Пейо Яворов

Пейо К. Яворов.; Дата: 1905; Държател: Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“
Кратка информация
Име Пейо Тотев Крачолов
ПсевдонимПейо Яворов
Роден
гр. Чирпан
Починал
гр. София
Жанроведрами, мемоари, очерци, поеми, поезия, стихотворения
ИзданияДемократически преглед, Мисъл, Наш живот, Общо дело, Просвета, Съвременна мисъл, Художник, Художествена култура, Автономия, Глас македонский, Демократ, Ден, Илинден, Свобода или смърт
Направления и кръговеНародничество, Кръгът „Мисъл“

Яворов, Пейо (псевд. на Пейо Тотев Крачолов). (Чирпан, 1.01.1878– София, 29.10.1914). Завършва V (ІХ) кл. в Пловдив (1893). Участва в македонското националноосвободителното движение (1902–1903). Член на задграничното представителство на ВМРО. Заместник-поддиректор на Народна библиотека (1905), драматург на Народния театър, София (август 1908–1913).

Първата публикувана творба на Яворов е стихотворението „Напред!…“, (в. „Глас македонский“, № 36, 17 авг. 1895). Въпреки краткото или по-продължително сътрудничество в изданията „Глас македонский“, „Ден“, „Общо дело“, „Демократ“, „Наш живот“, „Демократически преглед“, „Просвета“, „Художествена култура“, „Художник“, „Съвременна мисъл“ предопределящо за естетико-художествения развой на Яворов е обвързването му със сп. „Мисъл“ (1892–1907) и оформилия се около него елитарно-парнасистки кръг на д-р Кр. Кръстев и П. П. Славейков.

Редактор на сп. „Мисъл“, на хектографския в. „Свобода или смърт“, в. „Автономия“, в. „Илинден“.

Превежда стихове от М. Метерлинк, от Гьоте, Ленау, Луиза Акерман, А. Л. Боровиковский, Вербовчанин, драми от Шекспир („Ромео и Жулиета“, „Укротяване на опърничавата“) и О. Уайлд („Саломе“).

До 1909 Яворов се изявява предимно като автор на социална, романтическа, декадентска, символистична лирика. През 1910 е убеден, че драмата е най-адекватният жанр, който би могъл пълноценно да изрази вътрешния му свят. Създава лирико-психологическата драма „В полите на Витоша“ (1910) и пиесата от ибсеновски тип „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ (1912).

Пейо Яворов е и талантлив прозаик. Биографичният очерк „Гоце Делчев“ (1904) и мемоарите „Хайдушки копнения“ (1909) не само документират събития от македонския период на живота му, но и пресъздават случилото се в силно субективизирана време-пространствена перспектива. Макар и по-спорадично, Яворов се изявява като вещ литературен и театрален критик и пламенен публицист-полемист.

Изследователите обособяват два рязко отграничени периода в лириката на Яворов: 1895–1901, с ярка доминация на романтически и народнически тенденции, под осезателното влияние на Вазов, Ботев, Надсон и Лермонтов; 1905–1910, определян често като „упадъчен“, „декадентски“, „модерен“, „символистически“, под афишираното влияние на френския символизъм, ознаменуван от манифестната „Песен на песента ми“ (1906). За преломна в развоя му е смятана 1903, когато Яворов, съкрушен от поражението на Илинденското въстание, решава да мине „моста на декадентството“.

Книгите, които представят първия му период, са „Стихотворения“ (1901, 1904), докато „Безсъници“ (1907), циклите „Прозрения“ (1910), „Царици на нощта“ (1907–1909) и антологията „Подир сенките на облаците“ (1910, 1914) са емблематични за сложните поетологически перипетии на т.нар. втори период. В яворознанието и днес е валидна тезата за прелома на Яворовия поетичен език от предметна пластичност към усложнена знаковост, музикалност и сугестивност, т.е. за смяната на екзотеричното послание от езотеричен код. Но пластичността в изображението се появява отново в някои от по-късните му творби („Да славим пролетта“, „Сафо“, „В часа на синята мъгла“), вече преосмислена в плана на символистичното изразяване.

За постижения на българската поезия са смятани поемите „Градушка“, „Калиопа“, „Нощ“, „Песен на песента ми“. Ненадминати са и любовните му шедьоври „Две хубави очи“, „Стон“, „Не бой се и ела“, „Вълшебница“, „Ще бъдеш в бяло“, „Пръстен с опал“, „Обичам те“, „Благовещение“. Яворов е автор и на ред забележителни творби с философска проблематика: „Смъртта“, „Песента на човека“, „Шепот насаме“, „Тома“, „Маска“, „Да славим пролетта“, „Покаяние“, „Нирвана“, „В часа на синята мъгла“ и др., в които лирическата емоция парадоксално надмогва сухата рефлексия. В този смисъл лириката му от т.нар. втори период е представителна за естетическо-мирогледните търсения на модерната българска поезия. Яворов задава трагичния модус и самосъзнание на модерния човек в българската литература.

Лирическите текстове на Яворов предначертават насоките на търсене на следващото поетическо поколение. Той е смятан за предтеча, основоположник, ключова фигура в развитието на българския символизъм. В различна степен влиянието му се долавя в поетиката на Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Т. Траянов, Ат. Далчев и др., които доразвиват, доусъвършенстват, довеждат до краен предел и отричат наченатото от него.

Превеждан е на 25 езика.

Други псевд.: Върбовчанин, Джемо, Отело, Пейчо, П. Тотев; К. П., П. Кр., П. Кр-ов

 

Бисера Дакова (текст и библиография Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...)

