Стоян Михайловски

Стоян Михайловски; Държател: Институт за литература - БАН
Кратка информация
Име Стоян Николов Михайловски
Роден
гр. Елена
Починал
гр. София
Жанровеафоризми, басни, драми, епиграми, поеми, сонети, стихотворения, публицистика
ИзданияМисъл, Периодическо списание (на БКД), Народний глас, Църковен вестник
Направления и кръговеПловдивски литературен център (80-те години на XIX в.), Кръгът „Мисъл“

Михайловски, Стоян Николов (Елена, 7.01.1856 – София, 3.08.1927) произхожда от стар, материално заможен, културно просветèн, с обществена и родолюбива деятелност род. Неговият баща – Никола Михайловски, е виден гражданин, учител и книжовник във времето на Възраждането и след Освобождението. Чичо му – митрополит Иларион Макариополски, е водач в борбата за самостоятелна българска църква. Стоян Михайловски учи в Елена и във Велико Търново. През 1872 завършва Френския султански лицей „Галатасарай“ в Цариград. Учител е в Дойран. Участва в борбите за национално освобождение. След 1875 е студент в Université Bouches de Rhône, Юридически факултет, Екс ан Прованс, Франция, прекъсва образованието си поради Освободителната война и завършва през 1883. След Освобождението работи като адвокат и съдия в Свищов, главен редактор на в. „Народний глас“ (1880, Пловдив), учител, висш чиновник, преподавател по френски език в Юридическия (1892–1894) и Историко-филологическия факултет (1897–1899) и доцент по всеобща литературна история (1895–1899) в Софийския университет. Дописен (1892) и действителен член (1898) на Българското книжовно дружество.

Михайловски е активен общественик – председател на Върховния македоно-одрински комитет (1901–1903), народен представител в ІІІ ВНС (1886–1887), VІІІ ОНС (1894–1896), ХІІІ ОНС (1903–1908) и политик, последователен антимонархист. Заради статията „Потайностите на българския дворец“ (1904) е подведен под съдебна отговорност и осъден условно. Поради остротата на сатиричното си писане трудно намира издатели. Често е уволняван от работа, защото безкомпромисно следва истината, убежденията и принципите си. Печата в „Периодическо списание на БКД“, но най-вече в сп. „Мисъл“, в което е и един от редакторите. Изтощен от обществени, политически и нравствени борби, след 1905 се оттегля от света. Изоставен и забравен от българското общество, остатъка от силите си насочва към религиозен живот и мислене. До смъртта си печата най-вече в „Църковен вестник“. Автор е на текста на известния химн „Върви народе възродени“.

Стоян Михайловски е автор на повече от 15 книги. Пише философско-моралистични творби, сонети, поеми, драми, публицистика, пародии, басни, афоризми, епиграми. Той живее и твори в годините на La Belle Époque – време на икономически просперитет, на Втората индустриална революция, на научен и технически прогрес: автомобилостроене, въздухоплаване, фотография, зараждане на киното. Това е време на политически мир, на разцвет на културата, изкуствата, архитектурата, археологията, на модернизма в изкуството. В сферата на менталността антропоцентризмът замества теоцентризма. Секуларизацията на културата е окончателна и пълна, позитивизмът на ХІХ век е в криза и това води до разпад на цивилизационни, обществени, социални, граждански, нравствени и морални ценности. Интересите на индивида се издигат над интересите на общността и смисъл и философия за живота се търсят за индивида. След О. Конт в мисленето започват да доминират идеите на А. Шопенхауер, на Фр. Ницше. България също изживява това време.

Още с първите си отпечатани книги Михайловски показва мислене чрез универсални и философски категории – човешкото битие, феноменологията на злото („Поема на злото“, 1889), смъртта („Euthanasia“, 1884), смисъла на човешката участ. Заедно с това той е най-яркият изобличител на начините на управление на тогавашната държава, на нравствеността и морала на управниците ѝ, на обществено-политическия живот, на българската преса („Сатири. Нашите писачи и газетари“, 1893; „Нашите партизански вестници“, 1895; „Що значи вестникарска хвалба“, 1895), на партиите и техните водачи („От турско по-лошо“, 1895), на нравите на българското общество от края на ХІХ – началото на ХХ век („Политика“, 1895), на семейния живот („Цивилизация“,1895; „Едно семейство – каквито ги има много в София и в Пловдив“, 1895), науката („Наука“, 1895; „Нашите просветители“, 1895), вярата („Вяра“, 1895), прогреса („Прогрес“, 1895). Сатирата му е обществен и културен протест. За него съвременният нему човек е малък и жалък, тънещ в дребнавост, в нравствен упадък и поквара. Това е и една от причините за нетърпимостта му към света и човека.

Разочарован от всичко и от всички, допирът до света му причинява болка и страдание („Философически и сатирически сонети“, 1895). Причината за неговата екзистенциална драма е разривът с обществото, с ценностите на света, на позитивизма, разривът със собствената му представа за ценности. В неговата концептуална система доминира драмата на мисловността, след която следват драматични емоционални и душевни състояния. В произведенията му говори мислителят, който е и лирически персонаж в текстовете му. Той скита в пространствата на мисълта и на емоциите, породени от нея. Неговото свое е общочовешката менталност на ХІХ век („Краевековно тление“, 1895). Той преживява своето мислене и своята идентичност като част от мисловната ситуация в Европа от ХІХ век. Песимизмът като дух на времето, скръбта, тъгата, самотата, опитът да се намери смисъл, болката от разпадането на етоса, деструкцията на обществени и човешки идеали в мирови план са и негови състояния на мисли и душевност. Михайловски предусеща бъдещите авторитарни режими („Книга за българския народ“, 1897).

