сп. Слънчоглед

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеСлънчоглед
Начална дата02.1909 г.
Крайна дата06.1909 г.
Мястогр. София

Месечно литературно списание. Излиза на 15 число на месеца. Ред. Елин Пелин и Димо Кьорчев. София, п-ца Гражданин. 4о. Год. аб. 4 лв.

Год. І; 1910; излезли от печат 5 кн.

Литературно списание. Помества стихове и разкази, критика и театрални бележки, художествен и литературен преглед, бележки и статии върху чуждата литература и др.

Излиза без програмна статия и редакторите му не следват предварително начертана естетическа линия. „Наред с импресионистичната критика на Кьорчев и символистичните стихове на Т. Траянов, Балмонт и др. то поднася на читателите непосредната лирика на Д. Бояджиев и реалистичните разкази на Елин Пелин.“ (П. Русев. Творчеството на Елин Пелин до Балканската война. С., 1954, с. 298.)

Свързани личности