Константин Величков

Величков, Константин (Константин Величков Петков) (Пазарджик, 1855 – Гренобъл, Франция, 3.11.1907). Точната дата на неговото раждане не е установена по документи, различните изследователи се колебаят между 1855, 1856 и 1857. Родителите му са личности с авторитет в Пазарджик. До 1868 К. Величков живее в родния си град и учи в местното училище при Йордан Ненов – един от учителите и на Иван Вазов. Султанското правителство предписва на градската управа да изпрати един ученик да следва на държавни разноски в Цариградския лицей и по препоръка на С. Захариев е избран Величков – заради прилежността и ученолюбивостта му. От 1868 до 1874 учи в уредения по френски образец „Licée imperial“ в Галатасарай. В българската книжарница в града получава своето политическо кръщение, четейки революционни издания и брошури, там през 1872 се запознава и с Иван Вазов.

Константин Величков започва своята литературна дейност в началото на 70-те години на ХІХ век. Първите му текстове са преводи: през 1872 заедно с Георги Николов превежда драмата „Лукреция Борджия“ на В. Юго, а през следващата година – „Русалка“ на Пушкин. Първото авторско произведение, с което постига успех, е драмата „Невянка и Светослав“, поставена в театър „Османие“ през 1872 и публикувана през 1874.

След завършването на лицея К. Величков се прибира в Пазарджик, където прекарва две години (1874–1876): занимава се с обществена дейност – участва в уреждането на училища, поддържането на читалища и женски дружества, организиране на представления. Съществена е заслугата му за развиване на главното (класното) образование в града: той е назначен за учител по български език, френски език, история и география и заедно с колегите си използва съвременна методика на преподаване. В родния си град Величков се включва и в дейности по подготовката на Априлското въстание, а след избухването на въстанието е арестуван, откаран заедно с още 700 души в Пловдив, а оттам – в Одрин. След 4 месеца в затвора е освободен от европейската комисия, разследваща турските злодеяния.

Края на 1876 и 1877 прекарва в Цариград. Става чиновник (писар) в Екзархията, където по това време е и Методий Кусевич. Двамата очертават на изработената карта на руския картограф Теплов населените с българи земи от Османската империя. По начертанията на тази карта, предадена на тогавашния руски посланик в Цариград – граф Николай Павлович Игнатиев, е създадена Санстефанска България. Като дописник от Цариград и Одрин Величков изпраща текстове на в. „Стара планина“. След избухването на Руско-турската война отплува с австрийски параход за Триест и оттам за Румъния, а през есента преминава Дунав и спира в Свищов, където среща за втори път Вазов, който е чиновник при губернатора Найден Геров.

През февруари 1878 се завръща в Пазарджик. Става член, а след това председател на учредения в града Окръжен административен съвет; избран е за представител в Областното събрание в Пловдив и за секретар на Постоянния комитет на Областното събрание; сътрудничи на в. „Марица“. През 1880 заминава за Париж, за да учи право; в същото време се занимава с литература – чете основно френските поети романтици, както и френски критици.

През август 1881 се завръща в Пловдив; става съредактор (с Иван Вазов) на в. „Народний глас“. Пише стихотворения; издава драмите „Отечество“ и „Винченцо и Анжелина“; по думите на Вазов от това време е и идеята на К. Величков за съставянето на „Българска христоматия“. През 1884 е назначен за директор (министър) на народното просвещение, като такъв съдейства за отпускането на издръжка за театъра. През 1885 заедно с Вазов издават сп. „Зора“. Константин Величков е член на Народната партия. След Сръбско-българската война се премества в София (1886), избран е за член на Народното събрание от Хасковско.

Периода 1886–1894 Стефан Попвасилев определя като време, прекарано „в изгнание“. През юли 1886 Величков заминава за Унгария; живее известно време в Мехадия, прекарва близо три месеца в Будапеща. В края на годината заминава за Италия, установява се във Флоренция и две години учи живопис в Художествената академия; посещава Рим; през 1889 отсяда за известно време в Кастелмаре, за да се възстанови от тежко заболяване, където написва по-голямата част от „Писма от Рим“, няколко стихотворения и преводи предимно от италиански поети. През юни 1889 заминава за Цариград. Скоро Екзархията го назначава за учител в Солунската българска гимназия, където през учебната 1890–1891 година преподава български и френски език. В Солун започва да работи върху история на всеобщата литература; съставя за улеснение на учителите по български език две христоматии. В Цариград написва своите „Цариградски сонети“, продължава да работи върху „Писма от Рим“; започва „В темница“, както и превода на „Ад“ на Данте Алигиери; завършва ръководството „Всеобща история на литературата“; пише стихотворения за деца, малки песни, издадени от Хр. Г. Данов под надслова „Детска гусла“ (Пловдив, 1894). От 1890 сътрудничи на Вазов (който вече се е установил в София) в издаването на сп. „Денница“: тук са поместени първите му „Писма от Рим“, няколко стихотворения и критическата студия за Любен Каравелов. През 1891 помага и на брат си Богдан Величков в редактирането на сп. „Лъча“ (Пазарджик). През 1892 д-р Кръстев кани Величков за сътрудник на сп. „Мисъл“, където помества част от „Цариградски сонети“, разкази, преводи. Публикува също така в списанията „Български преглед“ и „Българска сбирка“, във в. „Прогрес“.

