сп. Ловец

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеЛовец
Начална дата01.08.1895 г.
Крайна дата09.1946 г.
Мястогр. София

Орган на Софийското ловчийско-стрелческо дружество „Сокол“. Излиза в началото на всякой месец. Отг. ред. М. Греков. София, п-ца Дума. 4о. Ц. 40 ст., год. аб. 4 лв. 400 – 44 000 тир.

Год. І – XLIV; 1895 – 1944; излезли от печат през този период 446 кн.

Едно от най-разпространените научно-популярни списания в България. Започнало да излиза като орган на Софийското ловно дружество „Сокол“, то става орган на всички ловни дружества в България, които влизат вловната организация „Сокол“.

Свързани личности