Любомир Левчев

Любомир Левчев; Държател: Любомир Левчев, Личен архив
Кратка информация
Име Любомир Спиридонов Левчев
Роден
гр. Троян
Починал
гр. София
Жанровепоезия, проза
ИзданияПламък, Септември/ Летописи, Жената днес, Литературен фронт/форум, Народна младеж, Работническо дело, Стършел, Младеж

Левчев, Любомир Спиридонов (Троян, 27.04.1935 – София, 25.09.2019). Завършва гимназия в София (1953), библиография и библиотeкознание в Софийския университет (1957). Литературен консултант (1957) във в. „Народна младеж“, редактор в Литературната редакция на Радио София (1957–1958), работи в отдел „Пропаганда и агитация“ при ЦК на ДКМС (1958–1961) и на строежа на МК „Кремиковци“. В периода 1961–1972 е кореспондент, завеждащ отдел „Поезия“, заместник-главен редактор и главен редактор на в. „Литературен фронт“. Председател на Националния клуб на младата художествено-творческа интелигенция (1971), пръв заместник-председател на Националния съвет на ОФ (Отечествен  фронт) (1971), първи заместник-председател на Комитетата за култура (1975–1979). Кандидат член на ЦК на БКП (1972), член на ЦК на БКП от 1976. Председател на Съюза на българските писатели (СБП) (1979–1988). Народен представител в VІ, VІІ, VІІІ Народно събрание.

За пръв път печата през 1950 във в. „Народна младеж“ стихотворението „На пост“. След 1951 стиховете на Левчев се публикуват във всички списания и вестници  – „Литературен фронт“, „Народна младеж“, „Работническо дело“, „Стършел“, „Септември“, „Пламък“, „Младеж“, „Жената днес“ и др.

Първата поетична книга на Левчев „Звездите са мои“ (1957) скандализира догматичната литературна критика с дръзките поетични декларации, с експерименталните търсения на един модерен поетичен изказ. Издадените през 60-те години стихосбирки се характеризират със сложен синтез между ефектни реторични жестове и патетично заявена обреченост на партийните идеали, с усложнена метафорична образност и интелектуални усъмнявания в догматичните клишета и стерилната образност на соцреалистическия канон. Отделни стихове на Левчев от книгите „Позиция“(1962), „Но преди да остарея“ (1964), „Интелигентска поема“ (Септември, 1963, №1), предизвикват остри критически реакции, но са и твърде популярни, защото въвеждат нови тематични полета, провокират с ритмичната структура на свободния стих и ефектния диалог с читателите. Левчев, както и останалите поети, които дебютират след Априлския пленум на ЦК на БКП (1956) са силно повлияни от публичното поведение и поетиката на Роберт Рождественски, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенски. С институционализирането на така нареченото Априлско поколение в литературата, със заемането на високи партийни постове, поетът се превръща в негова официална емблематична фигура. Бунтарският дух е изместен от идеологически компромиси, дръзките жестове на неподчинение от ритуални заклинания на вярност в априлската линия на комунистическата партия, осъществени и в личното му творчество, и чрез организирани от него, в ролята му на председател на Съюза на българските писатели, колективни жестове на политическа правоверност (например – сборниците „Априлски сърца“). Поетическият му почерк губи своята оригиналност, става все по-обременен от клишета, ярко демонстрираните жестове на духовна освободеност се трансформират в подчинение на тоталитарните норми и стриктно спазване на задължителните властови дискурси. В издадените през 80-те години книги  („Следлюбов“ (1980), „Заклинания“ (1981), „Бавен марш и други стихотворения“ (1984), „Метроном“ (1986), се наблюдава една сложно нюансирана игра на интимна близост със системата и дискретни жестове на оттласкване, маркирани в твърде алегорично завоалирани колебания, съмнения, драматично конотирани равносметки. Неговият лирически герой, все така идеологически монолитен и партийно недосегаем, започва да  търси екзистенциални опори в малките неща на ежедневния живот, в мъдростта на древни философски системи и исторически архетипове. В прозата, написана след политическите промени от 1989, Левчев трудно балансира между документалните факти и художествената фикция, между обективния социокултурен сюжет и личните пристрастия, създавайки един подчертано субективен модел на тоталитарното време и на собствената си житейска и творческа биография.

Високите политически позиции му позволяват да организира официални литературни форуми като международни писателски срещи и ежегодни априлски дискусии, на които се обсъжда текущата литературна продукция.