Завръща се в България през 1894, до 1907 се занимава с политическа дейност: председател на бюрото на Народната партия; народен представител в VІІІ ОНС от Пазарджик и Харманли. Венчава се за Парашкева Димитрова (1894). За кратко време е министър на общите сгради и съобщенията, за три години – министър на народното просвещение. Под негово ръководство се правят множество реформи. Основано е Рисувалното училище в София (1896, днес Национална художествена академия); през 1894 е основано първото художническо сдружение (Дружество на художниците в България); Величков участва и в списването на сп. „Изкуство“ – издание на Дружеството. Той има голяма заслуга и за развитието на театъра: увеличава държавната субсидия за трупата „Сълза и смях“ и отпуска държавни стипендии за следване на драматическо изкуство в чужбина. Добронамерен е и към идеята да се открие оперна трупа. Особена е заслугата на Величков за реформирането на образованието: с основен акцент върху преподаването на български език, развитието на писмената реч, методиката на преподаване, извънкласното четене (ученически библиотеки и читални), изнасянето на сказки.

Във времето на усилна политическа дейност той не изоставя и литературните си занимания. През 1895 издава в отделна книга „Писма от Рим“. В периода 1897–1898 е министър на земеделието и търговията. Отказва се от членството си в Народната партия и преминава към Прогресивно-либералната партия на Драган Цанков. След като се оттегля от министерския пост, събира в отделен том своите сонети и ги издава под надслова „Цариградски сонети“ (1899). Главен сътрудник на сп. „Ученическа беседа“ (1899–1902) и директор на сп. „Летописи“ (1899–1904) – в тях помества свои художествени текстове, очерци и преводи. През 1899 издава „В темница“.

От 1902 до началото на 1904 е дипломатически агент в Белград. Принудително е пенсиониран (официално – по здравословни причини) от Народното събрание. С това приключва политическата дейност на Величков и до края на живота си той се занимава само с литература: превежда, публикува свои текстове, сътрудничи на сп. „Художник“, в. „Ден“, сп. „Духовна пробуда“.

Заболява сериозно и през зимата на 1906 заминава на лечение в Мантон, Франция. В средата на април 1907 се връща в София. Разочарован от политическата действителност и от отношението на обществото към него, отпътува за Гренобъл, където умира на 03.11.1907. Тленните му останки му са пренесени в София през пролетта на 1909.

Един от важните въпроси, който критиците засягат, пишейки върху живота и творчеството на Константин Величков, е за приятелството и сътрудничеството му с Иван Вазов. То се основава, от една страна, на общите ценности, в които двамата са възпитавани и които, най-общо, се определят като възрожденски. Оттук – темата за любовта към родината, проблемът за нравственото извисяване на човека, за отговорността му към обществото и пр. Тези теми се откриват преди всичко в лириката на Величков. От друга страна, двамата споделят еднакви естетически възгледи. Като основен пример за сходните им разбирания за литературата критиката посочва „Българска христоматия“ (1884). Навремето тя е оценена съвсем прагматично, като полезна книга, с която ще се улесни работата на учителите и на учениците при изучаване на словесността.

Друг значим и високо оценяван текст на Величков е книгата „Писма от Рим“. Според критиката това е текст, който не може да се определи като описание на видяното и преживяното; фрагментите в него са израз на неговите умения на художник и поет в изграждането на образите. Със своите „Цариградски сонети“ Константин Величков (редом с Вазов) утвърждава сонета като жанр в българската литература, който по-късно намира реализация в творчеството на символистите.

Сериозни са и постиженията му като преводач. Превежда от фр., рус. и ит. ез. творби на редица автори, сред които Юго, Молиер, Расин, Шатобриан, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Петрарка, Данте и мн. др.

Псевд.: Джовани Белтрафио, Един българин от Южна България, А. Коса, П. Минев, А. И., А. М., В. П., К. В., С., С. К.

 

Ивайло Димитров

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова (Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...)

