Светлозар Игов

Игов, Светлозар Атанасов (с. Радуил, Соф. обл., 30.01.1945 – 28.09.2023). Завършва гимназия в София (1961) и славянска филология в Софийския университет (1966), специализира в Загреб и Белград (1967–1968). Защитава дисертация на тема „Иво Андрич – творческо развитие и художествена структура“ (1978). В периода 1967–1969 е асистент в Софийския университет, а от 1978 преподава славянски литератури и сравнително литературознание в Пловдивския университет, където от 1983 е доцент, а от 2010 – професор. Работи в Института за изкуствознание (дн. Институт за изследване на изкуствата) към БАН (1976–1978) и в Института за литература към БАН (1978–2010). Редактор в различни литературни издания, главен редактор на сп. „Език и литература“ (1994–2005).

Светлозар Игов е учен с важен принос към историята на българската литература, на славянските литератури, сравнителното литературознание. В продължение на шест десетилетия той е и един от най-активните оперативни критици в България. Откликва с отзив или рецензия на всички по-значими литературни събития. Оценките му се отличават с прецизност, дълбочина и отлично познаване на литературния процес. Той е сред малкото литературоведи, разбрали и отразили значимостта на дебютиращи през 60-те години поети като Николай Кънчев и Драгомир Петров. Емблематичната му „История на българската литература 1878–1944“ е забранена за публикуване през 1981 и издадена едва през 1990, а след това многократно преиздавана в различни варианти. В нея Светлозар Игов предлага нов, модерен поглед към българската литература и нова периодизационна схема на нейния развой. Aвтор е на над 1000 публикации в периодиката и на 40 книги, отличаващи се с пространна ерудираност и широк тематичен обхват: литературна критика, класически и съвременни български писатели, две книги за Иво Андрич и др. От първите си публикации във в. „Средношколско знаме“ през 1960 и нататък през целия си изследователски път Светлозар Игов съчетава литературоведски занимания в огромен диапазон: критика, литературна теория, литературна история, публицистика, общо и сравнително литературознание, теория на превода и мн. др., но без рязка граница между тях. Литературната критика, теория и история се преплитат в текстовете му по оригинален начин. Той споделя: „Този тип критическо есе, който, интерпретирайки конкретна литературна творба, дава и теоретическо, и литературноисторическо познание, е любимият ми жанр и образец на писане за литературата“. В научните си текстове съчетава терминологичната прецизност на академичния език със своеобразен артистичен начин на изразяване, който го прави по-близък до читателя.

Освен с академичната си изследователска и преподавателска дейност Игов е известен и с преводите си, популяризиращи редица сръбски писатели (като Йован Христич, Милош Църнянски, Васко Попа, Иван Лалич и др.), и със съставителството си на различни сборници и антологии. Автор е и на художествени произведения в най-разнообразни жанрове: поезия, фрагменти, афоризми, есета, разкази, пиеси, както и на романите „Елените“ и „Там на Балканите“. Писал е, по собствените му думи, „във всички литературоведски и литературни жанрове“, а освен с жанрова, художествените му творби се отличават и с тематична широта, както и с рефлексивност и културна многопластовост.

Носител на редица награди, сред които националната награда за литературна критика Иван Радославов и Иван Мешеков (1999), националната литературна награда Йордан Йовков (2010), Вазова награда (2012), наградата Перото за цялостен принос (2019), званието Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет (2020) и др. Създател на наградата Дъбът на Пенчо, присъждана ежегодно (от 2007) за литературни и литературоведски приноси към българската литература.

Негови литературоведски и художествени текстове са преведени на англ., исп., нем., рус., сърбохърв., унг., фр., чеш. ез.

 

Калина Захова

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева

Книги от Светлозар Игов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Високо при извора : Критики и есетаесета1974
Иво Андрич - творческо развитие и художествена структураизследвания1978 (1992)
Хуманизъм и творчество : Проблеми на съвр. проза и критикаизследвания1978 (1981)
Грозните патета : Крит. ежедневие : 1978-1981статии1984
Българийо, за тебе пяха : [Литературнокрит. очерци]литературнокритически очерци1985
Богомил Райнов : [Литературнокрит. очерк]литературнокритически очерци1986
Призори : [Размисли]размисли1988 (1994)
Грозните патета : Крит. ежедневие 1982-1986статии1989
История на българската литература 1878-1944 : [Изследване]изследвания1990 (1991, 1993, 1995)
Павел Вежинов : [Творчески портр.]портрети1990
Поезията на Николай Кънчев : [Литературнокрит. очерк]литературнокритически очерци1990
От Ботев до Йовков : Лит. теми [за ученици и кандидат-студенти]литературни теми1991
6 кандидат-студентски темилитературни теми1991
Български шедьоври : [Литературнокрит. статии]статии1992
Петър Алипиев : Лит. анкетаанкети1995
Ранният край на лятото1995
Творби от българската класикаизследвания1995
Апостолът, Геният, Патриархът - [Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов] : [Очерци]очерци1996
Кратка история на българската литератураизследвания1996 (1999, 2005)
Елените : Романромани1998
Привечер : [Крит. текстове]1999
Българската литература XX век : От А. Константинов до А. Далчевстатии2000
Tragelaphos и други стихотворениястихотворения2000
Български писатели : Поети, прозаици, драматурзи, критици2001
История на българската литература [1878-1989]изследвания2001
Поезията на Иван Цанев : Четири статиистатии2001
История на българската литератураизследвания2002
Историjа нове бугарске књижевностиизследвания2004
Призори : Фрагментифрагменти2005
Там : Поезияпоезия2005
Книга за Пенчо Славейков2006
„Бай Ганю“ и Бай Ганю : Загадъчната творба за проблематичния българин2008
История на българската литератураизследвания2010
Балканът, ханът и чифликът : Привидният реализъм на Йордан Йовков2011
Иво Андрич : Исторически песимизъм и трансцендентални бляновеизследвания2012
Там на Балканите : Романология2012
Златомир Златанов и модерният обрат : Портрет в движениепортрети2014
Олени2014
Три класически случая : Романите на Димитър Димов, Димитър Талев и Емилиян Станев2014
Там : Поезия. 1963-2002; Елените : Романпоезия, романи2016

Книги за Светлозар Игов

АвторЗаглавиеГодина
Кол.Пространствата на словото : Сборник в чест на Светлозар Игов. Т. 1–22012
Велкова-Гайдаржиева, А.Световете на литературата : Разговори със Светлозар Игов2017