Книги от Пейо Яворов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Стихотворения / Издание на Стефан Георгиевстихотворения1901 (1904 / С предг. от Пенчо Славейков)
Гоце Делчев 1904 (1917, 1942 (Под ред. на Ганка Найденова), 1972 (Ред. и предг. Михаил Неделчев),1989,2003,2012,2017)
Безсъници1907
Хайдушки копнения ; Спомени от Македония : 1902-1903спомени1909 (1917, 1942 (Под ред. на Ганка Найденова), 1987 [С предг. от Ефрем Каранфилов], 2020)
Подир сенките на облаците стихотворения1910 (1914,1941,1942 (с подзаглавие - Стихотворения), 1966 Избрани стихотворения / Ред. и състав. Слав Христов Караславов, 1972 (Стихотворения), 1982, 1993, 1998, 2001, 2017, 2018 )
В полите на Витоша : Трагедиятрагедии1911 (1943, 2004 (Състав. Иван Гранитски))
Когато гръм удари, как ехото заглъхвапиеси1912
Поезията на П. К. Яворовпоезия1923 (1926, 1938, 1941, 1946)
Съчинения : В 3 тома : Т. 1: Подир сенките на облаците / [Под ред. на Владимир Василев]1924
Съчинения : В 3 тома : Т. 2 : Хайдушки копнения ; Гоце Делчев / [Под ред. на Владимир Василев]1924
Стихотворения : 16 окт. 1914-1924стихотворения1924
Съчинения : В три тома : Т. 3: В полите на Витоша ; Когато гръм удари, как ехото заглъхва / [Под ред. на Владимир Василев]1925
Съчинения : Пълно събрание : Т. 1: Стихотворениястихотворения1926
Съчинения : Т. 1: Подир сенките на облаците ; Стихотворения / Под ред. на Владимир Василевстихотворения1934
Съчинения : Т. 2: Хайдушки копнения ; Спомени от Македония ; Гоце Делчев : Биогр. / Под ред. на Владимир Василевспомени1934
Съчинения : Т. 3: Драми : В полите на Витоша ; Когато гръм удари - как ехото заглъхва / Под ред. на Владимир Василевдрами1935
Съчинения :Т. 4 : Статии върху Македонския въпрос / Под ред. на Владимир Василевстатии1935
Съчинения :Т. 5: Неиздадени произведения / Под ред. на Владимир Василев1936
Съчинения : Т. 1: Подир сенките на облаците : Стихотворения / Под ред. на Владимир Василевстихотворения1939
Съчинения : Т. 2: Хайдушки копнения. Спомени от Македония. Гоце Делчев : Биогр. / Под ред. на Владимир Василевспомени1939
Съчинения : Т. 3: Драми : В полите на Витоша. Когато гръм удари - как ехото заглъхвадрами1940
Съчинения : Т. 4: Свобода или смърт ; Статии върху Македонския въпрос / Под ред. на Владимир Василев1940
Съчинения : Т. 5: Неиздадени произведения / Под ред. на Владимир Василев1940
Събрани съчинения : Т. 3: Хайдушки копнения ; Гоце Делчев / Под ред. на Ганка Найденова1942
Събрани съчинения :Т. 2 : Драми / Под ред. на Ганка Найденовадрами1943
Събрани съчинения : Т. 4 : Статии върху македонския въпрос / Под ред. на Ганка Найденова1943
Събрани съчинения : Т. 5 : Неиздадени произведения / Под ред. на Ганка Найденова1944
Събрани съчинения : Т. [1] / Под ред. на Ганка Найденова1946
Избрани творения / Под ред. на Петър Динеков.1948 (1950)
Избрани произведения / Под ред. на Георги Цанев1953
Избрани стихотворения / С предг. и бел. от Георги Цаневстихотворения1955
Стихотворениястихотворения1957
Събрани съчинения : Т. 2: Хайдушки копнения ; Гоце Делчев / Предг. от Пенчо Данчев, Ред. Лилия Кацкова, Милка Марковска1959
Избрани стихотворения / [С предг. от Пенчо Данчев]стихотворения1959 (1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, от 1972 продължава с друго заглавие Стихотворения 1973, 1974, 1975, 1976, 1977)
Копнения : Избрани произведения : За средна и горна училищна възраст / [С предг. от Г. константинов]1959
Събрани съчинения :Т. 1: Стихотворения / Предг. от Пенчо Данчев ; Ред. Лилия Кацковастихотворения1959
Събрани съчинения :Т. 3: Драми : В полите на Витоша ; Когато гръм удари / Предг. от Пенчо Данчев, Ред. Тихомир Тиховдрами1960
Събрани съчинения :Т. 4: Критика ; Публицистика / Предг. от Пенчо Данчев, Ред. Лилия Кацкова, Милка Марковска1960
Събрани съчинения : Т. 5 : Преводи ; Писма ; Материали / Предг. от Пенчо Данчев, Ред. на текста и бел. от Лилия Кацкова, Милка Марковска1960
В полите на Витоша : Трагедия трагедии1963 ([С предг. от Пеньо Русев], 1968 [С предг. от Пеньо Русев])
Съчинения : В 3 тома : Т. 1: Стихотворениястихотворения1965
Съчинения : В 3 тома : Т. 2 : Драмидрами1965
Съчинения : В три тома : Т. 3: Проза / Подбор Милка Марковскапроза 1965
Избрани съчинения : В 2 тома : Т. 1: Стихотворениястихотворения1968
Избрани съчинения : В 2 тома : Т. 2: Драми : В полите на Витоша ; когато гръм ударидрами1968
Съчинения : В 3 т. : Т. 1: Стихотворениястихотворения1970
Съчинения : В 3 тома : Т. 2 : Драмидрами1971
Съчинения : В 3 тома : Т. 3: Проза / Подбор Милка Марковскапроза 1971
Лирика / Пер. с болглирика1972
Съчинения : В 2 тома : Т. 1: 19741974
Съчинения : В 2 тома : Т. 2 : В полите на Витоша. Когато гръм удари : Драми. Хайдушки копнения : Спомени от Македония. 1902-19031974
En suivant les ombres des nuages : Poesies / Trad. de bulg. par Georges-Assen Dzivgov ; [С предг. от Pantelej Zarev]поезия1974
Две душистихотворения1976
Събрани съчинения : в 5 т. Т. 1, Стихотворения и стихотворни преводи / Ред. кол. С. Гьорова ... [и др.] ; [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. на т. Кр. Куюмджиевстихотворения1977
Събрани съчинения : в 5 т. Т. 2, Гоце Делчев ; Хайдушки копнения : спомени от Македония 1902-1903 / [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. С. Гьорова ... [и др.] ; ред. на т. Тончо Жечев.спомени1977
Събрани съчинения : В 5 т. [незавършени]. Т. 2: Гоце Делчев : [Биогр.]; Хайдушки копнения : Спомени от Македония. 1902-1903 / Под ред. на Тончо Жечевп, [С предг. от Пенчо Данчев] ; Ред. С. Гьорова и др.спомени1977
В часа на синята мъгла / Състав. Кръстьо Куюмджиев ; [С предг. от Здравко Петров]стихотворения1977
Събрани съчинения : в 5 т. Т. 3, Драми / [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. С. Гьорова ... [и др.] ; ред. на т. Севелина Гьоровадрами1978
Събрани съчинения : В 5 т. [незавършени] Т. 1: Стихотворения и стихотворни преводи / Под ред. на Кръстьо Куюмджиев, [С предг. от Пенчо Данчев] ; Ред. С. Гьорова и др1978
Стихотворения ; В полите на Витоша : [Драма] / Предг., подбор, ред. и прил. Пенчо Данчевдрами, стихотворения1978 (1980, 1982, 1984, 1988)
Лирика : [Сборник] / [Прев. от бълг.] М. Павлова и др. ; [С предг. Людмил Ангелов]лирика1978
Събрани съчинения : в 5 т. Т. 4, Критика ; Публицистика / Пейо К. Яворов ; ред. колегия С. Гьорова ... [и др.] ; [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. на т. Васил Колевски, Милка Марковскапублицистика1979
Събрани съчинения : в 5 т. / Т. 5, Писма ; Автобиографични материали ; [с предг. от Пенчо Данчев] ; ред. колегия С. Гьорова ... [и др.] ; ред. на т. Милка Марковскаписма1979
Лирика лирика1985
Стихотворения / Предг., състав. и прил. Стоян Илиевстихотворения1992 (1998)
Безсъници : фототипно издание1992 (2018 (2 изд.), 2018 (3 изд. с уводна статия от Владимир Василев), )
Съчинения : В 2 тома : Т. 1: Аз не живея : аз горя : Стихотворения, Драма, Автобиогр. текстове, Писма / Предг., послесл., комент., състав. и ред. Михаил Неделчевдрами, писма, стихотворения1993
Съчинения : [в 2 тома] :Т. 2, Свобода или смърт : революционни спомени, статии, писма / Послесл., комент., състав. и ред. Михаил Неделчевписма, спомени, статии1993
Две хубави очи / Състав. и подб. Цветан Андреевстихотворения1993
Ще бъдеш в бялостихове1995
Ще бъдеш в бяло / Състав., бел. З. Андоновастихотворения1995
Поезия / Предг., състав. и прил. Стоян Илиев, Димитър Михайлов1995
Стихотворения ; Из "Хайдушки копнения" / Предг., състав. и прил. Димитър Таневстихотворения1996
Наяве и насън = V bdeni i ve snu / Prel. Ludmila Krouzilova1997
Лист обрулен2000
Стихотворения / Послесл. Гео Милевстихотворения2000
Избрани стихотворения / Състав. Цанко Лалевстихотворения2002
Песен на песента ми / Подб., послесл. Панко Анчев ; Състав., ред. Иван Гранитски2002
Между стиха и куршума / [Състав., предг.] Цочо В. Билярскикореспонденция2003
Избрани творби / Състав., бел. Олга Попова ; Предг. Никола Георгиев2003
Стихотворения ; Проза / Състав. Кристина Илиевастихотворения, проза 2005
Писма от Анхиало : Кореспонденция 1899-1900 г. / Състав., [увод] Георги Райковкореспонденция2007
Стихотворения : Фототип.(на изд. от 1901)стихотворения2008 (2011, 2016, 2018)
Яворов за цял живот / [състав. Лозан Такев]2008
Личните бележници на П. К. Яворов / Състав., разчетен текст, увод и бел. Милкана Бошнакова ; Разчитане на стенографския текст Карамфил Матев, Виолета Божкова2008
Стихотворения ; В полите на Витоша ; Статии ; Спомени за Яворов / Предг., състав. и прев. от бълг. Маргарит Терзяндрами, спомени, статии, стихотворения2009
Съчинения : в седем тома : Т. 1, Стихотворения ; предг., комент., състав. и ред. Михаил Неделчевстихотворения2010
Съчинения в седем тома : Т. 2, Проза : Хайдушки копнения ; Гоце Делчев ; Очерци / Ред., състав., предг. Михаил Неделчевочерци, проза 2011
Съчинения в седем тома : Т. 3, Драми / [Ред., състав. Мирослава Кортенска]драми2013
Истинският роман на Яворов : из документалното наследство на П. К. Яворов. Т. 1 - / Състав. Цочо Билярски, Василена Билярска2013
...А можехме, Родино свидна! / [Състав. Елка Няголова]2015
Избрани творби : за ученици и кандидат-студенти2016
Пейо Яворов : поезия / [Състав. Иван Радев]поезия2016
Confidentially : poems / Sel. and transl. Christopher Buxtonпоеми2018
Яворов и морето = Yavorov et la mer : poésies / Trad. du bulg. par Athanase Vantchev de Thracy.поезия2018
Съчинения в седем тома : Том 4 : Критика и есеистика2019
Съчинения в седем тома : Т. 5 : Публицистикапублицистика2019
Дора, Мина и Лора - трите музи на П. К. Яворов : любов и поезия кореспонденция2019
Непознатият Яворов : Новооткрити стихове и документи на Пейо К. Яворов / Състав., разчетен текст Милкана Бошнакова2020