В творбите на поета лирическият аз разговаря със своя идеален двойник или с възможния събеседник, пред които разкрива мрачните истини за света, за обществото и за човека. Говорещият мислител в творбите му търси смисъл в света и философия за своето съществуване, но не ги намира. В сонетите на поета („Философически и сатирически сонети“, 1895) говорещият аз намира смисъл в смъртта, в небитието („Нирвана“), в нищото – което е било, което е и което ще бъде („Светопреставление“, „Не трае нищо“, „Велика, мощна и справедлива!“). Човекът е подчинен и е зависим от една непознаваема и безразлична към него сила. Той е изгубен в пространството и във времето, сред безкрайната материя – и от гледната точка на тази космичност човешките мисловност или емоционалност губи смисъл („Книга на книгите“, 1895).

Стоян Михайловски преживява драмата на рационалното познание от края на ХІХ – началото на ХХ век, породена от деструкцията на философски парадигми и идеологии; драмата на културата и цивилизацията, които са се провалили; въобще на всичко онова, което е било надежда и утеха, но извън което е истината, неразбираема за човека. Преживява и драмата на злото, с което се живее – в обществото и в сферата на личното. Религиозното мислене на Михайловски през 80-те и 90-те години на ХІХ век е непълно. Едва след 1905 той намира смисъл в живота чрез вярата. Въпреки това в неговото творчество се чете жажда за идеал и върховен ред. Изявен е висок и независим борчески дух („Напред!“, 1884). За поета животът е и битка, в която невинаги има сполука. Но даже и победèн, трябва прав и горд да паднеш. Животът е жертвен подвиг, който ще бъде продължен и завършен от другите. Той е съзиждане в името на идеала, а Светата Божия десница ще бди над този труд. С оглед новата социална и културна ситуация от края на ХІХ и началото на ХХ век Михайловски преосмисля жертвеното поведение и подвиг на личността, познати от културата на Българското възраждане и от по-ранната епоха на Средновековието.

Псевд.: Автора на Suspia de Profundis, Госпожица Р. Х., Де Профундис, Драгостин Истров, Драгостин Истров Муслак, Викентий Розенберг, Евгений Рязков, С. Стрелков, De Profundis, Un Bulgarie, Де П., X.Y.Z.

 

Сава Сивриев

 

Библиографията е изготвена от Нина Зафирова (Книги от... и Книги за...)

и  Аделина Германова (Статии за...)

Книги от Стоян Михайловски

ЗаглавиеЖанровеГодина
Сцени из парламентарния живот в България1884
Notre ligne sale: Karaveloff et co1885
La Bulgarie rouge, forbans et pantins1886
Бог. Библейски стихотворенияпоезия1889
Поема на злотопоеми1889 (1939, 1943)
Novissima verba : Стихотворения : Т. 1–3стихотворения1889 (1889–1890 )
Книга без заглавие : Ч. 1стихотворения1892
Сатири : 1 : Нашите писачи и газетарисатира1893
Философически и сатирически сонетипоезия1895
Книга за българския народ. [Сатир. поема]поеми1897 (1931, 1938, 1946, 1991, 2002, 2021)
Pro Macedonia 1901
Propos d'un franc-archer 1901
Кореспонденция между Ст. Михайловски и княгиня Вишневска (на френски) кореспонденция1901
Македонското дело : Мемоар, изпратен до Минист. съвет от името на една група макед. дейци Стоян Николов Михайловски, Ив. Цончев, Ст. Николовдокументалистика1901
По прекия друм : Бележки и размишленияесета1901
La zizanie slave, serbes et bulgares1902
Пробуда и възход : Реч на митинга в София на 20 септ. 1902 г.документалистика1902
Книга за оскърбените и онеправданите1903
Сказката на Стоян Николов Михайловски по македонският въпрос : Държана на 15 септ. 1903 г.публицистика1903
Източни легенди1904
От развала към провала : Диалогирани очерки1905
Днес чук, утре наковалнястихове1905
Словоборците станаха богоборци : Поемапоеми1908
Позив към българския народ и българската интелигенция : Ч. 1публицистика1911
Съчинения : Т. 11918
Избрани творения : Кн. 11931 (Библиотека Българска книжнина)
Избрани творения1938
Събрани басни : Крит. изд. басни1939
Неиздадени съчинения : Т. 1–21940 (1940–1941)
Избрани съчинения : Т. 1 – [Т. 1 на замисленото изд. излиза през 1947 г.; Т. 2–4 не са излезли] – Т. 51943
Божествен размирник1943 (Библиотека Български писатели)
Избрани стихотворения: Антология. Железни струни, Философски сонети, Людокос, Стихове, басни и сатиристихове1946
Избрани съчинения : Т. 1– : 1947
Избрани съчинения : В два тома1960
Басни, Епиграми, Сатири, Лирикасатира1967 (Библиотека Поети)
Епиграмиепиграми1969
Избрани творби1974 (Библиотека Български писатели)
Избрани творби1978 (1986 Библиотека за ученика)
Божествен размирник : Филос. поезия и проза1987
Орел и охлюв : Баснибасни1993
Недомлъвки и апофтегми1994
Поезияпоезия1994 (Малка ученическа библиотека)
Бог : Религиозни стихотворнияпоезия1996
Баснибасни1999
Паун и лястовичка : Басни и стихотворениябасни1999
Политически и философско-религиозни размишленияесета1999
Сърдита Библия : Събрани епиграмиепиграми2001
Баснибасни2004
Страници из дневника на един мислител : Автобиография, дневни бележки, публицистикапублицистика2005
Химн на Св. Св. Кирил и Методий = A himn to the Saints Cyril and Methodiusхимни2005