Книги от Константин Величков

ЗаглавиеЖанровеГодина
Добре дошли! : На рус. гости по случай Шипченските празненствапроза ([1902])
Съчинения : Т. 1–[9] / Константин Величков ; С предг. и под ред. на Иван Вазов : [Т. 2]: Тъги и радости : Лир. стихотворениястихотворения ([1911])
Съчинения : Т. 1–[9] / Константин Величков ; С предг. и под ред. на Иван Вазов : Т. 5: Класически писатели : Расин (Аталия). Шекспир – Макбет. Молиер – Мизантроп : [Преводи]драми, комедии, трагедии ([1912])
Съчинения : Т. 1–[9] / Константин Величков ; С предг. и под ред. на Иван Вазов : [Т. 6]: Данте Алигиери : Ад / С илюстр. от Густав Доре ; Прев. Константин Величковпоеми ([1914])
Съчинения : Т. 1–[9] / Константин Величков ; С предг. и под ред. на Иван Вазов : [Т. 7]: Чуждестранни литератури : Нашите учителидрами, поезия, изследвания, проза ([1914])
Съчинения : Т. 1–[9] / Константин Величков ; С предг. и под ред. на Иван Вазов : [Т. 9]: Чуждестранни литератури : Европейски писатели : Френска, италианска, испанска, полска, руска литературипоезия, проза ([1915] )
Невянка и Светослав : Драма в пет действиядрами1874
Отечество : Драма в 5 д. драми1881
Винчензо и Анжелина : Драма в 5 д. драми1882
Всеобща история на литературата : Ч. 1–3.1891
Таласъмът : Разказразкази1893 (1894, 1895 – с подзагл. Очерк из селский живот, 1898, 1929)
Детска гусла : Стихотворения за децастихове за деца1894 (1982)
Писма от Римпътеписи, проза 1895 (1947)
В темница : Спомени от 1876 г. спомени1899 (1900, 1919, 1928, 1931 – В темница и други спомени, 1938, 1939, 1977 – В тъмница)
Цариградски сонетисонети1899 (1938, 1939, 2002)
В решителния момент ; На ханчето ; „Няма Македония“ ; Първата ми среща с Бенковскипроза 1901
Патриарх Евтимий : Живота му, страданията и смъртта в Бачковский манастир „Св. Богородица“биографии1906 (1907)
Крадете да крадем! : Огледало на разни типовепроза 1909
Съчинения : [Т. 1] – / С предг. и под. ред. на Ивана Вазова. – 2. изд. /пътеписи, разкази, спомени1910
Съчинения : Т. 1–[9] / Константин Величков ; С предг. и под ред. на Иван Вазов : Т. 1: Повести, разкази, спомениповести, разкази, спомени1911
Съчинения : Т. 1–[9] / Константин Величков ; С предг. и под ред. на Иван Вазов : Т. 3: Писма от Римпътеписи, проза 1911
Съчинения : Т. 1–[9] / Константин Величков ; С предг. и под ред. на Иван Вазов : Т. 4: В честити минутипоеми в проза1911
Съчинения : Т. 1–[9] / Константин Величков ; С предг. и под ред. на Иван Вазов : Т. 8: Български писателипроза 1914
Титаник : Страшната катастрофа с най-големия параход на света : Истинска история за живота и смърттапътни бележки1922
Пет имена : Бенковски, Волов, Каблешков, Бобеков и Петлешков изследвания1929
Стихотворениястихотворения1931
Избрани съчинения1933
Избрани съчинения : Т. 11938
Избрани съчинения : Св. 1.проза 1938
Христо Ботев, Сава Г. Раковски, Петко Славейков, Ив. Вазов : Лит. разборилитературноисторически изследвания1938
Любен Каравелов : Крит. критически бележки1938
Избрани творби1941
Майка : Стихотворения за децастихове за деца1943
Избрани произведения1955
Тъги и радости : Избрани произведения за деца и юношистихове за деца1957
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 1: Стихотворения, преводи, драмидрами, стихотворения1966
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 2: Прозапроза 1966
Избрани преводи1979
Литературен архив: Т. 1–7 : Т. 7: Константин Величков / Състав. и комент. Величко Вълчев1979
Цариградски сонети : В тъмница ; Писма от Римпътеписи, сонети, спомени1980
Na huslickach vyhravam ... : [Стихотворения за нач. училищна възраст] / Prel [от бълг. на словаш. ез.] Viera Prokesovaстихове за деца1985
Съчинения : В 5 т. : Т. 1: Поезияпоезия1986
Съчинения : В 5 т. : Т. 2: Художествена прозапроза 1986
Съчинения : В 5 т. : Т. 3: Писма от Рим ; Дневникдневници, пътеписи1987
Съчинения : В 5 т. : Т. 4: Литературна история и критикакритически бележки, исторически очерци1987
В параклиса на тъжната муза : Стихотворения1999
Съчинения : В 5 т. : Т. 5: Преводи, публицистика, речи и писма / Подб., ред. Илия Тодоров, Иван Сестримскиписма, речи, публицистика2005
Избрано2014