Книги за Пейо Яворов

АвторЗаглавиеГодина
Мустейкис, К.Лириката на П. К. Яворов : Литер.-крит. очерк 1915
Добринов, Васил ХристовТрагедията на П. К. Яворов : Лит.-крит. очерк1915
Арнаудов, Михаил ПетровКъм психографията на П. К. Яворов : Съобщения на поета и наблюдения1916
Сакъзов, Надя ЯнковаМузикалност в поезията на Яворов / С предг. от Боян Пенев1920
Николов, МалчоЛириката на Яворова1921
Милев, ГеоПанихида за поета П. К. Яворов : Написана в края на 1914 в Лайпциг 1922
Златаров, Асен Христов Трагедията на П. К. Яворов : Спомени и бел.1925
Стоянов, Людмил П. К. Яворов : Поет на любовта и смъртта1925
Сб. Истината по трагичната случка с Лора и П. К. Яворов / Предг. от Ас. Златаров1925
Пернов, ГеоргиПейо Яворов : Един живот - една поема1933
Найденов, Найден НиколовП. К. Яворов : Последни дни : Биогр. скица ; Спомени ; Трагична случка : Разказ ; При Пейо Яворов / Димчо Дебелянов1934
Василев, ВладимирЯворов : Лит. очерк1934
Меворах, Нисим Юда Делото Пею Яворов : 30. ХI. 1913 г. - 29. Х. 1914 г.1934
Иванов, Вичо ДимовПейо К. Яворов като човек и поет / Предг. от Михаил Арнаудов1935
Сб. П. К. Яворов 1878-1914-1938 : Юбилеен сборник / [Под ред. на Тодор Николов Караваневски]1938
Недялков, ХристоПейо Кр. Яворов : Нови приноси към живота и творчеството на поета1939
Русев, ЛюбомирПоезията на Яворов в психологична светлина1939
Николов, МалчоП. Кр. Яворов : Човекът и творецът1940
Минков, Цветан НиколовП. К. Яворов : Живот, дейност и творчество1940
Райнов, Николай ИвановВечното в нашата литература : Български класици Свободни беседи : Кн. 71941
Стефанов, ДимитърПоезията на П. К. Яворов : Избрани стихотворения, критични бележки и животопис / Т. Цв. Кръстев1942
Ралчев, Милко Димитров Яворов1942
Найденова-Стоилова, ГанкаП. К. Яворов : Истор.-лит. изследване : Ч. 2 : Пътят към драмата1942
Недялков, Христо Пейо Крачолов Яворов : Произход, живот, творчество1943
Цанев, Георги ЦеновПътят на Яворов1947
Русев, Пеньо НиколовПейо Яворов : Възприятия и худож. творба1947
Нейков, ПетърТехните образи : Спомени [за] Пенчо Славейков, Г. П. Стаматов, П. К. Яворов, Елин Пелин, Кирил Христов, Дим. Бояджиев1956
Найденова-Стоилова, Ганка П. К. Яворов : Истор.-лит. изследване : Ч. 1 : 19571957
Найденова-Стоилова, ГанкаП. К. Яворов : Летопис за живота и творчеството му1959 (1986)
Кремен, Михаил Романът на Яворов : Ч. 1 :1959 / [Предг. Ангел Тодоров]1959 (1970, 1972, 1983, 1985)
Арнаудов, Михаил ПетровЯворов : Личност, творчество, съдба Биографична и психологична анкета1961 (1970)
Сб.Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров в спомените на съвременниците си / Под ред. на Борис Делчев и др.1963
Кремен, МихаилРоманът на Яворов : Ч. 2 : 1965 / [Предг. Ангел Тодоров]1965 (1970, 1972, 1983, 1985)
Генов, Кръстьо ТодоровЯворовите творби : На нивата, Градушка, Арменци, Песен на песента ми / Любен Генов1965
Велчев, Велчо ПетровЛермонтов в творчестве П. К. Яворова1966
Драгова, Надежда НиколоваМежду два изстрела : [Пиеса за П. К. Яворов] / Първан Стефанов1969
Георгиев, Любен ХристовПейо Яворов : Романизирана моногр.1972 (1982)
Зарев, ПантелейП. К. Яворов : [Изследване]1974 (1984)
Зарев, Пантелей П. К. Яворов : [Изследване]1974 (1984)
Илиев, Стоян ДимитровПротиворечивият свят на Яворов : [Монагр.]1976
Сб.Българската критика за П. К. Яворов : [Сб. статии] / [С предг. от Боян Ничев]1977
Данчев, ПенчоОбречени на безсмъртие : Ботев, Яворов, Смирненски, Вапцаров : [Лит.-крит. очерци]1977
Данчев, Пенчо ИвановЯворов : Творчески път Поетика1978 (1983)
Сб. Пейо К. Яворов : 1878-1914. Био-библиография / Състав. Е. Фурнаджиева и др. ; Под ред. на Стоян Илиев1978
Гайдаров, Никола ИвановЖитейската драма на Яворов : Правни и психол. изследвания / Отг. ред., [с предг.] Кръстьо Куюмджиев1979
Сб. П. К. Яворов : [Сб. статии, изследвания и есета] / Г. Джагаров и др. ; Състав. Любен Георгиев1980
Сб.Яворов - раздвоеният и единният : Нови изследвания : [Сборник] / Състав. Стоян Илиев1980
Каравелова, Лора Лора-Яворов : Писма и док. / Състав. [с предг.] Ганка Найденова-Стоилова1983
Сб.Спомени за П. К. Яворов : Сборник / Състав. [с предг. от] Милка Марковска1989
Памуков, СтефанПортретът на Яворов : Етюд = A portrait of Yavorov : A stud1991
Сб.Яворов сборник : Изследвания и материали / Ред. кол. Димитър Михайлов - състав. и др1992
Сб. Страници за П. К. Яворов : Творчеството на писателя в бълг. лит. критика / Състав. Панко Анчев1992
Сб. Новото разпятие на Яворов : В защита на музей П. К. Яворов и дp. гласове / Състав. и ред. Ганка Найденова-Стоилова1992
Стоев, Атанас Яворов войводата летописец на Илинденско-Преображенско въстание : Автент. разказ и фотолетопис за участието на поета в живота на Вътр. макед.-одринска револ. орг.1993
Сб.Две души : Спомени за Яворов / Състав. Мария Илиева ; Под ред. на Георги Райчински1994
Цанов, Страшимир МитковЗа религиозните кодове на българската литература1995
Калайджиев, Борис ХристовПред олтара на свободата : [Докум. разказ за П. К. Яворов]1995
Сб.Как ехото не глъхне : Нов сб. с изследвания за П. К. Яворов / Състав. Димитър Михайлов, Алберт Бенбасат.1996
Крачолов, Иван БояновНаучни съобщения за рода на П. К. Яворов1996
Сб. Критически текстове за Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов : В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите / Състав. Димитър Михайлов1997
Димитров, Николай Стойчев Поезията на Яворов : Метафизика и творчество1998
Ракьовски, Цветан КириловП. К. Яворов и българските поетически силуети1998
Сб.Теменуги - другият роман на Яворов : Тълкувания / Състав. Миглена Николчина.1998
Неделчев, Михаил ДимитровЕтюди за Яворов 1998
Пелева, Инна Иванова Възраждания : Българист. студии1999
Сб.Славата на поета : 120 години от рождението на Яворов : Нови изследвания Състав. Димитър Михайлов1999
Хранова, АлбенаЯворов : Диалектики и алхимии1999
Сб."120 години Пейо Яворов" 1878-1998 : Сб. от Междунар. науч. конф., София, 29-30.10.1998 г. / Ред. кол. Тончо Жечев и др2000
Тодорова, Елена КосеваРимно-комбинаторен речник на лириката на П. К. Яворов / Йорданка Трифонова2000
Пелева, Инна ИвановаМеста от конспекта : Име, помен, памет ; Яворов ; Елин Пелин ; Й. Йовков ; Съдии ; Сбогом на хилядолетията2000
Георгиев, Пантелей Пею К. Яворов : Родословие, ученически години, телеграфопощенец2000
Русева, ВиолетаГенеалогия на българската модерност - Яворов2001
Крачолов, Иван БояновЛетопис за рода и произхода на П. К. Яворов : Литературно-ист. изследване2001
Димитров, Николай СтойчевМетафизичните пространства на езика : Аспекти на Яворовата поетика 2001
Сб. П. К. Яворов - критически силуети (1901-1910) / Състав. Албена Вачева, Цветан Ракьовски ; Науч. ред., послесл. Цветан Ракьовски ; Предг. Албена Вачева2002
Сб.Яворов : Съвр. интерпретации / Състав. Николай Димитров2002
Дакова, Бисера ЛазароваЯворов. Археология на автора2002
Добрев, ГосподинПейо Яворов - ненадминат лирик и пламенен революционер2002
Жекова, Светла КириловаСтилистични ефекти на синтактичните да-конструкции в драмите и лириката на Яворов : Монография2002
Камбуров, Димитър Костадинов Явори и клони2003
Гинев, Антонио Михайлов П. К. Яворов ; Д. Дебелянов : Лит. интерпретации / Милена Янкова2003
Сб.Яворов споменик : П. К. Яворов 1877-1914 : [По случай 5 г. от смъртта му] / Иван Вазов и др2004
Дафинов, Здравко НедялковАвтентичният Яворов : Док. хроника за живота и творчеството му : Т. 1 : Любимецът на музите 1878-19082004
Дафинов, Здравко НедялковАвтентичният Яворов : Док. хроника за живота и творчеството му : Т. 2: В храма на Мелпомена 1908-19142004
Неделчев, Михаил ДимитровЯворов. Литературна личност : Истории на книги и стихотворения2005
Сб.Аз не живея, аз горя : Материали от Националната конференция в Поморие, организирана по случай 130 години от рождението на Пейо К. Яворов и 50 години Национални поетичти празници "Яворови дни" / Състав., [предг.] Светла Асенова, Георги Райков2008
Антов, ПламенЯворов - Ботев: модернизъм и мит : Атавистичната памет на езика 2009
Сб.Яворов - литературни и биографични сюжети / състав., [ред.] Маринели Димитрова ... [и др.]2009
Коларов, Стефан ЛюбеновЯворов и Лора : Мистерията на една гибел : Документално-публицистичен роман : Кн. 1 : Револвер и любов2009
Бейнова, Мария КолеваПейо Яворов : за матурата : анализи и тестове2010
Сб.Сънища и безсъници : национална конференция "Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо Яворов", Шумен, 7-8 юни 2007 / [ред. кол. Веселин Панайотов ... и др.]2011
Михайлов, ДимитърПоетът Яворов2012
Илиев, Илия ХристовЛорд Байрон и Пейо Яворов : опит за съпоставка2012
Кузмова, К.Култът "Яворов"2013
Милев, ГеоПанихида за поета П. К. Яворов : [написана в края на 1914 г. в Лайпциг]. - Фототип. изд.2013
Коларов, Стефан ЛюбеновЯворов и Лора : мистерията на една гибел : документално-публицистичен роман : Кн.2 : Револвер и отрова2013
Бошнакова, Милкана ИвановаЯворов и Македония2014
Неделчев, Михаил ДимитровЯворовата година на траура2014
Белчева, ЕвелинаЯворов - между драмата и театъра2014
Коларов, Стефан ЛюбеновЯворов и Лора : мистерията на една гибел : документално-публицистичен роман :Кн. 3 :Присъда: безсмъртие2015
Михайлов, ДимитърЯворов и другите2015
Неделчев, М.Яворов : сюжетите на последните години2016
Ракьовски, Цветан Кирилов Пейо Яворов - анхиалски сюжети2016
Кортенска, Мирослава СтефановаЯворов и театърът - драматургия, критика, театрална дейност (1908-1914 г.). Разширяване на културно-историческото му наследство2016
Кръстев, Кръстю КотовХристо Ботьов ; П. П. Славейков ; Петко Тодоров ; Пейо К. Яворо2017 (2017 (2 изд.))
Нанчев, ЙорданП. К. Яворов преди и след куршума : спомени и документални фрагменти2017
Курташева, Б.По ръба на сравнението : Яворов и "Ролинг Стоунс" и други не/възможни интертекстове2018
кол.Памет за Яворов в Анхиало/ Поморие : Юбилеен сборник с доклади и слова - 2012 - 2017 г.2018
кол.Яворов. 140 години от рождението на поета : Нови изследвания : Шеста национална научна конференция, 14 януари 2018 г., Чирпан2019
Кузмова, К. Световете на Яворов : Неговите арменци, приятели, любими жени, каузи, стихове, музеи и архиви 2019
кол.Подир копненията на поета : [Сборник]2020
Кортенска, МирославаЯворов и театърът - драматургия, критика, театрална дейност (1908-1914 г.). Разширяване на културно-историческото му наследство 2021
Караджова-Маркова, Недялка"Малката приятелка" на Яворов 2021