Книги за Стоян Михайловски

АвторЗаглавиеГодина
Герман, йеромонахИстината и г. Ст. Михайловски: По повод статията Интервиев [интервю] със Ст. Михайловски в сп. Духовна пробуда, год. I, бр. 4, 15 апр. 19061906
Николов, Е, Цв. МинковИз новата българска лирика : Константин Величков, Стоян Михайловски, Кирил Христов, Пею К. Яворов1936
Богданов, Ив.Преглед на литературната проблематика около Поема на злото от Ст. Михайловски1939
Райнов, Н.Вечното в нашата литература : Бълг. класици : Свободни беседи : Кн. 4 : Константин Величков, Стоян Михайловски, Алеко Константинов1941
Богданов, Ив. Стоян Михайловски : Кратка биогр. 1947
Богданов, Ив. Студии върху новата българска литература : Т. 2 : Стоян Михайловски 1856–1927 : Поет, трибун и мислител : Култ.-ист. анализ с прил. на системна библиогр. 1947
Тодоров, А. Стоян Михайловски – баснописец и сатирик1956
Кол.Стоян Михайловски, Ал. Константинов, Г. П. Стаматов в спомените на съвременниците си1963
Гуляшка-Балканска, СвСтоян Михайловски и френската философска мисъл и литература : [Изследване]1987
Михайлов, Д.Стоян Михайловски : [Творчески портр.]1994
Пенков, Д. Религиозни аспекти в творчеството на Иван Вазов и Стоян Михайловски2009
Кол.Стоян Михайловски, Пенчо Славейков – ракурси на модерното2009
Богданов, Ив. Стоян Михайловски – поет, трибун и мислител: културно-исторически анализ с приложение на системна библиография2010
Михайлов, Д.Стоян Михайловски: поетически текст и национален контекст2012
кол.П. Р. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит :Сборник с доклади от едноименната национална научна конференция с международно участие 3-4 ноември 20162018