Книги за Константин Величков

АвторЗаглавиеГодина
Юруков, Д.Константин Величков : [Спомени]1922
Попвасилев, Ст. Т. Константин Величков : Личност и творчество1926
Николов, Е, Цв. МинковИз новата българска лирика : Константин Величков, Стоян Михайловски, Кирил Христов, Пею К. Яворов 1936
Попвасилев, Ст. Т. Константин Величков : Живот и дейност1939 (1947)
Попвасилев, Ст. Т. Константин Величков : Лит.-крит. очерк1960
Колев, Й.Министри на народното просвещение - Константин Величков2000
Брадистилова, М.Народна съдба и творческа участ [на Константин Величков] 2001
Колев, Й.Константин Величков : Реформаторът на бълг. образование2005
сб.Константин Величков и неговото време : Нац. науч. конф., посветена на 150 год. от рождението на Константин Величков, 19–20 май 2005, Пазарджик / Състав. Василка Танкова, Румяна Кацарова2005
Симеонов, Ив. Творчеството на Константин Величков за деца2005
Колев, Й.Тримата големи : Г. Живков, К. Величков, Ив. Д. Шишманов в историята на Министерството на народното просвещение2006
Тонов, А.Константин Величков 2015
Бонева, Н.Непознатият Константин Величков : Константин Величков и италианската литература2017
Димов, Пр.Нестихващ огън : Книга за Константин Величков2017
Тонов, А.Константин Величков : Непубликувани статии и речи2018
Сб.Иван Вазов и Константин Величков - във/отвъд Христоматията / Състав. Бисера Дакова2020

