Кръстьо Куюмджиев

Кръстьо Куюмджиев; Държател: bglitcritics.org
Кратка информация
Име Кръстьо Тодоров Куюмджиев
Роден
гр. Свищов
Починал
гр. София
Жанровекритически бележки, портрети, рецензии, литературноисторически изследвания, критически есета
ИзданияЛитературна мисъл, Септември/ Летописи, Литературен фронт/форум, Народна младеж

Куюмджиев, Кръстьо Тодоров (Свищов, 27.09.1933 – София, 22.05.1988). Завършва гимназия в родния си град (1952) и руска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1957). Редактор в Сценарната комисия при Студия за игрални филми (1958–1960) и в сп. „Септември“ (1960). Научен сътрудник (1960), старши научен сътрудник II степен (1974), старши научен сътрудник I степен (1982) в Института за литература при БАН. През 1972 защитава кандидатска дисертация на тема „Кирил Христов. Личност и дело“, а през 1987 – докторска дисертация на тема „Димитър Димов“.

Литературен критик и историк, представител на т.нар. артистична (импресионистична) критика, утвърдила се през първата половина на 60-те години в остра полемика с привържениците на критическия социологизъм и позитивизъм. Още ранните публикации на Кръстьо Куюмджиев във в. „Литературен фронт“ и „Народна младеж“, в сп. „Септември“ правят впечатление с категоричността на съжденията, с остротата на естетическия усет и с изискания си стил. Те призовават към емоционално съпреживяване на литературната творба, издигат личността на критика в противовес на имперсонализма, сковаващ творческата ѝ субективност и активност, демонстрират артистично въображение и раздвижен, богат на културни асоциации изказ.

Предпочитаните от Кръстьо Куюмджиев жанрове са рецензията, критическото есе, литературният портрет. Блестящ полемист и скрупульозен стилист, той иронизира догматизма и войнстващата посредственост, ревностно бранейки заклеймени от официалната критика ценности (поезията на Константин Павлов), но проявява нетърпимост към сциентизма в критиката (вж. полемиката по повод „Диви разкази“ на Н. Хайтов в сп. „Литература мисъл“, 1974). Активно участва в преоценката на националното литературно наследство със статии за Н. Лилиев, Хр. Смирненски, Н. Ракитин. Проникновени са монографичните му изследвания за Кирил Христов, към чиято лирика Кръстьо Куюмджиев изпитва траен, дълбок интерес.

Стремежът да открои непреходното в текущата литературна практика и общозначимото в търсенията на една или друга творческа индивидуалност се проявява в портретите на съвременните автори – В. Петров, Б. Райнов, Ив. Петров, Й. Радичков, Л. Левчев, П. Караангов (сб. „Силуети“). Във всички случаи Кръстьо Куюмджиев наблюдава явленията по-скоро като критик, отколкото като литературен историк. Най-значителното дело на Куюмджиев е монографията „Димитър Димов“. Тя увенчава дългогодишните му проучвания върху живота и творчеството на писателя и съчетава литературоведския анализ с данни и подходи на обществено-политическата история, икономиката, социологията, психологията. Основно изследването е фокусирано върху романовите му творби на писателя – замисъл, история на написването, идейно-художествено своеобразие, рецепцията им в България и в чужбина.

Кръстьо Куюмджиев е редактор на „Съчинения“ (т. 1–3. 1966–1967) на К. Христов, „Избрани стихотворения“ (1968) на К. Христов, „Гори тилилейски“ (1970) на Елин Пелин, „Стихотворения“ (1971) на Н. Ракитин, „Съчинения“ (1974) на Д. Димов, „Събрани съчинения“ (1977) на П. К. Яворов.

 

Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

Библиографията е изготвена от Нелма Вълчева (Книги от... и Книги за...) 

и Северина Георгиева (Статии за...)

Аудиоархив


Кръстьо Тодоров Куюмджиев (11.02.1982 г.)

В предаване за „Веда Словена“ определя поезията в сборника като „стихийна и дива“, разкриваща „могъщи характери и страсти“.

