сп. Литературно-научно списание на Казанлъшкото учителско дружество

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЛитературно-научно списание на Казанлъшкото учителско дружество
Начална дата15.01.1890 г.
Крайна дата06.1890 г.
Мястогр. Казанлък

Ред. д-р К. К. Кръстев. Казанлък, изд. и п-ца на Д. В. Манчов. 8о. Год. аб. 2,50 лв.

Год. І; 1890; излезли от печат 6 кн.

Първото литературно списание на д-р Кръстьо Кръстев. Помества художествена литература и статии на литературни, научни и педагогически теми.

Свързани личности