сп. Начало

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеНачало
Начална дата25.10.1908 г.
Крайна дата25.07.1912 г.
Мястогр. София

Месечен политически, социален и културен преглед. Излиза под ред. на Н. Харлаков, П. Делирадев и А. Томов. Солун – София, п-ца Съединение – София. 8о. Год. аб. 8 лв.

Год. I – IV; 1908 – 1912; излезли от печат 31 кн.

Списание на част от левицата в БРСДП (о). Помества и художествена литература. Сред сътрудниците – поети и писатели.

Свързани личности