в. Вечерна поща

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеВечерна поща
Начална дата24.04.1900 г.
Крайна дата10.03.1914 г.
Мястогр. София

Вестник за политика, литература, икономия и индустрия. Излиза всеки вторник, четвъртък и неделя. Гл. ред. Стоян С. Шангов. Отг. ред. Илия Симеонов. София, Придворна п-ца. 2о. Ц. 10 ст., год. аб. 16 лв. 3000 – 22 500 тир.

Год. І – ХІV; 1900 – 1914; излезли от печат 3909 бр.

Информационен вестник, типичен представител на жълтата преса.

Свързани личности