на българските войски. Втората национална катастрофа приема мъчително, с чувството, че е дочакал разгрома на своя свят, но не изгубва вярата си в бъдещето на България. През 1920 тържествено е отпразнуван 70-годишният юбилей на Вазов, отдавна вече спонтанно обявен за народен поет. Успял да види всенародната любов и признателност, на следната година умира от разрив на сърцето. Действителен член на БКД (дн. БАН) от 1881, почетен член на БАН от 1921.

Оформен под прякото въздействие на патриотичния подем в навечерието на Априлското въстание като поет-гражданин, реалист и демократ, Вазов цял живот защитава своето разбиране за високата обществена мисия на литературата. В творчеството си слива своя духовен живот с битието на народа, народната съдба става негова поетическа участ. Свързани тематично и идейно-емоционално, първите стихосбирки на Вазов – „Пряпорец и гусла“ и „Тъгите на България“ – са художествено неравни, но в погледа на лирическия герой свети несломимият дух на народа. Наред с вярата в неговите революционни възможности общественият оптимизъм на Вазов има още една опора – надеждата в помощта на Русия („Русия“). Към темата за национално-освободителните борби Вазов се връща и след Освобождението. От дистанцията на времето той има възможност по-широко да обгърне епохата, по-дълбоко да обмисли събитията. Цикълът „Епопея на забравените“ е поетичен паметник на цяла историческа епоха – от първите прояви на оформящото се национално съзнание до епичния бой на Шипка; той е възторжена лирична прослава на великото и възвишеното, на идеализма и героизма, на големите синове на България, на добродетелите на българския народ.

Прославяйки обществения идеализъм на предшествениците, Вазов хвърля рязък укор в лицето на новото издребняло и егоистично време. В първото десетилетие след Освобождението разочарованието и изобличението стават основни мотиви в лириката му, която придобива критико-изобличителен характер. Още преди Освобождението, когато патриотизмът и хуманизмът на поета се сблъскват с егоистичния дух на западноевропейската външна политика, стиховете му прозвучават с гневния тон на изобличението („Векът“). Малко признаци са нужни на Вазов, за да долови основните пороци на българското следосвобожденско общество – меркантилния му дух, липсата на големи общонародни идеали. Поезията на Вазов получава най-силна социална окраска в края на 90-те г. на XIX в., когато общественото развитие рязко поставя въпроса за масовото разоряване на дребните собственици и мизерията на народа; селската неволя става основна тема в българската литература. Тя е разработена в едно от най-популярните му стихотворения „Елате ни вижте!“.

Но колкото и да е чувствителен към социалните несправедливости, колкото и покварата да го потиска, Вазов не губи оптимистичния си поглед за живота и общественото развитие; убеден е в добродетелите на народа, вярва в нравствените сили на човека, в спасителната роля на труда, в благородната мисия на хуманистичните идеи. По израза на самия Вазов в поезията му може да се намери отклик „на всичките трептежи на Балкана“, на бурната история на младата българска държава, израсла из пожарищата на Априлското въстание и кървавия епос на Руско-турската освободителна война и преминала през огъня на четири нови войни. При тяхното изобразяване поетът е верен на своя демократизъм. Прославяйки победите на българската армия, той издига на пиедестал образа на обикновения войник („Само ти, солдатино чудесни“, „Паметник на българската мощ“ и др.). В стихосбирката „Сливница“ възпява патриотичното себеотрицание на българските войници в Сръбско-българската война и оплаква трагичното потъпкване на предосвобожденските мечти за южнославянска солидарност. Към края на I световна война лириката му изразява умората от ужасите на войните, жаждата на човечеството за мир („Световната война“, „Всемирната война“, „Жреците на Ваала“, „Идеален сън“). Отчаян от погрома, 70-годишният поет заявява: „Не ще загине!“ –  и в това заглавие на последната му стихосбирка прозвучава твърдата вяра на целия му живот.

Силна е поетичната чувствителност на Вазов и към природата – той пръв я въвежда в българската поезия като самостоятелен обект на изображение и ѝ посвещава голям дял от творчеството си. Пейзажите му носят български характер – в тях възхищението е не просто от природата, а от българската земя. България със своя народ, минало, език и природа – това е фокусът, който събира всички линии на Вазовата лирика, изворът на вдъхновението му, постоянната тема, основният образ в поетичния му свят. В над 50-годишната си творческа дейност поетът създава и немалко стихотворения, разкриващи интимния му свят. Поместени са предимно в излязлата към края на живота му стихосбирка „Люлека ми замириса“.

В поезията на Вазов е отразена цялата гама на човешките преживявания – от мирната картина на вечерния час до бурния вихър на сражението, от игривата закачка до най-сериозните проблеми на обществото. Това богатство на съдържанието се осъществява в също така богати и разнообразни жанрови форми – от краткото лирическо стихотворение до широкия замисъл на цикъла „Епопея на забравените“, от патетичния тон на одата до горчивината на епиграмата. Вазов е автор и на 9 поеми, създадени през 1879–84. Най-популярна от тях е изпълнената с демократически патос поема „Грамада“ – художествен паметник на един оригинален народен обичай, своеобразен „нравствен линч“ над провинилите се пред народа. Близка до „Грамада“ по сюжет, образи и народностен дух е патриотичната поема „Загорка“, в която централната тема е отпорът срещу турското робство. Самият Вазов най-високо цени лирико-фантастичната си поема „В царството на самодивите“ –  новаторско за времето произведение, в което поетът преплита във фантастичния свят на българския митологичен фолклор разочарование от съвременността и патриотични видения от славното минало, интимни вълнения и граждански тревоги. През 1906–1908 с романтичния цикъл „Легенди при Царевец“ той отново се доближава до особеностите на поемата, този път в рамките на историческата балада.

Повече от 10 години след отпечатването на първото си стихотворение Вазов се изявява само като поет. В началото на 1881 за нуждите на новооснованото сп. „Наука“ написва спомените си „Неотдавна“, които са и дебютът му като белетрист. И в първата си повест  – „Митрофан“ (по-късно „Митрофан и Дормидолски“) използва спомени – този път от пребиваването си в Берковица. В първото десетилетие след Освобождението прозата на Вазов се опира главно върху непосредните му впечатления от последните години на робството. Като белетрист той израства твърде бързо. Още през 80-те г. създава най-големите си постижения в областта на художествената проза – повестите „Немили-недраги“ и „Чичовци“ и романа „Под игото“. Повестта „Немили-недраги“ е посветена на живота на революционните български емигранти в Румъния; акцентът пада не върху историческите личности, а върху „хъшовете“ – безименните герои на историята. Образите им са обрисувани ярко, с убедително жизнено внушение. Повествованието съчетава патриотичен патос, лиризъм и хумор. Само чрез няколко реда, въвеждащи в следосвобожденската действителност, Вазов изправя една срещу друга две  исторически епохи, за да укори „дребните характери“ на новото време. В хумористичната повест „Чичовци“ писателят пресъздава патриархалната среда на своето детство – изостанала, с наивната си любознателност, с плахите си патриотични пориви. Повестта представлява богата галерия от човешки образи с ярки и оригинални физиономии. Изобразявайки дребни битови епизоди от един застоял живот и колоритни образи на българи, израсли под сянката на робството, Вазов съумява да внуши историческия дух на епохата. От тук и тясната връзка, съществуваща между „Чичовци“ и „Под игото“. Романът „Под игото“ рисува подготовката, избухването и погрома на Априлското въстание, както те се пречупват в живота и психиката на обикновените хора в един кът от Подбалканската долина. Контурите на сюжета не се извличат от исторически документи, в интригата почти не се вплитат имена на исторически личности, но въпреки това романът звучи със силата на общонационален патос – авторът изобразява основния исторически процес на епохата; революционизирането на народните маси, превръщането на обикновения мирен българин в ентусиазиран бунтовник. Това е роман за цялостния битово-исторически живот на ония цветущи селища, които въплъщават представата ни за „българското“ в последния и най-патетичен период на Българското национално възраждане – неслучайно се смята за „национална епопея“.

