Никола Ракитин

Никола Ракитин; Държател: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Кратка информация
Име Никола Василев Панчев
ПсевдонимНикола Ракитин
Роден
с. Трудовец (София)
Починал
с. Реброво (София)
Жанровепоезия, стихотворения
ИзданияДемократически преглед

Ракитин, Никола Василев (псевд. на Никола Василев Панчев) (с. Лъжене, дн. Трудовец, Софийска обл., 6.06.1885 – с. Реброво, Софийска обл., 2.05.1934). Завършва гимназия в София (1903) и славянска филология в Софийския университет (1908). Учител по български език и литература в Плевен (1908–1933). Участва в Първата световна война (1914–1918). Директор на Военноисторическия музей в Плевен (1933–1934). Несправедливо обвинен в злоупотреба с държавни пари и публично оклеветен, Ракитин се самоубива.

За пръв път печата стихове през 1906 в сп. „Демократически преглед“. Сътрудничи на всички големи литературни периодични издания. Хармонията между човека и природата е основна тема в поетичния свят на Ракитин. Болезненото усещане за разкъсващата се изконна връзка със земята, болката от погубената автентичност на традицията пораждат драматизма в стиховете му. На социалната несправедливост, на апокалипсиса на войната, на безмилостната грубост на битието Ракитин противопоставя своето сакрално поетично пространство, в което властват красотата на одухотворената природа, радостта от обикновените малки неща в уютния свят на пасторала. В стиховете му се преплитат идилични спомени от детството със сетивната реалност на настоящето – колоритна вселена от цветове и звуци. За него природата е храм, в който обремененият от грехове човек търси успокоение и покаяние. Нейният извечен кръговрат неотменно му напомня за преходността на земните страсти, за измамните илюзии на младостта и горчивите разочарования на зрелостта. Само в нейното лоно неспокойният дух може да намери, според поета, разгадка на тайнствата на живота и смъртта, да се поучи от миналото и да прозре посланията на бъдещето. Освен с пантеистичен възторг пейзажните стихове на Ракитин са натоварени с многозначна символика. Един щрих, един случаен на пръв поглед детайл внушава трагично примирение пред невъзможността светът да бъде по-справедлив или провокира асоциации с тревожните събития на времето. Стихосбирката „Размирни години“ (1919) е протест срещу страданията и абсурдната жестокост на войната. Ракитин не приема нейните агресивни политически аргументи и механизми на социална принуда. За него тя е антихуманен акт, който лишава човека от правото на избор, насърчава тъмните инстинкти и с това предизвиква ужас и погнуса. Освен свидетелство за гражданските позиции на Ракитин, тези стихове са и предчувствие за трагичната му участ. Неуспял да отговори на фатално сплетения възел от подозрения и несправедливи обвинения, самотен и уязвен от делничната грубост, чрез своята поезия Ракитин отправя настойчиво послание за хармонично единение между човека и природата, за повече доброта, мъдрост и смирение.

Стихове на Ракитин са превеждани от К. Балмонт и печатани в изданията на руската емиграция. Във Франция през 1961 излиза том с негови творби в превод на А. Монтини.

 

Елка Трайкова

 

Библиографията е изготвена от Нина Зафирова  

Книги от Никола Ракитин

ЗаглавиеЖанровеГодина
Под цъфналите вишнистихотворения1909
Животът, може би, е сънстихотворения1911
Беглецстихотворения1914
Преди да съмнестихотворения1919
Размирни години : [Стихове]стихове1919
От страната на белите лилии : Антология от сев. поети.1921; [Кн. съдържа стихове само от Н. В. Ракитин, представена като антология на несъществуващи скандинавски поети]стихотворения1921
Златни нишкистихотворения1922
Родното село : [Стихове]стихове1922
В тишината на далечния градстихове1923
Жената и морето; Панпоезия1923
Мургаш : [Стихове]стихове1923
На една струнапоезия1923
Освободеният Прометейпоеми1923
Васил Левскипоезия1923
Леспоезия1924
Морско лятопоезия1924
Цветя от моите градинипоезия1925
Слънчеви люлкистихотворения1926
Зима при Витстихотворения1929
Пролет при Витпоезия1929
Дунавски сонетипоезия, сонети1930
Цветя от вечната пролет : Стихотворенияпоезия, стихотворения1930
Черноморско лятопоезия, стихове1930
Дарове на Балкана : Стиховестихове1932
Капят листатапоезия1933
Русалска поляна : Разказиразкази1938
Черни маниста : Стихотворенияпоезия, стихотворения1938
Избрани стихотворенияпоезия, стихотворения1941
Съчинения : Кн. I-II1946
Избрани стихотворенияпоезия, стихотворения1955
Избрани стихотворенияпоезия, стихотворения1962
Стихотворенияпоезия, стихотворения1971
Творчество и съдба : Стихотворения, спомени, разговори, писмакореспонденция, разговори, спомени, стихотворения1985
Априлски дъжд : Стихотворениястихотворения1989
Кърваво лале : [Лирика]лирика, поезия1992
Избрано : Стиховепоезия, стихове1996

Книги за Никола Ракитин

АвторЗаглавиеГодина
Григоров, Г. М. Н. В. Ракитин : Лит.-крит. очерк1967
Ракитин, Св. Повест за моя баща [Николай Ракитин] : Спомени. [С предг. от Петър Динеков]1986 (1997)