Статии за Стоян Михайловски

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Стоянов, Васил Д.Suspiria de profundis : БележкиПериодическо списание18848
Без авторЕдна забравена книжка : [Notre ligne sale: Karaveloff et co]Свобода188771
Константинов, Алеко„Поема на злото“ от Ст. Михайловски : [Рецензия]Периодическо списание188931
Пешев, ПетърПоема на злото : [Рецензия]Искра18893
А. К. [Алеко Константинов]Ст. Михайловски – Novissima verba : [Рецензия]Периодическо списание189032-33
Л. Д-вКраевековни песни и железни струни, стихотворение от Ст. Михайловски : [Рецензия]Дума18909
***Currente calamo от Ст. МихайловскиБалканска зора189076
Без авторСт. Михайловски – Novissima verba : [Рецензия]Периодическо списание189035
Пешев, ПетърCurrente Calamo : Novissima verba. Ч. 2 : [Рецензия]Народни права02.06.1890176
Пешев, Петър„Железни струни“ от Ст. Михайловски : [Рецензия]Народни права14.11.1890197
Без авторВазов и Михайловски : [Книжовна разправа]Записки по мисълта и живота18939-10
Йонков-Владикин, НиколаСатирите на Ст. Михайловски : [Критика]Разум18933
Пешев, ПетърNovissima verbaИскра18935
Руковска, Ив. Е.За възгледите на г-н Ст. Михайловски върху жената : [Студия]Женски свят189319
***Novissima verbaИскра18931
Старев, Д.Комически алегории от Ст. Михайловски : [Рецензия]Глас македонски06.08.189437
ПротокаловГде е злото : [Лит. бележки]Народни права189566
Кръстев, Кръстьо„Философически и сатирически сонети“ от Ст. Михайловски : [Рецензия]Мисъл18964
ЯнтровНовите сатири на Ст. Михайловски – Книга за България : [Критика]Народни права189765
Кръстев, КръстьоСтоян МихайловскиКръстев, Кр. Литературни и философски студии1898
Страшимитов, Антон„Бог. Молитва“ от Стоян Михайловски : [Лит. бележки]Звезда19003
Без авторСтоян Михайловски и македонското делоВечерна поща1901197
Б.„Книга за оскърбените и онеправданите“ от Стоян Михайловски : [Крит. бележки]Лев Н. Толстой19039-10
Б. А. [Божан Ангелов]„Книга за оскърбените и онеправданите“ : [Рецензия]Мисъл19037
Дамянов, Николай„Книга за оскърбените и онеправданите“ : [Крит. бележки]Софийски ведомости1903130
Даскалов, П. Н.Поет и писателВечерна поща1903877
Без авторНова книга. „Източни легенди“Реформи190315
Без авторСтоян МихайловскиМакедония19031
Х.„Книга за оскърбените и онеправданите“ от Стоян МихайловскиРеформи190327, 28, 30
Коса, А.„Книга за оскърбените и онеправданите“ : [Рецензия]Летописи19041
Т. П.Политическата смърт на Стоян МихайловскиЖенски труд190410
Ст. Б-яСтоян Михайловски и християнствотоРодина190411-12
В. Ямуков [Владимир Василев]„Източни легенди“ от Стоян МихайловскиБългарска сбирка19046
***„От развала към провала“ : Диалогични очеркиСвят19047
Ангелов, БожанСтоян Михайловски : [Лит. портрет]Мисъл19051
Андрейчин, Иван„Днес чук, утре наковалня“ : [Крит. очерк]Свободно слово190590
БистровПровалаНародни права190510
БистровФилософия на сърцетоНародни права190589
К-ов [Иван Клинчаров]Празнословец : [Рец. за „От развала към провала“]Ново време19051
Минчев, СтефанСтоян Михайловски. „Днес чук, утре наковалня“ : [Крит. очерк]Демократически преглед19059
Минчев, СтефанСтоян Михайловски. „От развала към провала“ : [Крит. очерк]Демократически преглед19051
Без автор„От развала към провала“ от Стоян Михайловски : [Лит. бележки]Обзор19055
Паскалев, СлавчоСтоян Михайловски : [Лит. бележки]Демократически преглед190512-13
***„Днес чук, утре наковалня“ : [Рецензия]Ден1905473
В. Миролюбов [Кръстьо Кръстев]Стоян Михайловски и неговото значениеМисъл19063
Андрейчин, ИванСмешно чак до плач : [Полемични бел.]Свободно слово1908381
Гечев, АлбертСтоян МихайловскиДемократически преглед19089-10
Николов, Ст.Кой? Стоян МихайловскиРеч1908448
Марков, Х.Нещо за Вазова и МихайловскиУчителски вестник19093
В. Миролюбов [Кръстьо Кръстев]„Непротивление злу“ в българската литератураДемократически преглед19093
Атанасов, Н.Железните струниЗнание1912
Л. Х.Стоян Михайловски за войнатаМир19185508
Минков, ЦветанЛитература и народСила191841
Никодимов, Н. Д.Паралел между дейността и значението на Неофит Бозвели и Стоян МихайловскиПланове и теми19183
Бабев, ДимитърЛитературни портрети : Стоян МихайловскиМир19193548
SylvaСтоян МихайловскиНово време19194
Без авторСтоян Михайловски – мислител и писателСъвременна илюстрация19192
Д. Т.Новият „позив“ на г. Стоян МихайловскиМир19206188
Г. К.Патриотизъм и шовинизъмМакедония192055
Т.Самозаблудата на г. Стоян МихайловскиМир19206177
Камбуров, Светослав„Когато боговете се смеят“ от Стоян Михайловски : [Рецензия]Демократически преглед19227
Карановски, ИванКога се смеят боговете : [Рецензия]Епоха192268
Малиновска, С.„Кога се смеят боговете“ : [Рецензия]Сила192214
Росен, ПеткоЧетейки МихайловскиРодна мисъл19224-5
Симеонов, Г.„Когато боговете се смеят“. Драма от Стоян Михайловски : [Рецензия]Народна отбрана1922847
Цанков-Дерижан, ХристоСтоян МихайловскиТеатър и опера19221
Тодоров, Хр.„Кога се смеят боговете“ – драма : [Рецензия]Съвременник19223-4
Бакалов, ГеоргиКой какво мисли и мечтаеНов път192411
