сп. Отечество

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеОтечество
Начална дата15.07.1914 г.
Крайна дата13.10.1918 г.

Полумесечно списание. София, п-ца Военен журнал. 4о. Год. аб. 6 лв. 1500 – 2200 тир.

Год. I – V; 1014 – 1918; излезли от печат 162 кн.

Литературно-художествено списание, издание на Военното министерство, с илюстрации. Помества преобладаващо стихове и разкази с военна тематика, но и други публикации. В него сътрудничат мобилизираните като военни кореспонденти български писатели през Първата световна война. Част от тях са членове на редколегията на военните издания сп. „Отечество“ и в. „Военни известия“.

Достъпно дигитално копие на част от броевете.

Свързани личности