По стихове на Левчев са създадени популярни естрадни песни. По негови сценарии са заснети игралните филми „Мълчаливите пътеки“ (1967), „Гибелта на Александър Велики“ (1968), „Сладко и горчиво“ (1975); документалният филм „Виетнам е близко“ (1968).

Произведения на Левчев са преведени на англ., араб., гр., исп., итал., нем., пол., порт., рум., рус., тур., слов., укр., унг., финл., фр., хинди, швед. и др.  

Левчев е носител на редица държавни отличия, на международни и национални литературни награди: Димитровска награда (1972); Орден Стара планина I ст. (2006); Златен медал за поезия на Френската академия и носител на званието Рицар на поезията (1985); Медал на Асоциацията на венецуелските писатели (1985); наградите Мате Залка и Борис Полевой – Русия (1986); Голямата награда на института „Александър Пушкин“ (1989); Световна награда за мистична поезия Фернандо Риело (1993); Национална награда Христо Г. Данов за цялостно творчество (2008); Орден Владимир Маяковски – Съюза на писателите в Евразия и Съюза на писателите и преводачите в Русия (2009); Златен венец – Стружки вечери на поезията (2010).

 

Елка Трайкова

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева (Книги от... и Книги за...)

и Аделина Германова (Статии за...)

Книги от Любомир Левчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Звездите са мои : Стиховестихове1957
Завинаги : Стиховестихове1960
Позиция : Стиховестихове1962
Но преди да остарея : Стиховестихове1964
Пристрастия : Стиховестихове1966
Обсерватория : Стиховестихове1967
Рецитал : Стиховестихове1968
Стихотворениястихотворения1970 (1972)
Ljubomir Lewtschew : [Gedichte]поезия1970
Стрелбище : Стиховестихове1971 (1974)
Поемипоеми1972 (1981)
Дневник за изгаряне : Стиховестихове1973 (1975)
Звездопът : Поема с много обръщенияпоеми1973
Самосъд : Стихотворения из десет книгистихотворения1975
Свобода : Стиховестихове1975
O caminho das estrelas : Poesiasпоезия1975
Изход : Стиховестихове1976
Sentiero di stelle : Poema dai molti richiamiпоеми1976
Hemerologio yia kapsimo : Piimata1976
Поздрав към огъня : Стихове. 1976–1978стихове1978
Haydut otu1979
Време за герои : Докл., изнесен от председателя на СБП пред IV конгр. на СБПдоклади1980
Откъс : Стиховестихове1980
Следлюбов : [Стихотворения]стихотворения1980
Заклинания : Стихотворениястихотворения1981
A time for heroes : Report delivered by the chairman of the Union of bulg. writers to the IV congr, of the Union. Sofia, Oct. 1–2, 1980доклади1981
Tiempo para heroes : Informe, presentado por el presidente de la UEB ante el IV congr. de la Union de escritores bulg. 1–2 de oct. 1980доклади1981
Une epoque de heros : Rapport presente par le presidant de l'Union des ecrivains bulg. devant le IV-eme congr. de l'Union. Sofia, 1–2 oct. 1980доклади1981
Zeit fur Helden : Bericht des Vorsitzenden des bulg. Schrift-stellerverbandes an den IV Kongr. der bulg. Schrifteller 1.–2. Okt. 1980доклади1981
Время героев : Докл. на IV съезде СБП, 1–2 окт. 1980 г.доклади1981
Настъпление на мечтите : [Публицистика]публицистика1982
Казани думи : [Сб. слова, статии]слова, статии1983
Лък : Стиховестихове1983
Самосъд`83 : Стихотворения из 14 кн. стихотворения1983
Бавен марш и други стихотворениястихотворения1984
Работническа кръв : Стихотворениястихотворения1984
Литература на историческия оптимизъм : Докл. пред V конгр. на СБП, 17, 18 дек. 1984 г. доклади1985
Поезия : Кн. 1–2поезия1985
Literatura del optimismo historico : Inf. presentado ante el V congr. de la Union de escritores bulg., 17–18 de dic. de 1984доклади1985
Literature of historical optimism : Report before the V-th congr. of the Bulg. Writers Union, Dec. 17 and 18, 1984доклади1985
Litterature de l'optimisme historique : Presente au V-e congr. de l'Union des ecrivains bulg., 17–18 dec. 1984доклади1985
Литература исторического оптимизма : Докл. на V-ом съезде СБП, 17–18 дек. 1984доклади1985
Standpunkt : Ausgewahlte Gedichteпоезия1985
Васил Андреев търси хора : Докум. поемапоеми, документалистика1986
Метроном : Стиховестихове1986
Поетическото изкуство : [Сб. лекции и слова]лекции, слова1986
Убий българина! : Романромани1988 (1989, 2010)
Большая охота : Стихотворения и поэмыпоеми, стихотворения1988
Седмата смърт : Стиховестихове1989
Посока на водите : Проза и поезия : [Сборник]1989
Рицаря, смъртта и дявола : Стиховидениястихотворения1992
Превалец1993
Отвъд и други стихотворениястихотворения1994
Безлунен календар : Избрани стихове 1955–1995стихове1995
Небесен срив : Стиховестихове1996
Sky break = Небесен срив : poemsстихотворения1997
Ти си следващият : Роман от спомениромани1998 (2001, 2014)
Пръстен и други приготовления : Стиховестихове1999
Гладиатор : С меч от здрач : Избрани стиховестихове1999
Магнолия : Влюбени думи2001
Селена : Лявото око на боговете : Стиховестихове2001
Капризи : Стиховестихове2002
Вечерен акт : Стиховестихове2003
Стиховидениястихотворения2003
Поетическото изкуство2003
Пепел от светлина : Стиховестихове2005
Съчинения : В 7 т. 2005
Пепел от светлина : Стихове 1989–2005стихове2005
Ashes of light : Poemsстихотворения2005
Небесное разлучение : Избранные стихотворениястихотворения2005
Окончания : Стиховестихове2006
Крайни поемипоеми2007
Опасната свобода2008
Кон със зелени крила : Седемнайсет стихотворения и една поемапоеми, стихотворения2009
Размисли за орфизма : Свободни размишления за орфическия възгледразмисли2009
Избрани стихотворения : Златен венец на Стружките вечери на поезиятастихотворения2010
Слънчев часовник : Избрано2010
Капризната игра на времената : Избрани стиховестихове2010
Одбрани песни : Златен венец на Струшките вечери на поезиjатастихотворения2010
Панихида за мъртвото време : Роман от спомениромани2011
Седемдесет и седем стихотворениястихотворения2012
Тъжна светлина : Стиховестихове2013
Убий българина! : Роман от спомениромани2014
В невидимата кула : Любовна лирикалирика2014
Съчинения в девет тома. Т. 1, Дневник за изгаряне : стихове 1957–1973стихове2015
Съчинения в девет тома. Т. 2, Градината преди рая : поезия 1974–1989поезия2015
Съчинения в девет тома. Т. 3, Тъжна светлина : стихове 1994–2013стихове2015
Златната планина : Поетичен календар, стиховестихове2015
Изучаване на живота ; Но преди да остарея ; И след това2015
Златната планина : Сантиментален пътепис, стиховепътеписи, стихове2015
Самосън2017
Островът и всичко останало : Поемапоеми2018