Николов, МалчоСтоян МихайловскиУчилищен преглед19242-3
Без авторХристиянизирането на младежтаАБВ1924246
Гошев, ИванСтоян Михайловски : По случай 70 г. от рождението муЦърковен вестник192643
Дориян, Н. Т. [Никола Балабанов]Стоян МихайловскиМир19267917
Минков, ЦветанСтоян МихайловскиВестник за жената1926260
Без авторМихайловски и ТагореМладежки вестител19269
Без авторУмният Стоянчо МихайловскиВедрина19269
Хаджов, ИванСтоян Михайловски : По случай неговата 70-год.Учителски вестник19268
Бръзицов, ХристоНа уважаемия г. Стоян Михайловски по случай 70-годишнината муРазвигор30.11.1926232
Арнаудов, МихаилСтоян Михайловски за българския език и правописРодна реч19274
Бакалов, ГеоргиГатанката Стоян МихайловскиНаковалня192797
Бобчев, НиколаСтоян МихайловскиЛетопис на БАН192711
Даскалов, П.Стоян МихайловскиИзвестия19274
Без авторЖурналистите за Стоян МихайловскиМакедония1927243
Иванов, ВичоСтоян МихайловскиТеатър192745
Иванов, Ил.Стоян МихайловскиРодина192716-17
Кулишев, ГеоргиСтоян МихайловскиМакедония1927243
Попвасилев, СтефанЗащо Стоян Михайловски пожела да бъде погребан до ВазоваРадикал1927183
Попвасилев, СтефанХарактерни особености в езика и стила на Стоян МихайловскиУчилищен преглед19275-6
Попвасилев, Стефан Художествените похвати на Стоян МихайловскиЛистопад19278-10
Просеничков, НикоСтоян МихайловскиИлюстрация Светлина19278-9
Сливополски, ЙорданСтоян МихайловскиМонокъл19276
Без авторСтоян Михайловски – душата на БългарияСвят192728
Тинчев, НеделчоСтоян МихайловскиМладежка дума19271
Христов, КирилДневникът на Михайловски и цар ФердинандНарод1927198
А. Ш-вСтоян Михайловски като певец на възвишената любовПряпорец1927173
Z.Стоян МихайловскиВедрина192719
Георгиев, Конст. Мих. Заветът на МихайловскиБорба (Пловдив)08.19271898, 1899
Без авторПоследната загуба за България : Ст. МихайловскиБорба (Пловдив)06.08.19271882
Арнаудов, МихаилСтоян Михайловски и Пенчо Славейков за българския език и правописКазанлъшка искра192820
Балкански, Б. Н.Религиозно-нравствения идеал на Стоян МихайловскиНародна стража19282
Арнаудов, МихаилНаченките на Стоян МихайловскиЛистопад19291-2
Минев, ДимоСтоян Михайловски за българската литература и писателиЛистопад19293
Пундев, ВасилСтоян МихайловскиБългарски писатели. Ч. 4.1929
Николов, МалчоСтоян МихайловскиНиколов, М. Литературни характеристики1930
Чолаков, СтефанСтоян МихайловскиНарод1930174
Бобчев, НиколаЕленчани – поети и писатели – Стоян МихайловскиЕленски сборник. Кн. 1.1931
Гаврийски, Г.Вазов и МихайловскиЛитературен глас1931122
Генчев, П.Нашите писатели философиУченически устрем19313
Бадев, ЙорданСтоян МихайловскиЗора19323928
Бобчев, НиколаПет години от смъртта на Стоян МихайловскиМир19329621
Миладинова-Алексиева, ЦаревнаСтоян Михайловски в Македония и грижите му за солунските училищаМакедония19321669
Райнов, НиколайСтоян МихайловскиХристоматия (за) трети клас1932
Чилингиров, СтилянГде в Македония е учителствувал Стоян МихайловскиМакедония19321666
Бакалов, ГеоргиКласовият лик на Стоян МихайловскиЗвезда193313
Ганев, АлександърИзповедта на Стоян Михайловски в „Лама Сабахтани“Българска реч19332
Минков, ЦветанПаун и ластовица : [Анализ]Минков, Цв. Насоки за литературен разбор1933
ПаладиниСтоян МихайловскиДъга20.01.19332
Минев, ДимоВлияния в „Бог“ от Стоян МихайловскиЛистопад19341-2
Т. Н.Стоян Михайловски за правата и свободата на гражданинаНови дни193480
Подвързачов, ДимитърСтоян МихайловскиНови дни1934292
Божинов, АсенСтоян МихайловскиСлово03.08.19343631
Георгиев, Н.Стоян Михайловски за монархическия институт и за цар БорисМир193510357
Дончев, НиколайНеизвестният МихайловскиМир193510594
Коледаров, Ст. Н.Стоян МихайловскиМир193510517
Кънев, НиколайФилософски мотиви в лириката на Вазов, Стоян Михайловски и Пенчо СлавейковФилософски преглед19355
Маджаров, Д. Хр.Две басни на Стоян МихайловскиБългарска реч19357
Николов, ДимитърЛама СабахтаниЦърковен вестник193517-18
Без авторЕдин от най-големите : Ст. МихайловскиЧас193610722
Минков, ЦветанСтоян Михайловски : [Анализ на диалогичните му произведения]Минков, Цв. История на българската драма1936
Николов, Еню, Цветан МинковСтоян Михайловски (1856–1927)Николов. Е., Цв. Минков. Из новата българска лирика1936
Стоянов, А. Н.За един заслужил, но забравен вече покойникЕленска защита1936517
Чилингиров, СтилянСтоян МихайловскиБългарска мисъл19367
Арнаудов, Г. П.Стоян МихайловскиИзток1937123
Бакалов, ГеоргиПрогресивната сатира на Стоян МихайловскиЗаря19374696
Венов, Руси Д.Стоян МихайловскиДнес1937369
Кечев, ВитанРелигиозно-етични мотиви в поезията на Стоян МихайловскиДуховна култура193781
Минев, ДимоСтоян Михайловски : За 10-год. от смъртта муМир193711076
Пегор [Петър Горянски]Десет години от смъртта на Стоян МихайловскиДъга1937205
Бучков, ЛюбомирДолу маската! : Бълг. обществено-политически живот в неговия истински вид : Сатирата на Ст. МихайловскиЧас12.05.193736
Тричков, БорисТъй рече Стоян МихайловскиСлово02.08.19374523
Бадев, Йордан„Избрани произведения“ – Стоян Михайловски : [Рецензия]Златорог19385
