в. Утринна хасковска поща

Кратка информация
КатегорияВестници
ЗаглавиеУтринна хасковска поща
Начална дата21.07.1927 г.
Крайна дата09.09.1944 г.
Мястогр. Хасково

Независим информационен вестник. Урежда ред. к-т. Хасково, п-ца Чикаго. 2о. Год. аб. 300 лв. 2000 – 1000 тир.

Год. I – XVII; 1927 – 1944; излезли от печат 3085 бр.

От № 283 – загл. Утринна поща.

Местен информационен вестник.

Свързани личности