Файл: Куюмджиев за сборника „Веда Словена“.mp3 (1,95 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Кръстьо Куюмджиев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Профили в черно и бяло : Лит.-крит. очерци1966
Кирил Христов : Лит.-крит. очерк. 1967
Критически делници. 1972
Певец на своя живот : Книга за Кирил Христов. 1974 (1980)
Силуети : Лит.-крит. очерци. 1976
Критика и литературен живот : Очерци1977 (1980)
Историята като жива памет статии1979
Развитие на разказа и повестта. 1944–1956 : Изследване / Съавт. Е. Константинова1979
Очерци по история на българската литература след Девети септември 1944 : Т. 2 / Съавт. Е. Константинова. 1980
Избрани страници : [Лит.-крит. очерци]. 1983
Разтворена книга. Тенденции в развитието на разказа и повестта след 9 септември 1944 : Изследване.1983
Словото – творец : Лит.-крит. очерци.1985 (1989)
Димитър Димов : Монография. 1987
Ела Боже, да ядем : Готварските рецепти на един естет. 1992
Събрани съчинения :Т. 1.2002

Книги за Кръстьо Куюмджиев

АвторЗаглавиеГодина
Тодорова, Мариана НиноваКръстьо Куюмджиев в българската литература2003
Анчев, ПанкоКритикът като мислител. Непрочетеният Кръстьо Куюмджиев 2018

