сп. Ден

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеДен
Начална дата01.1891 г.
Крайна дата08.1896 г.
Мястогр. Шумен

Месечно списание. Ред. Янко Сакъзов. Шумен, п-ца Спиро Гулабчев – Русе. 8о. Год. аб. 10 лв.

Год. І – ІV; 1891 – 1896; излезли от печат 48 кн.

Социалистическо списание. Публикува статии по обществено-политиески въпроси, стихове и разкази (оригинални и преводни), рубрики за общество, наука и книжнина.

Свързани личности