Николай Кънчев

Николай Кънчев; Държател: Николай Кънчев, Личен архив
Кратка информация
Име Николай Христов Кънчев
Роден
с. Бяла вода (Плевен)
Починал
гр. София
Жанровепоезия, стихове, стихове за деца
ИзданияНародна младеж

Кънчев, Николай Христов (с. Бяла вода, Плевeнска обл., 25.11.1936 – София, 9.10.2007). Завършва гимназия в Свищов (1955), следва българска филология в Софийския университет (1959–1961). Автор и преводач на свободна практика.

За първи път публикува стихове във в. „Народна младеж“ през 1957. Лирик с напрегнато-интензивни възприятия, универсализираща метафизична настройка на мисленето и сгъстено-афористичен изказ. Чужда на официалните идеологически схеми, през 60-те години на ХХ в. поезията на Кънчев е отлъчена от казионните българските литературни критици като „неясна“ и се цени главно в чужбина. След стихосбирката „Колкото синапено зърно“ настъпва принудителна пауза, през която на поета са разрешени изяви само в художествения превод и в литературата за деца. Именно тогава се утвърждава парадоксално преобърнатата (по детски „отчуждена“) зрителна перспектива, която деавтоматизира наличната действителност и изразява копнеж по изначалната онтологична простота и цялостност на битието. С влечението към изначалност са функционално взаимообвързани и архаичните образни структури, които Кънчев актуализира от българската фолклорно-песенна традиция, от Светото писание и древните далекоизточни култури; и семантичната плътност на образите; и асоциативното съполагане на отдалечени или несъвместими реалии; и игрословиците, разколебаващи устойчиви притчови, митологични, битово-разговорни и пр. фразеологични конструкции. Въплъщение на утопичния идеал за „другост“ е образът на Поета, откроен в мотива за неговата мисия, за същността и функциите на Словото.

Поезията на Кънчев все още традиционно се съотнася преди всичко с художествената схематичност на социалистическия реализъм до 1989 и неговия институционализиран критически дискурс у нас. Така първата монография върху творчеството на Кънчев за възрастни (дописана още през 1982 и издадена през 1990, с автор Св. Игов) откроява достойнствата на неговата поезия, които оперативната литературна критика подминава, пренебрегва или заклеймява с намерението „да неутрализира поета“. Контекстът на литературното статукво и литературните моди от 60-те години до 1989 позволява сполучливото означаване на характерното за поетиката на Кънчев: учудения „по детски“ поглед към света в неговата „първична голота“, съзнанието за значимостта на езика в изображението на първичната чистота на нещата, разколебаването в устойчивите значения, върху които се гради общуването, утопичното упование в езика като пространство на личностната свобода. Литературното време на несвобода е отправната точка и на литературноисторическата контекстуализация, която определя поезията на Кънчев като част от алтернативния канон на българската литература от епохата на НРБ, съставен от творчеството на автори като К. Павлов, Б. Иванов, Ст. Гечев, Ив. Теофилов, Ив. Цанев и др. Канонът откроява социалния и естетическия феномен на преднамерената неангажираност спрямо актуалните политико-идеологически постулати и официално допустимите тематични доминанти, а така също и проблематичното вписване в традиционните за историческото описание литературни поколения.

Вписването на поета в алтернативния канон дефинира ключовото му значение в литературната традиция и все още не предоставя ключ за осмислянето на настоящето след 1989, когато Кънчев публикува множество нови поетични книги и не се ангажира активно в динамичните обществени промени. Поетическият му глас – в новата среда на естетическа полифония – предизвикателно се дистанцира от палимпсестното пренаписване на историята в процеса на преоткритото постмодерно писане от 90-те години у нас и нерядко карнавалната (в нейните форми) виталност, с която е белязана играта на разрояване на значенията в езика. Дистанцията спрямо иначе продуктивните литературни моди характеризира поезията за Кънчев още от 60-те години на ХХ в., когато у нас се възкресява творчеството на А. Далчев. Трудно определимите граници на поетическото време у Кънчев са чужди на естетическото въодушевление от края на историята. Отказът от референциални връзки между действителността и автономните граници на изкуството не оправдават очакванията както на миметичното четене („дали това наистина е било така“), така и на преднамереното заличаване на границата между фикция и реалност ( „това като че ли се е случило“). Самотничеството на Кънчев (като отдаденост на „нещатна служба на поезията“) си остава последователно отстояван художествен избор, а позицията на очевидеца и прекия свидетел на литературния живот е неговият делнично-биографичен избор.