През 90-те години на ХІХ в. и по-късно вниманието на Вазов е привлечено преди всичко от съвременността. На реалността след Освобождението той се отзовава и през 80-те години с хумористичната повест „Митрофан и Дормидолски“, с недовършения разказ за предизборната демагогия „Нов свят и нови людье“ (по-късно „Кандидат за хамама“), с разказите за Сръбско-българската война („Вълко на война“, „Писмо до дядо попа в с. К.“ и „Стоянчо из Ветрен“ („Иде ли?“), с които слага началото на късия разказ в българската литература. Но едва през 90-те съвременността става обект на Вазовата белетристика. По това време излиза и романът му „Нова земя“, който е своеобразно продължение на „Под игото“, без да може да се сравнява с него като художествено постижение. Романът пресъздава моменти от живота на Княжество България и Източна Румелия от Освобождението до Съединението (1885). В центъра на авторовото внимание е обществено-политическата и нравствена поквара на следосвобожденското общество; Вазов проявява и свои  политически пристрастия. На съвременния живот той откликва най-често с кратката форма на разказа, която през 90-те години на XIX и началото на XX в. става основна в прозата му. Радостта от извоюваната с кръв свобода Вазов въплъщава в класическия образ на дядо Йоцо („Дядо Йоцо гледа“). Радостта на слепеца още по-рязко откроява разочарованието на зрящите, превърнало се в основна тема на Вазовите разкази. В публицистичния разказ „Кардашев на лов“ (1895) писателят обосновава правото си на критично изображение. „Нека бъде сатирата!“ – заявява той чрез своя герой, като отбелязва с това една закономерност на собствения си творчески развой. При все това закърменият от възрожденски идеали творец продължава да вярва в нравствените сили на българския народ и въплъщава тази вяра в редица обаятелни персонажи от миналото и съвременността (баба Илийца от „Една българка“, Ненко от „Тъмен герой“ и др.). Вроденото у Вазов чувство за хумор се изявява често в неговите разкази, без това да омаловажава сериозността на въпросите, поставени от тях. На съвременния живот е посветен и романът „Казаларската царица“. Успехът на Вазов е главно в критическото изображение на морала и нравите на едно общество, в което пътят към успеха минава през подлостта. Със съвременен сюжет е и повестта „Нора“, в която чрез дидактична история за печалните резултати от женското лекомислие е окарикатурен стремежът на жената към независим живот. С навлизането в бита на големия град и специално на столицата Вазов поставя основите на българската градска белетристика. Неуспял да създаде достатъчно убедителни съвремени герои, които да изразяват неговите нравствени и патриотични идеали, в първото десетилетие на XX в. Вазов търси вдъхновение в далечното минало (създава романа „Светослав Тертер“ и повестта „Иван Александър“), като не се колебае да припише на историческия герой твърде съвременни характеристики.

Голям дял в художествената проза на Ив. Вазов заемат пътеписите му. В тях природата е пречупена през светоусещането на патриота и гражданина, като писателят умело редува пейзажите с географски, исторически и етнографски бележки, осведомителния тон с белетристично изображение, лиризма с хумор.

Интересът към създаването и развитието на бългрския следосвобожденски театър стимулира първите драматургични опити на Вазов, които имат успех сред публиката, проправят пътя на младата българска драматургия, но не са художествено завоевание за автора. Популярност му донасят драмите „Хъшове“, „Към пропаст“, „Борислав“ и „Ивайло“ и комедията „Службогонци“, които са нов етап от развоя на българската драма след В. Друмев и Д. Войников. С патриотичния си патос, колоритните характери и убедително изявените действие и реч „Хъшове“ пренася на сцената голяма част от идейно-емоционалното богатство на „Немили-недраги“; с драматично напрежение е изпълнена и „Към пропаст“ – драматизация на повестта „Иван Александър“.

Иван Вазов е награден с Медал за наука и изкуство (златен, 1896).

Още от края на XIX в. произведенията му са широко разпространени и извън България. Преведени са на повече от 50 езика.

Псевд.: Пейчин, Добринов, Ц-в, Д. Н-ров, Т. Габровски, Боянец, Белчин, Н-чев и др.

 

