сп. Труд

Кратка информация
КатегорияСписания
ЗаглавиеТруд
Начална дата15.02.1887 г.
Крайна дата12.1892 г.
Мястогр. Велико Търново

Литературно-научно списание, излязва два пъти в месеца: на 1 и 15 число. Ред.-изд. Ц. Гинчев, А. Тодоранов, Т. Джамджиев, Г. Цанев. В. Търново, п-ца на П. х. Панайотов. 8о. Год. аб. 15 лв.

Год. І – ІV; 1887 – 1892; излезли от печат 60 кн.

Литературно и научно-популярно издание, списвано интересно, с разнообразно съдържание: статии по обществени въпроси, езикознание, фолклор, история, география, естествени науки и др.; литературни статии, повести, народни песни и приказки, стихове, книгопис. С народническа ориентация.

Свързани личности