Статии за Пейо Яворов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Гайдаров, НиколаИзложението на Яворов до Софийския апелативен съд Литературна история19783
Гайдаров, НиколаМежду живота и смъртта Литeратурна мисъл19781
Георгиев, ПантелейВълшебник на словото : [100 г. от рождението на П. К. Яворов] Съобщения19781
Данаилов, ДимитърЯворови поправки върху един екземпляр на "Стихотворения" 1904 г. Хоризонт19781
Данчев, ПенчоЯворов : [100 г. от рождението на поета] Септември19781
Динеков, ПетърЯворов в развитието на българската поезия : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Септември19781
Добрев, ЧавдарПоетически идеи в драматургията Добрев, Ч. Планета на свободата1978
Жечев, ТончоПрозата на Яворов : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Литeратурен фронт19782
Казанджиева, БелаЯворов и ЛораЛитературна история19783
Колевски, ВасилЯворов - критик и публицист : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Пламък19781
Константинова, ЕлкаП. К. Яворов и Николай ЛилиевЛитeратурна мисъл19788
Кръстев, КръстюОрисията на Яворов в неговите песниКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Кръстев, КръстюП. К. Яворов. "Стихотворения"Кръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Куюмджиев, КръстьоПредисловиеЛитeратурна мисъл19781
Михайлова, СтоянкаПенчо Славейков и Пейо ЯворовЛитературна история19783
Неделчев, МихаилПроблемът за автобиографизма в творчеството на ЯворовЛитературна история19783
Неделчев, МихаилЯворов - летописец на Илинденско-Преображенското въстаниеОтечество197815-16; 17-19
Недялков, ХристоДраматургичният свят на ЯворовТеатър19783
Недялков, ХристоНеобятен поетичен талант : [П. К. Яворов]Читалище19782
Недялков, ХристоПроекти за нови драми : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Родна реч19784
Пенев, БоянЯворовПенев, Б. Изкуството е нашата памет : [Литературнокрит. статии и есета]1978
Попвасилев, СтефанЕпитети в Яворовата поезияПопвасилев, Ст. Езикови и мемоарни очерци1978
Попов, СтрахилЛичност и лирически изказ : Опит за психосоциология на личността - художествен характер в поезията на П. К. ЯворовЛитeратурна мисъл19781
Русев, ПеньоТрагедията на интелигента-индивидуалист в Яворовата драма "В полите на Витоша"Език и литература19782
Савов, МладенОптимистичната трагедия на поетаРодна реч19782
Талев, ДимитърДрамите на Пейо ЯворовТалев, Д. Съчинения : Т. 11. 1978
Талев, ДимитърП. К. Яворов и МакедонияТалев, Д. Съчинения : Т. 11.1978
Таринска, СтефанаПреводите на П. К. Яворов от руски езикЛитературна история19783
Тонков, ПетърЯворов - противоречив и единенХоризонт19781
Хлебарова, Златана"На нивата" и творческия процес у Яворов : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Пламък19781
Хлебарова, ЗлатанаЛичната библиотека на поета П. К. Яворов : бележки и маргиналииЛитературна история19783
Хлебарова, ЗлатанаСходство в структурите на поетичните и музикалните произведения : [С оглед поезията на П. К. Яворов]Език и литература19781
Цанев, ГеоргиЯворов - класик на българския стихЛитературна история19783
Александрова, НадеждаМястото на поемата "Нощ" в творческия път на П. К. ЯворовЛитeратурна мисъл19782
Вапцарова, БойкаЯворов и ВапцаровЛитературна история19783
Василев, ЙорданПрозата на Яворов през погледа на критикатаЛитературна история19783
Василев, МихаилБунтът на самоприкования Василев, М. Редове за поезията : Очерци за български поети1978
Велчев, Велчо Яворов и руската революция от 1905-1907 г. Език и литература19786
Велчев, Петър"Един и същ на битието с урагана..." : Към философския модел на Яворовата лирикаЕзик и литература19785
Михайлов, АлександърНеувяхваща като лавъра : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Учителско дело10.01.19782
Видева, Мария, Е. БановаПоезия да дишаш : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Народна младеж12.01.19788
Гайдаров, НиколаВъзприятията и творческият процес у поета : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Литeратурен фронт12.01.19782
Гьорова, СевелинаЯворов в българския театър : [100 г. от рождението на П. К. Яворов] Антени12.01.19782
Данаилов, ДимитърСлавата на поета : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Септември (Стара Загора)12.01.19785
Деянова, МарияБлизо един милион екземпляра : [100 г. от рождението на П. К. Яворов] Антени12.01.19782
Елевтеров, СтефанНепознати досега стихотворения : [100 г. от рождението на П. К. Яворов] Литeратурен фронт12.01.19782
Зарев, ПантелейЧовечни, хайдушки копнения : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Литeратурен фронт12.01.19782
Игов, СветлозарИсторията на едно посвещение или предисторията на една любов : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Литeратурен фронт12.01.19782
Каракашев, Владимир"Проклятието" над една пиеса : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Литeратурен фронт12.01.19782
Карастоянова, ВиолетаЯворов на чужди езици : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Отечествен фронт12.01.197810230
Найденова-Стоилова, ГанкаЗаветът : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Септември (Стара Загора)12.01.19785
Попова, ДонкаЯворов в Стара Загора : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Септември (Стара Загора)12.01.19785
Тонков, ПетърПроникновението на твореца : [100 г. от рождението на П. К. Яворов] Септември (Стара Загора)12.01.19785
Хлебарова, ЗлатанаПоследно писмо : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Литeратурен фронт12.01.19782
Хлебарова, ЗлатанаСила - способна да преобразува света : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Антени12.01.19782
Янев, СимеонБългарски, безсмъртен : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Народна младеж12.01.19788
Атанасова, З.Кълнове, стигнали до сърцето : [100 г. от рождението на П. К. Яворов] Отечествен фронт12.01.197810230
Жечев, ТончоЛетописец на героите от борбата : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Работническо дело13.01.197812
Каролев, Стоян"Все туй копнение в духът" : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Народна култура13.01.19782
Константинова, ЕлкаЯворовата поезия - нов етап в националната ни литература : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Народна култура13.01.19782
Марков, ДмитрийЯрка звезда в поезията : [100 г. от рождението на П. К. Яворов] Работническо дело13.01.197812
Райчев, МихаилНеизвестни образи на П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров и Елин ПелинТруд13.01.19789
Русев, ПеньоДрамите на Пейо Яворов : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Народна култура13.01.19782
Божилов, БожидарПоетът : [100 г. от рождението на П. К. Яворов] Народна култура13.01.19782
Вапцарова, БойкаС образа на поета : [100 г. от рождението на П. К. Яворов]Работническо дело13.01.197812
Каракашев, ВладимирЯворов – драматургътПулс17.01.19782
Матев, ПавелПрисъствието на ЯворовПулс17.01.19782
Радонова, МарияДа можех да възпявам като Яворов...Литературен фронт19.01.19783
Александрова, НадеждаМотивът на раздвоението у Яворов и Дебелянов Литeратурен фронт19.01.19783
Свинтила, ВладимирРазмисли върху една книгаУчителско дело13.06.197824
Атанасова, ЦветанкаКръгът "Мисъл" и "европеизирането" на българската литература : Приносът на П. Славейков, П. Тодоров и Яворов за идейно-тематично и психологическо обогатяване на нашата литератураЛитeратурна мисъл19799
Михайлова, ДимитринаОбраз демонического героя у Лермонтова и ЯвороваБолгарская русистика19796
Тенев, ЛюбомирДраматургическата поетика на "В полите на Витоша"Литeратурна мисъл19791
Чолаков, Здравко"Умри - смъртта ми нека бъде празник в самота"Чолаков, З. Философски проблеми в българската поезия1979
Андонова, НинаДълбоко единение с народа : Народопсихологията на българина в творчеството на Пейо ЯворовПиринско дело (Благоевград)07.07.1979134
Анчев, ПанкоПрозата на поетаЛитeратурна мисъл19801
Далчев, АтанасЗа поезията на ЯворовДалчев, Ат. Страници1980
Далчев, АтанасЛюбовта на Лора и ЯворовДалчев, Ат. Страници1980
Константинова, ЕлкаЯворов и ЛилиевКонстантинова, Е. Самобитно и общочовешко1980
Монова, ИлианаРеализация на мотива "самотно страдание" в две стихотворения : "Аз страдам" от П. К. Яворов и "Победен" от Димчо Дебелянов"Литeратурна мисъл19804
Неделчев, МихаилПублицистиката на национално-революционното движение и ЯворовБългарски журналист19807
Неделчев, МихаилТрите социални роли на ЯворовРодна реч19809