Милена Цанева

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

Книги от Иван Вазов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Събрани съчинения : В 22 т. / Ред. колегия Петър Динеков и др. (1974–1979)
Повести и разкази : Т. 1–3повести, разкази (1891–1893)
Съчинения : 1 – 28 (1921–1922)
Избрани съчинения : Т. 1–12 (1938–1939 (1940–1941))
Пряпорец и гусла : Стихотворения от Пейчина : книжка 1стихотворения1876 (2. изд. под загл. Народна и стара песнопойка: Пряпорец и гусла. 1882 ; 3. изд. Пряпорец и гусла (1875–1876). 1895 (1927))
Тъгите на България : Стихотворения от И. Вазовастихотворения1877 (1895, 1926, 1938)
Избавление : Съвременни стихотворения / Издават Илия Р. Блъсков и Г. Цончовстихотворения1878 (2. ново изд. 1895, 1927)
Видул : Тракийска идилия и Писмо до г-на С. Вацоваидилии, писма1879 (1939)
Майска китка : Лир. стихотворениястихотворения1880
Гусла : Най-нови лирически и епически стихотворения на Ивана М. Вазова : 1879–1881стихотворения1881
Епопея на забравенитеоди1881 (1884, 1926, 1927, 1934, 1939, 1942, 1943, 1945, 1946, 1948, 1949, 1995, 1996)
Един кът от Стара планинапътеписи1882 (1883)
Митрофан : Повест : Ново прераб. издповести1882
Михалаки чорбаджи : Комедия в 2 д. комедии1882 (1891, 1939)
Загорка : Поеми из живота на българите в западния край на Българияпоеми1883 (1926, 1939, 1943)
Рускадрами1883 (1889, 1907, 1939)
Стихотворения за малки децастихове за деца1883 (1885, 1887, 1888, 1891, 1894)
Българска христоматия или Сборник от избрани образци по всичките родове съчинения : С приложение на кратки жизнеописания за знаменитите писатели / Състав. Иван Вазов и Константин Величковучебни помагала1884
Италия : Лир. стихотворениялирика, стихотворения1884 (1894, 1930)
Поля и гори : Нова сбирка стихотворения 1882–1883стихотворения1884 (1893, 1926 с подзагл. Стихове)
Подпоручик Вълко : Разкази от Сръбско-българската войнаразкази1886 (Подпоручик Вълко : Разкази от Сръбско-българската война)
Сливница : Стихотворения по войната ни със сърбите през 1885стихотворения1886 (1928)
В недрата на Родопите : Пътни бележки и наблюденияпътни бележки1892 (1927, 1941, 1948)
Великата Рилска пустиня : [Пътни бел. и впечатления]пътни бележки1892 (1904, 1985)
Драски и шарки : Очерки из столичния живот : Ч. 1–2очерци1893 (1895, 1934)
Звукове : Лир. стихотворения стихотворения1893 (1897, 1918, 1927)
Поеми : 1879–1884поеми1893 (1904)
Под игото : Романромани1894 (1896, 1910, 1920, 1927, 1935, 1936, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1956, 1959, 1961, 1962, 1965, 1967, 1970, 1972, 1976, 1978, 1980, 1982, 1983, 1988, 1993, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2010, 2018, 2020)
Грамада : Поема из шопски животпоеми1894 (1926, 1929, 1939, 1943)
Хъшове : Драма в 5 д. и 1 жива картинадрами1894 (1899, 1914, 1928,1936, 2006)
Иде ли? : Разказ разкази1895
Тъмен герой : Разказ разкази1895
Нова земя : Роман из живота на българите през първите седем години след Освобождението в 7 ч. романи1896 (1929, 1949, 1984, 1994)
Бикоглав : Разказ разкази1898
Васил Левски : 1873, 6 февр.–1898, 6 февр. : За спомен на отпразнуването 25-год. от обесването му зарад свободата на Българияспомени1898
Скитнишки песни : Впечатления и усещания в малката и голямата Стара планинапесни, поезия, стихотворения1899 (1931)
Вестникар ли? : Драма в 1 д.драми1900
Под нашето небе : Нови стихотворениястихотворения1900 (1931)
Видено и чуто : Разкази, спомени и пътешествияпътеписи, разкази, спомени1901
Пъстър свят : Разкази, спомени, драски, пътни впечатления пътеписи, разкази, спомени1902
Казаларската царица : Роман романи1903 (1937, 1997)
Службогонци : Станчо Квасников на гости у министра : Комедия в 2 д.комедии1903 (1929)
Из недрата на Родопите : Пътни бележки и впечатленияпътни бележки1904
Утро в Банкя : Добродушни разкази [Кор. загл. В Банкя]разкази1905
Иван Александър : Истор. повест из живота на Търновското царство в средата на ХIV столетиеповести1907 (1932, 1946)
Светослав Тертер : Роман из българската история в края на ХIII векромани1907 (1934)
Нора : Повестповести1908 (1939)
Борислав : Истор. драма в 5 д. из царуването на Ивана Асеня IIдрами1909 (1910, 1918, 1931)
Към пропаст : Пиеса в 5 д. и 1 карт., извлечена из повестта Иван Александър пиеси1910 (1933, 1946, 1949)
Легенди при Царевец : Балади и поеми балади, поеми1910 (1932)
Под игото : Пиеса в 10 драмат. картинипиеси1911 (1940)
Пълно събрание съчиненията : Т. 1–81911 (1919)
Borislaw : Historisches Schauspiel in fuenf Aufzuegen. – Dresdenдрами1912
Ивайло : Истор. драма в 6 д. драми1913 (1933)
Казаларската царица : Драма в 5 д. и 1 карт. драми1914 (1933)
Под гръма на победите : Стихотворения, писани през първата Балканска войнастихотворения1914
Песни за Македония : 1913–1916 г. песни1916 (1926, 1941)
За родината : 1876–1917 : Сто избрани стихотворения стихотворения1917
Митрофан и Дормидолскиповести1917 (1926, 1936)
Нови екове : Дисонанси изследвания1917
Поеми, легенди, балади и песни в народен духбалади, легенди, песни, поеми1917
Хаджи Ахил и други разказиразкази1917
Чичовциповести1917 (1926 и следв. – с подзагл. Галерия от типове и нрави от тур. време : Кн. 1 – 2, 1931, 1939, 1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1956, 1962, 1966, 1975, 1983, 1986, 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2014)
Юлска китка : Впечатления и поет. навеи при Костенецкия водопад, юли 1917стихотворения1917
Дядо Нистор и други разказиразкази1918
Живописни кътове на България пътеписи1918
Немили-недраги : Повест повести1918 (1927, 1933, 1938, 1940, 1943); (Библиотека за ученика – 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1983, 1988, 1996, 1998, 1999, 2000, 2004 , 2015, 2018)
Под игото : Избрани глави с кратко съдържание на романаромани1918
Люлека ми замириса : Лир. стихотворениястихотворения1919 (1933, 2000)
В Източна Румелия : Спомениспомени1920
Из бележника на поета : Откъслеци от природата и животапътеписи1920
Не ще загине! : Стихотворения, писани през септ. – окт. 1919 г.стихотворения1920
Избрани страници / С предг. и биогр. от Михаил Арнаудов1922
Вълко на война ; Дядо Йоцо гледа ; Песен проза 1926
В мрака ; Негостолюбиво село ; Михаил Чонин ; Павле Фертигът : Разказиразкази1926
В царството на самодивите : Лирико-фантаст. поема поеми1926 (1934, 1943)
Вълко на война ; Иде ли ? ; Два врага ; Единствен изход : Разказиразкази1926 (1939)
Дядо Йоцо гледа... ; Героите от Англо-бурската война ; Поборник ; Първият млад българин, който... : Разказиразкази1926 (1939)
Един кът от Стара планина ; Юмрукчал ; Мургашпътеписи1926
Хаджи Ахил : Портрет портрети1926 (1939)
Бъдни вечер в столицата ; Коледна шарка ; Най-младата столица на Балканския полуостров ; Впечатления от „Българската Атина“ – Пловдив ; Ерусалимите на българската признателностпътеписи, проза 1927
В лоното на Рила ; Синайска роза ; Майска китка : Стиховестихове1927
Гусластихотворения1927
Дядо Нистор ; Епитропът ; Бурна нощ : Разказиразкази1927
Една одисея из Делиорман : Повестповести1927
Моята съседка Гмитра : Хуморист. разказ разкази1927 (1943)
Novaj bulgaraj racontoj / Trad. Georgi Atanasov un la afabla premeso de B. Vazov1928
