в. Свобода

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСвобода
Начална дата04.10.1886 г.
Крайна дата03.06.1920 г.
Мястогр. София

Излиза дваж в седмицата, сряда и събота. Отг. Христо Иванов. София, п-ца Янко С. Ковачев. 2о. Ц. 25 ст., год. аб. 20 лв. 4000 – 5000 тир.

Год. І – ХVІ; 1886 – 1920; излезли от печат 2731 бр.

Голям политически вестник. В началото (1886 – 1887) изразител на програмата на регентството начело със Ст. Стамболов, след това –  орган на Народнолибералната партия (Ст. Стамболов). С определена патриотична линия, за преориентация на България във външната политика към Австро-Унгария, против руското влияние у нас. Тук З. Стоянов (редактор от 1887 до 1889) предприема една от първите атаки срещу научния социализъм в България.

Свързани личности