в. Стрелец

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеСтрелец
Начална дата06.04.1927 г.
Крайна дата23.06.1927 г.
Мястогр. София

Седмичник за литературен, художествен и културен живот. Ред.: проф. К. Гълъбов и Чавдар Мутафов. София, п-ца Родопи. 2о. Ц. 4 лв., год. аб. 150 лв.

Год. І; 1927; излезли от печат 12 бр.

Вестинк за литература и изкуство, орган на литературния кръг „Стрелец“, образуван от писатели и литератори, напуснали седмичния вестник „Изток“. Помества статии по въпроси на литературата и изкуството, произведения на български и чужди писатели, есета, стихотворения, разкази, отзиви за книги и съобщения.

Свързани личности