сп. Летец

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЛетец
Начална дата01.01.1924 г.
Крайна дата12.1947 г.
Мястогр. София

Месечно илюстровано списание по въздухоплаване. Официален орган на отделението по въздухоплаване. Аер[одрум] Божурище – София, Придворна п-ца. 4о. Год. аб. 100 лв. 15 000 тир.

Год. І – ХІІ; 1924 – 1944; излезли от печат за този период 109 кн.

Продължава да излиза до 1947 г. – излезли от печат 30 кн.

Орган на отделението по въздухоплаване и на българския аероклуб. Запознава читателите си с развоя на световното и на българското въздухоплаване.

Свързани личности