Тъмен герой : Разказ из смутните времена ; Под есенните лъчи ; Инвалид ; Война въз един одър ; Урок ; Великденски размишленияразкази1928
В чужбина : Стиховестихове1929
Горчиви песни : Пролог : По народни мотивипесни1929
Една българка ; Мочурът ; Розовата долина и Тунджа ; До Радомир : Разкази и описанияразкази, проза 1929
Първите дни на свободата ; Срещите ми с Любен Каравелов ; Чистият път ; Апостолът в премеждие ; Из кривинитепроза 1929
Утро в Банки ; Балканските Ромео и Юлия ; Запалените снопе ; Убийство ; Просяк ; Пред Пирот : Разказиразкази1929
Целувка на Македония ; Нощ във вълшебен замък ; Ема ; Увеселителният влак : Разказиразкази1929
Grande Maritza teinte de sang ; Среща ; Прощъпалник : Разказиразкази1929
Белимелецът : Из живота на един разбойникновели, разкази1930 (2007)
Живописна България ; Пътни бележки ; Висинитепътеписи, пътни бележки1930
Живописна България ; Пътни бележки ; Планината се събуждапътеписи, пътни бележки1930
Македонски сонети ; Черното знаме ; Не ще загине ; Триумфът на насилието ; Да работим!сонети, стихотворения1930
Сатири : Хуморист. диалозиразкази1930
Сладкодумен гост на държавната трапеза : Очерк ; Фелдфебел Стамболков : Разказочерци, разкази1930
В Пирин ; Коледен дар ; Пейзаж ; Бикоглав : Разказиразкази1931
Велико Търново ; Преслав ; Един наш черноморски бисер : Пътни бележкипътни бележки1931
Епоха – кърмачка на велики хора : Портретпортрети1931
От оралото до урата ; След двайсет години ; Наум ; Един кът на покой и забрава ; В градината на музите ; Дъщерята на Пилата ; Една сценаразкази1931
Предпролетни сонети ; Щастието ; Какво мълвеше Монблан ; Женевското езеро ; Дисонанси ; Стиховестихове1931
Под гръма на победите ; Нови екове : [Стихотворения]стихотворения1932
Христо Ботев : Крит. студиястудии1932
Живописна България ; Великата Рилска пустиня ; Мусалапътни бележки1933
Sans fer ni lieu : Nouvelle / Ivan Vazov ; Pref. de Nikolai Dontchevновели1934
Вестникар ли? : Драма в 1 д. Кандидат на славата драми1934
Възпоминания ; Неотдавна ; Последният комитет ; Даскалите ; При Ивана Гърбата ; Изпъдения марш ; За К.[онстантин] Величков ; Соломоновският цирк ; Когато Одрин беше нашповести, разкази, проза 1934
Злодейство и отмъщение : Огнянов, Боримечката и двете тур. заптиета : Драматизация из Под игото [на Ив. Вазов]драми1934
Кардашев на лов : Сатира върху днешния общ. животповести1934
Разкази : Маргарита ; Цончовата мъст ; Искров и Райна ; Тотка ; Небивала защитаразкази1934
Сатири : Кихавицата на Салюста ; Японски силуети ; Д-р Джан Джан ; Бъдещият литературен кръжок ; Приятелски срещи ; За моята си чергапоеми, стихотворения в проза1934
Стихотворения за деца стихове за деца1938 (1939)
Вазовата майка : Някои спомени за майка ми : Спомени : Съба Вазова / Предг. Ив. Шишмановспомени1939
Двубой : Глума в 3 действия : неиздадено творениедрами1939
Бури и мелодии : Стихотворения : Т. 1–2стихотворения1940
Златната планина : Разказразкази1940
Из сенките на нашия животпоезия1940
Кандидат за „Хамама“ : Разказразкази1940
Капят листата ; Победил живота ; На карантина ; Велик син ; Улица „Братиано“; Сливницаразкази1940
Наши образи ; Каравелова изгубихме ! ; Ст. Стамболов ; При Враждебненския мост ; Още един ; Митрополит Климент при царя ; Един позив към българското сърце ; Пак за моята черга ; За „Казаларската царица“ за „Руска“ и пр. разкази1940
Невинни разкази ; Първи май на г-н Старков ; Госпожата му ; Един влак ; Приключенията на г-жа Туркулова ; Хамалинът ; Мистер Джим Анджелов ; В царството на Одисея ; Негласувал ; Жестоки истории ; Людоеди ; Две чети ; Но вие българи ли сте? разкази1940
Паметникът ; Кой ще цивилизува Шопско? ; Беседа над Княжево ; В зоологическата градина ; Граничната хижа ; На Костенецкия водопад ; Неостаряла ; В електрическия трамвай ; Ah, Excellence! разкази1940
Из бележника на поетапътеписи1941
Из спомените миспомени1941
Македония в песните на народния поет Иван Вазов : 20 год. от смъртта на нар. поет : 22. IХ. 1921–22. IХ. 1941поезия1941
Събрани съчинения : Пълно изд. : Т. 1–12 / Под ред. на М. Арнаудов1942
Грамада : Поема / Под ред. на Петър Динековпоеми1943 (1946, 1947)
Дядо Йоцо гледа : Избрани разказиразкази1943 (1967)
Отечество любезно, как хубаво си ти! : Избрани стихотворениястихотворения1944
Avo Joco rigardas / El la bulg. lingvo trad. Kr. Georgievпроза 1946
Избрани страници1946
Избрани пътеписи / Под ред. на П. Динековпътеписи1946
Събрани съчинения : Пълно изд. : Т. 1–7 / Под ред. на М. Арнаудов1947
Писма на Иван Вазов до Евгения Марс / С предг. от Тодор Павловписма1947 (2016 – предг. Ана Боянова)
Vagabondoj : Novelo kaj kvar rakontoj / El la bulg. trad. Iv. Kovacevновели1949
Неотдавна ; Немили недраги ; Митрофан и Дормидолски / Състав. А. И. Емилиев, С. Б. Бернштейн. – Москваповести1949
Великата рилска пустиния : Един кът от Стара планина пътеписи1949
Синият синчец : Стихове за деца / Подб. К. Константиновстихове за деца1949 (1970, 1975)
Болгарка : Истор. эпизод разкази1950
Une bulgare / [Прев. от бълг.]разкази1950
A Bulgarian woman : An hist. episode / Transl. [от бълг.] by Zhana Molkhova, Pеter Tempestразкази1950
Рассказы / [Прев. от бълг.]разкази1950
Short stories / Transl. by [от бълг.] Zhana Molkhova, Peter Tempestразкази1950
Избранные произведения : В 2 т. – Москва1950
Пiд iгом. – Киiвромани1950
Вазов и Русия : Избрани произведения / Събрал и подредил Цветан Минков1950
Избрани произведения : В 4 т. / Под ред. на Т. Павлов и др. 1950
Избрани произведения за утра и забави на самодейните колективи / Под ред. на Емил Коралов1950
Избрани разказиразкази1950 (1960, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, – със загл. Разкази, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983) – (Библиотека за ученика))
Отверженные : Повесть / Пер. с болг. В. Дилевской, Н. Толстого. – Москваповести1951
Песни за народна свобода : Избрани стихотворения / Под ред. на Людмил Стояновстихотворения1951
Болгарка : Избр. рассказы. – Москваразкази1952
Избранные произведения. – Москва1952
Under the yoke : A novel in 3 parts taken from the life of the Bulgarians on the eve of their Liberation / Transl. [от бълг.] by Marguerite Alexieva, Theodora Atanassova ; [С предг. от Марко Минков]романи1955 (1960, 2004, 2005)
Непубликувани писма / Подб., ред. и комент. Величко Вълчевписма1955
Събрани съчинения : В 20 т. / Ред. кол. Петър Динеков и др.1955
Сочинения в 6 т. – Москва1956
Службогонцы : Станчо Квасников в гостях у министра : Комедия в в 2 д. – Москвакомедии1956
Аз съм българче : Стихотворения за деца стихове за деца1958 (1997, 2002, 2004, 2006, 2007)
Една българка : Разкази разкази1959
Тих бял Дунав : За предучилищна възрастстихове за деца1959 (1972, 1975, 2017)
Secilmis hikayeler / Derl. Radivoy Dicef ; Bulg. cev. Suleyman Hafizogluпроза 1959
Sub la Jugo : Romano en 3 partoj el la vivo de l'Bulgaroj en la antaujaro de ilia liberigo el la turka jugo / Trad. [от бълг.] Simeon Hesapciev et al. ; Antauparolo de Petar Dinekovромани1959
Васил Левски : [Разкази и поеми]поеми, разкази1960
Избрани стихотворения / [Предг. Милена Цанева]стихове за деца1960 (1963, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971). – (Библиотека за ученика))