Статии за Константин Величков

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Без автор“Отечество“ : Рец. за драмата в пет действияНаука18813
Шопов, А. ПДневник, далеч от родния край : Необходимостта от изящна българска литература – „Наука“ – Вазов и Величков – „Митрофан“ – „Жертви и отмъщение“Български глас19.03.188219
Без авторВсеобща история на литературата от К. ВеличковБалканска зор18.06.1882653
П. П-в [Пешев, Петър]Българска христоматия или Сборник от избрани образци по всичките родове съчиненияПериодическо списание на българското книжовно дружество в Средец188411
П. П-в [Пешев, Петър]Найда : Селска приказка : [Рецензия]Периодическо списание на българското книжовно дружество в Средец188410
Шишманов, ИванВичензо и Анжелина : Драма в 5 действия : КритикаПериодическо списание на българското книжовно дружество в Средец18848
Без авторХристоматия за горните класове на гимназията : РецензияИскра18932
Без авторСписания : [Лъча – научно, лит. и обществено списание с ред. К. Величков]Литературен алманах за 18941894
Стойков, ВДетска гусла : Стихотворения за деца : [Рецензия]Българска сбирка18949
Без авторТържествона предателството и измяната : Константин ВеличковСвобода17.09.18941481
Без авторИ в туй има урок : [Политическа критика по повод баснята „Вълк и куче“]Свобода22.11.18941534
Без автор[За окръжното по просвещението на К. Величков]Българска сбирка18952
Бенков [Илия Миларов]„Писма от Рим“ : [Рецензия]Периодическо списание на българското книжовно дружество в Средец189652-53
Саввов, Ил. [Бобчев, Илия]Писма от Рим“ : [Рецензия]Българска сбирка18963
Д. Т. С. [Страшимиров, Димитър]„Писма от Рим“ : [Рецензия]Българска сбирка18967
Столетов, К. [Кръстев, Кръстьо]Отворено писмо до г-на Величкова, Министър на Народното просвещениеМисъл18975/6
БАН [Ангелов, Божан Великов]„Цариградски сонети“Съвременен преглед189915
П. Слав [Славейков, Пенчо Петков]„Царигладски сонети“ от К. Величков : РецензияМисъл18994
Цонев, Б. КВеличков. „Цариградски сонети“ : [Рецензия]Български преглед18992
Церов, Ив. ПКонстантин ВеличковЦеров, Ив. П. Христоматия1901
Вазов, Иван„Ад“ от Данте Алигиери : [Рецензия] / Прев. К. Величков Духовна пробуда19068
Христов, КирилДантевия „Ад“ на българскиНово общество190611
Йонков-Владикин, Н. [Владикин, Никола Йонков]„Ад“ и К. Величков : Обещана критикаСвободно слово30.12.1906246
Ганев, Сп.К. Величков като литературен критикБългарска сбирка190710
Златаров, А. АталияТрагедия от Расин : Рецензия / Прев. К. ВеличковДуховна пробуда190720
Йорданов, ВЛитературни бележки : К. ВеличковСлавянски глас19076
Без авторКонстантин ВеличковГражданин1907172
Николов, М. Константин ВеличковХристиянска мисъл19074
Без авторПоследните минути за Константин ВеличковБългария190811
Станев, Н.К. Величков като министър на просвещениетоУчилищен преглед19081
Т. П. ЦКонстантин ВеличковЦърковен вестник19099
Гечев, А.Литературната дейност на К. ВеличковДемократически преглед19108
Без авторСъчиненията на К. ВеличковРеч1910992
Д-р Д. Г. Величковите „Писма от Рим“ : РецензияДен19112624
Младенив, Сл„Пълно събрание на сучиненията на Константин Величков“Учителски вестник191320
Атанасов, НиколаПесен на тъгата : [За поезията на К. Величков]Атанасов, Н. Силуети на български писатели1916
Без авторКонстантин ВеличковБудилник19174
Друмев, Ив. Константин ВеличковИлюстрация Светлина19186
Митов, АнтонК. Величков и Рисувалното училищеСъвременник19212
Митов, АнтонК. Величков и Рисувалното училищеСъвременник19212
Попвасилев, СтефанКонстантин Величков като литературен критикУчилищен преглед19211, 2, 3
Пенев, БоянБългарските преводи на „Кримски сонети“Годишник на Софийския университет19262
Арнаудов, МихаилКонстантин Величков : Наколко думи за човека и поетаБългарска мисъл192710
А. В. Константин Величков и МакедонияМакедония1927207
Иванов, ВичоКонстантин Величков : Културно-обществена дейностНива192811
Величков, Ат.Лириката на Константин ВеличковБългарска реч19296
Попвасилев, СтефанКонстантин ВеличковБългарски писатели19294
Бабев, ДимитърГьоте у насУчилищно дело193119
Бадев, ЙорданКонстантин ВеличковЗора19324034
Лазаров, ИвВ памет на Константин ВеличковУчилищен преглед19329-10
Милетич-Букурещлиева, МарияКонстантин Величков и ИталияИтало-българско списание19324
Никитов, НиколаСъвременната ни детска литератураНива193224
С. Ц.По случай 25 години от смъртта на К. ВеличковЛетопис19321
Ралчев, Милко. Константин Величков : 1855-1907-1932.Листопад19327-8
Вазов, ИванВъзпоменателни бележки за Константин Величков : По случай 25 год. от смъртта муЧиталище19331-2
Райнов, НиколайЕдин от последнитеСветлоструй19335
Без авторКонстантин Величков : [Лит. критика]Младежки червен кръст19336
Спиров. Г. Константин ВеличковДъга05.01.19331
