сп. Периодическо списание (на БКД)

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеПериодическо списание (на БКД)
Начална дата1870 г.
Крайна дата1910 г.

Излазя всеки месец. Урежда се от В. Д. Стоянов. Браила, п-ца Триъгълник. 8о. Год. аб. 20 фр. 1000 – 2000 тир.

Год. І – ХХІІ; 1870 – 1910; излезли от печат 71 т.

Продължава като „Списание на Българската академияна науките“.

Първото българско научно и литературнокритическо списание, орган на създаденото през 1869 г. в Браила Българско книжовно дружество. Поставя си за цел да работи за развитието на българската наука, словесност и език.

Свързани личности