Под игом : Роман из жизни болгар накануне Освобождения 1876 / [Прев. от бълг.] ; [С предг. от Петър Динеков] ; Худож. Борис Ангелушевромани1960
Рассказы / Пер. с болг. Ирины Захариевой ; Под ред. Елены Зиминойразкази1960
Под игото : Роман в 3 ч. из живота на българите в предвечерието на Освобождениеторомани1961 (1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1986). – (Библиотека за ученика))
Bajo el yugo : 1876 : Novela / Trad. del bulg. por T. Neikov ; Ill. de Boris Anguelushev ; [С предг. от Петър Динеков]романи1961
Sous le joug. 1876 : Roman / Trad. du bulg. par Stoian Tsonev et al. ; Ill. Boris Angelouchev ; [С предг. от Петър Динеков]романи1961 (1966)
Unter dem Joch : 1876 : Roman / Ubers. aus dem Bulg. von Toma Topolow ; Einbandg. Boris Angeluschew ; [С предг. от Петър Динеков]романи1961 (1969)
„...Българин да се наричам, първа радост е за мене“ : [Стихотворения]стихотворения1962
Епопея на забравените : [Стихотворения]оди, стихотворения1962 (1963, 1964)
Паисий : [Поема]поеми1962
Sans feu ni lieu : Nouvelle / Trad. [от бълг.] de Roger Bernardновели1963
Secilmis hikayeler / Състав. Георги Г. Минев ; Cev. [от бълг.] Sabahattin Bayramofпроза 1963
Съчинения : В 4 т. 1964 (1967, 1970, 1982, 1986)
Отечество : [Стихотворения]стихотворения1965
Изгнанники : [Повест] / Пер. с болг.повести1965
Лирикалирика1966
Selected stories / Transl. [от бълг.] by Jana Molhovaпроза 1967
Избавление : Отбрани творби стихотворения1968
Избрани пътеписи / Подб., [предг.] Димитър Осининпътеписи1968
Неиздадени произведения / Подготвил за печ. по ръкоп. на авт., [предг.] Маньо Стоянов : [Съдържа драмите: Тирани ; С чужди драг, вкъщи враг и др.]драми1968
The great Rila wilderness : [Пътеписи] / Transl. [от бълг.] by Jana Molhovaпътеписи1969
Питат ли ме де зората... : Избрани стиховестихотворения1970
Под игом. – Москваромани1970
Стихотворения / Предг., подб., ред., и прил. Милена Цаневастихотворения1972 (1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1996). – (Библиотека за ученика) ; 2005. – (Училищна библиотека ))
Апостолът в премеждие : [Разказ за деца]проза за деца1973 (1986)
[Под игото]. – Tokiyoромани1973
Niegasnacego sie nie zgasi : Wybor poezji / Wibor Andreana Radewa ; Red. poetycka Anna Kamieska ; Wstep Wanda Medyska-Gordziejewska. – Warszawaпоезия1976
Българин да се наричам... : Стихове за децастихове за деца1977
Опълченците на Шипка : [Стихотворение] : (За нач. ичилищна възраст)стихотворения1977
Стихотворни преводи / Подб. и ред. [с предг.] Иван Сестримскистихотворения1977
Избранное : В 2 т. – Москва1977
Under Oket / I Overs. av Bo Lundgren. – Stockholmромани1977
Кочо : Защитата на Перущица : [Стихотворение] : За нач. училищна възрастстихотворения1979
Под игом : Роман / Пер. [с болг.] М. И. Клягиной-Кондратьевой и др.романси1979
Sob o jugo / Trad. Paulo Costa. – Lisboaромани1979
Разкази ; Пътеписипътеписи, разкази1980 (1982, 1983, 1987, 1995, 1999, 2000, 2005)
Светослав Тертер : [Роман] ; Иван Александър : [Повест]повести, романи1980
Само ти, солдатино чудесни : Стихове и разкази / Състав. [с послесл.] Христо Йордановразкази, стихове1981
Рассказы / Пер. [с бълг.] А. Савельевой и др. разкази1981
Повести и рассказы / [Прев. от бълг.] М. Клягина-Кондратьева и др. повести, разкази1983
Към пропаст ; Службогонци : [Пиеси]пиеси1985
Левски : [Ода]оди1986
Пътеписи / Състав. Милена Цаневапътеписи1986
Син съм на юнашко племе : Избрани стихотворения : За нач. и училищна възраст / Състав. Георги Веселиновстихотворения1986
Стихотворения и поеми : (Библиотека Световна класика)поеми, стихотворения1986
Под нашим небом : Избранные произведения / Пер. с болг. ; Состав., вступ. и примеч. А. С. Собковича. – Москва1987
Българче : [Стихотворения за деца]стихове за деца1988
Българин да се наричам : Стихотворения / Състав. Кирил Назъровстихотворения1990
Немили-недраги ; Чичовци : [Повести]. / Предг. Димитър Михайловповести1992
Син съм на юнашко племе : Избрани стихотворения / Състав.-ред. Йордан Балуров ; Ил. Инка Делева-Мръквичкастихотворения1993
Немили-недраги ; Чичовци : [Повести] / Състав. Иван Радев повести1995
Песни за Македония : Стихотворения / С предг. от Луко Захариевстихотворения1995
Синчец : Стиховестихове1995
Апостолът в премеждие : [Сборник] / Състав. Стоян Джавезов, Дора Чаушевапроза за деца, проза 1996
Немили-недраги ; Чичовци ; Хаджи Ахил : [Повести и разкази]повести, разкази1996
Разкази / Предг., състав. и прил. Симеон Яневразкази1996 (1998)
Коледен дар : Разкази / Състав. Васил Станилов, Владимир Божиковразкази1997
Негостолюбиво село / Худож. Евгений Босяцкиразкази1997
Отечество любезно : [Стихотворения] / Подб. Мария Коевастихотворения1997
Аз съм българче : Стихотворения, разкази, пътеписипътеписи, разкази, стихотворения1998 (2018)
По висините и в самотиите : Пътеписи / Състав. Васил Станилов, Владимир Божиковпътеписи1998
Хъшове : Стихове и разкази / Състав. Васил Станилов, Владимир Божиковразкази, стихове1998
Кочо или Защитата на Перущица / С рис. на проф. Добри Добрев към картината „Защитата на Перущица 1876“1999
Разкази и пътеписи / Подб. Кристина Илиевапътеписи, разкази1999
Аз пях, каквото ми се пя : Избрани стихотворения / Състав. Марин Георгиевстихотворения2000
Епопея на забравените и избрани стихотворения / Състав. Кристина Илиева : [Съдържа: Епопея на забравените ; Поклон ; Не се гаси туй, що не гасне! ; Земя благословена ; Аз съм българче : Стихотворения за деца]оди, стихотворения2000
Песни за Македония : Стихотворения стихотворения2000
Сей, земеделецо : Тревоги / Състав. Г. К. Кирилов : [Сборник]2000
Иде ли? : Повести и разкази / Подб., предг. Милена Цаневаповести, разкази2001
Пъстър свят / Иван Вазов ; Състав., предг. Иван Русков : [Сборник]2001
Епопея на забравените : Избрани стихотворения / Послесл. Иван Гранитскиоди, стихотворения2002 (2018)
Аз съм българче : Стихотворениястихотворения2002 (2006)
Избрани разкази – (Библиотека на ученика)разкази2004
Повести – (Библиотека за ученика)повести2004
Синият синчец : Стихотворения, спомени от детинство, разкази за Васил Левски / Състав. Тома Бинчевразкази, спомени, стихотворения2005
Хъшове / Състав. Андрей Андреев. [Съдържа: Хъшове ; Вестникар ли? ; Службогонци ; Кандидати на славата ; Двубой ; Към пропаст]драми, комедии2005
Под игото / Прев. од буг. јаз. Катерина Стојанова, Евдокија Ристевска. – Скопиjeромани2005
Аз съм българче / Състав. Елена Алекова, Людмила Антоновастихотворения2006
Великата Рилска пустиня пътеписи2006
Най-доброто от Иван Вазов : Т. 1повести, пътеписи, разкази, романи, стихотворения2008
Разказиразкази2008
Любовта е златен сън / Състав., авт. на предг. и комент. Людмила Габровскалирика, проза 2017
Pod igoto : Iz jivota na balgarete v predve4erieto na Osvobojdenietoромани2017
И песнь моя в народе не умрет.стихотворения2017
Под игото : над 4200 непознати думи, изрази и понятия са пояснени (в скоби, в самия текст, с различен шрифт) / Пояснения и комент. в скоби Нели Стефановаромани2017
И мойте песни все ще се четат = И песнь моя в народе не умрет стихове2017
Под игото : пълен текст / Прев. на съвр. бълг. ез., послепис Нели Стефановаромани2019
Софийски разказиразкази2020
Съчинения в десет тома / Състав., ред. Иван Гранитски и др.2020

