сп. Наш живот

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеНаш живот
Начална дата11.1901 г.
Крайна дата09.1912 г.
Мястогр. София

Месечно списание за литература и критика. Ред. Антон Страшимиров. София, п-ца Ст. Атанасов. 8°. Год. аб. 8 лв.

Год. І – V; 1901 – 1912; излезли от печат 52 кн.

Вм. год. ІІІ – ІV излиза год. І – ІІ на сп. „Наблюдател“.

Обществено и литературно списание, което обединява млади поети и писатели в началото на ХХ век. Формира непостоянни кръгове, които обуславят излизането му под две заглавия. При повторното си излизане като „Наблюдател“ демонстрира модернистична ориентация.

Достъпно дигитално копие.

Достъпна аналитична статия за списанието.

Свързани личности