Свинтила, ВладимирПублицистът ЯворовБългарски журналист19803
Тенев, ЛюбомирПиеса на психологическия експеримент : "Когато гръм удари..."Септември19803
Цанев, ГеоргиПенчо Славейков и Пейо ЯворовЦанев, Г. На литературни теми1980
Хлебарова, ЗлатанаНеизвестно стихотворение от ЯворовОтечествен фронт14.03.198010791
Найденова-Стоилова, ГанкаНад анхиалските бележници на ЯворовНародна култура25.07.198030-31
Гайдаров, НиколаНеизвестен документ около трагедията на ЯворовЛитературна история19817
Казакова, ЛюбкаНародното страдание в поезията на П. К. ЯворовРодна реч19816
Старев, ПламенЯворовата поема "Градушка"Родна реч19811
Пенчев, АндрейКога Яворов е променил името си? Отечествен фронт17.07.198111143
Вучков, ЮлианПиесите на ЯворовТеатър19824
Гургулова, МарияК проблеме контактных и историко-типологических связей болгарской и русской литературы : П. К. Яворов и М. Ю. ЛермонтовБолгарская русистика 19823
Джагаров, ГеоргиКато камбанен звън в душитеДжагаров, Г. От Ботев до Ботев1982
Русев, Руси"В полите на Витоша" и "Ромео и Жулиета". Сравнително литературознание19821
Евтимов, Евтим"Аз не живея, аз горя...". Литeратурен фронт14.01.19822
Хлебарова, ЗлатанаВойводата-драматург П.К. Яворов в Балканската война (1912)Народна култура15.10.198242
Александрова, НадеждаЯворов в житейския и творческия път на ДебеляновХоризонт19832
Владков, ЛюбомирЯворов и ВарнаПростори19832
Кремен, МихаилП. К. ЯворовКремен, М. Портрети с цветни моливи1983
Кузмова-Зографова, КатяТрагедията на самотната личност в поемата "Нощ" на П. К. ЯворовРодна реч19836
Хлебарова, ЗлатанаДейността на П. К. Яворов през Балканската войнаПламък19832
Хлебарова, ЗлатанаНа истинска народна и човешка служба... : П. К. Яворов и Илинденското въстаниеПламък19838
Цанев, ГеоргиПътят на П. К. ЯворовЦанев, Г. Страници от миналото : [Статии, рец., бел., спомени, интервюта]1983
Левчев, ЛюбомирЯворов и ниеЛитeратурен фронт13.01.19832
Неделчев, МихаилПоетът [П. К. Яворов] в революционното освободително движениеЛитeратурен фронт13.01.19832
Бошнаков, Димитър За Яворов : [105 г. от рождението на поета]Народна култура28.01.19834
Каранфилов, ЕфремХайдушките копнения на поета : [105 г. от рождението на поета]Народна култура28.01.19834
Тзавелла, ХристофорИсторическото и социалното мислене у Яворов : [105 г. от рождението на поета]Народна култура28.01.19834
Серафимов, ГалчоС перото на поет и пушка на харамия. П. К Яворов и в. "Свобода или смърт"Пиринско дело (Благоевград)30.07.1983178
Антонов, НиколайЗаветни копненияАБВ02.08.198331
Коларов, СтефанЯворов - трагичен и великЛитeратурен фронт27.10.198343
Крачолов, ИванЗа рода на П. К. ЯворовЛитeратурна мисъл19849
Неделчев, МихаилЗа ново виждане на Яворовия трагизъмРодна реч19844
Тенев, ЛюбомирДрамите на ЯворовТенев, Л. Разкъсани мрежи1984
Хаджикосев, СимеонЕдин лирически шедьовър на ЯворовХаджикосев, С. Сред незабравимите страници : Литературни анализи1984
Марковска, МилкаДве хубави очи... АБВ02.19846; 7
Методиев, Божидар"Написани с ръчица едва ли не на мъченик..."Отечествен фронт26.04.198411864
Маркова, РалицаПоезията на Яворов на испански език : [ Рецензия на : Yavorov, Pejo. Viento de medianoche]Пулс31.07.198431
Хлебарова, ЗлатанаПоследните ръкописи на ЯворовВечерни новини16.10.1984244
Авджиев, ЖельоП. К. Яворов. "Стихотворение" 1901 г. Авджиев, Ж. Българската литература след Освобождението : Студии и очерци. Ч. 2.1985
Велчев, ПетърПоезията на П. К. Яворов на испански език : [Дело на Хуан Едуардо Сунига]Сравнително литературознание19856
Гургулова, МарияП. К. Яворов и Русия : І. Формирането на социалните възгледи на П. К. Яворов. Дълбоко критическо отношение на поета към обществено-политическата система в БългарияНаучни трудове Пловдивски университет "П. Хилендарски". Руска филология1985Т. 23, 2
Кърпачева, РадкаЯворов и ЧеховЛитeратурна мисъл19854
Неделчев, МихаилРазмисли върху няколко неизвестни писма на Яворов : [Научно съобщение]Литeратурна мисъл19851
Пенев, БоянПървата драма на Яворов : [За "В полите на Витоша"]Пенев, Б. Студии, статии, есета 1985
Примова, БорянаЛюбовта в поезията на П. К. ЯворовРодна реч19859
Хаджикосев, СимеонЯворов и БодлерЛитeратурна мисъл19852
Хлебарова, ЗлатанаЖените вдъхновителки в творчеството на П. К. ЯворовЕзик и литература19855
Хлебарова, ЗлатанаП. К. Яворов през 1913 г. Литeратурна мисъл19854
Стефанова, ЛилянаПоет на гордата славаЛитeратурен фронт31.01.19855
Йорданов, АлександърПоследният възрожденецЙорданов, А. Личности и идеи : [Литературнокрит. очерци]1986
Неделчев, МихаилПосмъртното битие на яворовата литературна личностХоризонт19862
Неделчев, МихаилЗа биографа, героя и биографиятаСтрума19862
Николова, КамелиТрагичен характер и трагични развръзки в драмите на П. Ю. Тодоров, А. Страшимиров и П. К. ЯворовПроблеми на изкуството19861
Сугарев, ЕдвинЯворов и българската поезия след Първата световна войнаЕзик и литература19861
Хаджикосев, СимеонКъм поетиката на ранния български модернизъм : Кирил Христов и Пейо ЯворовЛитeратурна мисъл19867
Кирова, ЛилияПейо К. Яворов и Антун Г. Матош : Наблюдения върху идейно-естетическия свят на двамата поетиЛитeратурна мисъл19871
Ликова, РозалияОсобености и промени в художествения моделЛикова, Р. Портрети на български символисти1987
Ликова, РозалияПо някои спорни въпроси за поезията на ЯворовЛикова, Р. Портрети на български символисти1987
Ликова, РозалияПроблемът за личността в поезията на ЯворовЛикова, Р. Портрети на български символисти1987
Ликова, РозалияПроблемът за раздвоениетоЛикова, Р. Портрети на български символисти1987
Ликова, РозалияФилософски насоки в Яворовата лирикаЛикова, Р. Портрети на български символисти1987
Марковска, МилкаИз архивното наследство на ЯворовЛитeратурна история198716
Панов, АлександърДраматургията на ЯворовРодна реч19878
Свиленов, АтанасРоманът на един животСвиленов, Ат. Знаци по пътя : Профили на български писатели1987
Димова, СтаменаСветлините на Яворовото страданиеПулс10.03.198710
Тонов, АнгелДва поетични манифеста на сръбския и българския символизъм : ["Поезия" от Й. Дучич и "Песен на песните ми" от П. Яворов]Литeратурна мисъл19887
Хаджикосев, СимеонЯворов в СофияЧиталище19881
Атанасов, ПетърДрамата на поета П. К. ЯворовТракия (Пловдив)19881
Гайдаров, НиколаЯворов като журналистБългарски журналист19883
Игов, СветлозарПоет на драматизмаПламък19886
Йорданов, АлександърЯворов днес : 110 г. от рождението на поетаСептември19881
Кирова, ЛилияЗа някои специфични страни на модернизма на славянския юг в края на ХІХ и началото на ХХ векСлавянска филология198820
Кирова, МиленаМежду утрото и нощтаРодна реч19889
Попиванов, ИванЧародеецът на словотоДружба19883
Вахрам, ХаикПризнателността : Първият превод на елегията "Арменци" от П. К. ЯворовАнтени13.01.19882
Васев, ВасиленГръмотевица в стария дъб : Бунтът на русофилите в пиесата на П. К. ЯворовЛитeратурен фронт14.01.19883
Георгиев, МаринНа вечността свещенните заветиЛитeратурен фронт14.01.19883
Найденова-Стоилова, ГанкаС Духа на творчеството и борбатаЛитeратурен фронт14.01.198813
Тодоров, БорисНепозната творба на Яворов : [Стихотворението "Птичка"]Литeратурен фронт18.02.19888
Димиева, МарияТрансформации на мотиви с лирически генезис в лириката на ЯворовЕзик и литература19893
Игов, СветлозарЖитейска драма и драматургияСептември19894
Игов, СветлозарТри образа на жените и любовта у П. К. Яворов, Димитър Бояджиев и Николай ЛилиевИгов, Св. Грозните патета1989
Нанчев, ЙорданПейо Яворов и Александър ПаскалевСептември19891
Неделчев, МихаилТрагизмът у ЯворовПламък198910
Стойчев, ИванЛирика и заглавия : [Д. Дебелянов, К. Христов и П. Яворов]Родна реч19891
Танев, ДимитърБезсъници и прозрения на поетаПламък19896
Томов, АнгелМотивът "Нирвана" в поезията на Пей Яворов и Владислав Петкович-Дис. Проблеми на литературната наука, история и критика : Сборник в чест на 70-год. на проф. Георги Димов1989
Йосифов, Веселин"Сине наш, прости ни"Антени11.01.19892
Атанасов, ВладимирПоезията на П. К. Яворов - лабиринт и разпятиеПулс20.06.198925
Дяков, Томислав"За тебе аз пазя безумната радост..." : Едно непознато стихтворение на П. К. ЯворовПулс11.07.198928
Игов, СветлозарВ часа на синята мъглаЛитeратурен фронт16.11.198946
Андонова, НинаЗа накрая ... Андонова, Н. Дохожда час : Статии и есета [за български писатели]1990
Божилов, БожидарЯворов на рускиБожилов, Б. Критика и обзори1990
Каранов, КонстантинКъм анализа на позната творба : [П. К. Яворов - "Угасна слънце"]Литeратурна мисъл19902
Панов, АлександърЧовекът на границатаПеро19902