Книги за Иван Вазов

АвторЗаглавиеГодина
сб.Юбилеят на Ивана Вазов : Тържествено празнуване 25-та год. от книжовната деятелност на И. Вазов на 24 септ. 1895 г. в София / Събрал и наредил Юбилейний к-т1895
Балджиев, В. Критика върху „Под игото“, роман из живота на българите от Иван Вазов1896
Миларов, Ил. Иван Вазов като драматически писател : Критическа студия1896
Миларов, Ил. Иван Вазов като романист : Критическа студия1896
Бакалов, Г. Иван Вазов : Крит. етюд1912 (1914)
Гаврийски, Д. Образователните ценности в поезията на Ив. Вазов1912
Антим, митрополит ЛовчанскиИван Вазов като патриот и обществен възпитател : По случай 50-годишния му юбилей1920
Атанасов, Т. Народният бит и народните типове у Вазова1920
Бакалов, Г. Иван Вазов и социализмът1920
сб.Българският народ за своя велик поет Иван Вазов1920
Габровски, Т. [Ив. Вазов]. Поетическа биография на Иван Вазов до 20-годишната му възраст : Написана при сътрудничеството на поета1920 (1927)
сб.Иван Вазов : Живот и творчество : За седемдесетгодишнината от рождението му : От юбилейния комитет на Българската академия на науките и Съюза на българските учени, писатели и художници / Ред. Стоян Романски1920
сб.Иван Вазов 1870–1920 : Юбилеен сборник / Под ред. на Христо Цанков – [Дерижан]1920
Славчев, Н. Иван Вазов : Биография1920
Христов, К. Иван Вазов : Кратък животопис1920
Уста-Генчев, Д. Участието на Вазова в Българския Централен Революционен Комитет1920
сб.За Иван Вазов : [Сборник по повод смъртта на поета]1921
сб.Иван Вазов Живот и творчество : За 70-год. от рождението му / Ред. Стоян Романски1921
сб. Прослава на Ивана Вазов : Сб. за тържествата и чествуванията на народния ни поет по случай 50 г. от неговата книжовна дейност / Състав. Стилиян Чилингиров1921
Вранчев, Н. Лириката на Ивана Вазов : Студия1922 (1925, 1942)
сб.Помен за Ивана Вазов : Сб. за траурните чествувания на нар. поет от 22 до 28 септ. 1921 : По поръка на г. М-ра на нар. просвещение / Състав. Стилиян Чилингиров1922
Сиротинин, А. Н. Иван Вазов : Личност и творчество / Прев. от рус. Коста Бобчев1922
Шишманов, Ив. Иван Вазов : Спомени и документи / С предг., добавки и бел. от Михаил Арнаудов1930 (1976)
Никитов, Н. Иван Вазов1936 (1941)
Николов, Е. Лириката на Иван Вазов : Стихотворения, бележки и животопис1936
Арнаудов, М. Иван Вазов : Живот и дело 1939 (1944)
Минков, Цв. Иван Вазов : Поезия, творчество, живот1939
Николов, Е. Романът Под игото : 1889–19391939
Gracia, G. L'Italia nella poesia bulgara1940
сб.Двойният юбилей на Иван Вазов, 24 октомври 1920 г. : По случай неговата 50-годишна книжовна дейност и 70-годишнината му1942
Кръстев, Т. Цв. Поезията на Иван Вазов : Живот, личност, дело и избрани стихотворения, придружени с критически бележки1942
сб.Първият юбилей на Иван Вазов : 24 септ. 1895 1942
Арнаудов, М. Иван Вазов и българската природа1943
Куев, К. Чувството за природата у Ив. Вазов1943
Ликов, Ал. Иван Вазов като социален поет1945
сб.Вазов лист : Специален брой на в. Читалищна дума – издание на Пловдивския околийски читалищен съюз1946
Генов, М. Иван Вазов : Детство, юношество, младини1946
Павлов, Т. Иван Вазов – народен поет и класик : Реч, произнесена на тържественото събрание в Нар. театър на 22 септ. 1946 г. по случай 25-год. от смъртта на поета1946
Zarev, P. Le realisme d'Ivan Vazov / [Прев. от бълг.]1946
Zarev, P. The realisme of Ivan Vazov1946
Державин, Н. С. Иван Вазов : Жизнь и творчество. – Москва1948
сб.Иван Вазов : Сборник от спомени , материали и документи / Под ред. на Николай Лилиев1949
Натан, Ж. „Записките“ на Захарий Стоянов и „Под игото“ от Иван Вазов –идеен и социологичен разбор1949
Державин, Н. С. Иван Вазов : Живот и творчество / Прев. под ред. на Петър Динеков1950
Зарев, П. Иван Вазов – народен писател1950
сб.Иван Вазов : Сб. по случай 100 г. от рождението му / Под ред. на Тодор Павлов и др. 1950
сб.Какво да четем от Вазов и за Вазов : Препоръч. библиогр. / Израб. Здравка Орешкова, Цветанка Арсова ; Под ред. на Т. Боров1950
Константинов, Г. Иван Вазов : Велик реалист и патриот1950
Леков, Ив. Наблюдения над лексикалния състав на Вазовите разкази1950
Павлов, Т. Иван Вазов1950
Каролев, Ст. Иван Вазов : Художествен метод и лит. позиции1951
Чилингиров, Ст. Иван Вазов от близо и далеч1953
Собкович, Ал. С. Иван Вазов : Критико-биографический очерк1954
Арнаудов, М.Из живота и поезията на Иван Вазов : Литературно-ист. и текстол. изследвания1958
Консулова-Вазова. Ел. Иван Вазов : Детство и юношество1958 (1965, 1998)
Любенов, Г. Иван Вазов, и един юноша : Спомени1959
Константинов, Г. Раждането на поета : Разказ за Иван Вазов1962
Лихачева, Л. Иван Вазов : Биобиблиографический указатель1962
Цанева, М. Из поетичния свят на Иван Вазов : Лит.-крит. статии1965
сб. Иван Вазов в спомените на съвременниците си / Под ред. на Георги Димов, Христо Йорданов1966
Цанева, М. Иван Вазов в Пловдив (1880–1886) : Моногр. изследване 1966
Минев, Д. Иван Вазов : Проучвания и извори на творчеството му1967
Панова, И. Вазов, Елин Пелин, Йовков. Майстори на разказа1967 (1975)
Бояджиев, Ил. В. и Делев, Ц. Из живота и творчеството на Ив. Вазов1968
Вълчев, В. Иван Вазов : Жизнен и творчески път / Отг. ред. Емил Георгиев1968 (2005)
сб.Вазов в воспоминаниях современников / Пер. с болг. Галины Гореловой и др. 1968
Арнаудов, М. Какво е за нас Иван Вазов : Лит. очерци и статии1970
сб.Вазов лист. : Посветен на 120 год. от рождението на Иван Вазов и 80 години от издаването на романа „Под игото“1970
Вълчев, В. Иван Вазов : Препоръч. библиогр. по случай 120 г. от рождението му и 80 г. от 1. изд. [на] романа „Под игото“1970
Вълчев, В. Иван Вазов в развитието на българската литература : [Очерк]1970
Тенев, Др. Стъпалата на славата : [Романизована биогр. на Ив. Вазов]1972
Цанева, М. Иван Вазов : [Изследване]1973 (1983, 1995)
Димов, Г. Иван Вазов и българската литературна критика : [Моногр.]1974
сб.Език и стил на Иван Вазов : [Сборник]1975
Цанева, М. Роман Ив. Вазова Под игом. – Москва1975
сб.Иван Вазов : Сб. [материали от науч. сес.] по случай 125 год. от рождението на писателя / Ред. кол. Стоян Каролев и др. 1976
Цанева, М. По страниците на „Под игото“ : [Изследване]1976 (1989)
Гольберг, М. Я. Иван Вазов : Жизнь и творчество. – Киiв1976
Анастасов, Т. Берковска хроника : Случки от младите години на Иван Вазов1978
Цанева, М. В търсене на героя : Иван Вазов на прелома между две епохи : [Изследване]1979
Вълчев, В. Музей Иван Вазов – София : [Ил. истор. очерк]1980
Пондев, П. Иван Вазов и неговата проза : [Лит.-крит. очерци]1980
Янков, Н. Любимата книга : Разкази и случки за и около „Под игото“ [на Иван Вазов]1980 (1984)
Вазова, В. Иван Вазов и неговите близки : Спомени [и писма]1981 (1994, 2020)
Марковска, М. Летопис за живота и творчеството на Иван Вазов : Ч. 1: 1850 – 18951981
Коларов, Ст. Иван Вазов : Лит.-крит. очерк1984
Тенев, Др. Животът на Вазов : [Биогр.]1984 ((1994 – 2. изд. със загл. Дъбът или Животът на Вазов))
сб.Иван Вазов 1850–1921 : Био-библиография : Т. 1 / Състав. В. Вълчев, П. Дюгмеджиева ; Ред. [с предг.] Величко Вълчев1985
Пернишка, Ем. Иван Вазов – строител на българската лексика : [Очерци]1985
сб.Вазов лист : 1850–19681986
сб.Иван Вазов : [Докл. от междунар.] колоквиум „Проблеми на бълг. лит.“ / Ред. кол. Милена Цанева, Стефан Елефтеров1987
сб.Българската критика за Иван Вазов / Състав. и ред. Милена Цанева, Илия Тодоров1988
сб.Иван Вазов и Стара Загора : Статии, документи и спомени, художествени произведения, библиография / Състав. Невена Ганева1990
сб.Снимки и документи : [Албум] / Състав. Ирина Бачева, Людмила Малинова ; Фотогр. Венцислав Лозанов ; [с предг. от Милена Цанева]1991
сб.Страници за Иван Вазов : Творчеството на писателя в бълг. лит. критика / Състав. Панко Анчев 1991
Пелева, И. Идеологът на нацията : Думи за Вазов1994
Неделчева, Цв. Непознатият Вазов1995
Никитов, Н. Иван Вазов : Разказ за живота му1995
Ганчева, Б. Вазовото творчество1996
сб.„Под игото“ на Иван Вазов : Крит. прочити : [Докл. от нац. науч. конф. Интерпретативни подходи към худож. текстове на Иван Вазов, 9–10 ноем. 1995 г., Шумен]1996
сб.Критически текстове за Христо Ботев и Иван Вазов В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите1997
Бояджиев, П. Вазов и Юго1999
Радев, Р. Иван Вазов и българското предвечерие : Анализи, теми и проблеми за изучаване творчеството му в бълг. училище V–X кл. 1999
Дафинов, Здр. Патриархът : Автент. Вазов : Докум. хроника за живота и творчеството му : Ч. 1–2. Ч. 1: 1850–18952000
Дафинов, Здр. Патриархът : Автент. Вазов : Докум. хроника за живота и творчеството му : Ч. 1–2. Ч. 2: 1895–19212000
сб.За Вазов : Юбил. науч. сес. 150 г. от рождението на Вазов, Силистра, юни 2000 г. / Състав. Красимир Коев, Анета Ненова2000
сб.Иван Вазов и Берковица / Състав., предг. Милан Миланов2000 (2011)
Ранев, Анг. Иван Вазов в Пернишкия край2000
Тенев, Др. „Другият Вазов“2000
Цанева, М. Патриархът : Етюди върху творчеството на Иван Вазов2000
Стаматов, Л. В интимния свят на Иван Вазов2001
сб.Чешката следа у Вазов : 150 г. от рождението на нар. поет / Състав. Григор Чернев 2001
сб.Наследството Вазов : Сборник, посветен на 150-годишнината от рождението на Ив. Вазов / Ред. кол. Милена Цанева и др.2002
Котев, Л. Чичовци : Галерия от типове и нрави български в турско и наше време2004
Каблешков, В. Иван Вазов : Биографични бележки, спомени, чествания2005
Намерански, Н. и Георгиев, Й. Вазовско ехо в Монтана / Състав., [послесл.] Йордан Георгиев2006
Димитров, Н. Вазов: между всекидневното и трансцендентното : Студии и етюди2007
Пенков, Д. Религиозни аспекти в творчеството на Иван Вазов и Стоян Михайловски2009
Зографова, К.Неканоничният Вазов2011
Русанов, Л. Моята първа книга за Иван Вазов2011
Цанева, М. Иван Вазов – изследвания и прочити2012
сб.Къща музей „Иван Вазов“2013
Чавдарова, Д.Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов2015
сб.Министрите Иван Вазов и Борис Йоцов защитават Паисий Хилендарски и неговата История славянобългарская / [Състав. Димитър Христов] 2016
Михайлов, Д. Иван Вазов : История, поетика, диалози2016
Баева, АлбенаСтилът на Иван Вазов в "Под итото"2019
Радев, СимеонИван Вазов : Иван Вазов във Влашко, Източна Румелия и през емигратството му в Русия2020
Игов, СветлозарПатриархът Иван Вазов2020
Сб.Иван Вазов и Константин Величков - във/отвъд Христоматията / Състав. Бисера Дакова2020
Анчев, П.Въведение в Иван Вазов : Опити върху творчеството му2021
Саранов,;Никола Иван Вазов като съдия : Наказателното правосъдие у нас непосредствено след Освобождението / Състав. Веселин Вучков2021
Зографова, КатяХроники на Вазовия род2022