Книги за Любомир Левчев

АвторЗаглавиеГодина
Георгиев, Л.Любомир Левчев : Лит.-крит. очерк1985
Тодорова, Р.Любомир Левчев : Био-библиографски указател1986

Статии за Любомир Левчев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Димчева, АнжелаПарадоксите на светлината : [Рец. за „Тъжна светлина"]Словото днес201316
Димчева, Анжела Фениксът на 21-ви век : За „Панахида на мъртвото време“ - вариации на рецепциятаЗнаци20131
Дойнов, Пламен Версията „Левчев"Литературен вестник18.09.201328
Ефтимов, ЙорданМитове и поуки: Как да понесем себе си? : [По повод статията на Владимир Сабоурин „Отворено писмо до Йордан Ефтимов“]Литературен вестник08.07.201526
Ефтимов, ЙорданСтълбата на изпитанията : Любомир Левчев на 80Литературен вестник08.07.201526
Дойнов, Пламен Аз, който не избягах от Април ; 50-годишният юбилей на държавния поет : археологии в зоната на 21 април 1985Литературен вестник08.07.201526
Сабоурин, ВладимирОтворено писмо до Йордан Ефтимов във връзка с участието му в юбилея на Любомир Левчев : [По повод статията на Й. Ефтимов „Стълбата ни изпитанията“]Литературен вестник08.07.201526
Димчева, АнжелаНа многая лета за Любомир Левчев! : [По повод осемдесет и първия рожден ден на писателя Любомир Левчев]Знаци20162