Попов, КонстантинЕзиковото стилно майсторство на П. К. Яворов в стихотворението "На нивата"Език и литература19903
Спасов, СпасЧервено и черно : Трагедията на Яворов в социален аспектЕзик и литература19901
Хлебарова, Златана"Царици на нощта" - последно поетично послание на П. К. ЯворовЛитeратурна мисъл19907
Камбуров, ДимитърЯворовата "нощ" на светлината на деняПулс19.06.199025
Алипиева, АнтоанетаБитът като битие в творчеството на П. П. Славейков и П. К. Яворов през 90-те години на миналия векЕзик и литература19915
Протохристова, КлеоПарадоксите на неназованото : Мотивът за огледалото в творчеството на ЯворовНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология1991Т 29, 1
Драганова, НелиСемантични функции на ритъма в поезията на ЯворовЛитературна мисъл19925-6
Любенова, ЦветаОт реалния идеал до естетическото съзнание : Наблюдение върху прозата на ЯворовА.19923
Тодорова, Милена"Во вечността са моето блаженство и моето страдание..." : [Наблюдения върху поезията и личността на П. К. Яворов]А.19921
Игов, СветлозарПоет на нощтаЛитeратурен форум (прил.)04.199215
Папазян, КиркорТихи думи и за "другите" арменци : Арменците в творчеството на ЯворовГлас09.06.1992133
Танев, ДимитърЯворов – изпитание на чувстватаЛитeратурен форум (прил.)07.199227
Зарева, СнежанаЕдинство и противоречие в литературния диалог (Ботев, Вазов, Яворов, Кирил Христов)Литературен вестник27.07.199229
Неделчев, МихаилЯворов в Анхиало (Поморие)Литeратурен форум26.08.199234
Стоянов, Стоян"А Вардар, Дунав и Марица..." : Образът на родината в едно стихотворение на Яворов ["Заточеници"] Македония04.09.199235
Арнаудов, ИванЧовекът в поезията на П. К. ЯворовСова19933
Илиев, СтоянЛюбовната драма на ЯворовПламък19931-2
Младенова, ДаринаЯворовата "Хайдушка песен" : Опит за анализА.19933-4
Неделчев, МихаилПублицистиката на революционното движение и Яворов : 115 г. от рождението на поетаПиринска Македония днес19931, 2
Огнянова, МариолаБлаговещение : 115 г. от рождението на П. ЯворовРодна реч19935
Трифонова, Цвета"Арменци" и "Заточеници" – една тема в две вариацииА.19933-4
Чернокожев, НиколайПесента на човекаБългарски език и литература19936
Кирова, МиленаСънят на Медуза : Приключения на библейските символи в поезията на ЯворовЛитературен вестник199351-52
Страшимирова, ВеселаЯворов жадуваше свободата и любовта : 115 г. от рождението на поетаЛитeратурен форум19.01.1993213
Константинова, ЕлкаП. К. Яворов и Николай Лилиев - двама херолди на духаВек 2106.199322, 23
Атанасов, Владимир"На нивата" от Пейо ЯворовВек 2130.06.199326
Едорн-Льогран, АнСъзнанието за криза в началото на 20 век в Германия и България : Пейо Яворов, Георги Тракл, Георги Хайм / Прев. от нем. Светлана ГеоргиеваЛитературен вестник01.11.199343
Звезданов, НиколайВидимост и слепота в света на ЯворовЛитeратурен форум01.12.199348
Димитров, НиколайМитът за Сизиф в творчеството на Камю и Яворов : Към поет. психография на едно самоубийствоЕзик и литература19942
Зашева, ЗлаткаСтихотворението "Нирвана" - синтез на основните философски проблеми в символичната лирика на П. К. ЯворовТракия (Пловдив)19944
Иванова, МарияЯворов за противоречивата същност на човека и светаТракия (Пловдив)19944
Кенанов, ДимитърИсторията на един пространствен метафоричен модел в поезията на Пейо К. ЯворовУчастие (Ст. Загора)19941
Константинов, ГеоргиЯворов или високият смисъл на страданието : По случай 80 г. от смъртта муПламък19947-8
Пелева, ИннаМакедония и краят на историята : Яворовите "Хайдушки копнения" сред и срещу класическия език на националната каузаЛитературна мисъл19942
Ракьовски, ЦветанЛирическият цикъл в поезията на Яворов – проблеми на оркестрациятаBalkanistic forum = Балканистичен форум19943
Спасов, Георги"Заточеници" от Пейо ЯворовРодна реч19942
Хаджикосев, СимеонПролегомена към поетиката на ЯворовЕзик и литература19942
Цанов, Страшимир"Хайдушки песни" на Яворов – поетика на фолклорната стилизацияБългарски език и литература19946
Цанов, СтрашимирНебиблейският Йов в поезията на П. К. Яворов : Наблюдения върху палинодията "Бежанци" - "Покаяние"Литературна мисъл19942
Чернокожев, НиколайПрирода и култура [поемата "Градушка" от П. К. Яворов]Български език и литература19942
Кирова, МиленаСънят на Медуза : Приключения на библейските символи в поезията на ЯворовЛитературен вестник01.19941
Сивриев, СаваЗа знаците и за техните концепти в "Градушка" на ЯворовЛитературен вестник16.05.199419
Пенчев, Бойко"Теменуги" на Яворов и женската самоизпълненост или как мъжете изобретиха и си присвоиха чуждата сексуалност, за да я превърнат в алегория на Душата сиЛитературен вестник06.06.199422
Ракьовски, ЦветанИзсъхналите "Теменуги" в дневника на ЯворовЛитературен вестник08.08.199431
Марковска, МилкаЛюбовта на Лора и Яворов беше сравнима само с любовта им към Македонския край : 80 г. от смъртта на П. ЯворовМакедония18.10.199441
Фурнаджиева, ЕленаМакедония в творчеството на поета : 80 г. от смъртта на П. ЯворовМакедония18.10.199441
Пантелеева, НинаДушата на ангел и демон : 80 г. от смъртта на П. К. ЯворовВек 2119.10.199441
Пантелеева, НинаО, щастие и горест : 80 г. от смъртта на П. К. ЯворовБългарски писател25.10.199424
Найденова-Стоилова, ГанкаВ пространството на безсмъртието : 80 г. без ЯворовДемокрация29.10.1994249
Дакова, БисераП. К. Яворов. "Песен на песента ми" - отвъд конвенциите на езикаЛитературна мисъл19952
Димитров, НиколайБългарската литература между "съня" и "безсънието" : [За "Сън за щастие" от П. Славейков и "Безсъници" от П. К. Яворов]Език и литература19955-6
Иванов, СлавчоКъм диалога Яворов – БотевПроглас19953
Иванова, ЕкатеринаРобството и свободата в поезията на Пейо ЯворовРодна реч19957
Иванова, Мария"Двете души" у поета ЯворовРодна реч19952
Недкова, ВеселаЕдно стихотворение на П. К. Яворов в перископа на символистичната естетика : Анализационни наблюдения върху стихотворението "Дни в нощта". Български език и литература19953
Попиванов, ИванКонфликтност и трагедиен патос в поезията на П. К. ЯворовЛитература в средното училище19952
Русева, ВиолетаЯворов и поетическото наречие на символизмаЕзик и литература19954
Цанев, Георги, Милена Цанева"Неиндивидуалистическата" интелигенция и ЯворовЕзик и литература19954
Цанов, СтрашимирМолитва, молитвеност и мистика в поезията на ЯворовЛетописи19959-10
Цанов, СтрашимирОбразът на Христос в поезията на П. К. ЯворовЕзик и литература19955-6
Динков, ИванЗнакът на гения : 117 г. от рождението на П. ЯворовБългарски писател16.01.19953
Ракьовски, ЦветанЛирическият цикъл в поезията на Яворов : "Писма. Денят на самолъжата"Литературен вестник26.04.199513
Димитрова, ЕлкаДневникът на ученичката : [За стихотворенията на П. К. Яворов "Две хубави очи" и "Среща"]Литературен вестник20.05.199517
Жарин, ЛюбомирП. К. Яворов и македонският въпросВек 2126.07.199530
Пелева, ИннаНе арфа яснозвучна с душата ми съзвучна : Жената в поезията на Христо Ботев и Пейо К. ЯворовЛитературен вестник26.07.199526
Димитров, НиколайЗа Гастон Башлар, за Яворовите "Безсъници" и Пенчо-Славейковия "Сън"Литeратурен форум01.11.199538
Войнов, АлександърХамлет на българската литература [Пейо Яворов]Читалище19967-8
Куюмджиев, КръстьоЗа да пречистят и просветлят душите ни – Яворов и Лора : [118 г. от рождението на П. К. Яворов]Литературен вестник19961-2
Николова, ВидкаАнализ към връзката Ботев – ЯворовУчастие (Стара Загора)19961
Рикев, ПламенХристиянската духовна култура в стихотворението "Заточеници".Дарба19961
Кунчева, РаяЯворовият свободен стих : 120 г. от рождението на П. К. ЯворовЛитературна мисъл19961
Стефанов, ВалериПарфюм и ум в "Маска"-та на Яворов : 120 г. от рождението на П. К. ЯворовЛитературна мисъл19961
Цанов, СтрашимирМистическата същност на любовта в Яворовата поезия : 120 г. от рождението на П. К. ЯворовЛитературна мисъл19961
Пантелеева, НинаПсихологически внушения на нощта в поезията на ЯворовБългарски писател16.01.19963
Велчев, ПетърПоет на прозрения и безсъници : [118 г. от рождението на П. К. Яворов]Литературен вестник02.19961-2
Клисуров, ТаньоСветни, о разум! - разсей тъмите : [118 г. от рождението на П. К. Яворов]Литературен вестник02.19961-2
Цанов, СтрашимирПознанието – страдание и вярата – безверие в поезията на ЯворовЛитературен вестник26.06.199624
Дакова, Бисера"Яворов" чете Яворов : Или как сецесионните теменуги никнат в градинката на "Калиопа".Литературен вестник27.11.199638
Георгиева, СтанкаРазсъждения по някои въпроси на интертекстуалността ("На нивата" - Яворов, "Хаджи Димитър" - Хр. Ботев)Родна реч19977