Статии за Иван Вазов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Кръстев, Кръстю Интимната мисъл на Иван Вазовдемократ190526
Теодоров-Балан, АлександърДве концепции на Вазова из практичната философияБългарска сбирка19058
Кръстев, КръстюИван ВазовМисъл19057
А. Самуров [Ана Карима]Женските типове в произведенията на Иван ВазовНова струя19066-8
Василев, ВладимирПриродата у ВазовМисъл19065
Яцимирски, А. И. Иван Вазов, неговата проза и поезияБългарска сбирка19063
Младенов, Ас.Светослав Тертер – исторически роман от Иван Вазов : [Рецензия]Демократически преглед190710
Бакалов, ГеоргиВазов и социализмътСъвременник19085; 8-10
Атанасов, Н.Еротиката на ВазоваНаблюдател19105-6
Атанасов, Н.Лириката на Вазов преди ОсвобождениетоЗнание19112
Гаврийски, Д.Горчивите песни на ВазовЗнание19131
Пеев, ИванПевецът на народаМир19154740
Леже, ЛуиПоетът на българските победиБългарска сбирка19157
Теодоров-Балан, АлександърПреглед на поетическата творба на Вазова : [Студия]Отбрани откъслеци : Нагласени за учащата се младеж : [Ч. 2]1916
Арнаудов, Ив.Поетът на българите - Иван Вазов : [Студия]Мир19175142 ; 5143
Узунов, ВасилИван Вазов като белетристЦърковен вестник192024
Атанасов, П.Вазовият национализъмРаботнически вестник192091
Пундев, ВасилНароден поетСлънце19204
Велчев, В.Вазов като политически деецСлънце19204
Йорданов, Н. В.Иван ВазовМир19206130
Николчев, ПетърНародът и неговият поетЗора1920435
Дорич, АлександърИван ВазовДемокрация192021
Гешов, Иван Вазов и политикатаЗаря19202191
Арнаудов, МихаилКакво е за нас Вазов?Мир19216392
Пундев, ВасилИван ВазовДемократически преглед19219
Крапчев, ДанаилИван ВазовЗора1921701
Арнаудов, МихаилПрирода и отечество в лириката на Вазов Развигор28.09.192139
Чилингиров, СтилиянЧовешкото у ВазовРазвигор28.09.192139
Ангелов, БожанДрамата на ВазовРазвигор28.09.192139
Чолаков, Р.Чуждици в езика на ВазовРазвигор15.10.192141
Попвасилев, СтефанЕдно неиздадено Вазово стихотворениеЛистопад19269/10
Шишманов, ИванВазов – човекътМир19267905
Попвасилев, СтефанИван Вазов – нашият народен поетЛистопад19274
Шишманов, ИванЕдин литературен атентат. Поезията на Иван Вазов – разглобена латернаМир19278128
Попвасилев, СтефанЕзиковите завети на Иван ВазовРодна реч19272
Николов, МалчоВазов през призмата на одухотворенията муРодна реч19275
Минков, ЦветанОптимизмът на ВазоваБългарска реч19286
Динеков, ПетърЕлате ни вижте! : [Селото в поезията на Вазов]Глобус192927
Николов, МалчоЛириката на ВазоваБългарска реч19293
Гълъбов, КонстантинНадживян ли е Вазов?Литературен глас1931122
Кръстев, КръстюИзвадки от една схема за проучване творчеството на Ив. ВазовЛистопад19313
Бадев, ЙорданИван ВазовЗора19313667
Чолаков, Р.Вазовите стихотворения от 1889 г.Българска мисъл19316
Златаров, АсенИван ВазовЛитературен глас27.09.1931122
Динеков, ПетърЗа творческите похвати на ВазовЛитературен глас27.09.1931122
Илчев, СтефанЗа езика на ВазовЛитературен глас27.09.1931122
Митов, ДимитърИв. Вазов и проф. Ив. Д. ШишмановЛитературен глас27.09.1931122
Найденов, Г.Смъртта във Вазовата лирикаНови бразди19323
Величков, Ат.Драмите на ВазовБългарска реч19343
Бадев, ЙорданВазовата „Шипка“Зора19344548
Минков, ЦветанРазказвачът ВазовБългарска мисъл19347/8
Арнаудов, МихаилВазов – апостол на дългаДума на българските писатели19355
Атанасов, Н.Религиозното чувство у ВазовДума на българските писатели19355
Минков, ЦветанСмехът на ВазоваДума на българските писатели19355
Кънев, НиколайФилософски мотиви в лириката на Вазов, Михайловски и Пенчо СлавейковФилософски преглед19355
Тошков, АндрейИван Вазов и българският духЗаря19354126
Керемидчиев, Г.Вазовият героично-реторичен стилПросвета19352
Караджова, М.Заветите на Иван ВазовМир193610851
Стойков, Ст.Априлското въстание в песните на Иван ВазовМир193610744
Осинин, ДимитърВазов и литературният ни езикМир193610755
Узунов, АтанасИван Вазов и нашите народни песниМир193610902
Арнаудов, МихаилВазов и българската литератураРодна реч19361
Агънски, НиколаПатриархътЛитературен глас30.09.1936322
Коен, ЛеоПоетическите завети на ВазовЛитературен глас29.12.1936375
Узунов, АтанасЛ. Каравелов и Ив. Вазов като битови писателиМир193710964
Романски, Ст.Ив. Вазов и Л. МилетичЛитературен глас30.09.1937359
Пенев, ПенчоИв. Вазов и К. ВеличковЛитературен глас24.10.1937369
Арнаудов, МихаилИван Вазов и Иван ШишмановУчилищен преглед19385/6
Арнаудов, МихаилИван Вазов : Образ и дело на народния поетМир193811447
Бабев, ДимитърЧувството за човечност у ВазоваМир193811450
Керемидчиев, Г.Възгледите на Иван Вазов за изкуствотоПросвета19385
Николов, Малчо„Новото гробище над Сливница“ от Ив. ВазовБългарска реч19382
Николов, МалчоБългарската природа в лириката на Иван ВазовБългарска реч19383
Николов, МалчоВазовата драма „Борислав“Българска реч19384-5
Пантелеев, ДимитърИван Вазов и българските планиниБългарска реч19387
Киселов, ИлияВазов за своето безсмъртиеБългарска реч19394-5
Маджаров, Д. Хр.„Охридското езеро“ от Иван ВазовБългарска реч19394-5
Русев, Р.Лириката на Иван ВазовБългарска мисъл19391
Митов, ДимитърПод знака на ВазовЛитературен глас1939446
Стоянов, Захари„Михалаки чорбаджи“ от Ив. Вазов : Една неизвестна статияКултура25.10.19391
Бабев, ДимитърВазов и неговите критициМир194012026
Страшимирова, ВеселаИван Вазов и Евгения МарсЛитературен глас1940467
Нонев, БогомилВазовите критици в Източна РумелияЗлаторог19418
Горянски, ПетърВазов под ударите на Славейковия „естетизъм“Литературен глас1941512
Цанев, ГеоргиИван ВазовИзкуство и критика19416-7
Арнаудов, МихаилВоенната лирика на ВазоваБългарска мисъл19427
Арнаудов, МихаилВазов и природата в първите му поетични сбиркиПросвета19426
Бадев, ЙорданПисател водач и писател епигонЗора19437317
Христофоров, ПетърТворческото развитие на Иван Вазов : Ранни влиянияГодишник на университета Св. Климент Охридски. Историко-филологически факултет 1944Т. 40
Константинов, ГеоргиЗа поезията на Иван ВазовРадикал194648
Зидаров, КаменДрамите на ВазовЛитературен фронт19461
Пенев, П.Иван Вазов и театърътТеатър19497-8
Динеков, ПетърВазов – майстор на българския разказСептември19508
Попвасилев, СтефанВазов и българският модернизъмСептември195010
Зарев, ПантелейИван Вазов – народен поетСептември195010
Кюлявков, КрумСатирата и хуморът на Иван ВазовРаботническо дело1950186
Василев, ВладимирПоглед върху ВазовЛитературен фронт19503
Арнаудов, МихаилРелигиозното чувство в поезията на ВазовДуховна култура19567
Арнаудов, МихаилРелигиозно-етическата мисъл на ВазоваДуховна култура19568-9
Цанева, МиленаВазовите „Немили-недраги“ – идеи и проблемиПламък19605
Кръстева, ЮлияНякои мисли за „Епопея на забравените“Родна реч19618
Цанева, МиленаЛитературната дейност на Вазов през първото десетилетие след ОсвобождениетоСептември196110 ; 11
Цанева, МиленаВъпроси около литературно-публицистичното наследство на Иван ВазовЛитературна мисъл19621
Цанева, МиленаПоемите на Иван ВазовЛитературна мисъл19653-4
Георгиев, ЛюбенПатриотични мотиви в лириката на ВазовСептември19687
Петкова, СнежанаХуморът на Вазовите „Чичовци“Септември19784
Цанева, МиленаОпитът на Вазов да продължи „Под игото“Литературна мисъл19791
Любенов, ЛюбенРимите в шедьоврите на Иван ВазовЛитературна мисъл19794
Панова, Снежина„Моралната карта“ на времето : [Комедиите на Вазов]Литературна мисъл19806
Нанков, НикитаЗа робския ден и българската нощ. „Една българка“ от Иван ВазовЛитературна мисъл19806
Цанева, МиленаОт Сопот до Румъния и назад. Моменти от жизнения и идейно-творчески път на младия ВазовПламък19804
Атанасов, ТеодосийСлавейковци нападат ВазовСептември19808