Бадев, ЙорданСмисълът на една епиграма : По случай год. от смъртта на Ст. МихайловскиЗора19385753
Данаилов, Сл.Стоян МихайловскиСлово19384712
Динеков, ПетърСтоян Михайловски – от човека към моралистаЗлаторог19382
Райнов, НиколайЛичността на Стоян МихайловскиСъдба19382
Станчев, Ст.Огледалото на Стоян МихайловскиВечерна бургаска поща19383054
Бадев, ЙорданСтоян Михайловски : Сатирик и баснописецМир193811698
Богданов, ИванМихайловски – неизвестниятУчилищен преглед19398
Богданов, ИванРодословието на Стоян МихайловскиРодина19391
Богданов, ИванСтоян МихайловскиМир193911703
Божков,Стойко„Събрани басни“ : [Рецензия]Вестник на жената1939784
Минков, ЦветанБог : [Разбор]Минков, Цв. Из българската поезия. Ч. 2.1939
Минков, Цветан Орел и охлюв : [Разбор]Минков, Цв. Из българската поезия. Ч. 3.1939
Минков, ЦветанСлънцето и мракът : [Разбор]Минков, Цв. Из българската поезия. Ч. 2.1939
Станчев, Ст.Поетът с черните очила – Стоян МихайловскиИзток1939203
И.Философията на Стоян МихайловскиЦърковен вестник194123
Софийски, СтефанХристиянското разбиране на трудаЦърковен вестник19419
Добрев, Д.Стоян Михайловски : По случай 15 г. от смъртта муДневник194212778
Тотев, ХристоАнтитезата човек – Бог в поезията на Стоян МихайловскиДуховна култура19429-10
Савова, Н.Орел и охлюв : [Разбор]Българска реч19432
Христов, КирилСтоян МихайловскиИзкуство и критика19436
Георгиев, Конст. Мих.Стоян МихайловскиНарод1945256
Державин, НиколайСтоян Михайловски като сатирикЛитературен фронт194538
Х.Стоян МихайловскиЧиталище194510
Каролев, СтоянКраят на идейния път на Стоян МихайловскиФилософска мисъл19462
Ризов, Н.Стоян МихайловскиЗемеделско знаме1946295
Дончев, НиколайНепознатият МихайловскиРадикал194796
Л.За бащата на българската басняИзгрев1947864
Ангелов, К. Ц.Възгледите на Стоян Михайловски за бога и църкватаЦърковен вестник19485-6
Каролев, СтоянЗа идейния път на Стоян МихайловскиРазвитие на българската литература. Т. 1.1950
Марков, ГеоргиБасните на Стоян МихайловскиЛитературен фронт195231
Тенев, ВасилРелигиозната поезия на Стоян МихайловскиДуховна култура19527
Марков, ГеоргиСтоян Михайловски – изобличител на буржоазното обществоЗемеделско знаме05.07.19521842
Андреев, А.Как бе създаден химнът „Върви, народе възродени“Вечерни новини21.05.1953118
Марков, ГеоргиСтоян МихайловскиНародна младеж15.10.1953245
Цонев, Йордан и др.Стоян Михайловски / Иван СестримскиЦонев, Й., Ив. Сестримски. Класици на българската художествена литература1954
Генов, ХристоНепримирим сатирик – отрицател на буржоазните нрави и политическата тиранияОтечествен фронт19563545
Минков, ЦветанСтоян МихайловскиЛитературен фронт12.01.19562
Веселинов, ГеоргиИзобличител на един хищнически святВечерни новини19.01.195616
Богданов, ИванМайстор на епиграматаСептември19578
Минков, ЦветанЗабележителен изобличител на буржоазната действителност : 50 г. от смъртта на Ст. МихайловскиОтечествен вестник19574024
Тодоров, АнгелСтоян Михайловски борец – сатирикСлавяни19574
Фенеджиев, ИванИзобличител на българската буржоазияТруд03.08.1957182
Ангелов, БожанСтоян МихайловскиБожан, А. Литературни статии1960
Минев, ДимоСтоян Михайловски и Алеко КонстантиновЕзик и литература19624
Кремен, МихаилСтоян МихайловскиРодна реч19634
Тодоров, Ангел Т.Стоян МихайловскиТодоров, А. Т. Българси писатели1964
Давидов, НешоСатирата – поезия на баснятаЛитературна мисъл19655
Георгиев, ЛюбенСтоян МихайловскиНародна култура28.05.196622
Богданов, ИванНе песен, а зов за правдаНародна младеж29.05.1966126
Григоров, ГеоргиСатирата на Стоян МихайловскиРодна реч19673
Дончев, НиколайФренските картони на Стоян МихайловскиПулс07.02.19673
Авджиев, ЖельоПо следите на българските писатели във Франция : [За студентските години и творчеството на Ст. Михайловски]Литературна мисъл19691
Авджиев, ЖельоСтоян МихайловскиАвджиев, Ж. Българската литература след Освобождението1970
Радевски, ХристоСтоян МихайловскиРадевски, Хр. Слово за поетите1970
Трашлиев, ИванПърви изяви на Стоян МихайловскиФилологически изследвания1971
Бръзицов, ХристоСтоян Михайловски като душеприказчикЛекционна пропаганда19732
Стоянов, ИванИзобличителният патос в творчеството на Стоян МихайловскиРодна реч19759
Василева, ВераСмел изобличител : 120 г. от рождението на Ст. МихайловскиОтечествен фронт19.01.19759662
Панайотов, ФилипГръмовержецът : [Ст. Михайловски]Върхове на българската журналистика. Т. 1.1976
Тодоров, АнгелКрупен баснописец – сатирикСептември19761
Веселинов, ГеоргиНепримирим изобличител и сатирик : 120 г. от рождението на Ст. МихайловскиЗемеделско знаме07.01.19765
Топалов, МихаилНеподкупният : 120 г. от рождението на Ст. МихайловскиТруд07.01.19765
Генов, КръстьоБезпощаден изобличител на потисничеството : 120 г. от рождението на Ст. МихайловскиКооперативно село08.01.19766
Свиленов, АтанасРушител на старото, създател на бъдното: 120 г. от рождението на Ст. МихайловскиНародна младеж07.02.19765
Георгиев, ЛюбенБезпощадният изобличител и прорицател : Ст. МихайловскиРодна реч197712
