сп. Наука

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеНаука
Начална дата04.1881 г.
Крайна дата12.1884 г.
Мястогр. Пловдив

Периодическо списание. Изд. Научно-книжовното дружество в Пловдив. Пловдив. П-ца на Христо Г. Данов. 8о . Год. аб. 4 нови рубли. 2000 тир.

Год. І – IIІ; 1881 – 1884; излезли от печат 36 кн.

Ред. Ив. Вазов, К. Величков, С. С. Бобчев, Ив. Салабашев и П. Наботков.

Списание за литература, критика и обществени въпроси. Задача: да запълни празнотата от липсата на „едно пе­риодическо списание, в което би виждали свят всички сериозно-умствени произведения и поучителни статии на нашите книжовници“. Съдържанието му е разнообразно. Помества оригинални, а от год. ІІ и преводни повести, разкази, стихове, драми, също така – био­графии, исторически и етнографски материали, статии по обществени въпроси, по учебно дело, литературна критика и библиография, политически прегледи. Между сътрудниците: П. Р. Славейков, 3. Стоянов, Ив. Евст. Гешов, М. Дринов, Ив. Каролев, Н. А. Начов, П. Каравелов, Кр. Мирски, Cв. Миларов и др.

 

Свързани личности