Любен Дилов

Любен Дилов; Държател: http://webstage.bg
Кратка информация
Име Любен Дилов Иванов
Познат катоЛюбен Дилов
Роден
гр. Червен бряг
Починал
гр. София
Жанровеновели, повести, приказки, разкази, романи, хуморески
ИзданияКартинна галерия, Септември/ Летописи, Слънчоглед, Народна младеж, Септемврийче

Дилов Иванов, Любен  (Червен бряг, 25.12.1927 – София, 10.06.2008). Начално образование получава в София. През 1939–1945 живее със семейството си в Германия. Завършва гимназия в Луковит (1947) и българска филология в Софийския университет (1954). Работи като референт в Съюза на българските писатели (1953–1957). Редактор в литературната притурка на в. „Септемврийче“ – „Родни простори“ (1962), в сп. „Септември“ (1962–1975), сп. „Картинна галерия“ (1975–1982).

Като ученик печата разказчета в детския в. „Слънчоглед“ (1937). От 1951 сътрудничи с репортажи, очерци и статии на актуални теми във в. „Народна младеж“.

Разработката на сюжети от съвременната действителност в ранното му творчество се отклонява от художествените и идеологическите щампи на социалистическия реализъм – при обрисовката на персонажите вземат превес индивидуално-човешките характеристики, събитийността е стимул за деликатно нюансирани психологически състояния. Л. Дилов изследва личността на интелигента (най-често журналист или писател). Ситуациите на вътрешен смут и несигурност оголват нравствената недостатъчност на съвременния човек, но сигнализират и за определени неблагополучия в обществото, с което предизвикват неодобрението на някои критици – блюстители на комунистическата идейност. В търсене на поле за по-свободна изява на творческите си възгледи Дилов се насочва към художествената фантастика, привлечен от относителната ѝ необвързаност с идеологическата конюнктура.

Въпреки повишената художествена условност, образът на света запазва своите  реалистично-предметни очертания. Взаимодействието на „реалистичното“ с фантастиката се осъществява чрез разнообразни гротесково-игрови импровизации, засягащи проблематиката, персонажите, жанровата конструкция и др. Ролевото превъплъщение на героя като похват, най-отчетлив в романите „Парадоксът на огледалото“ и „Жестокият експеримент“, е задействан и в нефантастичната проза на Дилов („Почивката на Боян Дарев“, „Тръстиките“, „Очерк за самия себе си“). Ето защо може да се смята, че фантастичните му творби доразвиват общата водеща идея за многозначния, променящ се човек, за неутолимия му копнеж към познание и себепознание. Това предопределя и проблемите, над които размишлява Дилов: за породените от научно-техническата революция социални и светогледно-психически промени, за съотношенията жива – мъртва природа; човешки мозък – изкуствен интелект („Пътят на Икар“), за способността на „земния“ човек да преодолее еднозначната си детерминираност от екологичната среда и от исторически формираните културни конвенции и да поеме определени отговорности при излизането си в Космоса („Тежестта на скафандъра“). Връзката човек – Космос Дилов осветлява в многообразието на нейните социологически, светогледно-психологически, антропологични и др. аспекти. Израз на авторовия универсален, интегриращ подход е и пародийното преосмисляне на определени митологични и литературни реминисценции. Богатият си интелектуален опит Дилов споделя във „Впечатления от една планета. Записки на фантаста“, обединяващи негови размисли от различни години и по различни въпроси: за съотношението индивид – власт, наука – художествено творчество, за социалната употреба на езика, за гражданските позиции на творческата личност и др. Дилов е автор на фантастични произведения за деца и юноши, сред които най-значителен е романът в две части „Звездните приключения на Нуми и Ники“ и „До райската планета и назад“.

Член е на Световната асоциация на професионалистите-фантасти (World - SF). Учредител на наградата за българска фантастична литература Гравитон (1991). Носител на наградата на ЦК на ДКМС (1963) за книгата „Почивката на Боян Дарев“; на Международна награда за фантастика, присъждана от Министерството на културата на Полша (1973); на специална награда за литература Еврокон (1976), за „Пътят на Икар“, присъждана от Европейската асоциация на приятелите на фантастиката, която го утвърждават като един от изтъкнатите европейски писатели фантасти. Носител на чешкия почетен медал Карел Чапек за културен принос (1991). Член на Българския ПЕН-клуб.

Л. Дилов е познавач на немскоезичните литератури и техен популяризатор в България като преводач и автор на предговори. Съставител на сборници с проза от Зигфрид  Ленц (1972, 1974, 1979), на антологийни сборници „Съвременни немски разкази“ (1970), „Когато войната свърши“ (1971), „Морски новели от Австрия, Федерална република Германия, Швейцария“ (1976), „Немски фантастични разкази от Германската демократична република“ (1987), „Фантастика на Федерална република Германия, Австрия и Швейцария“ (1981) и др.