Генов, КръстьоЗаветът на ВеличковЛъча (Пазарджик)1934444
Радославов, ИванВ тъмницата : Разказ : [Рецензия]Завети19359
Минков, ЦветанКонстантин Величков (1855-1907) : [Анализ на драмите]Българска литература : Насоки и теми : Т. 2.1936
Павлов, Ан. Ив. К. Величков като художникИскра19362
Без автор30 години от смъртта на Константин ВеличковДобруджански глас1937310
Велчев, Велчо Т. Сега откриват ВеличковаМир193711217
Горянски, ПетърКонстантин ВеличковНова камбана1937467
Без авторДелото на големия български просветителЦърковен вестник193743-44
Димов, В. Константин Величков и изобразителното изкуствоСлавянска беседа19375
Иванов, ВичоКонстантин Величков като писател и общественикБългарска мисъл19371
Попвасилев, СтефанКонстантин ВеличковУчилищен преглед19379
Митов, СтефанХудожник в животаЛитeратурен глас 24.11.1937369
Пенев, ПенчоИв. Вазов и К. ВеличковЛитeратурен глас 24.11.1937369
Попвасилев, СтефанКритикът К. ВасилевЛитeратурен глас 24.11.1937369
Стоянов, М.Тридесет години от смъртта на Константин ВеличковЛитeратурен глас 24.11.1937369
Въгленов, М. К. Величков в ГренобълРодина19382
Динеков, ПетърК. Величков като културна личностПросвета19384
В. М. Константин Величков Вечерна бургаска поща19383077
Кръстев, Кр.Лириката на К. ВеличковБратско слово19389-10
Попвасилев, Стефан„В Тъмница“Родна реч19382
Маджаров, Д. Хр. Дружбата между Ив. Вазов и К. ВеличковБългарска реч19396
Минков, Цветан„Далеч“ : [Разбор]Николов, Е., Цв. Минков. Из българската поезия : Ч. 2.1939
Стоичкова, ЛилияКонстантин Величков и детето : Лит. студияВестник за жената1939777
Далчев, НиколайБългарски песни за Италия на италиански език : [Рец.] за антология, съставена от Гуидо ГрацияДнес194012
Добрев, Д. Образът на българската земяСветлоструй19402
Маджаров, М. Ив. К. Величков в политическо емигрантствоРодина19403
Малинов, Т. Нравсвеният образ на ВеличковаИскра19401
Николов, МалчоЛитературното дело на К. ВеличковБългарска реч19404-5, 6
Христодоров, ДимитърОбразът на родината в поезията на К. ВеличковБългарски воин19406
Дончев, НиколайВъзхвала на ИталияИталия19417
Маджаров, М.Ив. Вазов и Величков като политициЗлаторог19411
Митов, ДимитърКонстантин ВеличковПрослава19413
Сестримски, ИванЕдин завет на Константин ВеличковЛъча (Пазарджик)25.10.1941777
Сестримски, ИванОраторът Константин ВеличковЛъча (Пазарджик)25.10.1941786
Савова, Н. „В тъмница“ : „В Пловдив“ : [Разбор]Българска реч19424-5
Тодоров, Петко. Ю. За отношението на славяните към българската литература : [Отзиви за Величков от Владислав Шан – чешки преводач]Тодоров, П. Ю. Славяните и българската литература1942
Росен, ПеткоСлавослов на беезсмъртиетоСлово15.01.19425850
Ковачев, МихаилХудожественият творец и религиятаСлово09.11.19426094
Бабев, ДимитърКонстантин ВеличковУтро194310273
Бабев, ДимитърРим в нашата литератураУтро22.07.194310181
Минев, ДимоПолитическите идеи на К. Величков през 1881 г. според едно негово писмо. Известия на Българското историческо дружество1945Т. 21
Минков, ЦветанКонстантин ВеличковМинков, Цв. Очерки по българска литература1946
Чолаков, Р. „Славянските песни“ на Константин ВеличковИзгрев1946654
Стефанов, Димитър М. и др. Константин ВеличковСтефанов, Д. М., Т. Цв. Кръстев. Литературни разбори1946 Ч. 2
Кръстев, Т. Цв. Мотиви в К. Величковата лирикаКръстев, Т. Цв. Развити теми1947
Цонев, Йордан и др. Константин ВеличковЦонев, Й., Ив. Сестримски. Класици на българската художествена литература1952
Визирев, Ст. Константин ВеличковДуховна култура19559
Без авторКонстантин Величков и нашият театър. : по случай 100-год. от неговото рождениеТеатър19554
Сестримски, ИванОбщественик, културен труженик и писател : [100 г. от рождението на К. Величков]Литeратурен фронт24.03.195512
Вълчев, ВеличкоЕдно закъсняло издание : [Рец. за „Избрани произведения“]Литeратурен фронт19.01.19563
Арнаудов, МихаилПоезията на Константин ВеличковДуховна култура195711-12
Гечев, М. М. Просветното дело на Константин ВеличковНародна просвета195712
Русков, Й. Нужна е трибунаНародна култура11.195744
Янков, Николай„Детска гусла“ на Константин ВеличковЛитeратурен фронт21.11.195747
Величкова, ОКонстантин ВеличковНародна култура23.11.195744
Бенев, ИванОтносно просветното дело на К. ВелочковНародна просвета19585
Богданов, ИванИзвор, който не пресъхваКартинна галерив19582
Веселинов, ГеоргиПатриот, поет и бащаВеселинов, Г. Литературни очерци и портрети1959
Попвасилев, СтефанКонстантин Величков : [За езика и стила му]Попвасилев, Ст. Строители на родната реч.1959
Янков, НиколайЕдин от първите : [За детското му творчество]Янков, Н. Книги, автори и време1961
Попиванов, ИванПоезията на Константин ВеличковРодна реч19627
Мокрев, СтефанНови данни за смъртта на Константин ВеличковНародна култура196746