Дакова, БисераОт Яворов към "Яворов" – конституиране на автораЕзик и литература19971-2
Дакова, БисераПарадигматично изговореният ЯворовПламък19971-2
Иванов, СлавчоМотивът за нирвана у Величков и ЯворовРодна реч19971
Поптонев, СтефанКласиците се завръщат : Слепият-ослепен поет проглежда отново [Пейо К. Яворов]Пламък19973-4
Радинска, ВалентинаПоетът [П. К. Яворов] и смърттаЕвропа 200119974
Горанов, Румен"Две хубави очи" - отвъд хоризонта на словотоЛитeратурен форум03.199711, 13, 14
Кирова, МиленаЯворов - мълчание на мъжката идентичностЛитературен вестник18.06.199721
Анчев, ПанкоДрамата на прехода. ЯворовВезни19985-6
Анчев, ПанкоЯворов - поетът на днешното времеВезни19982
Атанасов, Владимир"Песен на песента ми" – символика на притежаванетоБългарски език и литература19984
Братанов, ИвоСъдбата и отбруления лист и на сирака (Опит за разбор на Яворовата миниатюра "Лист отбрулен")Родна реч19986
Дакова, БисераКъсните поетически текстове на П. К. Яворов – означаващи на ранни поетови визии?Български език и литература19984
Иванов, СлавчоСмъртта, езерото, Нирвана... истината [в творчеството на П. К. Яворов]Родна реч19981
Илиев, СтоянЛичностното самосъзнание на Яворов : 120 г. от рождението на поетаПонеделник199812
Константинова, ЕлкаМежду вярата и съмнението : 120 г. от рождението на П. К. ЯворовНаука19985-6
Лукова, КалинаЗрящата душа - гледането и проглеждането : Визуалност на трансценденталното [в творчеството на М. Метерлинк, П. Яворов, П. Тодоров и А. Страшимиров]Проглас19983-4
Милкова, ЗаркаНегласният протест на страданието в поемата "Градушка"Родна реч19984
Найденова-Стоилова, ГанкаПоет на утрешния ден : [Яворовата краевековна година]Демократически преглед199837
Пелева, ИннаЯворов – контексти на еротическото писмо : [Яворовата краевековна година]Демократически преглед199837
Протохристова, КлеоЯворов - визуалните измеpения на патосаНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология1998T. 36, 1.
Рикев, КаменОт огъня до тъмния безкрай : Яворовото стихотворение "Две души"Дарба19982
Русева, ВиолетаЯворов: от "Стихотворения"(1901) до "Антология" – рефлексията на модерното съзнание спрямо нацията : [Яворовата краевековна година]Демократически преглед199837
Тихова, ПаулинаОбразът на песента ("До моето първо либе" – Хр. Ботев, "Песен на песента ми" – Яворов)Родна реч19981
Жечев, ТончоПоет на нощта и смъртта : 120 г. от рождението на П. К. ЯворовДума13.01.19989
Звездинов, АтанасИ в превод Яворов е пак наяве и насън : [Стихотворенията "Наяве и насън" и "Еурославика" в прев. на чеш. ез. от Л. Кроужилова]Български писател13.01.19981
Илиев, СтоянДуховният подвиг на Яворов : 120 г. от рождението на поетаБългарски писател13.01.19981
Неделчев, МихаилКраевековно вглеждане в Яворовото творчество : 120 г. от рождението на П. К. ЯворовЛитeратурен форум13.01.19981
Поптонев, СтефанВърхът и подножията : 120 г. от рождението на поетаБългарски писател13.01.19981
Радева, ВиолетаПевец на душевни бездни : 120 г. от рождението на П. ЯворовДемокрация13.01.19989
Чурешки, СтефанЗа християнството и ЯворовЛитeратурен форум13.01.19981
Дакова, БисераЗабравената (?) "Милица" и Яворов – този познат непознатЛитературен вестник14.01.19982
Литкова, ВенетаГраматика на превода "Яворов". Литературен вестник14.01.19982
Попиванов, ИванЧародеец на българското слово : 120 г. от рождението на П. ЯворовСъвременна мисъл 04.02.19982
Марковска, МилкаЯворов – активен деец на македоно-одринското освободително дело : 84 г. от смъртта на П. К. ЯворовМакедония07.10.199836
Попов, ГеоргиП. К. Яворов - първият кмет на освободения Неврокоп през 1912 г. Македония21.10.199838
Стоименова, БисеркаТялото: реторика на употребите в ранните текстове на П. К. ЯворовЛитературен вестник04.11.199835
Пантелеева, НинаМежду деня и нощта : [За поезията на П. Яворов]Български писател10.11.199834
Николова, ВидкаПрочит на ЯворовЛитeратурен форум24.11.199837
Дачев, МирославЯворов, Теменуги : B Sides ThemselvesЛитературен вестник25.11.199838
Димитров, НиколаЯворовият екзистенциализъмЛитeратурен форум28.11.199837
Гълъбова, МилаРанноренесансовият мотив за любовта и лириката на ЯворовПроглас19993-4
Димитров, НиколайДиалозите на модерността (П. К. Яворов - Димитър Бояджиев)Проглас19993-4
Игов, АнгелЛедената стена на отчуждението [в поезията на Яворов]Родна реч19992
Кабаиванска, СтефкаЗа "хайдушката" проза на ЯворовНаучни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология1999Т. 37, 1
Константинова, ЕлкаСтремленията и страданията на ЯворовРодна реч19992
Натев, АтанасПредизвикателствата на "фаустичния човек" [в творчеството на Пейо Яворов]Везни19997
Пантелеева, НинаЕстетическото присъствие на нощта в Яворовата поезияДарба19992
Трифонова, ЙорданкаЧешки и словашки преводи на стихотворенията на П. К. ЯворовHomo Bohemicus19993-4
Вапцарова, БойкаЯворов и Вапцаров : 90 г. от рождението на големия български поет Н. ВапцаровБългарски писател30.11.199939
Тотев, ПеткоДрамата на драматурзите : "Змейова сватба" [от Петко Ю. Тодоров] и "В полите на Витоша" [от Пейо Яворов]Везни20003-4
Борисова, ЕвдокияЛирическите маски на Яворов в драмата "В полите на Витоша"Български език и литература20015-6
Жекова, СветлаСинтактични да-конструкции в драмите на ЯворовГодишник - Бургаски свободен университет20011
Кузмова-Зографова, КатяЯворов в театъра на епистоларните дискусииЛитeратурен форум10.04.200114
Пантелеева, НинаАз не живея, аз горя : 87 г. от смъртта на ЯворовАнти12.10.200141
Кръстанов, Михаил"Нощ" на Яворов : Кошмари и противоречия 100 г. по-късноЛитeратурен форум23.10.200134
Антов, ПламенЯворов - тотализация на тялото или Романът на Яворов contra ЯворовЛитературен вестник31.10.200136
Димитрова, Силвия"Копнение" и "страх" в "Нирвана" от П. К. ЯворовНаучни съобщения на СУБ [Съюз на учените в България] - клон Добрич2002Т. 4. 2.
Ефендулов, ДимитърП. К. Яворов - между себеотдаването и съмнението в отношението към БогаДемократически преглед200249
Жекова, СветлаПоглед върху някои редакционни промени в творчеството на ЯворовГодишник - Бургаски свободен университет20028
Илиев, ИлияЯворовата Голгота : [ За публикациите му свързани с Македония]Наше минало200224
Камбуров, ДимитърВ светлината на "Сенки"Литературата200216
Терзийски, ИвайлоЯворовите нощни царициНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"2002Т. 39. 1
Kirova, LilijaLes elites intellectuelles et les personnifications de la modernite : Le cas de Peyo Yavorov et d'Antun MatosEtudes balkaniques20034
Димитров, НиколайЗа символа и "едната дума" в поезията на ЯворовЛитературна мисъл20031-2
Димитров, НиколайПредставата за движение в поезията на ЯворовНаше минало200325
Илиев, ИлияЯворов и народнопоетичната традицияВезни20036-7
Кирева, Нора"Нирвана" от Пейо Яворов : РазмислиРодна реч20035
Константинова, ЕлкаНа битието с ураганаРодна реч20033
Лазаров, СтойкоМогъщ творец на българското слово : 125 г. от рождението на П. К. ЯворовЧиталище20031-2
Без авторСвобода или смърт! : Бунтовен лист : [Хектографски лист, издаван от П. К. Яворов през 1903 г., в 12 броя и спрял след смъртта на Гоце Делчев]Наше минало200325
Танев, Димитър"Две хубави очи" – Яворовата любовна лирикаРодна реч20033
Тодорова, ЕленаЛингвостатистическо изследване на Яворовата лирикаБългарски език20032-3
Трифонова, ЙорданкаЗа графиката на Яворовата поезияНаше минало200325
Динков, ИванСлед много разсъмвания в ума и сърцето : 125 г. от рождението на П. К. ЯворовБългарски писател03.02.20035
Михайлов, ДимитърРодолюбецът : 125 г. от рождението на П. К. ЯворовБългарски писател03.02.20035
Станков, ВалериПразник със сълза в окото : 125 г. от рождението на П. К. ЯворовБългарски писател03.02.20035
Тодоров, ПеткоЧии са "двете хубави очи" все пак? : [Историята на стихотворението "Две хубави очи"]Сега20.03.200370
Антова, Ориета"Когато гръм удари" – неизбежни сравненияЛитературен вестник16.04.200315
Димитров, НиколайЯворов. Еротика на песента : 90 г. от смъртта на П. К. Яворов (1878 - 1914)Света гора20045
Стоянова, СветланаСимулакрумът на рецептивното : За отработените и липсващи контексти в рецепцията на бълг. драматургия ("В полите на Витоша", "Змейова сватба")Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология2004Т. 42. 1.
Трифонова, ЦветаПланината в поетиката на Яворовите "Хайдушки копнения"Български език и литература20041
Илиев, СтоянАз не мисля за смъртта, аз мечтая за смъртта : 90 г. от смъртта на П. ЯворовСловото днес14.10.200429