Попов, СтрахилХуманизъм и родолюбие : Военно-патриотични мотиви в творчеството на Ив. Вазов, Т. Траянов, А. СтрашимировАрмия, литература, съвременност : Литературнокрит. статии1981
Арнаудова, РумянаВазовите литературни списанияРодна реч19827
Вълчев, ВеличкоМакедония в творчеството на Иван ВазовБългарски журналист19838
Хаджикосев, СимеонКъм поетиката на Вазовия разказЛитературна мисъл19839
Ганчева, БистраОсвободителната борба и националното самочувствие в „Епопея на забравените“Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Българска филология1985Т. 23. 1.
Цанева, МиленаЛирическата равносметка на Вазов в „Люлека ми замириса“Литературна мисъл19855
Ганчева, БистраЗа някои философски мотиви в лириката на Иван ВазовЕзик и литература19851
Игов, СветлозарПатриархът. Иван Вазов. 1850-1921Игов, Св. Българийо, за тебе пяха1985
Анчев, ПанкоДълбоките тонове на всечовешките чувства : Поезията на Иван ВазовЛитературен фронт26.12.198552
Попов, КонстантинСловесно-художественото майсторство на Иван Вазов в два разказа: „Дядо Йоцо гледа“ и „Иде ли?“Език и литература19866
Кунчева, РаяСтихът на Вазовата „Епопея на забравените“Литература, общество, идеи : [Сборник] изследвания на млади научни работници1986
Панов, АлександърОдата като легенда. „Левски“ от Иван ВазовЛитературна мисъл19898
Тиханов, ГалинЧовекът и светът в „Чичовци“Литературна мисъл19904
Стоянова, Людмила"Епопея на забравените" като национална митологияПламък19929-10
Цанева, МиленаИван Вазов и Йохан Лудвиг РунебергЕзик и литература19921
Тотев, Пламен"Под игото" - роман-епопея?Родна реч19927-8
Радичков, Йордан142 години от рождението на Иван ВазовЛитeратурен форум24.06.199225
Възвъзова-Каратеодорова, КирилаЕсента и патриархът : Първите отзиви за "Пряпорец и гусла", най-ранната Вазова стихосбиркаЛитературен форум16.09.199237
Кьосев, АлександърИдеята за родното в лириката на Иван ВазовЛитературен вестник09.11.199244
Малинова, Людмила Хр."Аз вярвам в любовта и вярвам в бога!" : "Люлека ми замириса" на Иван ВазовБългарски език и литература19934
Антов, ПламенРавнища на карнавалност в "Под игото" [на Иван Вазов]Литературна мисъл19932
Кирова, МиленаЕдна фантазия за Добрия баща или Русия в дискурса на ВазовЛитературен вестник05.04.199312А
Стефанов, ВалериХерменевтика на робското пространство [в романа "Под игото" от Ив. Вазов]Литературата19941
Тачков, МаринЦикличност и повторяемост във Вазовата поезияЛетописи199511-12
Стамболиев, ОгнянВазов - губернски чиновник : Поезия, премеждия, женитбаБългарски писател05.09.199536
Чернокожев, НиколайГостът и неговите езици [в романа "Под игото" от Иван Вазов]Български език и литература19962
Стаматов, ЛюбомирИнтимната драма на Вазов : 75 г. от смъртта на Ив. ВазовБългарски писател199627-29
Кузмова-Зографова, КатяВазов и неговите "Песни за Македония"Летописи19969-10
Коларов, ИванМайката и поетътВек 2127.06.199620
Caneva, MilenaHeinrich Heine und die poetische Entwicklung Ivan VazovsGermanica19974
Цанева, МиленаНационалната епопея на Вазов - "Под игото"Везни19977-10
Добрева, ВаняПодстъпи в изграждането на героя във Вазовата историческа драматургия в контекста на възрожденската драматургияМлади изкуствоведи : Алманах19971
Хайтов, НиколайЖивотворен източник на родолюбие и национална гордост : Слово по случай 147-та год. от рождението на Иван Вазов, Сопот, 19. VII. 1997Нова зора28.10.199736
Цанева, МиленаИван Вазов и неговото списание "Наука"Страница19991
Цанева, Милена 150 години от рождението на Иван ВазовБългарска реч20001-2
Личева, АмелияИван Вазов: маршрути на другосттаСтраница20004
Георгиев, НиколаКраевековно зачеркванеКултура28.04.200016, прил.
Вазова, Вера 2000 - година на ВазовАнти07.07.200027
Константинова, ЕлкаНе се гаси туй, що не гаснеЛитeратурен форум12.09.20003
Янев, ГеоргиГео Милев като художествен критик и като литературен историк за творчеството на Иван ВазовВезни20011
Шивачев, РуменСтихосбирката "Италия" [от Иван Вазов] - един неисторически прочитЛитeратурен форум08.05.200118
Гранитски, ИванИван Вазов - енергията на българския духВезни20026
Протохристова, Клео"Хаджи Ахил" [от Иван Вазов] или сопотският бръснар : Движения в парадигматаЛитературен вестник10.07.200227
Стаматов, Георги"Под игото" - из живота на българите между романтичното и еснафскотоБългарски език и литература20034
Недялкова, Даниела"Под игото" - исторически романЛитературна мисъл20042
Тонова, МалинаМитологизация на героичното начало в романа "Под игото"Български език и литература20051
Цанева, МиленаПо страниците на "Под игото"Везни20053
Чернокожев, ВихренПрогонените "Песни за Македония"Български език и литература20055
Хаджикосев, РоманВълшебната пустиняГодишник на Филологическия факултет20053
Панайотов, ПламенЗа "разомагьосването" на [Иван] Вазов (поглед отвън)Литературен вестник09.03.20059
Стефанов, Орлин"Епопея на забравените" на Иван Вазов - прослава и предупреждениеАз Буки05.10.200540
Мевсим, ХюсеинИван Вазов - "немил-недраг" в ЦариградПламък20061-2
Колева, ВаняЗа живота и илюзията за живот : Речите на Странджата от "Немили-недраги" и на господин Фратю от "Чичовци" [на Иван Вазов]Критика20061-2
Петкова, ВаняВазовият пътепис или дебатът "пътна карта на отечеството" - "няма карта"Литературен вестник19.07.200628
Стоева, Христина ; Колинкоева, ДимитринаС Тракия в сърцето през погледа на ВазовИзвестия на Тракийския научен институт20088
Симеонов, ИванОбразът на Васил Левски в творчеството на Христо Ботев и Иван ВазовБългарско Възраждане - идеи, личности, събити200810
Цанева, МиленаДвата живота на един Вазов геройЛабиринтите на Психея : сборник в памет на проф. дфн Любен Бумбалов2011
Станкова, ДобринкаАвтопортретирането на твореца във Вазовата поезияОбразование и квалификация на педагогическите кадри - приложно-практически аспекти2012
Антов, ПламенБългарско възраждане и немска диалектика: естетическият сюжет : Към философията на българската историяФилософски алтернативи20133
Шивачев, Румен Героите на Чудомир и Вазовите "чичовци"Чудомир и нашето съвремие : [Сборник]2015
Антов, Пламен"Под игото" - тоталният български роман. Случаят Кандов: към началата на българския декаданс/сецесионЛитературна мисъл20151
Антов, ПламенВазов: литература и философия на историятаФилософски алтернативи20176
Тодоров, ПетърИз "Вазовото творчество и духовното ни приобщаване към европейската християнска цивилизация"Пламък20183
Велчев, ПетърКонстантин Величков и Иван ВазовПонеделник20185-6
Божилова, КамелияИван Вазов и БерковицаБиблиотека20191
Димитрова, Малина Развойни тенденции в българското книгоиздаване, отразени в изданията на „Под игото“Библиотека20202
Бурла, Димитър Страсти и маски – литературната антропология на Иван Вазов в „Драски и шарки“ Литературната периферия – памет и употреби : [Сборник]. 2020
Радев, Иван"Под игото" като компендиум на персонализма и литературата на ВъзражданетоЛитературата - смисъл, страст, съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020
Аретов, НиколайДългият път към законността на новото време ("Под игото" и "Нова земя" на Иван Вазов)Литературата - смисъл, страст, съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020
Стойчева, ПаулинаБотевите присъствия във Вазовата повест "Немили-недраги"Литературата - смисъл, страст, съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020
Русков, ИванТекстът като "суров материал" в разбирането на ВазовЛитературата - смисъл, страст, съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020
Кирова, Милена"Самотния в света човек": Вазов по страниците на една любовЛитературата - смисъл, страст, съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020