Захариев, В.К. Величков и българското изобразително изкуствоНародна култура12.08.196732
Попвасилев, СтефанКонстантин Величков – обществено-политечески и културен деятелСептември19681
Попиванов, ИванПатриотични мотиви в поезията на Константин ВеличковПопиванов, Ив. Светоглед, идейност, творчество1970
Иванов, ВичоКонстантин ВеличковИванов, В. С мисъл и порив1972
Ковачевски, ХристоФеноменът Константин Величков : [По случай 120 г. от рождението му]Народна култура06.09.197536
Стефанов, ВасилКонстантин Величков – художник : Малко известна страна на творческото му неспокойствиеОтечествен фронт28.10.19759562
Антонов, АлександърКонстантин Величков и неговата мемоарна книга „В тъмница“Тракия19761
Борисов, ЛюбенКонстантин ВеличковРодна реч19761
Ганчева, Ю. СПисателят Константин Величков и неговата мемоарна повест „В тъмница“Сборник трудове на младите научни работници и студенти по физика, химия, биология, математика в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"19764
Матеева, НевенаДетска гусла“ на Константин ВеличковДеца, изкуство, книги19761
Тонов, АнгелВъпроси около публичното наследство на К. ВеличковТрудове на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Филологически факултет1976T. 14
Попвасилев, СтефанДружбата между Константин Величков и Иван ВазовЛитeратурен фронт22.07.197630
Матеева, НевенаВ борба със страданията на изгнаниетоЛитeратурна мисъл19787
Велчев, ПетърКонстантин Величков – Дон КихотВелчев, П. Поглед върху поезията1979
Маринов, ГеоргиДневникът на Константин ВеличковТракия19804
Свинтила, ВладимирПаметник на културното самосъзнание на българина : За характера на един мемоар – „В тъмница“ на Константин Величков Литература и история19806
Попов, ЖечкоХудожник по душа : К. Величков като художникЛитeратурен фронт06.11.198045
Христов, МихаилКонстантин Величков в ГренобълЛитeратурен фронт15.10.198142
Димитрова, КрасиКонстантин Величков – общественик и писателРодна реч19829
Сестримски, ИванКонстантин ВеличковСестримски, Ив. Български мотиви1982
Тихова, НадеждаВазов и Величков – строители на българския театърЛитeратурен фронт28.01.19824
Тодоров, АнгелТрима поети – преводачиМайстори на превода1984
Върбанов, РуменСпомен от Флоренция : Неизвестни графики на Константин ВеличковОтечествен фронт24.01.198411796
Бонева, НадеждаНаблюдения върху поетиката на „Затворите ми“ от Силвио Палико и „В тъмница“ от Константин ВеличковГодишник на Висшия педагогически институт Константин Преславски. Филологически факултет1985T. 9A
Авджиев, ЖельоКонстантин Величков „В тъмница“Авджиев, Ж. Българската литература след Освобождението1985Ч. 2
Витанова, ЕлидаИван Вазов и Константин Величков – едно литературно сътрудничествоРодна реч19856
Тодоров, ИлияЛичността и делото на Константин Величков : По случай 130 г. от рождението муЛитeратурна мисъл19854
Янков, НиколайКонстантин ВеличковЯнков, Н. Детето и книгата1985
Велчев, Велчо П. и др. Константин Величков и ДантеНаука и общество : Сборник в памет на акад. Е. Георгиев.1986
Сестримски, ИванКонстантин Величков – журналист и публицистБългарски журналист19869
Матеева, НевенаКонстантин Величков [и публицистиката му] в редакцията на вестник „Народний глас“ [1879-1885]Литeратурна мисъл198610
Тодоров, ИлияНеизвестна статия на Константин Величков в италианското списание „Vita nuova“ [„Нов живот“]Език и литертура19862
Гергова, АниКонстантин Величков – на следосвобожденския културен хребетПроблеми на културата19875
Енева, ДонкаОраторът Константин ВеличковИзвестия на Дружеството на филолозите българисти1987Т. 2. ; N 1
Радев, РадославВ търсене на темата. : „Тема“ на К. Величков и „Под яворовото дърво“ на Миха;аки ГеоргиевЕзик и литература19873
Бонева, НадеждаИдейно-художествени и жанрови особености на „Писма от Рим“ от Константин ВеличковВтори международен конгрес по българистика : Доклади1988Т. 12
Бъклова, Катя„Гледай, само гледай!...“ : [За „Писма от Рим“]Бъклова, К. Майстори на българския пътепис1989
Динова-Русева, ВераКонстантин Величков - художник и изкуствоведСписание на Българската академия на науките19921
Тончев, Петър"Обичам те, обичам те, родино мила!" : 85 г. от смъртта на К. ВеличковАБС22.04.199215
Сестримски, ИванКонстантин Величков в СолунЕзик и литература19935-6
Сестримски, ИванМалко познати преводи на Константин ВеличковЧиталище199310-12
Сестримски, ИванКонстантин Величков в ПарижДемоктратически преглед19945-6
Коларов, СтефанУчителят от Солун и дипломатът от Белград Константин Величков възпя останалите под робство братяМакедония06.09.199435
Брадистилова, Маргарита Един от първостроителите : [140 г. от рождението на писателя К. Величков]Летописи19957-8
Златарев, ИванПървото му слово : 140 г. от рождението на К. ВеличковЧиталище19953
Иванов, Славчо ЦанковМотивът за нирвана у Величков и ЯворовРодна реч19951