Поетическите преводи на Кънчев на български език допринасят за печалния парадокс неговата авторска поезия до началото на 80-те години на ХХ в. да спечели по-голяма популярност зад граница, отколкото у нас. Превежда от френски и руски език: „Петима съвременни френски поети“ (1983), „Дъх на битие. Антология на грузинска поезия“ (1985); представил е в отделни книги поезията и есеистиката на Г. Леонидзе, А. Мишо, К. Уайт, Ив. Бонфоа, Б. Ноел, М. Деги, Е. Паунд, Г. Снайдър, Г. Айги и др.

През 1988 Н. Кънчев участва в международни фестивали на поезията в Ротердам и в Белград, а през 1991 – в Париж и на о. Крит. Носител е на международната награда за поезия Златен ключ (Смедерево, Югославия, 1990), на националната награда за поезия Пенчо Славейков (1996). През 2001 е избран за член на Световната академия на поезията към ЮНЕСКО.

Книги с преводи на негови стихове са издадени в Полша, Германия, Холандия, Австрия, Сърбия, Словения, Чехия, Грузия, Италия, Испания, САЩ, Франция, Испания, Македония, Швейцария. Стиховете на Кънчев зад граница се превеждат от внимателни и посветени читатели на съвременната българска литература (Войчех Галонзка, Барбара Байер, Людмила Кроужилова и др.).

 

Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

Библиографията е изготвена от Нелма Вълчева (Книги от... и Книги за...)

и Аделина Германова (Статии за...)

Аудиоархив


Николай Христов Кънчев (20.03.1997 г.)

Извадки от интервю и авторско изпълнение на „В бялото пространство на безкрая“.

Файл: Кънчев за самоусъвършенстването на твореца.mp3 (2,83 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Николай Кънчев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Присъствие стихове1965
Кълвач стихове за деца1967
Мравешка държава1967
Колкото синапено зърно стихотворения1968
Чудесиистихотворения1973
Глухарче-другарче поеми1977
Охлювата къща стихотворения1978
Боси ескимоси стихове за деца1979
Послание от пешеходец стихотворения1980
Снежна птица стихове за деца1980
Кукуряк : Хумористична лирика1981
Осланям се на маранята стихотворения1981 (1999)
Нощен пазач на зората стихотворения1983
Попова лъжичка стихове за деца1983
Лайкучката не хапе, а ухае стихотворения1984
Ik verlaat me op de nevel стихотворения1984
Вълни на вероятността стихотворения1985
Редом с всички мигове стихотворения1986
Сресване на пътстихове за деца1987
Времето раздадено на всички стихотворения1989
Със слънце на сърцето стихотворения1989
В гората има някой стихотворения1990
Време подељено свима1991
Таласи вероватноће1991
И междуочието да прогледа стихотворения1992
Отпечатъци от пръстите на йети стихотворения1992
Вятърът отнася мойта шапка стихотворения1993
Умно букварче : Кн.-игра за четене и оцветяване : [За деца].1993
Бялата акация от Бяла Черква стихотворения в проза1994 (1997)
В бялото пространство на безкрая стихотворения1994
В полета на препарираната птица стихотворения1995
Нула конски сили стихове за деца1995
Балът на невинните = Le Bal des innocents стихове1996
В бялото пространство на безкрая стихотворения1996
Галактизиране на празнотата стихотворения1996
Зимна песен на щуреца = Winterlied der Grille стихотворения1996
Ловен рог = Huntinig horn стихотворения1996
Музика на сферите, аз слушам = Musik aus Spharen, ich hor стихотворения1996
Отдих на велик човек стихотворения1996
Под шатъра на жреца стихотворения в проза1996
Пред стената на страха = Vor der Wand der Angstстихове1996
Просветлението на етрускастихове1996 (1997)
Чайлд Харолд далеч по-късно = Child Harold beaucoup plus tard стихове1996
Im weissen Raum der Unendlichkeit = В бялото пространство на безкрая стихове1996
Скулпторът на Посейдон стихотворения1997
Лампата на гнома = The lamp of the Gnome стихотворения1998
Усмивката на Сфинкса стихотворения1998
En el bosque hay alguien1998
Антология1999
Елиу или да напуснеш Русе1999 ([2012])
Nikolaj Kantchev1999
Нощен пазач на зората стихотворения2000
Пътуването на митаря стихотворения2000
Бяла врана / Състав. Емил Басат2001
Sous la tente du grand sacrificateur = Под шатъра на жреца2001
Сянката на сламената шапка : Моите 50 стихотворения2002
Со јака од камен, воденички камен2003
Вятърът прелиства календар без дати стихотворения2007
Избрани стихотворения в проза2007
Да отидеш отвъд себе си2007
Utvalda dikter : 1966-20062007
Az oroszlánszáj nem cibál, de illata száll2009
Тестове по български език и литература 7 клас - външно оценяване2010
Първи и последни стихотворения2015