Творби на Дилов са преведени на японски и 10 европейски езика.

 

Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Аудиоархив


Любен Дилов (30.10.1984 г.)

Говори за научната фантастика, която определя като „един модерен вариант на приказката“. Писателят коментира, че научната фантастика има „популяризаторски характер“, защото приобщава читателите към съвременните „научни проблеми и мечти“.

Файл: Дилов за научната фантастика.mp3 (1,42 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Любен Дилов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Гълъби над Берлин : Повестповести1953
Атомният човек : Романромани1958 (1979)
В един пролетен ден : Разкази разкази1960
Коко и Кики : [Приказка] приказки1961
Почивката на Боян Дарев : Разкази разкази1961
Кладенецът на таласъмите : Роман за деца романи1963
Отдых Бояна Дарева : [Разкази] / Пер. с болг. С. Балашовой.разкази1963
Помня тази пролет : Романтична история разкази1964
Чуждият човек : Пъстри разкази разкази1964
Я помню эту весну : Романтическая история / Пер. с болг. Милена Маринова.разкази1966
Многото имена на страха : Науч.-фантаст. роман романи1967
Пътят на верността : [Разкази] разкази1967
Тръстиките : Новели новели1968
Тежестта на скафандъра : Науч.-фантаст. роман романи1969 (1977, 1983)
У страха много имен : Науч.-фантаст. роман / Пер. с болг. Милена Маринова ; романи1969 (1975)
Моят странен приятел-астрономът : Фантаст. новели новели1971
Вълшебната гривна : [Приказка] приказки1972
Пътят на Икар : Роман романи1974 (1979, 1984, 1995, 2002)
Весело и тъжно : Приказки и разкази [за деца] приказки1975
Парадоксът на огледалото : Роман романи1976 (1980)
Очерк за себе си : Избрани повести и разказиповести1977
Да нахраниш орела : Фантаст. новели новели1977
Двойната звезда : Сб. фантаст. новели новели1979
На поющей планете : [Сб. фантаст. новели] / Пер. [от бълг.] Т. Митевой.новели1979
Звездните приключения на Нуми и Ники : Фантаст. роман за деца романи1980 (1995)
Пропуснатият шанс : Из съчиненията на моя компютър : [Научнофантаст. роман] романи1981 (1986)
Не пушете! Затегнете коланите : Фантаст. новели новели1982
Точката на Лагранж : Хуморист. фантаст. новелихуморески1983
До райската планета и назад : Другите приключения на Нуми и Ники : Научнофантаст. роман за децаромани1983
Жестокият експеримент : Роман романи1985
Точка Лагранжа : Юморист. фантаст. новеллы / Пер. с болг. Владимира Куца и др. хуморески1985
Незавършеният роман на една студентка : Фантаст. история : [Роман] романи1986
Звездные приключения Нуми и Ники : Фантаст. роман о детях и подобных существах / Пер. [от бълг.] В. Куца, Т. Митевойромани1986 (1989)
Дори да си отидат : Фантаст. повести и разкази повести1987
Жажда в неделя : Повести и новели повести1987
Многото имена на страха ; Тежестта на скафандъра : [Фантаст.] романи романи1988
Упущенный шанс : [Научнофантаст. роман] / Пер. с болг. Игоря Крыжановского. романи1988
Неоконченный роман одной студентки : [Фантаст. история] :[Роман] / Пер. с болг. Валентины Коцевой. романи1989
Неспасяемият език или Детството на идиота : [Новела] новели1990
Впечатления от една планетаa : Записки на фантаста романи1990
Ние и другите : Фантаст. новелиновели1990
Прераждането : Приключения на моето внимание : [Сборник] разкази1993
Хоминиана и времето : Фантаст. повести повести1995
[Избрани произведения] : Т. 1 - 2 / Предг. Вихрен Чернокожев. 1997
За мъртвите или добро, или смешно : Весела антология1997
Зеленото ухо / - Токио : Kobunsha, Текст на яп. езикразкази1997
Библията на Лилит ; Голямата стъпка : [Романи] романи1999
Демонът на Максуел : Фантаст. роман романи2001
Събрани съчинения : [Т. 1 - 3] 2004-20052004
Незабравимо : Избрана фантастика / Състав., ред. Георги Величков ;разкази2007
Събрани съчинения. Т. 1- 5 , 2914-20182014

Статии за Любен Дилов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Кунчев, БожидарЗа цената на спасението : Л. ДиловКунчев, Б. Да отидеш отвъд себе си2007
Чернокожева, РосицаЗа детската спонтанност и креативност на Земята и в Космоса.Фантастичният роман за деца на Любен ДиловЛитературата201719