Сивриев, Сава"Българска христоматия" на Иван Вазов и Константин Величков и представата за tесhnе в литературната ситуация след Възраждането"Литeратурна мисъл22.02.19954
Анчев, Анчо"Бъдещето на България е в наши ръце" : 140 г. от рождението на К. ВеличковАз Буки24.05.199520
Сестримски, ИванБиография на "Писма от Рим" : 140 г. от рождението на К. ВеличковБългарски писател10.10.199541
Стефанов, ВасилРимските писма на Константин ВеличковБългарски писател04.06.199623
Сестримски, ИванПоследните дни на Константин Величков : 90 г. от смъртта муЧиталище199711-12
Дончева, РумянаИдеално честен гражданин, беззаветно любящ България : 90 г. от смъртта на К. ВеличковВек 2107.03.19977
Брадистилова, МаргаритаБезмонетният принц [писателят Константин Величков]Родна реч19985
Кибритова, ИванкаАз вярвам в звездата на българския народ : [К. Величков]Български писател19.01.19993
Колев, ЙорданБалкапан - просвещенското кръщение на Константин ВеличковПедагогика20003
Колев, ЙорданВ защита на Константин Величков [като Министър на народното просвещение]Педагогика20007
Маринов, ГеоргиКонстантин Величков (1855-1907)Марица20001
Цеков, ХристоСветла диря : 145 г. от рождението на К. ВеличковЧиталище20003-4
Колев, ЙорданМинистър Константин Величков - мислител и реформаторПедагогика20049
Симеонов, ИванТворчеството на Константин Величков за най-малкитеПредучилищно възпитание20048
Без авторПредучилищно възпитаниеПредучилищно възпитание200510
Колев, ЙорданКонстантин Величков - творец и държавник (1855-1907) : 150 г. от рождението муСписание на Българската академия на науките20051
Мевсим, Хюсеин"Емблема радостна на борба свята...". : [Литературният образ на църквата "Свети Стефан" в Истанбул в творчеството на К. Величков, Ив. Вазов и Е. Марс]Литeратурни балкани20054
Симеонов, ИванВъзрожденски дух и европейска култура : 150 г. от рождението на К. ВеличковЧиталище20053-4
Величкова, ЦветанаМинистърът-реформатор : 150 г. от рождението на К. ВеличковАз Буки06.04.200514
Спасов, Румен150 години [от рождението на] Константин ВеличковАз Буки19.10.200542
Димов, ПродрумУмеем ли да скъпим нашите национални светини? : 150 г. от рождението на К. ВеличковПламък20063-4
Колев, ЙорданПазарджишкият учител Константин Величков : [По повод 150 г. от рождението на възрожденеца, отбелязани през 2005 г.]Начално образование20063
Петров, ЗдравкоБългарският поет и моретоВезни20061
Димов, ПродрумПисателят е нежелан в Гренобъл : 100 г. от смъртта на К. ВеличковСловото днес15.11.200734
Цанов, СтрашимирЧовекът и историята в [мемоарната книга] "В темница" на Константин ВеличковЛюбословие или периодическо списание20088
Кибритова, Иванка. "Писма от Рим" на Константин Величков - шедьовър в българската есеистика : 115 г. от издаването на книгатаГодишник на Регионален исторически музей – Пазарджик2010Т. 1
Танкова, Василка АтанасоваКонстантин Величков и Съединението - един герой, две историиМитове и истории в България2010
Танкова, ВасилкаКонстантин Величков и Съединението - един герой, две историиГодишник на Регионален исторически музей - Пловдив2010Т. VII
Кибритова, Иванка"Всеобща история на литературата" на Константин Величков - принос в българското книжовно наследство : 120 г. от издаването на книгатаГодишник на Регионален исторически музей – Пазарджик2011Т. 2
Кибритова, ИванкаКонстантин Величков в Париж (1880-1881)Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик2012Т. 3
Кибритова, Иванка. "Рай, озарен от светлина и блясък..." Константин Величков на лечение в МантонГодишник на Регионален исторически музей – Пазарджик2013Т. 4
Колев, ЙорданПедагогическият реформатор Константин ВеличковГодишник Педагогическата наука - теория и практика2015Т. 3
Джевецка, ЕвелинаВ сянката на кръста. За постсекуларната мисъл в изследванията върху модерната литература : [Анализ на разказа "Юда" от К. Величков и драмата "Съдний ден" на Ив. Грозев]Български филосифски преглед20166
Клисурски, Димитър160 години от рождението на Константин ВеличковСписание на Българската академия на науките20161
Огойска, МарияВ търсене на един "отхвърлен" превод на Константин Величков от 1907 г.Следва201634
Генадиев, ПавелКонстантин Величков, Ал. Балабанов, Симеон Радев и участието им в създаването, редактирането и издаването на сп. "Художник" (1905-1909 г.)Международен семинар "Културното наследство като основа на международен диалог. Стратегии за опазване в Русия и България"2017
Ангелов, Ангел ВалентиновКонстантин Величков : ориентализъм и културна чувствителностАнти/Модерност : образи на екзотичното и на земния рай в Европа през ХІХ век2017
Велчев, ПетърКонстантин Величков и Иван ВазовПонеделник20185-6
Георгиева, ОгнянаПрофесионално образованиеПрофесионално образование20195