Навигация в речника

Статиите на речника са разделени основно в два дяла – статии за писателите (Автори А – Я) и енциклопедични статии (Направления и кръгове и Периодични издания). Освен тях в структурата на речника са включени още рубриките: Жанрове (включва жанровете, в които са творили писателите от речника, като всеки жанр е представен със списък на писателите и списък на произведенията); Литературна карта (със списъци на писателите според месторождението им и на периодичните издания според местоиздаването им), Фотогалерия и Документи и факсимилета (съдържат дигиталните копия на снимките и документите, които илюстрират речниковите статии).

В съдържанието на речника може да се влезе от вертикалното меню Български писатели в лявата част на сайта, а също и от Речник в главното меню.

В лявата част на сайта ще намерите още две групи: Последно редактирани и Нови статии, които отразяват динамиката, разширяването и актуализирането на речника.

Началната страница представя имената на 6-те писатели, за които търсачката е отчела най-силен потребителски интерес.

Статиите за авторите са разпределени азбучно по рождено фамилно име или име, с което писателят е известен (бащино или псевдоним).

Всяка статия съдържа четири елемента: основен текст, кратка информация за писателя (в нея са дадени връзки към литературните жанрове, в които е творил, и към литературните направления, кръгове и издания, с които е свързан), портретна снимка (служеща за вход към персонална галерия от дигитални копия на снимки и документи) и библиография (разпределена в две групи: книги от съответния писател и книги за него и творчеството му, излезли до 2015 г., а при голяма част от писателите класици – и статии за тях).

Енциклопедичните статии от Направления и кръгове обхващат тенденции, литературни направления и кръгове, характерни за българската литература след Освобождението. В тях са изградени връзки към другите части от съдържанието на речника.

В Периодични издания са оформени три групи – списания, вестници и алманаси. Енциклопедичните статии обхващат най-значимите издания, с които са свързани важни тенденции, направления и кръгове в новата и съвременната българска литература. Останалите издания, с които са свързани творческите и професионалните биографии на писателите, са представени с кратки справочни статии, заети от репертоара „Български периодичен печат 1844–1944“. Том 1–3 (София, 1962–1969) на Димитър Иванчев  и „Български периодичен печат 1944–1969“. Т. 1–3 (София, 1975–1977) на Димитър Иванчев и Мария Спасова.

В структурата на библиографския раздел Книги от... към речниковите статии е предвидено групиране по жанрове, включващо списък на всички писатели в речника, творили в дадения жанр, и списък на книгите, които представляват жанра. Това подреждане е функция и на рубриката Жанрове в лявото вертикално меню.

Библиографските списъци може да се пренареждат по години на изданията (в прав и обратен ред) и по жанрове.