Книги за Николай Кънчев

АвторЗаглавиеГодина
Игов, Светлозар Поезията на Николай Кънчев : [Литературнокрит. очерк]1990
колективНиколай Кънчев : Библиографска справка2000
Игов, СветлозарНиколай Кънчев, представен от Светлозар Игов : Критика 2011
Дойнов, Пламен Алтернативният канон : Поетите Константин Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов, Стефан Гечев, Иван Теофилов, Иван Динков, Христо Фотев, Иван Цанев, Екатерина Йосифова 2012
Георгиев, МаринЗвезден пратеник : Николай Кънчев и българската поезия2016
Дойнов, Пламен Името на поезията : Николай Кънчев2016

Статии за Николай Кънчев

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Денчева-Кирова, ДилянаДвойната актуализация на фразеологизмите в поезията [на Николай Кънчев] и техники в превода им [на полски език]Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Филология2002Т. 40.1
Кунчев, Божидар„Смисълът до днеска неначенат“ : Н. КънчевКунчев, Б. Да отидеш отвъд себе си2007
Без авторПочина големият български поет Николай Кънчев (1936-2007)Аз Буки17.10.200742
Неделчев, МихаилСбогуване с Николай Кънчев (25 ноем. 1936 – 10 окт. 2007) : Слово на поклонението на поетаКултура19.10.200735
Йорданов, АлександърБезкрайно е жестока участта, поете! : [По повод смъртта на Н. Кънчев]Детонация11.200711
Кунчев, БожидарОбятие към всичко : [По повод смъртта на Н. Кънчев]Детонация11.200711
Ранчев, ПалмиНобеловата неосъщественост на българската литература. : [По повод смъртта на Н. Кънчев]Детонация11.200711
Свиленов, АтанасГорчивият вкус на истината : [По повод смъртта на Н. Кънчев]Детонация11.200711
Галонзка, ВойчехРодното място на Николай Кънчев е в поезиятаСтраница20104
Борбей, АндрашДума, образ, текст : За поезията на Николай КънчевЛитературен вестник20.10.201032-33
Игов, СветлозарЗбигнев Херберт и Николай КънчевКултура03.12.201042
Димчева, АнжелаПетото измерение : Холографски проекции в текстовете на Н. КънчевЗнаци20112
Дойнов, Пламен"Присъствие" : нестопленият дебют (1965) : Към 75 г. от рождението на Н. КънчевЛитературен вестник02.03.20117
Дойнов, Пламен Нестопленият дебют. "Присъствие" (1965) на Николай КънчевПространствата на словото : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 12012
Георгиев, МаринЗлатният звън на спомена (парчета недописано)Литературен вестник05.02.20145
Влашки, МладенСтраници на Младен Влашки : [Рец. за "Първи и последни стихотворения"]Страница20154
Николова, Патриция„Първи и последни стихотворения“ – Николай Кънчев : [Рецензия]Съвременник20154
Дойнов, ПламенНиколай Кънчев без книга : Зоната между 1968 и 1980Съвременник20163
Кръстева, ГиргинаБродещи в гората : Или по повод една публикация на Н. Кънчев от 1967 г. и ... отвъд неяСтраница20164
Дионисиева, ИгликаИдеалният кръг на първите и последните стихотворенияЛитературен вестник17.02.20167
Шолце, ВенцеславИстина, народ, писане : Поезията на Н. Кънчев и антитоталитарните дискурсиЛитературен вестник18.10.201733
Теофилов, ИванС Николай Кънчев : [По повод 10 г. от смъртта му]Литературен вестник01.11.201735
Тодорова, МарианаОпит за портрет : [По повод 10 г. от смъртта на Н. Кънчев]Литературен вестник01.11.201735