Статии за Кръстьо Куюмджиев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Без авторС поглед напред Работническо дело20.12.1959354
Наимович, МаксимВинаги съм обичал този поет Пламък19626
Данчев, ПенчоКритически талант и критически принципи Септември19635
Динеков, ПетърБез монополизъм в литературната критика Септември19656
Добрев, ЧавдарЗа правата на новаторството и традициятаМладеж19654
Каролев, СтоянКритически размишления за критиката : [Възгледите на З. Петров, Кр. Куюмджиев и Т. Жечев]Септември19659
Манов, ЕмилНякои приключения на филигранното съпреживяване в критиката Септември19657
Николов, М.Отговорности и възможности на критиката Септември19654
Стоянов, Л. МитотворчествоСептември196510
Жечев, ТончоКритическо превъоръжаване и една кратка история Септември19661
Игов, СветлозарКритика в черно и бяло : [Рец. за „Профили в черно и бяло“]Септември196611
Свиленов, Атанас„Профили в черно и бяло“ : [Рецензия]Пулс13.12.196625
Славов, АтанасАвторът и книгата : [Рец. за „Профили в черно и бяло“]Народна култура196724
Георгиев, ЛюбенПрава критика : [Рец. за „Профили в черно и бяло“]Народна култура17.06.196724
Славов, ИванСъвременност и митология : [Рец. за] „Кирил Христов“Пламък19685
Без авторКнига за една творческа съдба : [Рец. за] „Кирил Христов“Народна култура29.06.196826
Петканова, ДонкаПо повод на някои мнения за старобългарската литература : [Рец. за „Старобългарски страници“]Литературна мисъл19695
Динеков, ПетърСтаробългарската литература - наша гордост и тревога : [Рец. за „Старобългарски страници“]Литературна мисъл19701
Марков, ГеоргиЛенин и въпросите на литературното наследство (методологически принципи)Септември19704
Хаджикосев, СимеонКръстьо Куюмджиев и артистичната критикаХаджикосев, С. Поезия, проза, критика1971
Добрев, ЧавдарКритически карнавал или в гонитба за литературни “призраци” : [По повод на една статия на Кр. Куюмджиев за И. Петров]Народна младеж30.01.197125
Василев, Йордан„Критически делници“ : [Рецензия ]Литературна мисъл19731
Прохаскова, Емилия Празници и делници : [Рец. за „Критически делници“]Септември19734
Велчев, Петър С остро и неспокойно перо : [Рец. за „Критически делници“]Литературен фронт02.08.197331
Гюрова, СветлаОт фактите към идеята : [Рец. за] „Певец на своя живот“Септември197412
Стефанов, ХристоС любов и безпристрастност : [Рец. за „Певец на своя живот“]Пулс19.11.197424
Молхов, ЯкоБележки за три критически книги Пламък197511
Свиленов, АтанасПостигната цел : [Рец. за „Певец на своя живот“]Литературен фронт22.05.197521
Хаджикосев, СимеонПроблемът за героя - проблем за критиката : [По повод статията на Кр. Куюмджиев “Проблемът за героя в съвременните повести и разкази”]Литературен фронт08.197532, 33
Стефанов, Христо„Силуети“ : [Рецензия] Литературна мисъл19766
Свинтила, Владимир Критика с полемична страст : [Рец. за „Силуети“]Пулс11.05.197610
Свиленов, АтанасТалант - това значи, да си интересен... : [Рец. за „Силуети“]Литературен фронт04.08.19774
Красински, СлавчоТалантът е основа на всичко Народна младеж19.11.1977274
Еленков, Константин По-нататък от очевидното... : [Рец. за „Критика и литературен живот“]Литературен фронт22.12.197751
Тодорова, Мариана„Критика и литературен живот“ : [Рецензия]Литературна мисъл19788
Свиленов, АтанасТалант - това значи да си интересенСвиленов, Ат. Съвременници : [Очерци]1978
Стефанов, ХристоВ талвега на литературния процес : [Рец. за „Критика и литературен живот“]Работническо дело18.08.1978226
Цанков, Георги„Историята като жива памет“ : [Рецензия]Литературна мисъл19803
Захариев, Луко Не пепелта, а огънят... : [Рец. за] „Историята като жива памет“Пулс19.08.198034
Стефанова, НевенаОтново за “Веда Словена” : [По повод статията му “Една народна песен и един въпрос” в Литературен фронт, N 10 1981]АБВ12.05.198119
Йорданов, АлександърАртистичност и проникновеност : Кръстьо Куюмджиев на 50 г. Септември19839
Манов, ЕмилНякои приключения на филигранното преживяване на критикатаМанов, Е. Литература, критика, публицистика : [Сб. статии и есета]1983
Марков, ГеоргиЕлка Константинова - Кръстьо Куюмджиев - резултатът на едно творческо съдружествоМарков, Г. Студии за българската критика1983
Молхов, ЯкоТри монографииМолхов, Я. Автографи1983
Свиленов, АтанасНеканоничният... Пламък198310
Каранфилов, ЕфремСкептичният ентусиаст Литературен фронт17.11.198346
Хаджикосев, СимеонКръстьо Куюмджиев и “артистичната критика”Хаджикосев, С. Критически прицели1985
Василев, МихаилЗа езика ни свещен : [Рец. за] „Словото творец"Отечествен фронт16.12.198512287
Балабанов, ИванВкус, който респектира : [Рец. за] „Словото творец"Пулс17.12.198551
Андонова, ЗояМногообразието на едно критическо дело : [Рец. за] „Словото творец"Септември19866
Свиленов, Атанас Необходимите критически съмнения : [Рец. за] „Словото творец"Литературен фронт13.02.19867
Каменов, Йордан„Словото творец" : [Рецензия]Литературна мисъл19873
Стефанов, ХристоСилуетът на критикаСтефанов, Хр. Заложници на времето1987
Монова, ИлианаГрадивната сила на словото : [Рец. за] „Словото творец"Език и литература19871
Григорова, ЛюдмилаВдъхновено перо : [Рец. за] „Димитър Димов“Литературен фронт09.07.198728
Василев, МихаилНа висотата на писателя : [Рец. за] „Димитър Димов“Отечествен фронт10.08.198712718
Христова, ТатянаЗа Димитър Димов от философията до литературния анализ : [Рец. за „Димитър Димов“]Пламък19882
Ничев, БоянПроникновена книга за големия ни романист : [Рец. за] „Димитър Димов“Септември19882
Беляева, СабинаКнига за Димитър Димов : [Рецензия]Литературна мисъл19885
Жечев, ТончоПрощалноЛитературен фронт02.06.198823
Димитров, ЛюбомирБолката с име красота София19895
Жечев, ТончоЗа последния незавършен труд на Кръстьо Куюмджиев : [“Кант и Достоевски”]Септември19892
Василев, ЙорданКритическите делници на Кръстьо КуюмджиевВасилев, Й. Мнения : Бълг. критици, публицисти и есеисти1989
Без авторПроф. д-р Кръстьо КуюмджиевЛитературна история198918
Сугарев, Едвин Очовечаването на критическия език : [Рец. за] „Словото творец"АБВ15.08.198933
Андонова, ЗояЕдинство и многообразиеАндонова, З. Откраднати мигове : [Очерци и есета]1990
Илиев, СтоянМаестрото : По случай пет г. от смъртта на [критика и литературоведа] Кр. КуюмджиевЛетописи19935-6
Константинова, ЕлкаСъдбата на литературния критик : По случай 60-ата год. на Кр. КуюмджиевВек 2106.10.199340
Петров, ЗдравкоКритикът, който търсеше чистия блясък на истината [Кръстьо Куюмджиев]Дума13.12.1993291
Жечев, ТончоЖивотът вред кипи...Летописи19941-2
Анчев, ПанкоКръстьо Куюмджиев : Поет и философ в критиката Словото днес 17.02.20056
Константинова, ЕлкаКритик, изследовател, художник : 75 г. от рождението на Кр. КуюмджиевИзвестия на Националния литературен музей2008Т. 5
Даскалов, НиколайПамет за Кръстьо Куюмджиев : 80 г. от рождението и 25 г. от смъртта на критикаСвета гора201212
Чернокожев, ВихренГурме-естетиката на Кръстьо Куюмджиев - алтернатива на соцреалистичния критически канон : Юбилейна научна конференция "Полюси на критическата съдба (трета част)"Български език и литература20141
Трайкова, ЕлкаПолемики и полемичен стил на Кръстьо Куюмджиев : Юбилейна научна конференция "Полюси на критическата съдба (трета част)"Български език и литература20141