Тонов, АнгелСилата и вдъхновението на сатирика : 50 г. от смъртта на Ст. МихайловскиПламък19774
Кръстев, КръстьоСтоян МихайловскиКръстев, Кр. Етюди, критики, рецензии1978
Радевски, ХристоСъдбата на сатирикаРадевски, Хр. Бележки за утре1978
Чолаков, ЗдравкоСтоян Михайловски : Начално проникване на философски проблеми в бълг. поезияЧолаков, З. Философски проблеми в българската поезия1979
Неделчев, МихаилСъдбата на сатирика-философ : По случай 125 г. от рождението на Ст. МихайловскиСептември19811
Тонев, АнгелСатирикът Стоян МихайловскиРодна реч19811
Василев, Михаил Нашият Ювенал : 125 г. от рождението на Ст. МихайловскиРаботническо дело19.01.198119
Тодоров, АнгелСатирик – изобличител : 125 г. от рождението на Ст. МихайловскиНародна култура23.01.19814
Христов, ХристоМалко известна поема на сатирика : 125 г. от рождението на Ст. МихайловскиПулс03.02.19815
Натев, АтанасНеприспособимиятЛитературен фронт05.02.19816
Гуляшка-Балканска, СветлаСтоян Михайловски – опит за портрет. „Денят се познава по утрото”Литературна мисъл19828
Зарева, СнежанаПесните на Стоян МихайловскиРодна реч19831
Кремен, МихаилСтоян МихайловскиКремен, М. Портрети с цветни моливи1983
Гуляшка-Балканска, СветлаФренско влияние в басните и епиграмите на Стоян МихайловскиЛитературна мисъл19852
Кунчев, Божидар„Приел послание свещено“Септември19861
Правчанов, СимеонМихайловски и Страшимиров срещу ФердинандПравчанов, С. Неуморимият обвинител1986
Христов, ДимитърСтоян Михайловски в националната литературна традиция : Опит за съвременен прочитЛитературна мисъл19862
Чавдаров, РачоКъм въпроса за корените на модернизма в славянските литератури : Ст. Михайловски, Я. Връхлицки, Ст. ПшибишевскиНаука и общество1986
Гуляшка-Балканска, СветлаВестник „Софиянец” на Стоян Михайловски : [20.X.1879 - 27.XI.1879 г.]Български журналист19863
Гуляшка-Балканска, СветлаФренски идейни влияния върху „Божествен размирник” на Стоян МихайловскиЛитература, общество, идеи1986
Кирова, МиленаГневният лик на болкатаРодна реч19865
Василев, МихаилСтоян Михайловски – познат и непознатУчителско дело08.01.19861
Гуляшка-Балканска, СветлаОт длъжност неизменна воден : 130 г. от рождението на Ст. МихайловскиЛитературен фронт16.01.19863
Кунчев, Божидар„Напред! Животът е сраженье!“ : 130 г. от рождението на Ст. МихайловскиВечерни новини19.01.198615
Натев, АтанасВътрешният сблъсък на поета : [Ст. Михайловски]АБВ21.01.19863
Григоров, Георги„...Тръмовит трибун да стана...“ : 130 г. от рождението на Ст. МихайловскиОтечествен фронт04.02.198612322
Кирова, МиленаРанните творби на Стоян МихайловскиЛитературна история198716
Неделчев, МихаилПенсионирането на Стоян Михайловски : Един драматичен сюжет из историята на бълг. пер. печатБългарски журналист19871
Неделчев, МихаилФрагменти за Стоян МихайловскиНеделчев, М. Социални стилове, критически сюжети1987
Банов, БанчоНачалото и краят на спиралата [в творчеството на Стоян Михайловски]Литературен фронт28.01.19875
Николов-Славянски, ГеоргиСъвременен прочит [на „С нами бог“ от Ст. Михайловски]Студентска трибуна17.02.198721
Жечев, ТончоСтоян МихайловскиЛитературен фронт25.06.198726
Карадочев, Иван„Божествен размирник“, или неприспособимият : [Рецензия]Шуменска заря (Шумен)28.07.1987176
Янев, Михаил„Божественият размирник“ : [Рецензия]Пулс28.07.198730
Неделчев, МихаилДве стихосбирки с краевековна проблематика – „Currente calamo“ [от Ст. Михайловски, 1890 г.] и „Под нашето небе“ [от Ив. Вазов, 1900 г.]Литературен фронт27.08.198735
Гуляшка-Балканска, СветлаЗа псевдонима на Стоян Михайловски De profundisКритика, есеистика, народопсихология : Юбил. сб. в чест на чл.-кор. Ефрем Каранфилов1988
Гуляшка-Балканска, СветлаОтражения и отблясъци на „темата за огледалото” във френската литератураЛитературна мисъл19885
Без авторСтраници за Стоян МихайловскиЯнтра (В. Търново)19889
Бакалова, ВенетаКъм въпроса за личността на Стоян МихайловскиЛитературна история198918
Богданов, ИванЩрихи към портрета на „мислителя слободняк“ Стоян МихайловскиРодна реч19894
Гуляшка-Балканска, СветлаИсторията на рецепцията на Стоян МихайловскиЛитературна история198918
Жечев, ТончоСтоян Михайловски Жечев, Т. Избрани произведения. Т. 2. 1989
Касабова, БлаговестаСърце за правда жадноБългарски воин19895
Михайлов, ДимитърЩрих към съпоставката Вазов – Стоян Михайловски : [„Трендафилите“ и „Когато всеки месец беше месец май“]Проблеми на литературната наука, история и критика : Сб. в чест на 70-год. на проф. Георги Димов1989
Кунчев, Божидар„Приел послание последно“Кунчев, Б. Поглед към поезията1990
Михайлов, ДимитърСтоян Михайловски и кръгът „Мисъл“Литературна мисъл19908
Михайлов, ДимитърИван Вазов и Стоян Михайловски – единство на противостоенетоЕзик и литература19903
Пасков, РуменВърховният Македоно-Одрински комитет начело с Михайловски – Цончев (1902-1903 г.)Известия - Национален център по военна история199253
Дойков, ВасилХимнът на светите братя навърши един векБългарска армия22.05.1992254