Куюмджиев, КръстьоТрагедията на Яворов като културно-историческа ценност : 90 г. от смъртта на П. ЯворовСловото днес14.10.200429
Братинов, ПеткоВ примката на кръг "Мисъл". Дневен труд07.11.2004309
Иванова, МирелаСамсиИзвестия на Националния литературен музей20053
Александрова, НадеждаВладимир Василев и голямото говорене за П. К. ЯворовИзвестия на Националния литературен музей20055
Найденова-Стоилова, ГанкаСливен в пътя на ЯворовМакове (Сливен)05.01.20051
Александрова, НадеждаБлаговещение : [Историята и анализ на едноименното стихотворение на П. К. Яворов]Литературен вестник30.03.200512
Жечев, ТончоСветът на ЯворовВезни20062
Иванов, СлавчоЯворов с Незабравка при Вазовия "Excelsior!" : [Идеята за "недостижимия връх" в стихотворенията "Excelsior!" на Ив. Вазов и "Към върха" на П. Яворов]Български език и литература20064
Чимов, БоянПървите поетични изяви на Яворов и критиката за тяхМоре (Бургас)20065-6
Киров, ГеоргиДебелянов и ЯворовСловото днес28.09.200628
Антов, ПламенКъм генеалогия на сецесиона: диалогът "Угасна слънце" – "Хаджи Димитър": ерос и хтоносЛитературна мисъл20072
Янакиева, МирянаКъм истината – без път : [Междутекстов анализ на Яворовите стихотворения "Истината" и "Без път"]Български език и литература20074
Янакиева, МирянаСлово и кръв в две творби на Ботев и ЯворовБългарски език и литература20076
Каракашев, ВладимирОтново за ЯворовСловото днес05.04.200713
Илиев, ИлияСтранни съвпадения между лорд Байрон и Пейо ЯворовДума24.11.2007273
Поет на безсъници и прозрения : 130 г. от рождението на П. К. ЯворовХайдушките копнения на Яворов : 130 г. от рождението муЗнаци20081
Даскалова, ЯрмилаУ. Б. Йейтс и П. К. Яворов: концептът за ирландския и българския "национални митопоетизми"Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология2008Т. 46. 1, сб. Б.
Сугарев, ЕдвинФигурата на смъртта в поезията на ЯворовЛитературна мисъл20082
Братинов, ПеткоС кръвта си кръст ще начертая... : 130 г. от рождението на П. К. ЯворовСловото днес24.01.20082
Велчев, ПетърПоет на безсъници и прозрения : 130 г. от рождението на П. К. ЯворовСловото днес24.01.20082
Димчева-Томова, АнжелаПророкът Яворов : 130 г. от рождението на П. К. ЯворовСловото днес24.01.20082
Дичева-Христозова, ШинкаНеизвестни страници от биографията на ЯворовСловото днес06.03.20088
Петров, ПетърАз не живея : аз горя : 130 г. от рождението на П. ЯворовЧиталище20091-2
Златанов, ЗлатомирЩо значи тая маска : Откъс от изследване, посветено на Пейо К. ЯворовЕзиков свят20091
Иванова, ДиманаЗа трите Сафо - стилизации на хомосексуалното в поезията на модернизма : [Стихотворенията със заглавие "Сафо" на И. Карасек, П. К. Яворов и П. Верлен]Алтера Академика20091
Лукова, КалинаАнтологиите в медийния сюжет Яворов – Траянов : Наблюдения върху литературния печат през 20-те години на 20 векБългарски език и литература20092
Лукова, КалинаЖурналистът Пейо Яворов: посвещаване на поезията в журналистикаГодишник - Бургаски свободен университет2009Т. 21
Радева, ЯницаЗа литературното двойничество: Яворов – Ненчева : [За стихосбирките "Безсъници" от П. Яворов и "Снежинки" от Ек. Ненчева]Литературен вестник07.10.200930
Курташева, БилянаЯворов и Stones в часа на синята мъгла : [Паралели между стихотворението "В часа на синята мъгла" и текста на песента на "Ролинг Стоунс" "As tears go by"]Литературен вестник02.12.200938-39
Ракьовски, ЦветанКанонът "Мисъл". Антиканоничният Яворов : "Езиците" на литературната творба. Канонът - начин на употребаЕзиков свят2010Т. 8. 1.
Хаджинаков, ПетърПрозата на поета - версии на модерносттаНаучни трудове - Съюз на учените в България, клон Кърджали2010T. 4. Ч. 1.
Неделчев, МихаилПодир сто лета : Доклад от Кръгла маса "Подир сенките на облаците (1910) - подир 100 лета"Култура28.05.201020
Радев, РадославНазоваването и преназоваването в поезията на П. К. ЯворовТрадиция и модерност в българската наука и образование2011
Чобанова, СнежанаЕдна свалена маска и една обречена градина : Яворов и Йеронимус Бош в един нетрадиционен дискурс : [Анализ на стихотворението "Маска" и картината "Градината на насладите"]Български език и литература20111
Коларов, РадосветБи-логиката на Мате Бланко и виртуалните метафори : [Връзката на би-логиката с литературоведските идеи в поезията на П. К. Яворов]Страница20124
Неделчев, МихаилМножественото битие на "В полите на Витоша"Страница20123
Янакиева, МирянаВечерни тайнства ("Вечерна хармония" на Бодлер и "Въздишка" на Яворов)Български език и литература20121
Белчева, ЕвелинаСкандал в полите на Витоша : фрагменти из историята на драмата "В полите на Витоша" – през очите на съвременницитеСтраница20144
Дакова, БисераИзвън-редният Яворов: между "Мисъл" и "Хиперион" Българско и модерно : Към изучаването на новата българска литература2014
Христозов, НиколайМодерната европейска драма и двете драматически творби на Яворов. Някои наблюдения и паралелиБългарско и модерно : Към изучаването на новата българска литература2014
Белчева, ЕвелинаНеизвестен ръкопис на последното Яворово стихотворение "Невинност свята...", посветено на МинаКултура25.07.201428
Daskalova, JarmilaHaunting romaniticisms: the love poetry of Edgar Poe and Peyo YavorovГодишник на Департамент "Романистика и германистика". 2015Т. 1
Александрова, НадеждаДимчо Дебелянов и П. К. Яворов – неизбежното сравнениеБиблиотека20152
Антов, Пламен"Една дума" - коя е тя, или за същността на философското във философската поезия на ЯворовБългарско и модерно 20152
Кортенска, МирославаМодернизмът на Яворов - реформаторство и мисионерство : Разширяване на културно-историческото му наследство - драматургия, преводи, критика, театрална дейностМодернизъм в българската и македонската литература - сходства и различия2015
Христов, ИванЯворов и Македония - историята на последния хайдутинМодернизъм в българската и македонската литература - сходства и различия2015
Янакиева, МирянаДве маски...А всъщност една-единствена (Яворов и Бодлер) Българско и модерно20152
Неделчев, МихаилЖурналистът ЯворовЛитературен вестник08.07.201526
Антов, Пламен1914 и краят на Българското възраждане: Яворов като колективна метафораФилософски алтернативи20161
Ристич, Бранко"Песен на песента ми" програмска песма Пеjе JавороваСедам песника, дванаест текстова : (oгледи о бугарској поезији)2016
Ристич, БранкоИнтерпретациjа драматичног диjалога са истином и библиjским симболима у лирици Пеjе JавороваСедам песника, дванаест текстова : (oгледи о бугарској поезији)2016
Ристич, БранкоПоетски смисао црног и белог у кньизи поезиjе "Песме" из 1901 године Пеjе JавороваСедам песника, дванаест текстова : (oгледи о бугарској поезији)2016
Сивриев, СаваЗа скитника-чудак в "Стихотворения" (1901, 1904) на Пейо ЯворовФилософски алтернативи20165
Шимко, ИванТома и Заратустра : Съпоставка на късните творби на П. Яворов и Фр. НицшеБългария в XXI век: между традицията и иновациите : Сборник с доклади от Втора международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти, Български културен институт "Дом Витгенщайн", Виена, [03-05.12.2015 г.]2016
Stojčeva, SvetlanaPeyo YavorovBulgarian Modernism2017
Ангелова-Дамянова, СофияЖената в любовната лирика на Пейо Яворов и Пенчо СлавейковПенчо Славейков. 150 години от рождението му : Сборник с научни изследвания от международна научна конференция, май 2016, София2017
Константинов, ГеоргиЯворов или високият смисъл на страданиетоПламък20181
Ракьовски, ЦветанСтихосбирката "Безсъници": идеологически и композиционни ракурсиЛитературна история20181
Шолце, ВенцеславЕдиничност и нерешимост : Политическите залози на Яворовата поезия : [140 г. от рождението на П. Яворов]Език и литература20181-2
Неделчев, МихаилЯворовото преминаване през света : Академично слово за тържественото откриване на Националната юбилейна конференция, посветена на 140 г. от рождението на П. Яворов, 11 ян. 2018 г. Култура24.02.20184
Стойчева, СветланаСянката на Боян Магесника в творчеството на Пейо Яворов - за ненаписаната драма "Боян Магьосникът" ; Сянката на Боян Магесника в творчеството на Пейо Яворов. Вълчият кодЛитературен вестник28.03.201812
Неделчев, Михаил Поетите на "Златорог" за ЯворовЛитературата - смисъл, страст, съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020
Трайкова, ЕлкаПамет за ЯворовЛитературата - смисъл, страст, съдба : Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева2020
Владимирова, БорянаЕротизации на женските коси в цикъла „Царици на нощта“ на П. К. Яворов.Български език и литература20201