Бориславов, ИванНепримиримият [Стоян Михайловски]Литературен форум26.08.199234
Михайлов, Калин"Поема на злото" на Михайловски и ревността като корен на насилиетоЛитературен вестник07.09.199235
Ватев, ЙорданСтоян Михайловски и философията на ПаскалФилософски изследвания19931
Първанова, АнастасияДве поеми на Стоян Михайловски ["Currente calamo" и "Железни струни"]Родна реч19932
Първанова, АнастасияСтоян Михайловски и неговата "Книга за българския народ"А...19937-8
Терзиев, ВениаминСтоян Михайловски и македонското освободително движениеМакедония22.01.19933
Михайлов, КалинКъсният Михайловски и проблемът за идолопоклонствотоЛитературен форум08.02.19935
Михайлов, ДимитърФилософската лирика на Стоян МихайловскиИзвестия на Института за гората19941
Михайлов, Калин"Словоборството" и "Словоборецът" в късното творчество на МихайловскиЛетописи19943-4
Арие, ЖанетСтоян Михайловски – моралистът и родолюбецътДемокрация08.01.19956
Огнянова, ЕленаВърви, народе възродени...Век 2124.05.199521
Попиванов, Иван"Човешкий звяр" той искаше да укротиБългарски писател22.08.199534
Данков, Евлоги140 години от рождението на Стоян МихайловскиФилосфски алтернативи19965
Данков, ЕвлогиСтоян Михайловски (1856-1927) като философ-богослов и неговата религиозна лирика : 140 г. от рождението муКула (Казанлък)19963
Лебедова, РумянаМракът и светлината на "Книга за българския народ" [от Стоян Михайловски]Дарба19965-6
Недялков, ХристоРелигиозно-философската поезия на Стоян МихайловскиБогословска мисъл19962
Дойков, ВасилКъде и как се е родил "всеучилищният марш Кирил и Методий" : 140 г. от рождението на Ст. МихайловскиВек 2108.05.199617
Михайлов, ДимитърЕтюди за самотника : 70 г. от смъртта на Ст. Михайловски (1818-1892)Света гора19971
Минчева, ГалинаИсторията на Райна и Стоян МихайловскиСега08.11.199717
Пенков, ДимоПроблемът за безсмъртието на човешката душа в творчеството на Стоян МихайловскиБогословска мисъл19981
Лебедова, РумянаЗа чуждото влияние – диалогично или полемично : [Проникването на европ. култура в Южна Добруджа (1919-1940 г.), в кн. на Ст. Михайловски "Метаполитика" и кн. на Яни Хаджиянев (Калиакренски) "Смехът на Добруджа"]Проглас19993-4
Величков, ПетърСтоян Михайловски бил жив погребанМонитор09.01.19996
Гърдев, Борислав75 години от атентата в църквата "Света Неделя" : Трагедията през погледа на Ст. Михайловски и П. ПешевПрелом13.06.200023
Данков, ЕвлогиПриносът на Стоян Михайловски (1856 - 1927) в българската християнска етика и философията на религията : 145 г. от рождението муОбразование20013
Василев, ПетърФердинанд променил закон заради Стоян МихайловскиДневен труд05.09.2001240
Маркова, ЦветанкаМихайловски – псалмопевецътНаучни трудове – Русенски университет "Ангел Кънчев2002Т. 39. 1.
Янчев, ИванСтоян Михайловски – сарказмът като поетически бунтРодна реч20029-10
Кацарска, КрасимираЧовешките послания на божествените думи : [Сонетът] "Лама сабахтани!" [на] Стоян МихайловскиВезни20031
Лебедова, РумянаЗа цивилизаторската роля на чуждото – диалогично или полемичноНаучни съобщения на СУБ – клон Добрич2003Т. 5. 1.
Грозев, ГрозюРелигиозната поезия на Стоян МихайловскиАз Буки05.02.20036
Гърдев, БориславПредизвестената развръзка : [Публицистиката на Ст. Михайловски (1903-1911 г.), срещу управлението на цар Фердинанд]Детонация12.200312
Иванова, ИвелинаСтоян Михайловски и проектът за философия на българската историяФилософски алтернативи20053-4
Делев, ГосподинКрупен поет – изобличител : 150 г. от рождението на Ст. МихайловскиЛитературен глас12.2005117
Кръстев, ПетърЖелезен дух – железни струни : 150 г. от рождението на Ст. МихайловскиЧиталище20061-2
Спасов, РуменДругият патриарх : 150 г. от рождението на Ст. МихайловскиАз Буки18.01.20063
Антов, ПламенСтоян Михайловски в конвенциите на Възраждането и извън тях : Еротика на робското тялоЛитературен вестник13.12.200641
Неделчев, МихаилЗа политиката като тема у МихайловскиЛитературен вестник13.12.200641
Чернокожев, Вихрен"Книга за българския народ" или как се отглежда безгражданственостЛитературен вестник13.12.200641
Дечев, Теодор, Весела ИлиеваНяма хора с мащабите на Стоян Михайловски и Янко СакъзовПро & Анти06.07.200727
Северски, ЦветанТъжна е човешката комедия : 80 г. от смъртта на крупния бълг. писател сатирик Ст. МихайловскиЗемя02.08.2007151
Михайлова, СтоянкаСтоян Михайловски удря с юмрук по масата пред Пенчо СлавейковДума (прил.)01.03.200852
Цанков, ГеоргиПоглед към двама титани на българската словесностАз Буки20.05.200921
Дичева-Христозова, Шинка"Сервилия" на Стоян Михайловски – метаполитически рефлексии от края на XIX векСтраница20133
Сивриев, СаваСатирическото и философическото познание на Стоян МихайловскиЛюбословие201414
Шват-Гълъбова, ГражинаАдамовият мит в произведението на Стоян Михайловски "Поема на злото"Литературна мисъл20151
Кънев, НиколайФилософски мотиви в лириката на Вазов, Михайловски и Пенчо СлавейковБългарски философски преглед20166
Чернокожев, ВихренНеприспособимият : 160 г. от рождението на Ст. Михайловски Списание на БАН20165